Oryginał Adobe — najczęściej zadawane pytania dla firm

Pytania ogólne

Co to są oryginalne aplikacje firmy Adobe?

Oryginalne aplikacje firmy Adobe to legalnie licencjonowane oprogramowanie (aplikacje) zakupione bezpośrednio od firmy Adobe lub u autoryzowanego sprzedawcy.

Tylko oryginalne aplikacje firmy Adobe gwarantują dostęp do najnowszych funkcji i opcji, w tym ciągłej pomocy technicznej i aktualizacji zabezpieczeń, które pomagają Twojej organizacji uniknąć potencjalnych zakłóceń w działalności.

Co jest uważane za nieoryginalną (lub nielicencjonowaną) aplikację firmy Adobe?

Aplikacje firmy Adobe są uznawane za nieoryginalne, gdy:

 • aplikacja została zmodyfikowana bez zezwolenia lub zhakowana;
 • klucze produktów lub konta zostały zidentyfikowane jako skradzione lub użyte wcześniej;
 • oprogramowanie używane jest niezgodnie z warunkami korzystania z licencji.

Jakie są zagrożenia dla Twojej organizacji związane z korzystaniem z nieoryginalnych aplikacji firmy Adobe?

Korzystanie z nieoryginalnych aplikacji firmy Adobe może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa danych i zakłócać wydajność zarówno w przypadku osób fizycznych, jak i organizacji, na przykład przez:

 • ryzyko, że aplikacja będzie funkcjonować nieprawidłowo lub przestanie funkcjonować całkowicie;
 • zwiększenie ekspozycji na szkodliwe oprogramowanie, takie jak wirusy i złośliwe oprogramowanie, mogące zagrozić bezpieczeństwu sieci, funkcjonalności urządzeń oraz danych firmowych i osobistych.

Firma International Data Corporation (IDC) szacuje, że organizacje pobierające i instalujące nieoryginalne lub nielicencjonowane aplikacje narażają się na ryzyko natrafienia na złośliwe oprogramowanie na poziomie 29% procent*.

Jakie funkcje produktu utracą pracownicy, jeśli będą używać nieoryginalnych aplikacji firmy Adobe?

Oprócz zwiększonego prawdopodobieństwa nieprawidłowego działania nieoryginalnej aplikacji lub utraty danych pracownicy mogą nie mieć dostępu do funkcji dostępnych tylko w oryginalnych aplikacjach firmy Adobe, takich jak:

 • Biblioteki zespołu: zasoby są dostępne dla całego zespołu. Aby utrzymać spójny wizerunek marki, możesz włączyć edytowanie tylko przez wyznaczone osoby.
 • Łatwa współpraca: oprogramowanie pozwala dzielić się podglądami i opisywać je, wspólnie edytować zasoby oraz przywracać wcześniejsze wersje (do 180 dni wstecz).
 • Dostęp z każdego miejsca: pomysł można zarejestrować na urządzeniu przenośnym, aby następnie dopracować go na komputerze i zaprezentować przy użyciu tabletu czy smartfona.
 • Ochrona zasobów firmy: zasoby projektowe i biblioteki firmy zawsze pozostają pod jej kontrolą.

Jakie programy oferuje firma Adobe, aby pomóc organizacjom, które mają nieoryginalne aplikacje?

Firma Adobe wie, że klienci często niecelowo kupują i instalują nieoryginalne aplikacje, co wiąże się z niebezpieczeństwem dla ich organizacji. Firma Adobe zainwestowała w programy wspierające klientów w całym cyklu zakupów i użytkowania, w tym przez:

 • informowanie klientów o nieoryginalnych aplikacjach podczas instalacji lub używania produktu;
 • udostępnianie szczegółowych informacji o zidentyfikowanych nieoryginalnych aplikacjach firmy Adobe, jak również narzędzi i zasobów pomagających zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów z zabezpieczeniami;
 • współpracę z organizacjami w celu zapobiegania instalowaniu i używaniu nieoryginalnych aplikacji w przyszłości.

Jak mogę chronić swoją organizację przed instalowaniem nieoryginalnych aplikacji firmy Adobe?

Uzyskanie oryginalnych aplikacji firmy Adobe można sobie zagwarantować, kupując aplikacje bezpośrednio w witrynie Adobe.com lub u autoryzowanego sprzedawcy. Przekaż pracownikom informacje o sprawdzonych procedurach dotyczących poczty e-mail i zabezpieczeń online, a zwłaszcza wyjaśnij możliwe konsekwencje pobierania i wykonywania plików z niesprawdzonych źródeł. Ogranicz możliwość instalowania i uruchamiania aplikacji przez pracowników na urządzeniach sieciowych przez egzekwowanie uzyskania zezwolenia.

Co mogę zrobić, jeśli wiem, że co najmniej jedna aplikacja Adobe nie jest oryginalna?

 • W razie otrzymania od firmy Adobe wiadomości e-mail, połączenia telefonicznego lub powiadomienia w aplikacji o nieoryginalności aplikacji należy kliknąć powiadomienie, aby dowiedzieć się więcej i poznać możliwości zakupu oryginalnych aplikacji firmy Adobe, lub skontaktować się z działem obsługi Adobe klienta w celu uzyskania dalszych informacji.
 • Jeśli za zakup oprogramowania odpowiada inna osoba w organizacji (np. administrator IT), warto najpierw skontaktować się z taką osobą w kwestii zakupu oprogramowania.
 • Jeśli podczas próby zainstalowania aplikacji otrzymano powiadomienie, oznacza to, że firma Adobe mogła zablokować numer seryjny z powodu niewłaściwego użycia. W powiadomieniu znajdziesz łącze do instrukcji rozwiązania tego problemu.

W jaki sposób firma Adobe pomaga ograniczyć dostępność nieoryginalnych aplikacji?

Firma Adobe aktywnie pomaga zapobiegać oszustwom u źródła, monitorując tendencje oszustw, blokując znane problemy, likwidując potencjalne luki, ścigając nieuczciwych dostawców. Nieustannie pracuje również nad usprawnieniem swoich technologii wykrywania oszustw, aby zapobiec modyfikacjom i dystrybucji swoich aplikacji. Chcemy, aby nasi klienci mogli w pełni korzystać z zalet oryginalnych aplikacji i usług firmy Adobe. Więcej informacji na temat naszych działań w zakresie zapobiegania oszustwom można znaleźć na stronie https://www.adobe.com/trust/fraud-prevention.html.

Informacje o usłudze Oryginał Adobe

Co to jest usługa Oryginał Adobe?

Usługa Oryginał Adobe to usługa wchodząca w skład wielu aplikacji firmy Adobe. Usługa ta okresowo sprawdza, czy zainstalowane aplikacje firmy Adobe są oryginalne, chroniąc tym samym urządzenia przed lukami w zabezpieczeniach i złośliwym oprogramowaniem, które mogą występować w nieoryginalnych aplikacjach. W przypadku wykrycia nieoryginalnych aplikacji firmy Adobe usługa Oryginał Adobe może poinformować o tym użytkownika za pomocą powiadomień. Powiadomienia zawierają szczegółowe informacje o sposobie rozwiązania problemu. W celu zabezpieczenia komputerów klientów i uniemożliwienia fałszerstwa firma Adobe może wyłączyć nieoryginalną aplikację firmy Adobe. Aby uzyskać więcej informacji na temat problemu, kliknij tutaj.

Jakiego typu dane gromadzi firma Adobe w celu ustalenia, czy aplikacje Adobe są oryginalne?

Usługa Oryginał Adobe (AGS) sprawdza różne wersje aplikacji Adobe, aby zweryfikować integralność zainstalowanych aplikacji i ważność licencji. W tym celu sprawdza takie dane jak numer seryjny oprogramowania Adobe, typ licencji i kod firmy Adobe.

Czy można odinstalować usługę Oryginał Adobe?

Usługa Oryginał Adobe (AGS) zawiera funkcję automatycznej dezinstalacji. Po odinstalowaniu wszystkich aplikacji firmy Adobe z urządzenia, niezależnie od tego, czy są oryginalne czy nie, usługa Oryginał Adobe (AGS) zostanie automatycznie odinstalowana.

Wiemy, że wielu klientów nie zdaje sobie sprawy z tego, że zainstalowało lub zakupiło nieoryginalne aplikacje i usługi Adobe, i może potrzebować dodatkowych informacji, aby rozwiązać ten problem. Dlatego zalecamy, aby nadal uruchamiać usługę Oryginał Adobe (AGS) na wszystkich urządzeniach korzystających z aplikacji Adobe. Jednak w przypadku podjęcia decyzji o jej ręcznym odinstalowaniu, należy postępować zgodnie z instrukcjami opisanymi na tej stronie.

Mimo iż usługę Oryginał Adobe (AGS) można odinstalować samodzielnie, firma Adobe zastrzega sobie prawo do korzystania z innych metod ochrony aplikacji Adobe przed nieuczciwymi działaniami, których nie można odinstalować, zgodnie z naszymi Zasadami prywatności.

Informacje o powiadomieniach aplikacji Adobe – powiadomienia podczas używania produktu lub podczas instalacji

Otrzymałem powiadomienie o tym, że w mojej organizacji jest zainstalowana co najmniej jedna nieoryginalna aplikacja Adobe. Co to oznacza?

Jeśli powiadomienie zostało wysłane do Ciebie lub kogoś innego z Twojej organizacji, oznacza to, że usługa Oryginał Adobe (AGS) wykryła nieoryginalne aplikacje Adobe. W celu rozwiązania problemu należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w powiadomieniu.

Co się stanie, jeśli zignoruję powiadomienie i nie przestanę korzystać z oprogramowania?

Jeśli użytkownik zignoruje powiadomienia i ostrzeżenia wygenerowane przez usługę Oryginał Adobe (AGS), firma Adobe może dezaktywować nieoryginalne aplikacje Adobe w ramach walki z oszustwami oraz w celu ochrony urządzenia użytkownika.

Czym są nieprawidłowe numery seryjne i kody realizacji?

Numery seryjne i kody realizacji są uznawane za nieprawidłowe, jeśli zostały zidentyfikowane jako przecieki i nielegalnie rozpowszechnione lub jeśli ich użytkowanie przebiega w sposób niezgodny z warunkami korzystania z licencji (w tym licencji użytkownika końcowego). Gdy firma Adobe wykryje oszustwo, nieprawidłowe numery seryjne i kody realizacji zostaną dezaktywowane i zablokowane do dalszego użytku. Użytkownicy mogą dowiedzieć się, że numer seryjny został zdezaktywowany jedynie podczas próby zainstalowania lub ponownego zainstalowania aplikacji, i powinni postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w celu rozwiązania tego problemu.

Oryginał Adobe — ograniczanie ilości

Dlaczego otrzymuję powiadomienie, że moja organizacja może być w posiadaniu numerów seryjnych, których dotyczy oszustwo?

Użytkownik mógł otrzymać wiadomość e-mail z powiadomieniem, że nasi specjaliści ds. zapobiegania oszustwom wykryli nieuczciwe zachowania dotyczące numerów seryjnych firmy Adobe związanych z aplikacjami, z których może korzystać jego firma. Numer seryjny, którego dotyczy oszustwo, to numer, który mógł zostać skopiowany, skradziony, sprzedany lub niewłaściwie użyty. Odpowiedz na wiadomość e-mail, aby uzyskać więcej informacji.

Co mam zrobić?

W celu zminimalizowania zakłóceń firma Adobe udostępni nowy numer seryjny, który zastąpi każdy numer seryjny, którego dotyczy problem. Każdy numer seryjny, którego dotyczy problem, zostanie zdezaktywowany, aby zapobiec dalszemu niewłaściwemu użyciu. Zainstalowane aplikacje wykorzystujące numery seryjne, których dotyczy problem, muszą zostać odinstalowane, a do ponownej (lub nowej) instalacji należy użyć nowych numerów seryjnych.

Czy firma poniesie dodatkowe koszty w wyniku procesu zastąpienia numerów seryjnych, których dotyczy oszustwo?

Nie, nowe numery seryjne zostaną dostarczone bez dodatkowych kosztów. Aby zapobiec przypadkom zakłócenia działalności w przyszłości, należy jednak upewnić się, że nowy numer seryjny jest zabezpieczony i jest używany wyłącznie przez upoważniony personel.

Dlaczego numery seryjne używane w mojej organizacji są dezaktywowane?

Użytkownik mógł otrzymać wiadomości e-mail z powiadomieniem, że nasi specjaliści ds. zapobiegania oszustwom wykryli nieuczciwe zachowania dotyczące numerów seryjnych Adobe związanych z aplikacjami, z których może korzystać jego firma. Numery seryjne, których dotyczy problem, zostaną zdezaktywowane, aby zapobiec dalszemu niewłaściwemu użyciu. Należy odinstalować istniejące aplikacje wykorzystujące numery seryjne, których dotyczy problem. Zostaną dostarczone nowe numery seryjne, których należy użyć do ponownej (lub nowej) instalacji.

* Software Management: Security Imperative, Business Opportunity, BSA Global Software Survey, czerwiec 2018 r.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto