Informacje o wydaniu | Adobe Illustrator CC

Znajdź przydatne informacje na temat najnowszych aktualizacji programu Adobe Illustrator CC.

Program Adobe Illustrator CC jest standardową aplikacją do obsługi grafiki wektorowej, która pozwala tworzyć logo, ikony, rysunki, typografię i złożone ilustracje do użytku na dowolnym nośniku.

Najnowsza wersja

Najnowsza i najbardziej aktualna wersja programu Adobe Illustrator to wersja z listopada 2018 roku (23.0.1). Ta wersja zawiera nowe funkcje i poprawki błędów. Więcej informacji znajduje się w części:

Wymagania systemowe

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych można znaleźć na stronie Illustrator CC — wymagania systemowe.

Aktualne informacje dotyczące wymagań systemowych innych produktów Creative Cloud można znaleźć na stronie Creative Cloud — wymagania systemowe.

Zasoby internetowe

Obsługa klienta

Aby uzyskać pomoc w kwestii korzystania z produktu, sprzedaży, rejestracji i rozwiązywania problemów:

Umowa licencyjna

W celu rozpoczęcia korzystania z produktu konieczne jest zaakceptowanie postanowień jego umowy licencyjnej oraz warunków gwarancji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.adobe.com/go/eulas_pl.

Informacja dla użytkowników

Do aktywacji niniejszego produktu i korzystania z niego mogą być wymagane: połączenie z Internetem, identyfikator Adobe ID i akceptacja warunków umowy licencyjnej. Produkt może współpracować z internetowymi usługami firmy Adobe lub innych dostawców bądź zezwalać na dostęp do nich. Usługi firmy Adobe są dostępne wyłącznie dla użytkowników mających co najmniej 13 lat oraz wymagają zaakceptowania dodatkowych warunków użytkowania i zasad prywatności online firmy Adobe (http://www.adobe.com/legal.html). Aplikacje i usługi mogą być niedostępne w pewnych krajach lub wersjach językowych i mogą podlegać zmianom oraz wycofaniu bez powiadomienia. Mogą mieć zastosowanie dodatkowe opłaty lub składki członkowskie.

Copyright © 1987-2018 Adobe Incorporated and its licensors. All rights reserved.

Adobe, the Adobe logo, and Illustrator CC are either registered or trademarks of Adobe Incorporated in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto