Poznaj nowe funkcje i udoskonalenia wprowadzone do wersji programu Illustrator z listopada 2019 r. (wersji 24.0).
v1artboard_1_copy6

Upraszczanie ścieżek

Łatwa i szybka edycja złożonych ścieżek dzięki zmniejszeniu liczby punktów kontrolnych.

Automatyczne sprawdzanie pisowni

Automatyczne sprawdzanie pisowni

Wszystkie błędy pisowni są wyróżniane w dokumencie natychmiast po wpisaniu tekstu.

Zapisywanie w tle

Zapisywanie i eksportowanie w tle

Szybkie zapisywanie i eksportowanie plików. Teraz nie musisz czekać i możesz kontynuować pracę nad innymi zadaniami.

v1artboard_1_copy14

Pomoc w rozwiązywaniu problemów dostępna w aplikacji

Pomoc dostępna natychmiast po wystąpieniu problemów z otwieraniem lub zapisywaniem plików.

v1artboard_1_copy12

Szybsze i bardziej wydajne stosowanie efektów

Szybszy rendering podczas stosowania efektów Cień, Rozmycie oraz Blask wewnętrzny/zewnętrzny.

Komfort pracy w aplikacji

Zasoby ułatwiające rozpoczęcie pracy

W programie Illustrator są dostępne nowe, samoobsługowe zasoby do nauki, takie jak samouczki z przewodnikiem, które ułatwiają rozpoczęcie pracy.

v1artboard_1_copy15

Pozostałe udoskonalenia

Poprawiono stabilność i wydajność oraz komfort korzystania z aplikacji.

Upraszczanie ścieżek

Jeśli w kompozycji znajdują się złożone ścieżki, które trudno jest edytować, to można użyć funkcji Upraszczanie ścieżek, aby ułatwić sobie pracę. Ta funkcja ma teraz intuicyjny i rozbudowany interfejs użytkownika.

Po wybraniu tej funkcji (Obiekt > Ścieżka > Uprość) jest wyświetlane okno dialogowe z podstawowymi opcjami upraszczania ścieżki. Aby wyświetlić opcje zaawansowane, kliknij ikonę Więcej opcji (), co spowoduje otwarcie okna dialogowego Uprość. Za jego pomocą można uprościć krzywe, dopasować kąt punktu narożnego, aby zmienić gładkość, a także przekonwertować ścieżki krzywe na linie proste.

Upraszczanie ścieżek

Więcej informacji: Upraszczanie ścieżki.

Automatyczne sprawdzanie pisowni

Nowa funkcja Automatyczne sprawdzanie pisowni pozwala w łatwy sposób uniknąć błędów. Tworząc książkę, broszurę, życiorys, plakat lub inną podobną kompozycję, można włączyć funkcję automatycznego podświetlania błędów podczas wpisywania tekstu. 

Uwaga: Program Illustrator sprawdza pisownię w ponad 50 językach i dialektach, jednak funkcja ta nie obsługuje obecnie języków wschodnioazjatyckich.

Sprawdzanie pisowni

Więcej informacji: Sprawdzanie pisowni.

Zapisywanie i eksportowanie w tle

Pliki programu Illustrator są teraz zapisywane i eksportowane w tle, dzięki czemu nie trzeba czekać na zakończenie tych procesów i można dalej pracować nad ilustracją. Po zakończeniu eksportowania lub zapisywania program Illustrator wyświetli odpowiednie powiadomienie. W razie potrzeby można sprawdzić postępy tej procedury, klikając przycisk Sprawdź postępy.

Uwaga: Zapisywanie i eksportowanie w tle jest możliwe tylko w przypadku plików .ai, .png, i .jpg. 

Więcej informacji: Zapisywanie w tle oraz Eksportowanie w tle.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów dostępna w aplikacji

W tej wersji programu Illustrator udoskonalono proces otwierania i zapisywania plików.

Jeśli mimo to pojawi się problem i nie można automatycznie odzyskać pliku, program Illustrator wyświetli przejrzyste komunikaty o błędzie z podaniem dostępnych opcji odzyskiwania.

Zasoby ułatwiające rozpoczęcie pracy

Aby poprawić komfort korzystania z produktu i umożliwić szybkie rozpoczęcie pracy w programie Illustrator, na kartach Główna oraz Materiały do nauki udostępniono dodatkowe zasoby, takie jak samouczki z instruktażem, szablony dokumentów, ustawienia domyślne itd. Na ekranie głównym można również znaleźć przegląd ważnych nowych funkcji wydanych w najnowszej wersji aplikacji.

Ekran główny

Szybsze i bardziej wydajne stosowanie efektów

Jeśli należysz do tych użytkowników, którzy marzyli o bardziej wydajnym stosowaniu efektów na obrazach i obiektach w programie Illustrator, to ucieszy Cię wiadomość o wprowadzonych w tej wersji znacznych udoskonaleniach w realizacji efektów Rozmycie, Cień oraz Blask wewnętrzny/zewnętrzny. Stosowanie tych efektów w programie Illustrator jest teraz znacznie szybsze i łatwiejsze!

Szybsze efekty

Więcej informacji: Praca z efektami.

Zgodność wsteczna plików programu Illustrator

Wszystkie nowe dokumenty Adobe Illustrator (.ai) i Illustrator EPS (.eps) są teraz zapisywane w najnowszym formacie programu Illustrator 2020 (wersja 24.0).

Jeśli jednak dokument w formacie Illustrator 2020 zostanie otwarty we wcześniejszej wersji programu Illustrator (na przykład 2019 lub starszej), zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy, informujący o ryzyku utraty części danych po otwarciu pliku pochodzącego z nowszej wersji.

Dlatego też zaleca się otwieranie dokumentów w formacie Illustrator 2020 w programie Illustrator w wersji 24.0.

Zwiększona stabilność i inne udoskonalenia

Wraz z każdą nową wersją dążymy do przekazania użytkownikom bardziej stabilnego i udoskonalonego produktu.

W tej wersji udało się usunąć wiele problemów zgłoszonych przez użytkowników, związanych na przykład z typografią, narzędziami, obsługą wersji plików, gradientami itd. Więcej informacji: Rozwiązane problemy.

Rozwiązane problemy
Format Ai w wersji 2020
Format Ai eps w wersji 2020

Dołącz do rozmowy

Ask the community

Jeśli masz pytanie lub chcesz się podzielić pomysłem, dołącz do nas na forum użytkowników programu Adobe Illustrator. Chętnie Cię poznamy!


Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online