Eksportowanie do formatu Adobe PDF

Eksportowanie dokumentu InCopy do formatu Adobe PDF

Dokumenty InCopy mogą być eksportowane bezpośrednio do formatu Adobe PDF. Eksportowanie można wykonać w widoku Korekta szpaltowa, Wątek i Układ. Jeśli dokument jest eksportowany w widoku Układ, to otrzymany dokument PDF będzie posiadał nietknięte elementy projektu i układ. Dla kontrastu, dokument eksportowany w widoku Korekty szpaltowej lub Wątku zachowa wygląd tylko tekstu widocznego w widoku Korekty szpaltowej lub Wątku programie InCopy. Widok Korekty szpaltowej lub Wątku wybranego wątku InCopy może być eksportowany do czytelników, edytorów i innych użytkowników programu InCopy w formie elementu cyklu przeglądu dokumentu, jeśli osoby te nie posiadają zainstalowanej aplikacji InCopy na swoich stanowiskach pracy. Dokument PDF posiada te same zalety, jakie proponuje widok Korekta szpaltowa i Wątek w programie InCopy, wraz z maksymalnym stopniem czytelności i funkcjami umieszczania adnotacji.

Uwaga:

Pliki Adobe PDF, wyeksportowane z dokumentów Adobe InDesign® zawierających nadruki lub efekty przezroczystości, najlepiej wyświetla program Acrobat 6.0 lub nowszy z uaktywnioną opcją Podgląd nadruku.

 1. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj.
 2. W menu Zapisz jako typ (Windows) lub Format (Mac OS) wybierz polecenie Adobe PDF. Wpisz nazwę pliku, wybierz położenie i kliknij Zapisz.
 3. W menu Widok zaznacz opcję Korekta szpaltowa i Wątek lub Układ.
 4. Zmień ustawienia według potrzeb.

  Określone ustawienia są zapisywane w aplikacji i będą stosowane do wszystkich kolejnych dokumentów InCopy eksportowanych do PDF, dopóki się ich nie zmieni.

 5. Kliknij przycisk Eksportuj.
Uwaga:

Podczas eksportowania do formatu PDF, program InCopy zachowuje łącza od komentarzy OPI (Open Prepress Interface) dla obrazów w dokumencie InDesign. Łącza OPI pozwalają na wykorzystanie przez program InDesign szybkich, zastępczych wersji obrazka w niskiej rozdzielczości (podglądów), służących do układania go na stronie. Przy ostatecznym wydruku program InDesign lub przygotowalnia mogą automatycznie zastąpić podglądy wersjami o wysokiej rozdzielczości.

Typowe opcje Adobe PDF

Istnieje kilka typowych opcji widoków Korekta szpaltowa, Wątek i Układ, przeznaczonych do eksportu dokumentu do formatu PDF.

Zgodność

Ustawia poziom zgodności pliku Adobe PDF. Dla dokumentów, które będą dystrybuowane na szeroką skalę, warto wybrać ustawienie Acrobat 5 (PDF 1.4). Zagwarantuje to, że wszyscy użytkownicy będą mogli wyświetlić i wydrukować dokument. Jeżeli tworzone są pliki z opcją zgodności Acrobat 8/9 (PDF 1.7), wówczas wynikowe pliki PDF mogą nie być zgodne z wcześniejszymi wersjami programu Acrobat.

Podstaw osadzone czcionki, jeśli procent używanych znaków jest mniejszy od

Definiuje próg osadzania pełnych czcionek na podstawie liczby znaków z danej czcionki użytych w dokumencie. Jeżeli procent użytych w dokumencie znaków z dowolnej czcionki zostanie przekroczony, to ta czcionka będzie w całości osadzana. W przeciwnym przypadku tworzony będzie podzbiór znaków czcionki. Osadzanie pełnych czcionek zwiększa rozmiar pliku PDF, ale można je wymusić, ustawiając próg na 0 (zero).

Dołącz informacje o stronie

Zawiera nazwę dokumentu, numer strony oraz datę i godzinę eksportu pliku.

Wyświetl PDF po wyeksportowaniu

Otwiera plik PDF w najnowszej wersji programu Acrobat zainstalowanej na danym komputerze. Dla zapewnienia dokładności wyników sprawdź, czy opcje zgodności odpowiadają najnowszej zainstalowanej wersji programu Acrobat.

Opcje Adobe PDF dla widoków Korekta szpaltowa i Wątek

Okno dialogowe Eksport PDF zawiera opcje przeznaczone dla widoków Korekta szpaltowa i Wątek.

Wątki

Eksportuje jeden lub kilka wątków.

Czcionki

Dołącza ustawienia dla rodziny czcionek i stylu, rozmiaru tekstu oraz interlinii dla eksportowanego pliku. Ustawienia te nie zmieniają ustawień widoku ekranu w preferencjach Korekta szpaltowa i Watek.

Dołącz informacje o wątku

Tytuł dokumentu, autor i opis pojawiają się w eksportowanym pliku PDF.

Dołącz style akapitowe

Informacje dotyczące stylów akapitowych z kolumny informacji wyświetlanej w widokach Korekta szpaltowa i Wątek pojawiają się w eksportowanym pliku.

Dołącz notatki w wierszu

Eksportuje wszystkie (lub tylko widoczne) uwagi w wierszu umieszczone w dokumencie. Aby dołączyć kolory notatki przypisane do poszczególnych elementów projektu, zaznacz opcję Pokaz tło notatek w kolorze.

Dołącz zarejestrowane zmiany

Eksportuje wszystkie (lub tylko widoczne) zarejestrowane zmiany umieszczone w dokumencie. Aby dołączyć kolory edycji przypisane do poszczególnych elementów projektu, zaznacz opcję Pokaż tło zarejestrowanych zmian w kolorze.

Dołącz precyzyjne zakończenia wierszy

Eksportuje zakończenia wierszy w takiej postaci, w jakiej pojawiają się w wątku. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, to wiersze tekstu zawijają się stosownie do szerokości i orientacji najszerszego okna wątku.

Dołącz numery wierszy

Eksportuje z numerami wierszy wyświetlanymi w kolumnie informacji. Opcja jest dostępna tylko po zaznaczeniu opcji Dołącz precyzyjne zakończenia linii.

Wypełnij stronę (Użyj wielu kolumn)

Eksportuje wątek zgodnie z podaną liczbą i szerokością kolumn. Opcja jest dostępna tylko po zaznaczeniu opcji Dołącz precyzyjne zakończenia linii.

Uwaga:

Zaznaczenie niewielkiej szerokości kolumny i dużej czcionki (w części Czcionki tego działu) może spowodować nakładanie się tekstu w eksportowanym dokumencie wyjściowym.

Opcje Adobe PDF dla widoku Układ

Wymienione opcje są dostępne tylko przy eksporcie z widoku Układ:

Wszystkie

Eksportuje wszystkie strony w bieżącym dokumencie lub książce. Jest to ustawienie domyślne.

Zakres

Określa zakres stron bieżącego dokumentu do wyeksportowania. Zakresy można wpisywać za pomocą dywizu, a poszczególne strony lub zakresy oddziela się przecinkami. Ta opcja jest niedostępna podczas eksportowania książek.

Strony widzące

Eksportuje rozkładówki razem, tak jakby były zszyte lub wydrukowane na tym samym arkuszu.

Uwaga:

Nie należy zaznaczać opcji Strony widzące do druku komercyjnego; jeżeli się to zrobi, drukarz nie będzie mógł przeprowadzić impozycji stron.

Dołącz notatki jako adnotacje

Eksportuje wszystkie notatki jako adnotacje PDF.

Elementy interaktywne

Wybierz Dołącz wygląd, aby dołączyć do pliku PDF elementy takie, jak przyciski i plakaty filmowe.

Optymalizuj do szybkiego wyświetlania w Internecie

Zmniejsza rozmiar pliku PDF i optymalizuje go do szybszego wyświetlania w przeglądarkach internetowych. Stosowana jest w tym celu technologia restrukturyzacji pliku do pobierania po jednej stronie (tzw. byte serving).

Osadź miniaturki stron

Tworzy obrazy miniaturek w eksportowanym pliku PDF.

Tworzenie bezpiecznych dokumentów PDF

Dostęp do eksportowanego pliku Adobe PDF może być ograniczony. Jeśli pliki używają zabezpieczeń, to narzędzia i elementy menu odnoszące się do tych funkcji są nieaktywne.

Plik PDF może być zabezpieczony hasłem otwarcia i hasłem głównym, które będzie wymagane przez zmianą ustawień bezpieczeństwa. Jeżeli w pliku ustawia się jakiekolwiek zabezpieczenia, należy określić również hasło główne; w przeciwnym wypadku każdy, kto otworzy ten plik, będzie mógł usunąć te ograniczenia. Jeśli plik zostanie otwarty z hasłem głównym, ograniczenia dostępu są tymczasowo wyłączane. Jeśli plik posiada oba hasła, to można go otwierać przy pomocy jednego z nich.

Uwaga:

Ustawienie Zgodność określa poziom szyfrowania. Opcja Acrobat 4 (PDF 1.3) wymusza niski poziom szyfrowania (40-bitowego RC4), natomiast pozostałe opcje wymuszają wysoki poziom szyfrowania (128-bitowy RC4 lub AES).

 1. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj.
 2. W menu Zapisz jako typ (Windows) lub Format (Mac OS) wybierz polecenie Adobe PDF. Określ nazwę i miejsce zapisania pliku, po czym kliknij przycisk Zapisz.
 3. Kliknij opcję Ustawienia zabezpieczeń.
 4. W polu Hasło określ wybrane opcje ochrony hasłem.
  • Zaznacz opcję Hasło wymagane do otwarcia dokumentu i w polu Hasło otwarcia dokumentu wpisz hasło, które będzie musiało być wpisane przed otwarciem pliku PDF.

  • Zaznacz opcję Hasło niezbędne do modyfikacji pozwoleń i haseł, a następnie w polu Hasło pozwoleń wpisz hasło, które będzie musiało być wpisane przed zmianą lub określeniem opcji zabezpieczeń pliku PDF.

  Uwaga:

  Nie można wpisać takiego samego hasła w obu polach.

 5. W części Pozwolenia, zdefiniuj poziom dopuszczalnych czynności użytkowników:

  Drukowanie niedozwolone

  Nie zezwala użytkownikom na drukowanie dokumentu Adobe PDF.

  Nie można zmieniać dokumentu

  Nie zezwala użytkownikom na wypełnianie formularzy lub wprowadzanie innych zmian do pliku Adobe PDF.

  Kopiowanie lub wyciąganie zawartości niedozwolone, zlikwiduj dostępność

  Nie pozwala na zaznaczanie tekstu ani grafik.

  Nie można dodawać lub zmieniać komentarzy i pól formularzy

  Nie pozwala na dodawanie lub zmianę notatek i pól formularzy, jeśli plik PDF zostanie otwarty w programie Adobe Acrobat lub innym edytorze PDF.

 6. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie przycisk Eksportuj.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto