Odzyskiwanie i cofanie działań

Odzyskiwanie dokumentów

Program InCopy chroni dane przed nieoczekiwanym zanikiem zasilania albo awarią systemu, używając funkcji automatycznego odzyskiwania. Automatycznie odzyskane dane znajdują się w pliku tymczasowym, innym niż oryginalny plik dokumentu na dysku. W normalnych warunkach nie ma potrzeby zajmowania się automatycznie odzyskanymi danymi, ponieważ wszystkie zmiany w dokumencie zachowane w pliku automatycznego odzyskiwania są dodawane do dokumentu po wybraniu polecenia Zapisz lub Zapisz jako albo po normalnym opuszczeniu programu InCopy. Dane odzyskane są ważne tylko w sytuacji, gdy nie udało się zapisać dokumentu przed nieoczekiwaną awarią zasilania lub systemu.

Tym niemniej należy często zapisywać pliki i tworzyć kopie zapasowe na wypadek nieoczekiwanej awarii zasilania lub systemu.

Znajdowanie odzyskanych dokumentów

 1. Uruchom ponownie komputer.
 2. Uruchom program InCopy.

  Jeżeli istnieją odzyskane automatycznie dane, program InCopy automatycznie wyświetli odzyskany dokument. Za nazwą pliku na pasku tytułu okna dokumentu pojawi się słowo [Odzyskany], co wskazuje, że dokument ten zawiera niezapisane zmiany, które zostały automatycznie odzyskane.

  Uwaga:

  Jeżeli program InCopy wyświetli błąd, próbując otworzyć dokument przy użyciu automatycznie odzyskanych zmian, dane te mogą być uszkodzone.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W przypadku plików programu Adobe InCopy® powiązanych z publikacją InDesign należy wybrać polecenie Plik > Zapisz.

  • Aby zapisać jednostkowe pliki InCopy, wybierz polecenie Plik > Zapisz jako, wskaż lokalizację i podaj nazwę pliku, a następnie kliknij Zapisz. Polecenie Zapisz jako tworzy nowy plik, który zawiera automatycznie odzyskane dane.

  • Aby odrzucić automatycznie odzyskane zmiany i użyć ostatniej zachowanej wersji dokumentu, wybierz polecenie Plik > Przywróć zawartość.

 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby zapisać odzyskane dane, wybierz polecenie Plik > Zapisz jako, wskaż lokalizację i podaj nazwę pliku, a następnie kliknij Zapisz. Polecenie Zapisz jako zachowuje odzyskaną wersję, która zawiera automatycznie odzyskane dane; z paska tytułu zniknie słowo [Odzyskany].

  • Aby odrzucić automatycznie odzyskane zmiany i użyć ostatniej wersji dokumentu, która została bezpośrednio zapisana na dysk przed wystąpieniem nieoczekiwanej awarii, zamknij plik bez zapisywania go i otwórz plik z dysku lub wybierz polecenie Plik > Przywróć.

Zmiana położenia odzyskiwanych dokumentów

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Obsługa plików (Windows) lub InCopy > Preferencje > Obsługa plików (Mac OS).
 2. W sekcji Dane odzyskiwania dokumentu, kliknij przycisk Przeglądaj (Windows) lub Wybierz (Mac OS).
 3. Określ nową lokalizację dla odzyskanego dokumentu, kliknij Zapisz (Windows) lub Wybierz (Mac OS), a następnie kliknij OK.

Cofanie błędów

Jeżeli to konieczne, możesz anulować trwającą długo operację przed jej zakończeniem, cofnąć ostatnie zmiany lub przywrócić uprzednio zapisaną wersję. Możesz cofać i ponawiać do kilkuset uprzednio wykonanych czynności (liczba cofnięć może być ograniczona przez ilość dostępnej pamięci RAM i przez rodzaj wykonanych operacji). Zapamiętana seria czynności jest usuwana po wybraniu polecenia Zapisz jako, zamknięciu dokumentu lub opuszczeniu programu.

 1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Aby cofnąć ostatnią zmianę, wybierz polecenie Edycja > Cofnij [czynność]. (niektórych czynności, np. przewijania, nie można cofnąć).

  • Aby ponowić operację, która została przed chwilą cofnięta, wybierz polecenie Edycja > Ponów [operacja].

  • Aby cofnąć wszystkie zmiany dokonane od czasu ostatniego zapisania projektu, wybierz polecenie Plik > Przywróć zawartość.

  • Aby zamknąć okno dialogowe bez zastosowania zmian, kliknij przycisk Anuluj.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online