Wydania z kwietnia 2017 roku i listopada 2016 roku

Uwaga:

  Usługa Typekit zmieniła nazwę na Adobe Fonts i wchodzi teraz w skład Creative Cloud i innych subskrypcji. Więcej informacji.

ai_cc_appicon_128

W wersjach programu Illustrator CC z kwietnia 2017 i listopada 2016 wprowadzono niesamowite nowe funkcje dla projektantów i ilustratorów. Niniejszy artykuł zawiera krótkie omówienie tych funkcji oraz łącza do materiałów z dodatkowymi informacjami.

Listę funkcji wprowadzonych we wcześniejszych wersjach programu Illustrator CC można znaleźć w artykule Podsumowanie funkcji | Illustrator CC | wersje 2015.


Kadrowanie obrazu

 Nowe funkcje programu Illustrator CC (kwiecień 2017 r.)

Hero-image_Crop-Images_3

W programie Illustrator możesz teraz wykadrować połączone lub osadzone obrazy. Podczas kadrowania można pracować z obrazem za pomocą intuicyjnych elementów sterujących widżetu kadrowania. Funkcja kadrowania obrazu działa tylko na aktualnie wybranym obrazie. Po kadrowaniu obrazy połączone stają się osadzonymi.

Wybierz obraz i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcję Kadruj obraz na panelu Sterowanie.
  • Wybierz polecenie Obiekt > Kadruj obraz.
  • Wybierz polecenie Kadruj obraz z menu kontekstowego.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kadrowanie obrazów.

Panel motywów Adobe Color

 Nowe funkcje programu Illustrator CC (kwiecień 2017 r.)

Możesz teraz tworzyć, przeglądać i uzyskiwać dostęp do motywów kolorystycznych bezpośrednio z poziomu programu Illustrator i korzystać z nich w projektach. Przyjrzyj się wielu publicznym motywom kolorystycznym, które są dostępne w usłudze Adobe Color, i filtruj je według kilku filtrów: Najpopularniejsze, Najczęściej używane, Losowe, opublikowane przez Ciebie lub cenione przez Ciebie w przeszłości. Po znalezieniu odpowiedniego motywu edytuj go i zapisz we własnym zbiorze motywów lub dodaj do własnych próbek w programie Illustrator.

Wybierz polecenie Okno > Motywy Color, aby uzyskać dostęp do motywów kolorystycznych w programie Illustrator.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color.

Panel motywów kolorystycznych Adobe Color
Panel motywów kolorystycznych Adobe Color

A. Tworzenie motywu kolorystycznego B. Ustawianie aktywnego koloru C. Ustawianie wybranego koloru z aktywnego koloru D. Regulacja suwaka E. Wprowadzanie nazwy motywu kolorystycznego F. Uzyskiwanie dostępu do motywów kolorystycznych G. Przeglądanie publicznych motywów kolorystycznych H. Dopasowywanie koloru w dostępnych systemach kolorów I. Wybieranie koloru J. Wybieranie reguły kolorów K. Dodawanie motywów kolorystycznych do panelu Próbki L. Koło kolorów M. Zapisywanie motywów kolorystycznych 

Rozpoczynanie nowych projektów z impetem

 Nowość w programie Illustrator CC (listopad 2016)

hero-image_new-file-document

Teraz podczas tworzenia dokumentu w programie Illustrator, zamiast zaczynać od pustej strony, możesz skorzystać z szerokiego wyboru szablonów, w tym szablonów Adobe Stock. Szablony zawierają zasoby i ilustracje, które można wykorzystać w celu ukończenia projektu. Po otwarciu szablonu w programie Illustrator możesz pracować nad nim tak jak w przypadku każdego innego dokumentu programu Illustrator (.ai).

Oprócz szablonów, możesz również utworzyć dokument, wybierając jedno z wielu ustawień domyślnych dostępnych w programie Illustrator.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie dokumentów.

Nowy interfejs użytkownika

 Nowość w programie Illustrator CC (listopad 2016)

Program Illustrator ma zupełnie nowy interfejs użytkownika, który jest łatwy w obsłudze, nowoczesny i miły dla oka. Narzędzia i panele mają nowe ikony. Aby zoptymalizować obsługę aplikacji, można wybrać jedno z czterech dostępnych ustawień kolorów interfejsu: ciemny, średnio ciemny, średnio jasny i jasny.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Dostosowywanie przestrzeni roboczej.

123
Interfejs użytkownika: przed i po ustawieniu jasności na tryb jasny

A. Wcześniejsze wydania programu Illustrator B. Illustrator CC – wydanie 2017 
UI-color-options
Dostępne opcje kolorów interfejsu

Wypełnianie obiektów tekstowych tekstem zastępczym

 Nowość w programie Illustrator CC (listopad 2016)

Wypełnianie obiektów tekstowych tekstem zastępczym umożliwia łatwiejszą wizualizację projektu. Teraz program Illustrator domyślnie wypełni tekstem zastępczym nowe obiekty utworzone za pomocą narzędzia Tekst. Tekst zastępczy zachowuje czcionkę i rozmiar zastosowane do poprzedniego obiektu tekstowego.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie tekstu.

800-placeholder_text
Przykładowe obiekty tekstowe z tekstem zastępczym narzędzia Tekst

A. Narzędzie Tekst B. Narzędzie Tekst na ścieżce C. Pionowe narzędzie Tekst akapitowy 

Importowanie tekstu do ścieżki/kształtu

 Nowość w programie Illustrator CC (listopad 2016)

Umieść tekst z obsługiwanego pliku bezpośrednio w obiekcie, np. w kształcie. Można umieszczać tekst z plików tekstowych w formatach.txt,.rtf lub plików edytorów tekstu. Można na przykład umieścić tekst z pliku.rtf w kształcie wielokąta.

Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Importowanie tekstu do kontenera.

shape_text
Umieszczanie tekstu z pliku bezpośrednio w ścieżce/kształcie

Funkcje związane z czcionkami

Łatwe wyszukiwanie idealnych czcionek

 Nowość w programie Illustrator CC (listopad 2016)

Możesz w szybki sposób wyszukiwać czcionki, których często używasz, oznaczając rodziny czcionek gwiazdką jako ulubione lub wybierając z listy ostatnio używanych czcionek, znajdującej się na szczycie listy czcionek. Ostatnio używane czcionki i czcionki oznaczone gwiazdką są zachowywane pomiędzy sesjami programu Illustrator.

Podczas wyszukiwania czcionek można ograniczyć wyniki, filtrując według klasyfikacji, na przykład czcionek szeryfowych, bezszeryfowych lub odręcznych. Można też wybrać, czy wyszukiwanie dotyczy czcionek zainstalowanych na komputerze, czy zsynchronizowanych czcionek z biblioteki Typekit.

Można także wyszukiwać czcionki na podstawie podobieństwa wizualnego (). Czcionki przypominające wyglądem wyszukiwaną czcionkę umieszczane są na górze listy wyników wyszukiwania.

Zobacz temat Porządkowanie i filtrowanie czcionek.

Aktywny podgląd czcionki

 Ulepszenia w programie Illustrator CC (listopad 2016)

Aby wyświetlić podgląd zaznaczonego obiektu tekstowego z wieloma różnymi czcionkami w czasie rzeczywistym, wystarczy umieścić kursor myszy na nazwie czcionki na liście czcionek dostępnej w panelu Sterowanie lub panelu Typografia.

Zobacz temat Aktywny podgląd czcionki.

live-font-preview
Wyświetlanie aktywnego podglądu czcionek

Kontekstowe alternatywne glify

 Nowość w programie Illustrator CC (listopad 2016)

Podczas pracy z obiektem tekstowym możesz zaznaczyć znak, aby w szybki sposób wyświetlić alternatywne glify tuż obok niego w widżecie kontekstowym. Wystarczy kliknąć alternatywny glif, aby zastąpić nim znak.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Zastępowanie znaku za pomocą glifów w obszarze roboczym.

special-character_1
Kontekstowe warianty glifów

Tworzenie idealnych kompozycji

 Nowość w programie Illustrator CC (listopad 2016)

Tworzenie idealnych kompozycji w programie Illustrator jest łatwiejsze i bardziej intuicyjne niż przedtem. Rysuj idealne kompozycje zachowujące ostrość i wyrazistość przy różnych szerokościach obrysu i opcjach wyrównania. Wybierz, czy chcesz wyrównać istniejący obiekt do siatki pikseli za pomocą jednego kliknięcia, czy też wyrównać nowy obiekt od razu podczas rysowania. W trakcie przekształcania obiektów można zachować wyrównanie do pikseli bez zniekształcania kompozycji. Wyrównanie do pikseli można stosować wobec obiektów, poszczególnych segmentów ścieżek i ich punktów kontrolnych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Rysowanie idealnych kompozycji.

PP_01
Rysowanie obiektów wyrównanych do siatki pikseli

PP_02
Zachowanie wyrównania obiektu do pikseli podczas przenoszenia

PP_03
Zachowanie wyrównania obiektu do pikseli podczas skalowania

Przybliżanie do zaznaczenia

 Nowość w programie Illustrator CC (listopad 2016)

Teraz podczas przybliżania i oddalania widoku kompozycji, za pomocą narzędzia Lupka lub jego skrótów klawiaturowych, program Illustrator wyśrodkowuje widok zaznaczonej kompozycji. Jeśli zaznaczenie obejmuje punkty kontrolne lub segmenty, program Illustrator wyśrodkowuje te punkty kontrolne podczas przybliżania lub oddalania.

zoom-to-selection_3

Pozostałe ulepszenia

  • Teraz w menu Tekst i menu kontekstowym można wybierać z wielu znaków specjalnych, takich jak symbole, dywizy, cudzysłowy, znaki odstępu lub znaki łamania. Więcej informacji można znaleźć w temacie Znaki specjalne
  • Skróty klawiaturowe dla następujących znaków ukrytych: spacja półfiretowa, spacja firetowa, chuda spacja, indeks górny, indeks dolny, dywiz miękki i spacja nierozdzielająca. Możesz również dostosować te skróty na liście skrótów klawiaturowych.
  • Możesz łatwo pracować z obiektami tekstowymi, w których są używane te same rodziny czcionek, ale inne style lub odwrotnie. Weźmy pod uwagę dwa obiekty tekstowe zawierające tekst napisany czcionką z rodziny Arial — jeden w stylu zwykłym, a drugi w pogrubionym. Po wybraniu tych obiektów tekstowych program Illustrator zachowuje pole nazwy stylu czcionki puste, ale wyświetla rodzinę czcionki jako Arial.
  • Podczas stosowania stylu znakowego lub akapitowego wystarczy jedno kliknięcie, nawet gdy styl posiada przesłonięcie.
  • Szybkie wyszukiwanie zasobów usługi Adobe Stock z poziomu programu Illustrator. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule Podstawy pracy z przestrzenią roboczą.
  • Liczne poprawki oraz usprawnienia stabilności i wydajności, które umożliwiają łatwiejszą i szybsza pracę

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online