Używanie plików XML

Otwieranie pliku XML w programie InCopy

Istniejący plik XML może być otwierany w programie InCopy do dalszej edycji lub znakowania.

Uwaga:

Możesz importować znaki języka Ruby używane w plikach XML, jeśli znaki Ruby są zgodne ze standardową definicją znaków Ruby W3C i używają przestrzeni nazw programu InDesign. Program InDesign korzysta z następujących przestrzeni nazw. xmlns:aid="http://ns.adobe.com/AdobeInDesign/3.0/_ver3.0"

  1. Wybierz polecenie Plik > Otwórz.
  2. Odszukaj i zaznacz wybrany plik XML.
  3. Kliknij przycisk Otwórz.

Zapisywanie pliku XML jako wątku InCopy

Pliki XML mogą być zapisywane jako wątki programu InCopy.

  1. Otwórz plik XML w programie InCopy
  2. Wybierz polecenie Plik > Zapisz zawartość jako.
  3. Wpisz nazwę i określ położenie pliku.
  4. Z menu Zapisz jako tekst (Windows®) lub Zapisz jako (Mac OS®) wybierz Dokument InCopy i kliknij opcję Zapisz.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online