Zmiany tekstowe

Nowe narzędzie Kroplomierz

Użyj narzędzia Kroplomierz do kopiowania formatowania tekstu z jednego zaznaczenia tekstu i nadawania tego formatowania innemu tekstowi. Dostosuj atrybuty do użycia w oknie dialogowym Opcje narzędzia Kroplomierz. Zobacz Kopiowanie atrybutów tekstu (Kroplomierz).

Akapity, które obejmują kolumny

W programie InCopy CS5 można utworzyć akapit obejmujący wiele kolumn. Można również podzielić akapit na wiele kolumn w tej samej ramce tekstowej. Zobacz Tworzenie akapitów obejmujących wiele kolumn lub je dzielących.

Zmienne podpisu

W programie InDesign CS5 można generować podpisy w oparciu o metadane obrazu, korzystając z różnych metod. Aktywne podpisy korzystają z nowej zmiennej tekstowej o nazwie Metadane podpisu. Zmienne tekstowe podpisu można tworzyć i edytować do użycia w programie InDesign. Zobacz Definiowanie zmiennych podpisów.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto