Polecenie Umieść to podstawowy sposób importowania plików zewnętrznych do dokumentu programu Illustrator. Funkcja Umieść zapewnia najpełniejszą obsługę różnych formatów plików, opcji umieszczania oraz kolorów. Po umieszczeniu pliku można go zidentyfikować, zaznaczyć, monitorować i aktualizować za pomocą panelu Łącza.

Za jednym razem można umieścić jeden lub więcej plików. Funkcja umożliwia zaznaczenie wielu obrazów, a następnie umieszczanie ich kolejno w dokumencie programu Illustrator.

Jednoczesne umieszczanie wielu plików

 1. Otwórz plik programu Illustrator, w którym chcesz umieszczać obrazy zewnętrzne, a następnie kliknij polecenie Plik > Umieść.

 2. W oknie dialogowym Umieść możesz zaznaczyć wiele plików, naciskając klawisz Ctrl (Cmd) lub Shift (Opt).

  Zaznacz jeden lub więcej plików z dostępnych zasobów, a następnie wybierz wyświetlanie opcji importu (jeśli to konieczne)
  Zaznacz jeden lub więcej plików z dostępnych zasobów, a następnie wybierz wyświetlanie opcji importu (jeśli to konieczne)

  A. Zaznacz jeden lub kilka plików B. Pole wyboru Pokaż opcje importowania 
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij Umieść. W dokumencie programu Illustrator wskaźnik zmienia się w ikonę załadowanych grafik.
  • Zaznacz pole wyboru Pokaż opcje importu, a następnie kliknij Umieść Okno dialogowe Opcje importu wyświetla się dla zasobów mających w programie Illustrator ustawienia importu. Po zakończeniu wybierania opcji dla każdego zasobu wskaźnik zmienia się w ikonę załadowanych grafik.

  Uwaga:

  Ustawienia w oknie dialogowym Opcje importu określają obraz podglądu zasobu, który jest wyświetlany obok wskaźnika załadowanych grafik.

  Wskaźnik zmienia się, jeśli załadowano więcej niż jedną grafikę.
  Wskaźnik zmienia się, jeśli załadowano więcej niż jedną grafikę.

  A. Wskaźnik załadowanej grafiki B. Położenie aktualnie wyświetlanego zasobu na liście załadowanych grafik C. Łączna liczba załadowanych zasobów D. Miniaturka podglądu aktualnego zasobu 
 4. Użyj klawiszy strzałki w prawo lub w lewo, aby przejrzeć załadowane zasoby. Miniaturka podglądu aktualnego zasobu zostaje wyświetlona po naciśnięciu klawisza strzałki w lewo lub w prawo.

 5. Aby umieścić obraz, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Umieść wskaźnik załadowanej grafiki w wybranym położeniu, a następnie kliknij dokładne położenie w pliku programu Illustrator. Aktualny zasób zostaje umieszczony w oryginalnych wymiarach.
  • Umieść wskaźnik załadowanych grafik w wybranym położeniu, a następnie przeciągnij go. Aktualny zasób zostaje umieszczony w prostokątnej obwiedni. Wymiary prostokąta są proporcjonalne do rozmiaru oryginalnego zasobu.
 6. Aby szybko przejrzeć i zmodyfikować opcje importu zasobu:

  • Naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aby przejrzeć załadowane zasoby.
  • Po pojawieniu się podglądu zasobu, którego opcje importu chcesz zmodyfikować, naciśnij klawisz Shift i kliknij myszą.
  • Zmodyfikuj żądane opcje i kliknij OK.
 7. Aby odrzucić załadowany i gotowy do wstawienia zasób, użyj klawiszy strzałek, aby odszukać zasób, a następnie naciśnij klawisz Esc.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online