Niniejszy dokument opisuje zaktualizowaną opcjonalną wtyczkę DxfDwg.aip dla programu Illustrator CS3. Obejmuje również wymagania dotyczące instalacji i proces instalacji.

Informacje o wtyczce DXF/DWG

Ta zaktualizowana wtyczka tworzy warstwy w programie Illustrator CS3, które odpowiadają dwóm warstwom w pliku DFX lub DWG i importuje obiekty do odpowiedniej warstwy. Jednakże, z powodu trudności w tym, jak warstwy są traktowane w programie Illustrator i AutoCAD, kolejność układania obiektów może się zmienić po zaimportowaniu pliku DFX lub DWG za pomocą tej wtyczki.

Zainstaluj tę opcjonalną wtyczkę, tylko jeśli chcesz zachować hierarchię warstw w czasie otwierania pliku DXF lub DWG w programie Illustrator CS3. Tawtyczkadziała dla wszystkich języków i systemów operacyjnych, które spełniają minimalne wymagania systemowe dla programu Adobe Illustrator CS3.

Wymagania dotyczące instalacji

Aby użyć wtyczkę DWF/DWG, muszą spełnione być poniższe wymagania:

 • zainstalowany program Illustrator CS3 13.0 lub nowszy
 • system operacyjny Mac OS 1.4.8, Mac OS 10.5, Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub Windows Vista

Instrukcje instalacji

 1. Pobierz wtyczkę DFX/DWG.

  • Dla systemu Windows pobierz DxfDwg.aip.
  • Dla systemu Mac OS pobierz AiCS3dfx.dmg.
 2. Zamknij program Illustrator CS3, jeżeli jest uruchomiony.
 3. Tylko komputery Mac: Zamontuj AiCS3dxf.dmg, aby uzyskać dostęp do pliku DxfDwg.aip.
 4. Przejdź do folderu „Illustrator Formats” w folderze instalacyjnym programu Illustrator CS3.

  • Domyślna lokalizacja dla systemu Windows: C:\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator CS3\Plug-ins\Illustrator Formats
  • Domyślna lokalizacja dla systemu Mac OS: /Applications/Adobe Illustrator CS3/Plug-ins/Illustrator Formats

  Proszę pamiętać, że nazwy ścieżek mogą różnić się w Twoim komputerze, jeśli zainstalowano wersję nieanglojęzyczną programu Illustrator CS3. W takim przypadku proszę przejść do odpowiedniego folderu.

 5. Usuń istniejący plik DxfDwg.aip z tego folderu i przenieś go do innego folderu poza katalogiem aplikacji Illustrator. Zmiana nazwy pliku jest niewystarczająca, ponieważ program Illustrator może próbować załadować plik, niezależnie od jego nazwy lub rozszerzenia.
 6. Skopiuj nową wtyczkę DxfDwg.aip do folderu Illustrator Formats.
 7. Uruchom program Illustrator CS3.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online