Poznaj nowe funkcje i udoskonalenia wprowadzone w wersji programu Illustrator z marca 2020 r. — odpowiednio 24.1 (macOS) i 24.1.1 (Windows).
Rysowanie i edycja w czasie rzeczywistym

Rysowanie w czasie rzeczywistym

Podczas skalowania obiektów i nakładania efektów na obiekty rezultat nie jest już wyświetlany jako kontury. Te działania są teraz w pełni renderowane podczas pracy.

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie obszarów kompozycji

Wycinanie i kopiowanie obszarów kompozycji

Za pomocą poleceń Wytnij, Kopiuj i Wklej, można tworzyć wiele kopii obszaru kompozycji w różnych dokumentach.

Zniekształcanie swobodne

Rozbudowana funkcja zniekształcania swobodnego

Zniekształcanie swobodne umożliwia teraz modyfikowanie kształtów w dowolny sposób za pomocą ich obwiedni bez resetowania.

Problemy z preferencjami i dokumentami

Zmniejszono liczbę problemów z uszkodzeniami dokumentu

Jeśli to tylko możliwe, program Illustrator automatycznie naprawi i odzyska uszkodzone dokumenty.

Udoskonalenia paska narzędzi

Lepszy pasek narzędzi

Przeciąganie narzędzi między paskiem a przybornikiem jest teraz łatwiejsze.

v1artboard_1_copy15

Stabilność i wydajność

Zwiększono stabilność produktu, wydajność i płynność obiegów pracy.

Rysowanie i edycja w czasie rzeczywistym

Ta funkcja powoduje, że efekty skalowania obiektów i nakładania efektów nie są już wyświetlane jako kontury. Działania te są teraz w pełni renderowane podczas pracy użytkownika.

Ustaw następujące preferencje, aby włączyć tę funkcję:

  • [Windows] Edycja > Preferencje > Wydajność > Rysowanie i edycja w czasie rzeczywistym.
  • [macOS] Illustrator > Preferencje > Wydajność > Rysowanie i edycja w czasie rzeczywistym.
Rysowanie i edycja w czasie rzeczywistym

Wycinanie, kopiowanie i wklejanie obszarów kompozycji między dokumentami

Obszary kompozycji można teraz kopiować i wklejać w całości do innych otwartych dokumentów. Wybierz jedną z następujących opcji:

  • Przeciągnij obszary kompozycji między dwoma otwartymi dokumentami.
  • Użyj poleceń Wytnij, Kopiuj i Wklej z menu Edycja.
  • Użyj skrótów klawiszowych.
Wycinanie, kopiowanie i wklejanie obszarów kompozycji

Rozbudowana funkcja zniekształcania swobodnego

Zniekształcanie swobodne umożliwia modyfikowanie kształtów w dowolny sposób za pomocą ich obwiedni. Używanie obwiedni jest teraz łatwiejsze i umożliwia płynną pracę nad obiektem bez resetowania.

zniekształcanie swobodne

Pomoc w rozwiązywaniu problemów dostępna w aplikacji

W tej wersji udoskonalono procedury rozwiązywania problemów związanych z uszkodzonymi plikami i preferencjami.

Szczegółowe informacje:

Lepszy pasek narzędzi

Narzędzia można w intuicyjny sposób przeciągać bezpośrednio pomiędzy paskiem a przybornikiem. 

Stabilność i wydajność

Wraz z każdą nową wersją dążymy do przekazania użytkownikom bardziej stabilnego i udoskonalonego produktu.

W tej wersji zwiększono wydajność aplikacji, poprawiono stabilność i udoskonalono płynność obiegów pracy. 

Więcej informacji: Usunięte problemy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online