Uwaga: ustawienia synchronizacji zostały wycofane z programu Illustrator CC w wersji 2015 i nowszych. Usługa dostępna w programach Illustrator CC i CC 2014 zostanie wycofana w najbliższej przyszłości.

Na czym polega funkcja synchronizacji ustawień?

Program Illustrator przechowuje ustawienia dotyczące aplikacji lokalnie, na komputerze użytkownika. Funkcja synchronizacji ustawień zachowuje kopię tych ustawień w usłudze Adobe Creative Cloud. Jeśli uruchomisz program Illustrator na innym komputerze, możesz dokonać synchronizacji ustawień przechowywanych w Creative Cloud z ustawieniami na nowo aktywowanym komputerze.

Uwaga:

Jednocześnie możesz aktywować program Illustrator tylko na dwóch komputerach.

W praktyce oznacza to, że jeśli korzystasz z tego samego identyfikatora Adobe ID i pracujesz z programem Illustrator na dwóch komputerach, możesz zsynchronizować ustawienia pomiędzy nimi w celu zapewnienia tych samych ustawień i środowisk pracy na obu z nich.

Przykładowe ustawienia obejmują:

Preferencje

Ustawienia okien dialogowych preferencji itd.

Biblioteki

Próbki, pędzle, symbole itp.

Ustawienia predefiniowane

Ustawienia PDF, drukowania, SWF itp.

Przestrzenie robocze

Położenia różnych palet i elementów interfejsu na zapisanych obszarach roboczych.

Pozostałe ustawienia

Czcionki Mojikumi, Kinsoku lub kompozytowe.

Do czego przydaje się funkcja synchronizacji ustawień?

Funkcja synchronizacji ustawień dotyczy dwóch podstawowych scenariuszy pracy użytkownika:

 • Pojedynczy komputer. Masz jeden komputer i chcesz zachować kopię zapasową aktualnych ustawień aplikacji Illustrator. Jeśli zmienisz komputer na nowy, możesz zsynchronizować ustawienia dostępne w Creative Cloud z ustawieniami na nowym komputerze.
 • Wiele komputerów. Masz wiele komputerów i chcesz mieć te same ustawienia robocze na wszystkich, na których aktywowany został program Illustrator.

Uwaga:

Jednocześnie możesz aktywować program Illustrator tylko na dwóch komputerach.

Jakie są wymagania?

Podczas synchronizowania ustawień programu Illustrator usługa Creative Cloud jest wykorzystywana do przesyłania, przechowywania lub pobierania informacji. Funkcja synchronizacji ustawień wymaga:

 • Połączenia z Internetem
 • Subskrypcji Adobe Creative Cloud lub subskrypcji dla pojedynczej aplikacji

Korzystanie z funkcji synchronizacji ustawień

Czy funkcja synchronizacji ustawień działa automatycznie?

Nie. Funkcję synchronizacji ustawień uruchamia się ręcznie. Funkcja nie może być planowana ani uruchamiana automatycznie.

Synchronizacja ustawień następuje po każdym kliknięciu opcji Zsynchronizuj ustawienia.

Gdzie znajduje się opcje synchronizacji ustawień

 • [Zalecane] Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu okna dokumentu programu Illustrator, a następnie kliknij pozycję Zsynchronizuj ustawienia.
 • Kliknij Edycja (Mac: Illustrator) > {zalogowane Adobe ID} > Zsynchronizuj ustawienia.
 • Kliknij Ctrl/Cmd + K > karta Synchronizuj ustawienia > kliknij Zsynchronizuj ustawienia Przy użyciu tej metody najnowsze ustawienia zostają przesłane lub pobrane. Nie są wprowadzane zmiany.

Uwaga:

Zaleca się korzystanie z funkcji synchronizacji ustawień poprzez kliknięcie ikony w lewym dolnym rogu okna dokumentu programu Illustrator, a następnie kliknięcie Zsynchronizuj ustawienia.

Przy pierwszym uruchomieniu programu Illustrator

Po pierwszym uruchomieniu programu Illustrator na komputerze, na którym nie korzystano dotąd z synchronizacji ustawień, przy otwieraniu dokumentu pojawi się pytanie, czy włączyć synchronizowanie ustawień.

Przypomnienie o synchronizacji ustawień przy pierwszym uruchomieniu
Pytanie o synchronizowanie ustawień przy pierwszym uruchomieniu. W usłudze Creative Cloud nie są dostępne wcześniejsze ustawienia programu Illustrator

Pytanie o synchronizowanie ustawień przy pierwszym uruchomieniu. W usłudze Creative Cloud są dostępne wcześniejsze ustawienia programu Illustrator
Pytanie o synchronizowanie ustawień przy pierwszym uruchomieniu. W usłudze Creative Cloud są dostępne wcześniejsze ustawienia programu Illustrator

 • Kliknij Zsynchronizuj ustawienia, aby po raz pierwszy przesłać/pobrać ustawienia za pośrednictwem usługi Creative Cloud.
 • Kliknij Wyłącz synchronizację ustawień, aby wyłączyć tę funkcję.
 • Kliknij Zaawansowane, aby otworzyć okno dialogowe Preferencje, w którym można wybrać i dostosować elementy do synchronizacji.

Uwaga:

Możesz modyfikować dowolne z tych ustawień, klikając polecenie Edycja (Mac: Illustrator) > Preferencje > Synchronizacjaustawień.

Zapewnienie synchronizacji ustawień programu Illustrator

 1. Kliknij ikonę w lewym dowolnym rogu okna dokumentu programu Illustrator, a następnie kliknij Zsynchronizuj ustawienia.

 2. Funkcja synchronizacji ustawień sprawdza najnowsze informacje na komputerze użytkownika oraz w usłudze Creative Cloud, po czym wyświetla jedno z poniższych okien dialogowych.

  Wybierz działanie odpowiednie dla Twojego komputera.

  Okno dialogowe synchronizacji ustawień Co to oznacza Działanie

  Dwie możliwości:

  • Program Illustrator na komputerze, którego używasz jest zsynchronizowany z usługą Creative Cloud.
  • Ustawienia zostały wysłane / nie pobrano żadnych ustawień
                                
  Nie jest wymagane żadne działanie.                               
  Pobrano najnowsze ustawienia. Ustawienia możliwe do przesłania, o ile są dostępne, zostały dodane do usługi Creative Cloud. Kliknij Zastosuj, aby zapewnić synchronizację ustawień.
  Najnowsze ustawienia są różne na komputerze użytkownika, w usłudze Creative Cloud oraz na innym synchronizowanym komputerze. Zobacz sekcję Rozwiązywanie konfliktów synchronizacji ustawień.
  Pobrano najnowsze ustawienia. Zastosowanie ustawień będzie jednak wymagało ponownego uruchomienia programu Illustrator w celu wprowadzenia zmian. Jeśli chcesz zaktualizować ustawienia, kliknij Uruchom ponownie teraz. Jeśli jednak musisz najpierw dokończyć inne zadania, kliknij Później.
 3. Program Illustrator i usługa Creative Cloud zostaną zaktualizowane stosownie do działania użytkownika w poprzednim kroku. W przypadku wprowadzenia zmian w jakichkolwiek ustawieniach czy preferencjach programu Illustrator należy uruchomić synchronizację przed zamknięciem programu Illustrator. 

  Status synchronizacji z paska stanu dokumentu
  Status synchronizacji z paska stanu dokumentu

Zarządzanie synchronizacją ustawień

Opcje synchronizacji ustawień w panelu Preferencje
Wybierz włączenie lub wyłączenie synchronizacji ustawień, elementy do synchronizacji i postępowanie w razie konfliktu.

Wybór elementów do synchronizacji

 1. Aby wybrać elementy do synchronizacji, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Wybierz Edycja > {zalogowany identyfikator Adobe ID} > Zarządzaj synchronizacją ustawień.
  • Wybierz Edycja (Mac: Illustrator) > Preferencje > Synchronizacja ustawień.
 2. Zaznacz lub wyczyść pola wyboru, aby wybrać ustawienia do synchronizacji.

Rozwiązywanie konfliktów synchronizacji ustawień

Konflikty procesu synchronizacji występują, jeśli system nie jest w stanie określić, czy należy zachować ustawienie z usługi Creative Cloud czy z komputera lokalnego, ponieważ oba uległy zmianie od czasu ostatniej synchronizacji.

Weź pod uwagę następujący scenariusz. Modyfikujesz preferencjeprogramu Illustrator na komputerze w pracy i synchronizujesz ustawienia. Następnie modyfikujesz preferencje programu Illustrator na komputerze w domu. Masz teraz dwa zestawy zmodyfikowanych preferencji: jeden w usłudze Creative Cloud (zsynchronizowany z Twoim komputerem w pracy) i nowszy zestaw na komputerze w domu. Jeśli teraz spróbujesz synchronizować te ustawienia, pojawi się monit o wybór ustawień do zachowania.

Komunikat o konflikcie synchronizacji
 • Synchronizuj ustawienia lokalne: wybranie tej opcji poskutkuje synchronizacją konta Creative Cloud z lokalnym komputerem, tj. zastąpieniem ustawień w chmurze ustawieniami z lokalnego komputera.
 • Synchronizuj z chmurą: wybranie tej opcji poskutkuje synchronizacją lokalnego komputera z kontem Creative Cloud, tj. zastąpieniem ustawień z lokalnego komputera ustawieniami zapisanymi w chmurze.
 • Zachowaj najnowszy plik: zachowuje najnowsze ustawienia (wg znacznika czasowego).

Włączanie lub wyłączanie synchronizacji ustawień

 1. Aby wybrać elementy do synchronizacji, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Wybierz Edycja > {zalogowany identyfikator Adobe ID} > Zarządzaj synchronizacją ustawień.
  • Wybierz Edycja (Mac: Illustrator) > Preferencje > Synchronizacja ustawień.
 2. W sekcji Opcje synchronizacji wybierz opcję z menu rozwijanego Synchronizacja.

Dodawanie elementów do synchronizacji ustawień

Synchronizowane są tylko ustawienia wczytane do programu Illustrator lub w nim wykorzystywane. W przypadku skopiowania nowego zestawu próbek lub pędzli do folderów instalacyjnych/ustawień programu Illustrator za pomocą narzędzi Eksplorator lub Finder, zasoby te nie będą zsynchronizowane. Aby zapewnić skuteczną synchronizację tych elementów, należy je jednokrotnie pobrać do programu Illustrator i zapisać.

Przykład: jeśli chcesz zsynchronizować bibliotekę pędzli, wybierz pędzle z panelu Pędzle i zapisz je jako Bibliotekę pędzli, korzystając z menu w domyślnej lokalizacji.

Elementy synchronizowane przy użyciu funkcji synchronizacji ustawień

Lista elementów synchronizowanych przy użyciu funkcji synchronizacji ustawień.

 

# Typ zasobu
Zasób
Wymagane ponowne uruchomienie*
1 Biblioteka Style graficzne
Nie
2 Biblioteka
Próbki Nie
3 Biblioteka Pędzle Nie
4 Biblioteka Symbole Nie
5 Ustawienia predefiniowane Spłaszczanie przezroczystości Nie
6 Ustawienia predefiniowane Druk Nie
7 Ustawienia predefiniowane PDF Nie
8 Ustawienia predefiniowane SWF Nie
9 Ustawienia predefiniowane Siatka perspektywy
Nie
10 Ustawienia predefiniowane Obrys obrazu Nie
11 Ustawienia predefiniowane Ustawienia kolorów Tak
12 Ustawienia predefiniowane Profile o zmiennej szerokości Nie
13 Przestrzenie robocze   Tak
14 Skróty klawiaturowe**
  Nie
15 Preferencje Okno dialogowe Preferencje Tak
16 Preferencje Profile dokumentów Nie
17 Preferencje Słowniki użytkownika Tak
18 Ustawienia azjatyckie Mojikumi Nie
19 Ustawienia azjatyckie Kinsoku Nie
20 Ustawienia azjatyckie Czcionki kompozytowe Tak

* Wymagane ponowne uruchomienie oznacza, że jeśli ustawienia, które pobierasz, zawierają tego typu zasób, konieczne jest ponowne uruchomienie programu Illustrator w celu zastosowania pobranych ustawień.

** Skróty klawiaturowe są synchronizowane wyłącznie dla tej samej platformy i nie są synchronizowane między platformami Windows i Mac. Wiele skrótów klawiaturowych Windows i Mac różni się od siebie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online