Poznaj podstawy pracy z obrazami i efektami w programie Adobe Illustrator, m.in. dodawania i edytowania efektów, stosowania pociągnięć pędzlem i nie tylko.

Dodawanie obrazów

Jakie są różnice między grafiką wektorową a rastrową i jak dodawać obrazy do projektów.


Zdobyte umiejętności: Dodawanie obrazów

 • W programie Illustrator można dodawać do projektów obrazy rastrowe — na przykład zdjęcia zrobione telefonem.
 • Wybierz polecenie Plik > Umieść, aby umieścić obraz w dokumencie. W oknie dialogowym Umieść można wybrać opcję Łącze, aby utworzyć połączenie z oryginalnym obrazem. Jeśli taki obraz zostanie zmodyfikowany poza programem Illustrator, to jego wersja w dokumencie programu Illustrator ulegnie automatycznej aktualizacji. Wyłączenie opcji Łącze podczas umieszczania obrazu powoduje, że zostanie on osadzony w dokumencie programu Illustrator.
 • Wybierz narzędzie Zaznaczanie z panelu Narzędzia i przeciągnij narożnik, przytrzymując klawisz Shift, aby zmienić rozmiar obrazu. Po zakończeniu najpierw zwolnij przycisk myszy, a następnie klawisz Shift.
 • Kliknij przycisk Kadruj obraz na panelu Właściwości po prawej stronie dokumentu, aby przyciąć części obrazu. Przeciągnij dowolny uchwyt wokół obrazu, aby usunąć niepotrzebną część. Kliknij przycisk Zastosuj na panelu Właściwości.

Informacje o efektach

Informacje o tym, co to są efekty oraz jak je dodawać i edytować za pomocą panelu Wygląd.

 

Zdobyte umiejętności: Wiedza o efektach

 • W menu Efekt znajdują się różne efekty programów Illustrator i Adobe Photoshop. Efekty programu Illustrator to efekty wektorowe. Efekty programu Photoshop to efekty rastrowe.
 • Aby zastosować efekt, kliknij opcję Wybierz efekt na panelu Właściwości.
 • Aby edytować efekt, kliknij nazwę efektu na panelu Właściwości. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego z opcjami efektu.
 • Aby otworzyć panel Wygląd, wybierz polecenie Okno > Wygląd lub kliknij ikonę Więcej opcji w sekcji Wygląd na panelu Właściwości. Panel Wygląd wskazuje elementy zaznaczone w dokumencie oraz zastosowane do nich atrybuty wyglądu. Aby tymczasowo ukryć efekt zastosowany do kompozycji, kliknij ikonę oka po lewej stronie nazwy tego efektu na panelu Wygląd. Aby edytować efekt, kliknij jego nazwę na panelu Wygląd.

Dodawanie efektów

Za pomocą panelu Wygląd można dodawać kreatywne efekty do kompozycji.

 

Zdobyte umiejętności: Dodawanie efektów

 • Wybierz narzędzie Zaznaczanie i kliknij element graficzny, aby go zaznaczyć.
 • Aby zastosować efekt, kliknij opcję Wybierz efekt na panelu Właściwości. Z menu Efekt wybierz opcję, np. Efekt > Zniekształcanie i przekształcanie > Wklęśnięcie i wybrzuszanie. W kolejnym oknie dialogowym zmodyfikuj opcje efektu i kliknij przycisk OK.
 • Aby edytować efekt, kliknij jego nazwę na panelu Wygląd. (Aby otworzyć panel Wygląd, wybierz polecenie Okno > Wygląd lub kliknij ikonę Więcej opcji w sekcji Wygląd na panelu Właściwości).

Dodawanie kreatywnych pociągnięć pędzlem

Jak dodawać kreatywne pociągnięcia pędzlem do kompozycji za pomocą panelu Pędzle.

 

Zdobyte umiejętności: Dodawanie kreatywnych pociągnięć pędzlem

 • Pędzle w programie Illustrator można stosować do obrysu grafiki wektorowej.
 • Wybierz polecenie Okno > Pędzle, aby otworzyć panel Pędzle. Zawiera on domyślne pędzle oraz wszystkie pędzle utworzone w dokumencie.
 • Wybierz narzędzie Zaznaczanie i kliknij grafikę wektorową, aby ją zaznaczyć. Kliknij jeden z pędzli wymienionych na panelu Pędzle, aby go zastosować.
 • Jeśli zmienisz grubość obrysu na panelu Właściwości, rozmiar pędzla zmieni się wraz z nim.
 • Program Illustrator zawiera szereg bibliotek pędzli. Kliknij menu biblioteki pędzli na dole panelu Pędzle, aby wybrać bibliotekę. Gdy biblioteka zostanie otwarta jako panel, kliknij, aby zastosować pędzel do wybranej kompozycji.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto