Podsumowanie funkcji | InCopy CC | Wydania z 2015 roku

Wydania programu InCopy CC z 2015 roku

Uwaga:

Dostępne jest wydanie 2017 programu InCopy CC! Więcej informacji zawiera artykuł Podsumowanie nowych funkcji.

Większy i bardziej przejrzysty interfejs użytkownika

Użytkownicy często narzekają na zmęczone oczy po korzystaniu z programu InCopy przez długi okres czasu, głównie ze względu na niewielkie elementy interfejsu użytkownika. W niniejszym wydaniu dokonano usprawnień w poniższych obszarach:

  • Na nowo zaprojektowano panele w programie InCopy poprzez zwiększenie:
    • rozmiaru różnych elementów sterowania na panelach,
    • rozmiaru czcionki,
    • odstępów między elementami sterującymi (pionowymi i poziomymi).
  • Na nowo zaprojektowano okna dialogowe poprzez zwiększenie wysokości elementów interfejsu użytkownika.
Panele i okna dialogowe są teraz większe, bardziej przejrzyste i mniej skomplikowane.

Sortowanie próbek

Dostępne są nowe opcje sortowania próbek w panelu Próbki. Teraz można sortować próbki według następujących parametrów:
  • Nazwa
  • Wartości kolorów
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Sortowanie próbek.

Wyróżnienie przesłonięcia stylu

Można korzystać z funkcji Wyróżnienie przesłonięcia stylu, aby zidentyfikować wszystkie akapity lub przesłonięcia stylu znakowego zastosowane w dokumencie. Istnieje możliwość włączenia widżetu Wyróżnienie przesłonięcia stylu z poziomu panelu Style akapitowe lub Style znakowe.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Znak wyróżnienia i przesłonięcie stylu akapitu.

Łatwiejsza praca z glifami

Dzięki najnowszym ulepszeniom funkcji czcionki OpenType można w przypadku pewnych znaków zastosować alternatywne glify i konwertować tekst na znaki ułamków bezpośrednio z menu kontekstowego.

Stosowanie glifów za pomocą menu kontekstowego

Panel Glify umożliwia też wyszukiwanie glifów według nazwy, kodu Unicode lub wartości GID albo według konkretnego znaku.

Panel Glify

Więcej informacji można znaleźć w artykule dotyczącym glifów i znaków specjalnych.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto