Uwagi na temat wersji dla wtyczki Flash Player 30 i środowiska AIR 30

Witamy! Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat wersji wtyczki Flash Player i środowiska AIR 30.

 

7 czerwca 2018

W opublikowanej dziś zaplanowanej wersji oprogramowania Flash Player i AIR wprowadzono ważne poprawki błędów, aktualizacje zabezpieczeń i nowe funkcje.


Aktualizacja programu Flash Player

Klienci bieżącej wersji programu Flash Player, którzy korzystają z mechanizmu „Zezwalaj oprogramowaniu firmy Adobe na instalowanie aktualizacji (zalecane)”, otrzymają aktualizację do najnowszej wersji programu Flash Player w ciągu 24 godzin od jej opublikowania.

Użytkownicy, którzy wybrali opcję „Powiadamiaj o możliwości zainstalowania aktualizacji”, otrzymają powiadomienie o aktualizacji w oknie dialogowym w ciągu 7 dni od daty opublikowania. Użytkownicy systemu Windows muszą ponownie uruchomić system lub wylogować się i zalogować ponownie, aby uruchomić okno dialogowe z powiadomieniem o aktualizacji.

Najnowszą wersję programu Flash Player można pobrać i zainstalować ze strony internetowej https://get.adobe.com/pl/flashplayer.

Klienci korzystający z przeglądarki Google Chrome, Microsoft Edge lub Internet Explorer w systemie Windows 8.x/10 otrzymają aktualizacje za pośrednictwem mechanizmów aktualizacji firmy Google lub Microsoft.


Kontakt z nami

Zapraszamy do korzystania z tej wersji. W razie napotkania problemów prosimy o powiadomienie poprzez przesłanie informacji o problemie do naszej publicznej bazy danych błędów. Pomoc dotyczącą instalacji i użytkowania można znaleźć na naszych forach społecznościowych.

Baza błędów oprogramowania firmy Adobe — https://tracker.adobe.com/
Forum użytkowników programu Flash Player — http://forums.adobe.com/community/flashplayer
Forum użytkowników środowiska AIR — http://forums.adobe.com/community/air

Ogłoszenia

Dostępność środowiska wykonawczego AIR for Android w sklepie Google Play
13 marca 2018 firma Adobe opublikuje udostępnione środowisko wykonawcze AIR w sklepie Google Play dla wszystkich urządzeń z systemem Android 4.0 lub starszym.W tych starszych systemach aplikacje AIR, które wymagają udostępnionego środowiska wykonawczego, nie będą w stanie uzyskać dostępu do wymaganego pliku do pobrania w sklepie Play.  Programistom, których dotyka ten problem, zalecamy przekonwertowanie i ponowne opublikowanie aplikacji, tak aby korzystały ze zintegrowanego środowiska wykonawczego do 13 marca.
 
Zabezpieczenia transportu aplikacji
W systemie Mac OS w wersji 10.11 firma Apple wprowadziła usługę App Transport Security (ATS), która wymaga, aby wszystkie aplikacje używały wyłącznie zabezpieczonych połączeń sieciowych za pośrednictwem protokołu HTTPS. W związku z tym, iż jest to istotna zmiana, firma Apple udostępniła rozwiązanie zastępcze dla aplikacji w postaci klucza NSAllowsArbitraryLoads, który zezwala na połączenia niezabezpieczone.
 
W zestawie SDK środowiska AIR 27 wszystkie aplikacje AIR tworzone dla systemu macOS zawierają w pliku informacyjnym automatycznie ustawioną wartość true dla klucza NSAllowsArbitraryLoads. o plik. Jest to rozwiązanie tymczasowe. Firma Apple może odrzucić aplikację w trakcie procesu sprawdzania lub wyłączyć możliwość skorzystania z klucza NSAllowsArbitraryLoads w przyszłych aktualizacjach systemu operacyjnego. Zaleca się używanie w aplikacjach zabezpieczonych połączeń sieciowych opartych na protokole HTTPS.
 
Współdzielone środowisko wykonawcze AIR dla systemu Android
Począwszy od wersji 26 środowiska AIR wyłączono usługę pakowania aplikacji ze środowiskiem współdzielonym. Po wprowadzeniu tej zmiany publikowane aplikacje będą zawsze zintegrowane ze środowiskiem wykonawczym, które będzie włączone do ich pakietu instalacyjnego, niezależnie od wariantu docelowego wybranego przez programistę (czyli apk lub apk-captive-runtime). Ta zmiana pozwala nam skupić się na testowaniu i opracowywaniu instalacji zintegrowanych, które do tej pory były najpopularniejsze w przypadku systemu Android.
 
Obsługa środowiska AIR tvOS przeniesiona do kategorii Labs
Aby skoncentrować nasze testy na popularnych platformach, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu obsługi systemu tvOS do kanału beta środowiska AIR. Funkcje oprogramowania pozostają bez zmian. Programiści mogą pobrać najnowszy zestaw SDK na stronie https://labs.adobe.com.

Rozwiązane problemy

7 czerwca 2018

Flash Player

 • Gospodarznie może promować uczestników do roli gospodarza lub prezentera w spotkaniu usługi Connect.

AIR

 • ODRZUCENIE zestawu SDK środowiska AIR w sklepie firmy Apple w przypadku używania niepublicznych interfejsów API (AIR-4198623)
 • Błąd przy instalacjiad-hocprofilu informacyjnego ad-hoc aplikacji na urządzeniu
 • Błąd przy wysyłaniu aplikacji do sklepu App Store firmy Apple z powodu brakujących kluczy NSLocationAlwaysUsageDescription i NSLocationWhenInUseUsageDescription
 • Zestaw ADT poprawnie podpisuje platformy dynamiczne dołączane do spakowanej aplikacji iOS. (AIR-4198407)
 • Echo w trakcie wideokonferencji (AIR-4198549)
 • iPhone 8 iiPhone X— odwzorowanie teksturATFprzy użyciu schematu ETC2 powoduje efekt labiryntu lub błędy kolorów.(AIR-4198515)
 • [Swift ANE] Problem z podpisywaniem na platformie dynamicznej
 • Narzędzie ATFViewer nie jest uruchamiane.
 • Narzędzie Runtime.apk wskazuje nieprawidłową wersję na urządzeniach.
 • Pakowanie aplikacji dla systemu iOS przy użyciu platformy dynamicznej generuje wyjątek NullPointerException, kiedy jest używany certyfikat rozpowszechniania. (AIR-4198408)
 • Zestaw ADT poprawnie podpisuje platformy dynamiczne dołączane do spakowanej aplikacji iOS. (AIR-4198407)
 • Kiedy aplikacja dla systemu iOS jest wysyłana do sklepu App Store za pośrednictwem programu, jest wyświetlane ostrzeżenie ITMS-90722: „Certyfikat wygasł” (AIR-4198649,AIR-4198650)

Nowe funkcje

Uaktualnienie zestawu SDK systemu Android

Od wersji 29 środowiska AIR, korzystamy z nowszego zestawu SDK dla systemu Android w środowisku wykonawczym AIR. Na poniższej liście wymieniono numery wersji narzędzi, które zostały uaktualnione w środowisku AIR 29. Zaszły poważne zmiany w narzędziach służących do budowania środowiska wykonawczego. W przypadku problemów z wydajnością lub funkcjonowaniem tych narzędzi zachęcamy do zgłoszenia ich na forum użytkowników środowiska AIR.

Uwaga:

Pełną listę funkcji programów Flash Player oraz AIR z uwzględnieniem funkcji wprowadzonych w poprzednich wersjach zawiera ten dokument.

Wydane wersje

Produkt Wydana wersja
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Internet Explorer — formant ActiveX 30.0.0.113
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Firefox — NPAPI 30.0.0.113
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Chromium — PPAPI 30.0.0.113
Flash Player dla systemu macOS i przeglądarek Safari i Firefox — NPAPI 30.0.0.113
Flash Player dla systemu macOS i przeglądarki Chromium — PPAPI 30.0.0.113
Flash Player dla systemów Windows 8 i 10 oraz przeglądarek Internet Explorer i Edge 30.0.0.113
Flash Player dla systemu macOS i przeglądarki Google Chrome 30.0.0.113
Flash Player dla systemu Windows i przeglądarki Google Chrome 30.0.0.113
Flash Player dla systemu Chrome OS 30.0.0.113
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Google Chrome 30.0.0.113
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Chromium — PPAPI 30.0.0.113
Flash Player dla systemu Linux i przeglądarki Firefox — NPAPI 30.0.0.113
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 30.0.0.107
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (macOS) 30.0.0.107
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu Windows 30.0.0.107
Zestaw SDK i kompilator środowiska AIR dla systemu macOS 30.0.0.107
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Windows 30.0.0.107
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu macOS 30.0.0.107

Znane problemy

AIR
 • Schemat ETC2 z zawartością alfa i kompresją LZMA/JPEG-XR generuje czarne punkty/linie podczas renderowania w systemie Android
 • Odwzorowanie ETC2bez kanału alfadla tekstur ATF powoduje, że nie są one renderowane w programie ADL.
 • Obiekt StageWebView nie może wczytać adresów URL w formaciepunycode.

 

Flash Player

 • Wideo utworzone przy użyciu bibliotekiauthplayma poszarpane krawędzie, jeśli jest ignorowany kolor stołu montażowego.

Ulepszenia zabezpieczeń

Biuletyn zabezpieczeń Uwzględnione produkty
APSB18-19 Adobe Flash Player

Wytyczne dotyczące tworzenia zawartości

Tworzenie zawartości dla wtyczki Flash Player 30

Aby skorzystać z nowej wtyczki Flash Player, konieczne jest użycie pliku SWF w wersji 41 przez wprowadzenie dodatkowego argumentu „-swf-version=41” do kompilatora ASC 2.0. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

 • Pobierz nowy plikplayerglobal.swc dla wtyczki Flash Player 30.
 • Pobierz i zainstaluj program Flash Builder 4.7 z witryny usługi Creative Cloud: https://creative.adobe.com/pl/products/flash-builder.
 • Aby zachować istniejący zestaw SDK środowiska AIR, wykonaj jego kopię zapasową, a następnie zastąp go wersją 30. Aby to zrobić, rozpakuj zestaw SDK 30 środowiska AIR do następującego katalogu:
  • macOS: /Programy/Adobe Flash Builder 4.7/eclipse/plugins/com.adobe.flash.compiler_4.7.0.348297/AIRSDK
  • Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Flash Builder 4.7 (64Bit)\eclipse\plugins\com.adobe.flash.compiler_4.7.0.349722\AIRSDK\
 • W programie Flash Builder utwórz nowy projekt, wybierając opcję Plik -> Nowy -> Projekt.
 • Otwórz panel właściwości projektu (kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Właściwości). 
 • Wybierz opcjęActionScriptCompilerz listy po lewej stronie.
 • W polu Dodatkowe argumenty kompilatora wpisz tekst „-swf-version=41”.
  • Dzięki temu wynikowe pliki SWF będą zgodne z formatem SWF w wersji 41.  Jeśli kompilacja jest przeprowadzana w wierszu polecenia, a nie w programie Flash Builder, należy dodać ten sam argument kompilatora.
 • Upewnij się, że w przeglądarce zainstalowano nową kompilację wtyczki Flash Player 30.

Tworzenie zawartości dla środowiska AIR 30 Aktualizowanie przestrzeni nazw do wersji AIR 30

Aby korzystać z nowych elementów interfejsu API i sposobów działania środowiska AIR 30, należy zaktualizować plik deskryptora, tak aby uwzględniałprzestrzeń nazwwersji 30. Jeżeli aplikacja nie wymagana nowych elementów interfejsu API ani sposobów działania środowiska AIR 30, nie trzeba aktualizować przestrzeni nazw. Firma Adobe zaleca wszystkim użytkownikom korzystanie z przestrzeni nazw środowiska AIR 30, nawet jeżeli nie używają jeszcze nowych funkcji środowiska w wersji 30. Aby zaktualizować przestrzeń nazw, należy zmienić atrybutxmlnsw deskryptorze aplikacji na „<application xmlns="http://ns.adobe.com/air/application/30.0">”.

Zgłaszanie błędów

Wystąpił błąd? Prosimy o zgłoszenie błędu w bazie danych błędów programu Flash Player i środowiska Adobe AIR.

Program Flash Player i środowisko AIR mogą dekodować i odtwarzać wideo w formacie H.264 przy użyciu elementów sprzętowych do obsługi grafiki. W przypadku zawartości wideo mogą występować błędy, do których odtworzenia jest konieczne użycie konkretnego sprzętu i sterownika graficznego. Podczas zgłaszania błędu dotyczącego wideo bardzo ważne jest wskazanie urządzenia graficznego, sterownika, systemu operacyjnego i przeglądarki (jeśli jest używany program Flash Player), tak aby było możliwe odtworzenie i zbadanie problemu. Podaj te informacje zgodnie z opisem w artykule o instrukcjach dotyczących zgłaszania błędów wideo. Uwaga: Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail, dlatego nie jesteśmy w stanie wysłać odpowiedzi na każde zgłoszenie.

Dziękujemy za używanie programu Adobe® Flash Player® oraz środowiska AIR® i za przesłanie opinii.

Wymagania systemowe

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych programu Flash Player można znaleźć w tym dokumencie.

Najnowsze informacje o wymaganiach systemowych środowiska AIR można znaleźć w tym dokumencie.

Historia wersji środowisk wykonawczych

Data wydania Wersja środowiska wykonawczego Ulepszenia zabezpieczeń
7 czerwca 2018 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 30.0.0.113
środowisko wykonawcze AIR 30.0.0.107
zestaw SDK środowiska AIR 30.0.0.107
APSB18-19
8 maja 2018 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 29.0.0.171 APSB18-16
13 kwietnia 2018 Zestaw SDK środowiska AIR 29.0.0.122  
10 kwietnia 2018 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 29.0.0.140 APSB18-08
13 marca 2018 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 29.0.0.113
środowisko wykonawcze AIR 29.0.0.112
zestaw SDK środowiska AIR 29.0.0.112
APSB18-05
6 lutego 2018 Flash Player (Win, Mac, Linux) 28.0.0.161 APSB18-03
9 stycznia 2018 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 28.0.0.137 APSB18-01
12 grudnia 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 28.0.0.126
środowisko wykonawcze AIR 28.0.0.127
zestaw SDK środowiska AIR 28.0.0.125
APSB17-42
14 listopada 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 27.0.0.187 APSB17-33
25 października 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 27.0.0.183  
16 października 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 27.0.0.170 APSB17-32
10 października 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 27.0.0.159
Zestaw SDK środowiska AIR dla systemu Windows 27.0.0.132
APSB17-31
12 września 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 27.0.0.130
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR dla systemu Windows 27.0.0.124
Zestaw SDK środowiska AIR i środowisko wykonawcze (Mac OS) 27.0.0.128
APSB17-28
8 sierpnia 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 26.0.0.151 APSB23-17
11 lipca 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 26.0.0.137
Środowisko wykonawcze AIR 26.0.0.127
APSB21-17
16 czerwca 2017 Flash Player (Windows, macOS, Linux) 26.0.0.131  
13 czerwca 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 26.0.0.126
Flash Player (ActiveX dla Windows 8/10) 26.0.0.120
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 26.0.0.118
APSB17-17
9 maja 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.171 APSB17-15
20 kwietnia 2017 Flash Player (Mac) 25.0.0.163  
11 kwietnia 2017 Flash Player (Win, Mac, Linux) 25.0.0.148 APSB17-10
14 marca 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 25.0.0.127
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 25.0.0.134
APSB17-07
14 lutego 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 24.0.0.221 APSB17-04
10 stycznia 2017 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 24.0.0.194 APSB17-02
13 grudnia 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 24.0.0.186
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 24.0.0.180
APSB16-39
8 listopada 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.207
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.644
APSB16-37
26 października 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.205
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.643
APSB16-36
11 października 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 23.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.637
Flash Player (ESR) 18.0.0.382
APSB16-32
13 września 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 23.0.0.162
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.635
Flash Player (ESR) 18.0.0.375
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 23.0.0.257
APSB16-29
APSB16-31
14 lipca 2016 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 22.0.0.210  
12 lipca 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 22.0.0.209
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.632
Flash Player (ESR) 18.0.0.366
APSB16-25
16 czerwca 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 22.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.626
Flash Player (ESR) 18.0.0.358
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 22.0.0.153
APSB16-18
APSB16-23
12 maja 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 21.0.0.242
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.621
Flash Player (ESR) 18.0.0.352
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.215
APSB16-15
21 kwietnia 2016 Flash Player (Mac NPAPI) 21.0.0.226  
12 kwietnia 2016 Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.198  
8 kwietnia 2016 Flash Player (Google Chrome) 21.0.0.216  
7 kwietnia 2016 Flash Player (Windows, Mac, Linux) 21.0.0.213
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.616
Flash Player (ESR) 18.0.0.343
APSB16-10
23 marca 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 21.0.0.197  
10 marca 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 21.0.0.182
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.577
Flash Player (ESR) 18.0.0.333
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 21.0.0.176
APSB16-08
9 lutego 2016 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.306
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.569
Flash Player (ESR) 18.0.0.329
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.260
APSB16-04
19 stycznia 2016 Flash Player (Win, Mac, Linux) 20.0.0.286  
1 stycznia 2015 Flash Player ActiveX (Win 7) 20.0.0.270  
28 grudnia 2015 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.267
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.559
Flash Player (ESR) 18.0.0.324
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.233
APSB16-01
8 grudnia 2015 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 20.0.0.228
Flash Player (Windows i Mac OS — NPAPI) 20.0.0.235
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.554
Flash Player (ESR) 18.0.0.268
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 20.0.0.204
APSB15-32
10 listopada 2015 Flash Player (Windows, Mac OS, Linux) 19.0.0.245
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.548
Flash Player (ESR) 18.0.0.261
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.241
APSB15-28
16 października 2015 Flash Player (Win, Mac, Linux) 19.0.0.226
Flash Player (ChromeOS — PPAPI) 19.0.0.225
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.540
Flash Player (ESR) 18.0.0.255
APSB15-27
13 października 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.207
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.535
Flash Player (ESR) 18.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-25
21 września 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — PPAPI) 19.0.0.185
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.521
Flash Player (ESR) 18.0.0.241
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 19.0.0.190
APSB15-23
11 sierpnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.232
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.233
Flash Player (Linux) 11.2.202.498
Flash Player (ESR) 18.0.0.228
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.199
APSB15-19
16 lipca 2015 Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.491
Flash Player (ESR) 13.0.0.309
APSB15-18
14 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.209
APSB15-18
8 lipca 2015 Flash Player 18.0.0.203
Flash Player (Linux — PPAPI) 18.0.0.204
Flash Player (ESR) 13.0.0.302
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.481
Flash Player 17.0.0.191
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 18.0.0.180
APSB15-16
23 czerwca 2015 Flash Player 18.0.0.194
Flash Player (ESR) 13.0.0.296
Flash Player (Linux — NPAPI) 11.2.202.468
Flash Player 17.0.0.190
APSB15-14
9 czerwca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 18.0.0.160
Flash Player PPAPI (Mac OS) 18.0.0.161
Flash Player (Linux) 11.2.202.466
Flash Player (ESR) 13.0.0.292
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Windows) 18.0.0.144
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR (Mac OS) 18.0.0.143
APSB15-11
12 maja 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.188
Flash Player (Linux) 11.2.202.460
Flash Player (ESR) 13.0.0.289
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.172
APSB15-09
14 kwietnia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.169
Flash Player (Linux) 11.2.202.457
Flash Player (ESR) 13.0.0.281
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.144
APSB15-06
12 marca 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 17.0.0.134
Flash Player (Linux) 11.2.202.451
Flash Player (ESR) 13.0.0.277
Zestaw SDK i środowisko wykonawcze AIR 17.0.0.124
APSB15-05
12 lutego 2015 Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów (Windows) 16.0.0.273
Zestaw SDK środowiska AIR (Windows i Mac OS) 16.0.0.292
 
5 lutego 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.305
Flash Player (Linux) 11.2.202.442
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.269
APSB15-04
27 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.296
Flash Player (Linux) 11.2.202.440
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.264
APSB15-03
22 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.287
Flash Player (Linux) 11.2.202.438
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.262
APSB15-02
13 stycznia 2015 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.257
Flash Player (Linux) 11.2.202.429
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.260
Środowisko AIR dla systemu Android 16.0.0.272
Środowisko wykonawcze AIR dla komputerów 16.0.0.245
Zestaw SDK środowiska AIR 16.0.0.272
APSB15-01
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 16.0.0.235
Flash Player (Linux) 11.2.202.425
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.259
APSB14-27
9 grudnia 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.246 APSB14-27
11 listopada 2014 Flash Player (Windows i Mac OS) 15.0.0.223
Flash Player (Linux) 11.2.202.418
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.252
Środowisko AIR dla systemu Android 15.0.0.356
Zestaw SDK i środowisko AIR dla komputerów 15.0.0.356
APSB14-24
23 września 2014 Flash Player (formant ActiveX dla systemu Windows) 15.0.0.167 APSB14-22
9 września 2014 Flash Player (Windows i Mac OS): 15.0.0.152
Flash Player (Linux) 11.2.202.406
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.244
AIR for Android 15.0.0.252
Zestaw SDK i środowisko AIR 15.0.0.249
APSB14-21
12 sierpnia 2014 Flash Player (ActiveX, Mac NPAPI): 14.0.0.176
Flash Player (Windows, NPAPI) 14.0.0.179
Flash Player (PPAPI) 14.0.0.177
AIR for Android 14.0.0.179
Zestaw SDK i środowisko AIR 14.0.0.178
APSB14-18
8 lipca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.145
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.394
Flash Player ESR (Windows i Mac OS) 13.0.0.231
AIR (zestaw SDK i środowisko wykonawcze dla systemu Android) 14.0.0.137
APSB14-17
10 czerwca 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 14.0.0.125
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.378
Flash Player ESR (Mac OS i Windows) 13.0.0.223
AIR (zestaw i środowisko wykonawcze) 14.0.0.110
APSB14-16
13 maja 2014 Flash Player dla komputerów (Windows i Mac OS): 13.0.0.214
Flash Player na komputery (Linux) 11.2.202.359
Flash Player ESR (Mac OS i Windows) 13.0.0.214
AIR (zestaw i środowisko wykonawcze) 13.0.0.111
APSB14-14