Sposób obejścia problemu brakującej wtyczki Behance Publish Service w programie Illustrator CC...

Problem: Brak wtyczki Behance Publish Service

Wtyczka Behance Publish Service nie jest już dostępna w bieżącej wersji programu Illustrator CC 2015.3.1.

Sposób obejścia problemu

Przestrzenie robocze można eksportować z programu Illustrator i przesyłać je bezpośrednio do profilu w witrynie Behance jako zasób Praca w toku lub Projekt.

  1. W programie Illustrator wyeksportuj przestrzeń roboczą, która ma być udostępniona, na lokalny dysk twardy.
  2. Zaloguj się w witrynie https://www.behance.net/ za pomocą identyfikatora Adobe ID.
  3. Kliknij pozycję Moje portfolio, aby wyświetlić aktywne zasoby Projekty i Prace w toku.
  4. Kliknij przycisk Dodaj pracę, aby przesłać nowe przestrzenie robocze wyeksportowane w kroku 1. 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online