Uwagi na temat wersji dla programu Flash Player 29 i środowiska AIR 29

Witamy! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wersji programu Flash Player i środowiska AIR 29.

 

8 maja 2018

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player wprowadzono ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

 

13 kwietnia 2018

Dzisiejsza wersja zawiera aktualizację zestawu SDK środowiska AIR, która rozwiązuje problem z aplikacjami przesyłanymi do sklepu App Store systemu iOS.Twórcy oprogramowania chcący publikować aplikacje w sklepie firmy Apple powinni korzystać z tego zaktualizowanego zestawu SDK.

 

10 kwietnia 2018

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player wprowadzono ważne poprawki błędów i aktualizacje zabezpieczeń.

 

13 marca 2018

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player i AIR wprowadzono ważne poprawki błędów, aktualizacje zabezpieczeń i nowe funkcje.


Aktualizacja programu Flash Player

Klienci bieżącej wersji programu Flash Player, którzy korzystają z mechanizmu „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji (zalecane)”, otrzymają aktualizację do najnowszej wersji programu Flash Player w ciągu 24 godzin od jej opublikowania.

Użytkownicy, którzy wybrali opcję „Powiadamiaj o możliwości zainstalowania aktualizacji”, otrzymają powiadomienie o aktualizacji w oknie dialogowym w ciągu 7 dni od daty opublikowania. Użytkownicy systemu Windows muszą ponownie uruchomić system lub wylogować się i zalogować ponownie, aby uruchomić okno dialogowe z powiadomieniem o aktualizacji.

Najnowszą wersję programu Flash Player można pobrać i zainstalować ze strony internetowej https://get.adobe.com/pl/flashplayer.

Klienci korzystający z przeglądarki Google Chrome, Microsoft Edge lub Internet Explorer w systemie Windows 8.x/10 otrzymają aktualizacje za pośrednictwem mechanizmów aktualizacji firmy Google lub Microsoft.


Kontakt z nami

Zapraszamy do korzystania z tej wersji. W razie napotkania problemów prosimy o powiadomienie poprzez przesłanie informacji o problemie do naszej publicznej bazy danych błędów. Pomoc dotyczącą instalacji i użytkowania można znaleźć na naszych forach społecznościowych.

Baza błędów oprogramowania firmy Adobe — https://tracker.adobe.com/
Forum użytkowników programu Flash Player — http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Forum użytkowników środowiska AIR — http://forums.adobe.com/community/air

Ogłoszenia

Dostępność środowiska wykonawczego AIR for Android w sklepie Google Play
13 marca 2018 firma Adobe opublikuje udostępnione środowisko wykonawcze AIR w sklepie Google Play dla wszystkich urządzeń z systemem Android 4.0 lub starszym.W tych starszych systemach aplikacje AIR, które wymagają udostępnionego środowiska wykonawczego, nie będą w stanie uzyskać dostępu do wymaganego pliku do pobrania w sklepie Play.  Programistom, których dotyka ten problem, zalecamy przekonwertowanie i ponowne opublikowanie aplikacji, tak aby korzystały ze zintegrowanego środowiska wykonawczego do 13 marca.
 
Zabezpieczenia transportu aplikacji
W systemie Mac OS w wersji 10.11 firma Apple wprowadziła usługę App Transport Security (ATS), która wymaga, aby wszystkie aplikacje używały wyłącznie zabezpieczonych połączeń sieciowych za pośrednictwem protokołu HTTPS. W związku z tym, iż jest to istotna zmiana, firma Apple udostępniła rozwiązanie zastępcze dla aplikacji w postaci klucza NSAllowsArbitraryLoads, który zezwala na połączenia niezabezpieczone.
 
W zestawie SDK środowiska AIR 27 wszystkie aplikacje AIR tworzone dla systemu macOS zawierają w pliku informacyjnym automatycznie ustawioną wartość true dla klucza NSAllowsArbitraryLoads. o plik. Jest to rozwiązanie tymczasowe. Firma Apple może odrzucić aplikację w trakcie procesu sprawdzania lub wyłączyć możliwość skorzystania z klucza NSAllowsArbitraryLoads w przyszłych aktualizacjach systemu operacyjnego. Zaleca się używanie w aplikacjach zabezpieczonych połączeń sieciowych opartych na protokole HTTPS.
 
Współdzielone środowisko wykonawcze AIR dla systemu Android
Począwszy od wersji 26 środowiska AIR wyłączono usługę pakowania aplikacji ze środowiskiem współdzielonym. Po wprowadzeniu tej zmiany publikowane aplikacje będą zawsze zintegrowane ze środowiskiem wykonawczym, które będzie włączone do ich pakietu instalacyjnego, niezależnie od wariantu docelowego wybranego przez programistę (czyli apk lub apk-captive-runtime). Ta zmiana pozwala nam skupić się na testowaniu i opracowywaniu instalacji zintegrowanych, które do tej pory były najpopularniejsze w przypadku systemu Android.

Rozwiązane problemy

8 maja 2018

Flash Player

 • Gradienty w statycznych plikach SWF w programie Player powodują wyświetlanie komunikatu „Movie Not Loaded” (Film niewczytany) (FP-4198806).

 

13 kwietnia 2018

AIR

 • [iOS] Rozwiązano problem z przesyłaniem aplikacji do sklepu App Store firmy Apple związany z użyciem niepublicznego interfejsu API.

 

10 kwietnia 2018

Flash Player

 • [Mac OS] Błąd RTMPS NetConnection.Connect.CertificatePrincipalMismatch (FP-4198784).
 • [Edge] Przycisk zamykania panelu ustawień FP przestaje reagować przy powiększeniu.
 • Wprowadzono szereg ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i działania.

 

13 marca 2018

Flash Player

 • Panel ustawień oprogramowania Flash Player przestaje reagować po wyłączeniu przyspieszenia sprzętowego w przeglądarce Firefox.
 • Program Flash Player zamyka się nieoczekiwanie, gdy klasa „by.blooddy.crypto.Base64” próbuje dekodować BASE64.(FP-4198772)
 • Rysowanie asynchroniczne w trybie chronionym programu Flash Player w przeglądarce Firefox powoduje odwrócenie koloru czcionki.
 • SecureSocket i RTMPS z OpenSSL nie wysyła nagłówków SNI „server_name”.
 • Program Flash Player nie nawiązuje połączenia za pośrednictwem protokołu SecureSocket z serwerem obsługującym tylko TLS1.2.

AIR

 • Aplikacja AIR zamyka się nieoczekiwanie, gdy tablica bajtów jest połączona z domainMemory (AIR-4198585).
 • Program Flash Builder jest nieoczekiwanie zamykany w systemie High Sierra po wybraniu opcji „Eksportuj kompilację do publikacji” z menu Projekt (zaktualizowany BLOG).
 • clipboard.dataForFormat zwraca wartość null dla danych niestandardowych w schowku (AIR-4198553).
 • Cecha szkieletu nie działa w programie Directx11 (AIR-4198597).
 • W przypadku systemu iOS w wersji 10+ po przejściu systemu w tryb czuwania, a następnie jego przywróceniu połowa ekranu staje się czarna (AIR-4198539).
 • Zestaw słuchawkowy bluetooth nie działa z właściwością microphone.getEnhancedMicrophone() w systemie iOS (AIR-4198549).
 • [Android] Podczas wczytywania dużych tekstur renderowane są niepełne tekstury.(AIR-4198475)
 • Nieoczekiwanymargines u szczytu widoku StageWebView w systemie iOS 11 (AIR-4198537).
 • Obiekt InvokeEvent.arguments w systemie Android jest pusty (AIR-4198552).
 • Opóźnienie w rozsyłaniu zdarzeń DOTYK na obrzeżach urządzeń z systemem iOS 11 (AIR-4198551).
 • Obiekt StageWebView nie wczytuje ani nie wyświetla lokalnej zawartości HTML (AIR-4198420).
 • Na urządzeniach Samsung, gdy aplikacja działa w trybie pełnoekranowym z wyświetloną klawiaturą programową, pojawia się pasek stanu (4189175).
 • Gdy SoundMixer.audioPlaybackMode = AudioPlaybackMode.VOICE i SoundMixer.useSpeakerphoneForVoice = false odtwarzanie audio zostaje przerwane (4189377).
 • NetworkInfo.isSupported w systemie Android zwraca wartość True, nawet w przypadku braku uprawnień w deskryptorze aplikacji (AIR-4198485).
 • Gdy pasek stanu w urządzeniu Samsung S8 jest ukryty, występuje błąd przesunięcia stołu montażowego przy fokusie ustawionym na obiekt StageText (AIR-4198421).
 • [iOS] Nieprawidłowy port viewPort w widoku StageWebView w systemie iOS (przesunięcie osi y) (AIR-4198583).

Nowe funkcje

Nowe rodzaje klawiatur programowych dla systemu Android i iOS

Począwszy od środowiska AIR 29, obiekty TextField i StageText umożliwiają programistom ustawienie co najmniej dwóch dodatkowych rodzajów klawiatur programowych.

 • DZIESIĘTNEJ
 • TELEONICZNEJ

Aby skorzystać z tych nowo dodanych klawiatur, należy użyć formatu SWF w wersji 40 lub nowszej oraz przestrzeni nazw w wersji 29.0 lub nowszej.

var tfKeyBoard:TextField=new TextField();
keyBoard.softKeyboard=SoftKeyboardType.DECIMAL; //Setting SoftKeyboard type as DECIMAL
 
OR
 
var stKeyBoard:StageText = new StageText();
stKeyBoard.softKeyboardType=SoftKeyboardType.PHONE; //Setting SoftKeyboard type as PHONE

Pozwolenie na sprawdzanie lokalizacji geograficznej w systemie iOS

Począwszy od środowiska AIR 29 programiści, którzy uwzględniają w swoich aplikacjach dla systemu iOS zapytanie o pozwolenie na sprawdzanie lokalizacji geograficznej, mają opcję zapytania i pozwolenie na sprawdzanie WHEN_IN_USE lub ALWAYS za pomocą nowej właściwości locationAlwaysUsePermission.

Wartość domyślna tej właściwości to false.

Przykładowe użycie:

private var geo:Geolocation = new Geolocation();
geo.requestPermission(); //this would request for WHEN_IN_USE permission
 
OR
 
private var geo:Geolocation = new Geolocation();
geo.locationAlwaysUsePermission=true; //applicable for iOS11
geo.requestPermission(); //this would request for WHEN_IN_USE and ALWAYS permission

Uwaga:

1. W systemie iOS w wersji 11 i nowszej można początkowo zapytać o pozwolenie typu WHEN_IN_USE, a następnie później o pozwolenie typu ALWAYS. System iOS zezwala na to tylko raz, a wszelkie kolejne wywołania funkcji requestPermission() zostaną zignorowane przez system.

2. W systemie iOS w wersji 10 system umożliwia wysłanie zapytania o pozwolenie tylko raz. Rodzaj pozwolenia, jakiego dotyczy zapytanie, WHEN_IN_USE lub ALWAYS, zależy od klucza Cocoa dodanego w deskryptorze aplikacji. W związku z tym właściwość locationAlwaysUsePermission nie dotyczy systemu iOS w wersji 10 ani w wersjach starszych.

3. Programiści muszą dodać w deskryptorze aplikacji klucze Cocoa zgodne z poziomem autoryzacji wymaganym przez aplikację. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz https://developer.apple.com/documentation/corelocation/choosing_the_authorization_level_for_location_services/requesting_always_authorization

 

Media AutoPlay dla systemów Android i iOS

W środowisku AIR 29 wprowadzono pewne zmiany w funkcji „Media AutoPlay dla systemów iOS i Android” wprowadzonej w środowisku AIR 21.

Do konstruktora StageWebView dodano nowy argument mediaPlaybackRequiresUserAction, którego wartość domyślna to true. Ustawienie dla tego argumentu wartości false umożliwi automatyczne odtwarzanie mediów wewnątrz obiektu StageWebView.

public function StageWebView(useNative:Boolean = false, mediaPlaybackRequiresUserAction:Boolean = true)

W przypadku systemu iOS ustawienie właściwości mediaPlaybackRequiresUserAction po utworzeniu obiektu StageWebView będzie operacją pustą, a programiści będą mogli ustawić automatyczne odtwarzanie mediów tylko za pośrednictwem konstruktora StageWebView.

W przypadku systemu Android programiści mogą ustawić automatyczne odtwarzanie mediów w jeden lub drugi sposób, za pomocą właściwości mediaPlaybackRequiresUserAction lub przy użyciu argumentu konstruktora.

Uaktualnienie zestawu SDK systemu Android

Od wersji 29 środowiska AIR, korzystamy z nowszego zestawu SDK dla systemu Android w środowisku wykonawczym AIR. Na poniższej liście wymieniono numery wersji narzędzi, które zostały uaktualnione w środowisku AIR 29. Zaszły poważne zmiany w narzędziach służących do budowania środowiska wykonawczego. W przypadku problemów z wydajnością lub funkcjonowaniem tych narzędzi zachęcamy do zgłoszenia ich na forum użytkowników środowiska AIR.

Wersja systemu Android 8.1
Platforma SDK 27
Narzędzie SDK 26.1.1
Narzędzie do tworzenia dla systemu Android 27.0.3
Narzędzie platformy 27.0.1
Repozytorium pomocy technicznej dla systemu Android 47.0.0
Repozytorium Google dla systemu Android 58
LLDB 3.0
Emulator systemu Android 27.0.5
Wersja wtyczki Gradle dla systemu Android 3.0.1
Multidex jar 1.0.2

Połączony zestaw SDK AIR do pakowania wersji 32-bitowych i 64-bitowych dla systemu Windows

Począwszy od środowiska AIR 29 dla systemu Windows dostępny jest połączony zestaw SDK AIR do pakowania 32-bitowych i 64-bitowych pakietów aplikacji środowiska AIR.

Określanie architektury aplikacji AIR

Proces pakowania wersji 32-bitowej i 64-bitowej za pomocą połączonego zestawu SDK AIR różni się od procesu stosowanego w przypadku programu Adobe Flash Builder i Adobe Animate /zestawu ADT

 • Pakowanie za pomocą programu Adobe Animate izestawu ADT:

Za pomocą programu Adobe Animate izestawu ADTproces odbywa się poprzez dodanie dodatkowego znacznika <architecture> w aplikacji XML. Wartość tego znacznika może wynosić „32” w przypadku pakowania 32-bitowych pakietów aplikacji AIR i „64” w przypadku pakowania 64-bitowych pakietów aplikacji AIR.

Znacznik <architecture> należy dodać pod znacznikiem <application>.

Przykładowy plik aplikacjixml:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"?>
  <application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/29.0">
    <id>Sample</id>
    <filename>Sample</filename>
    <architecture>64</architecture>
    <name>Sample</name>
    <versionNumber>0.0.0</versionNumber>
    <initialWindow>
      <content>Sample.swf</content>
      <autoOrients>false</autoOrients>
      <fullScreen>false</fullScreen>
      <visible>true</visible>
    </initialWindow>
  </application>
 • Pakowanie przy użyciu programu Adobe Flash Builder:

Proces ten można wykonać za pomocą programu Adobe Flash Builder, dodając zmienną środowiskową systemu Windows AIR_WIN_ARCH przed uruchomieniem programu Adobe Flash Builder. Wartość tego znacznika może wynosić „32” w przypadku pakowania 32-bitowych pakietów aplikacji AIR i „64” w przypadku pakowania 64-bitowych pakietów aplikacji AIR. Ustawienie znacznika <architecture> nie będzie miało znaczenia w przypadku spakowania aplikacji za pomocą programu Adobe Flash Builder. Decyzja będzie zależeć wyłącznie od wartości zmiennej środowiskowej.

Żadna z powyższych metod nie będzie wpływać na pakowanie udostępnionej lub natywnej aplikacji AIR. Będzie ono w dalszym ciągu obsługiwane, jak 32-bitowe aplikacje w systemie Windows. Nie będzie to miało również wpływu na pakowanie aplikacji AIR w systemie Mac OS.

Profil rozszerzony w środowisku AIR na komputery

Profil rozszerzony będzie dostępny w środowisku AIR dla systemu Windows 8.1+ oraz systemu Mac OS 10.9+, począwszy od wersji 29. Profil ten został udostępniony na urządzenia przenośne w środowisku AIR 26.  Można go używać zarówno w metodzie requestContext3D, jak i metodzie requestContext3DMatchingProfiles.  Z profilem rozszerzonym można używać kodu AGAL4.

W kodzie AGAL 4 wprowadzono nowy kod operacji „tld” oraz nowy rejestr próbnika wierzchołków „vs” do pobierania tekstury w module cieniującym wierzchołków.   „tld” wymaga podania wartości poziomu szczegółowości (LOD) jako parametru, ponieważ GPU nie obsługuje automatycznego obliczania wartości LOD w module cieniowania wierzchołków.

Najnowsza wersja narzędzia AGALMiniAssembler jest dostępna tutaj: https://github.com/adobe-flash/graphicscorelib/pull/14/commits/a20d4773459b01e86acceac45240a2b4e88f67e3

Pobieranie tekstury wierzchołków w środowisku AIR na komputery

Wraz z wprowadzeniem nowego profilu Stage3D, tj profilu „ENHANCED” w wersji na komputery, funkcja pobierania tekstury wierzchołków również została udostępniona w środowisku AIR na komputery. Funkcję pobierania tekstury wierzchołków udostępniono dla urządzeń przenośnych w środowisku AIR w wersji 26. W wersji na komputery będzie ona dostępna począwszy od środowiska AIR 29 (plik SWF w wersji 40). Funkcja ta będzie obsługiwana dla systemów Windows 8.1+ i Mac OS 10.9+. Funkcja ta jest zależna od dostępności profilu rozszerzonego, dlatego nie będzie obsługiwana w systemie Windows 7.

Dane tekstury będą dostępne w module cieniowania wierzchołków poprzez zastosowanie kodu AGAL 4 i ustawienie profilu Enhanced.

W kodzie AGAL 4 wprowadzono nowy kod operacji „tld” oraz nowy rejestr próbnika wierzchołków „vs” do pobierania tekstury w module cieniującym wierzchołków. „tld” jest podobny do kodu operacji „tex” używanego w module cieniowania fragmentów. Jednak w przeciwieństwie do kodu operacji „tex”, kod „tld” wymaga podania wartości poziomu szczegółowości (LOD) jako parametru, ponieważ GPU nie obsługuje automatycznego obliczania wartości LOD w module cieniowania wierzchołków. 

użycie kodutld:

tld dst, src, próbnik

dst: rejestr lokalizacji docelowej piksela tekstury próbnika.

src: rejestr zawierający współrzędną próbkowanego piksela tekstury oraz poziom wskazań szczegółowych jako używany indeks mimpapy.

Składowe XY rejestru src: współrzędna próbkowanego piksela tekstury. Składowa Z służy do wskazywania boku tekstury mapy sześciennej, jeśli teksturą wierzchołkową jest mapa sześcienna.

Składowa W rejestru src: używany indeks mipmapy, którego wartość wynosi od 0 do n-1, gdzie n oznacza całkowitą liczbę mipmap. Indeks zerowy wskazuje na mipmapę o najwyższej rozdzielczości. Część ułamkowa src.w określa stopień interpolacji wybranej mipmapy z kolejnym poziomem mipmapy o niższej rozdzielczości w oparciu o filtr mipmap (mipnearest lubmiplinear) zadany w module cieniowania lub ustawiony z poziomu interfejsu API setSamplerStateAt(). W przypadku filtra mipnearest użyta zostanie najbliższa mipmapa sąsiadująca, natomiast w przypadku filtramiplinear użyta zostanie mipmapa uzyskana poprzez zastosowanie filtra liniowego.

próbnik wierzchołków „vs”

tldvt0, va0, vs0<2d,linear,miplinear>

Przedstawiony powyżej przykładowy kod przenosi piksele tekstury z tekstury powiązanej z próbnikiem wierzchołków 0 (vs0) do tymczasowego rejestru wierzchołków 0 (vt0) zgodnie ze współrzędną tekstury podaną w rejestrze atrybutów wierzchołków 0 (va0), z podaniem stanu próbnika (<2d, linear,miplinear >) określonego w module cieniowania wierzchołków. W przykładzie wartość LOD jest podana w pozycji va0.w.

Łączna liczba dostępnych próbników wierzchołków wynosi 4. Łączna liczba próbników wierzchołków i fragmentów jest ograniczona do 16.

Należy zauważyć, żetldnie można używać wewnątrz próbnika fragmentów.

W celu dodania tekstury do próbnika wierzchołków w module cieniowania wierzchołków należy użyć istniejącej metody API AS SetTextureAt().

SetTextureAT(0, texture);

Przedstawiony powyżej kod powoduje powiązanie „tekstury” z próbnikiem wierzchołków 0 (vs0). Należy zauważyć, że wywołanie to spowodowałoby ustawienie „tekstury” dla próbnika fragmentów w tym samym indeksie, czyli próbnika fragmentów 0 (fs0), jeśli w danym module cieniowania fragmentów jest dostęp do próbnika fs0.

Stan próbnika wierzchołków w kodzie modułu cieniowania wierzchołków można zastąpić istniejącą metodą API AS SetSamplerStateAt:

SetSamplerStateAt(0, Context3DWrapMode.CLAMP, Context3DTextureFilter.LINEAR, Context3DMipFilter.MIPNEAREST );

Podobnie jak w przypadku API SetTextureAt, wywołanie spowodowałoby również ustawienie stanu próbnika fragmentów w tym samym indeksie, czyli próbnika fragmentów 0 (fs0), jeśli próbnik fs0 jest używany w module cieniowania fragmentów.

Należy zauważyć, że w przypadku próbkowania tekstury używanego w modułach cieniowania wierzchołków funkcja filtrowania anizotropowego jest niedostępna.

Funkcja pobierania tekstury wierzchołków przydaje się przy różnych efektach, takich jak mapowanie przemieszczenia, symulacja wody, mapowanie wybuchów itp.

Zastosowanie skalowania HiDPI do obszarów nieklienckich

Obsługę wyświetlaczy HiDPI w systemie Windows wprowadzono w środowisku AIR w wersji 23. Funkcja ta umożliwiała wyświetlanie zawartości AIR w celu renderowania wyższej jakości na wyświetlaczach HiDPI.

Funkcja „Zastosowanie skalowania HiDPI do obszarów nieklienckich” stanowi rozszerzenie wcześniejszej obsługi skalowania HiDPI, przy czym skalowanie obszarów nieklienckich w przypadku dynamicznej zmiany wartości DPI będzie obsługiwane w środowisku AIR dla systemu Windows. Funkcja ta będzie obejmować skalowanie okien dialogowych, przeglądarek plików i elementów interfejsu użytkownika „obszaru nieklienckiego”, takich jak pasek tytułu, menu natywne i ikony systemu Windows.

Funkcja będzie dostępna począwszy od wersji 29 środowiska AIR i systemu Windows 10 (Redstone 1) w wersji 1607.

Środowisko AIR dla komputerów — możliwość włączania/wyłączania funkcji vsync na bieżąco

Do wersji 28 środowiska AIR prędkość renderowania bufora klatek środowiska wykonawczego AIR była zsynchronizowana z częstotliwością odświeżania urządzenia z wyświetlaczem.

W środowisku AIR 29 wprowadzono ulepszenie, dzięki któremu użytkownik ma możliwość wyboru synchronizacji lub braku synchronizacji z częstotliwością urządzenia z wyświetlaczem. Funkcję synchronizacji można przełączać za pomocą właściwości dodanej do zmiennej stołu montażowego „vsyncEnabled”.

Za pomocą zmiennej „vsyncEnabled” można przełączać między wartościami true i false, jednak tylko, jeśli zdarzenie „VsyncStateChangeAvailabilityEvent” zwraca wartość true.

W przypadku obiektu DisplayContext na komputerach z systemem Windows 7 przy każdym ustawieniu dla zmiennej vsyncEnabled wartości true będzie uruchamiane zdarzenie Event.CONTEXT3D_CREATE i może występować migotanie. Zjawisko to nie będzie występować w systemach Windows 8+ ani na komputerach z systemem Mac OS.

Środowisko AIR dla komputerów — zwiększenie limitów pamięci GPU

Do wersji 28 środowiska AIR maksymalna ilość pamięci GPU do wczytywania tekstur normalnych i prostokątnych wynosiła 512 MB. Począwszy od wersji 29 beta środowiska AIR limity pamięci GPU zwiększono do 2048 MB. Te nowe limity będą dostępne w profilach Stage3D „Standard_Extended” i „Enhanced”. W przypadku innych profili maksymalny limit GPU będzie wynosił 512 MB.

Funkcja ta dotyczy wyłącznie środowiska AIR w wersji 64-bitowej i będzie dostępna dla tekstur normalnych i prostokątnych. W przypadku tekstur sześciennych limity pamięci będą takie, jak wcześniej, czyli będą wynosiły 256 MB.

Środowisko AIR dla komputerów — zwiększenie limitu tekstur (tylko wersja beta)

Do wersji 28 środowiska AIR maksymalny rozmiar tekstur obsługiwanych przez środowisko AIR wynosił 4096x4096. W środowisku AIR 29 (plik SWF w wersji 4.0) zwiększono limit tekstur do 8192x8192 piksele. Wprowadzono nową właściwość tylko do odczytu Context3D::supports8kTexture, która zwraca wartość true tylko, jeśli sprzęt obsługuje tekstury 8k.

Funkcja ta obsługuje jedynie renderowanie tekstur normalnych i prostokątnych. Nie będą obsługiwane tekstury sześcienne, wideo, skompresowane ani skompresowane alfa. Funkcja ta jest dostępna w 64-bitowym środowisku AIR dla systemów Mac OS, Windows 8.1 i nowszych.

Tekstury 8K są dosyć ciężkie, dlatego zaleca się wczytywanie ich w sposób asynchroniczny.

Uwaga:

Pełną listę funkcji programów Flash Player oraz AIR z uwzględnieniem funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach zawiera ten dokument.

Wydane wersje

Produkt Wydana wersja
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Internet Explorer — formant ActiveX 29.0.0.171
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Firefox — NPAPI 29.0.0.171
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Chromium — PPAPI 29.0.0.171
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarek Safari i Firefox — NPAPI 29.0.0.171
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Chromium — PPAPI 29.0.0.171
Flash Player dla systemów Windows 8 i 10 oraz przeglądarek Internet Explorer i Edge 29.0.0.171
Flash Player dla systemu Mac OS i przeglądarki Google Chrome 29.0.0.171
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Google Chrome 29.0.0.171
Flash Player dla systemu Chrome OS 29.0.0.171
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Google Chrome 29.0.0.171
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Chromium — PPAPI 29.0.0.171
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Firefox — NPAPI 29.0.0.171
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 29.0.0.112
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (macOS) 29.0.0.112
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Windows 29.0.0.122
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Mac OS 29.0.0.122
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Windows 29.0.0.122
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Mac OS 29.0.0.122

Znane problemy

AIR
 • [AIR dla Windows 64] Scout raportuje dołączone środowiska wykonawcze AIR w wersji 64-bitowej jako x86 (AIR-4198615).
 • [AIR] Instrukcje śledzenia uruchamiane przez adl nie są drukowane w konsoli(AIR-4198624).
 • Nie można zainstalować sklepu ani IPA adhoc na urządzeniu testowym (AIR-4198628).

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
APSB18-16 Adobe Flash Player

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla programu Flash Player 29

Aby skorzystać z nowej wtyczki Flash Player, konieczne jest użycie pliku SWF w wersji 40 przez wprowadzenie dodatkowego argumentu „-swf-version=40” do kompilatora ASC 2.0. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Pobierz nowy plikplayerglobal.swc dla wtyczki Flash Player 29.
 • Pobierz i zainstaluj program Flash Builder 4.7 z witryny usługi Creative Cloud: https://creative.adobe.com/pl/products/flash-builder.
 • Aby zachować istniejący zestaw SDK środowiska AIR, wykonaj jego kopię zapasową, a następnie zastąp go wersją 29. Aby to zrobić, rozpakuj zestaw SDK 29 środowiska AIR do następującego katalogu:
  • macOS: /Programy/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt, wybierając opcję Plik -> Nowy -> Projekt.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). 
 • Wybierz opcjęActionScriptCompilerz listy po lewej stronie.
 • W polu Dodatkowe argumenty kompilatora wpisz tekst „-swf-version=40”.
  • Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 40.  Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację wtyczki Flash Player 29.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 29 Aktualizowanie przestrzeni nazw do wersji AIR 29

Aby uzyskać dostęp do nowych interfejsów API środowiska AIR w wersji 29,należyzaktualizować plik deskryptora aplikacji do wersji 29 przestrzeni nazw. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 29, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 29, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 29. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zmienić atrybutxmlnsw deskryptorze aplikacji na „<application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/29.0">”.

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów programu Flash Player i środowiska Adobe AIR.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule o instrukcjach dotyczących zgłaszania błędów wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych

Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
8 maja 2018 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 29.0.0.171 APSB18-16
13 kwietnia 2018 Zestaw SDK środowiska AIR 29.0.0.122  
10 kwietnia 2018 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 29.0.0.140 APSB18-08
13 marca 2018 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 29.0.0.113
środowisko wykonawcze AIR 29.0.0.112
zestaw SDK środowiska AIR 29.0.0.112
APSB18-05
6 lutego 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.161 APSB18-03
9 stycznia 2018 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 28.0.0.137 APSB18-01
12 grudnia 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 28.0.0.126
środowisko wykonawcze AIR 28.0.0.127
zestaw SDK środowiska AIR 28.0.0.125
APSB17-42
14 listopada 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 27.0.0.187 APSB17-33
25 października 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 27.0.0.183  
16 października 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 27.0.0.170 APSB17-32
10 października 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 27.0.0.159
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Windows 27.0.0.132
APSB17-31
12 września 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 27.0.0.130
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR dla systemu Windows 27.0.0.124
Zestaw SDK środowiska AIR i środowisko wykonawcze (Mac OS) 27.0.0.128
APSB17-28
8 sierpnia 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 26.0.0.151 APSB23-17
11 lipca 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 26.0.0.137
Środowisko wykonawcze AIR 26.0.0.127
APSB21-17
16 czerwca 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 26.0.0.131  
13 czerwca 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 26.0.0.126
Flash Player (ActiveX dla Windows 8/10) 26.0.0.120
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 26.0.0.118
APSB17-17
9 maja 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20 kwietnia 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11 kwietnia 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14 marca 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 25.0.0.127
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 25.0.0.134
APSB17-07
14 lutego 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10 stycznia 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 grudnia 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 24.0.0.186
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 24.0.0.180
APSB16-39
8 listopada 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.644
APSB16-37
26 października 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.643
APSB16-36
11 października 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 września 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 lipca 2016 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 22.0.0.210  
12 lipca 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 czerwca 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 maja 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.215
APSB16-15
21 kwietnia 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 kwietnia 2016 Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.198  
8 kwietnia 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 kwietnia 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 marca 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 marca 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.176
APSB16-08
9 lutego 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.260
APSB16-04
19 stycznia 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 stycznia 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 grudnia 2015 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.233
APSB16-01
8 grudnia 2015 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (Windows i Mac OS — NPAPI) 20.0.0.235
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.204
APSB15-32
10 listopada 2015 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.241
APSB15-28
16 października 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (ChromeOS — PPAPI) 19.0.0.225
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 października 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-25
21 września 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-23
11 sierpnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.232
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.199
APSB15-19
16 lipca 2015 Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.180
APSB15-16
23 czerwca 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 czerwca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac OS) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Windows) 18.0.0.144
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Mac OS) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maja 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14 kwietnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12 marca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12 lutego 2015 Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 16.0.0.273
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 16.0.0.292
 
5 lutego 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.269
APSB15-04
27 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.264
APSB15-03
22 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.262
APSB15-02
13 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.260
Środowisko AIR dla systemu Android 16.0.0.272
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów 16.0.0.245
Zestaw SDK środowiska AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.259
APSB14-27
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.246 APSB14-27
11 listopada 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.252
Środowisko AIR dla systemu Android 15.0.0.356
Zestaw SDK i środowisko AIR dla komputerów 15.0.0.356
APSB14-24
23 września 2014 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 15.0.0.167 APSB14-22
9 września 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.244
AIR for Android 15.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko AIR 15.0.0.249
APSB14-21
12 sierpnia 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI): 14.0.0.176
Flash Player (Windows, NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR for Android 14.0.0.179
Zestaw SDK i środowisko AIR 14.0.0.178
APSB14-18
8 lipca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.145
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.231
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10 czerwca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.125
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac OS i Windows) 13.0.0.223
AIR (zestaw i środowisko wykonawcze) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maja 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.214
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.359
Flash Player ESR (Mac OS i Windows) 13.0.0.214
AIR (zestaw i środowisko wykonawcze) 13.0.0.111
APSB14-14

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online