Podsumowanie nowych funkcji

Wydanie programu InCopy CC z 2017 roku

Wydanie InCopy CC 2017 (listopad 2016 r.) odpowiada na najpilniejsze potrzeby projektantów i usprawnia codzienną pracę dzięki szybciej działającej aplikacji, niezrównanej stabilności i oszczędzającym czas funkcjom.

Listę funkcji wprowadzonych we wcześniejszych wydaniach programu InCopy CC można znaleźć w artykule Podsumowanie nowych funkcji | Wydania programu InCopy CC z roku 2015.

Przypisy dolne, które obejmują kolumny

Teraz podczas pracy z wielokolumnową ramką tekstową możesz wstawić przypis dolny, który rozciąga się na wiele kolumn. W opcjach przypisu dolnego dokumentu zaznacz opcję Rozprowadź przypisy dolne między kolumnami, aby ją włączyć. Opcja ta powoduje, że wszystkie zaznaczone przypisy dolne w dokumencie rozciągają się na kolumny lub powracają do oryginalnego stanu.

Opcja rozprowadzania przypisów dolnych między kolumnami jest domyślnie włączona w przypadku nowych dokumentów utworzonych w programie InCopy CC 2017. Jest ona domyślnie wyłączona w przypadku istniejących dokumentów utworzonych w poprzednim wydaniu programu.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Przypisy dolne.

Ulepszenia dotyczące czcionek OpenType

W tym wydaniu programu InCopy właściwości OpenType są bardziej widoczne. Po zaznaczeniu tekstu lub ramki tekstowej możesz kliknąć odznakę, która wyświetli stosowne do zaznaczonego tekstu właściwości czcionki OpenType w kontekście. Ponadto możesz teraz sprawdzić, jak wygląda dana właściwość czcionki OpenType. Jeśli zaznaczenie zawiera różne czcionki, wyświetlane są właściwości wszystkich czcionek OpenType.

Kontekstowe manu dla całego zaznaczenia ramki tekstowej

Zastosuj właściwości OpenType dla więcej niż jednego znaku. Teraz po zaznaczeniu ramki tekstowej lub tekstu w ramce tekstowej program InCopy rozpoznaje właściwości OpenType zaznaczonego tekstu i umożliwia ich zastosowanie.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Używanie czcionek.

Obsługa z kontekstem pod kątem liczebników porządkowych i ligatur

Obsługę menu kontekstowego, która była wcześniej dostępna w przypadku opcji alternatywnych i ułamków, rozszerzono o liczebniki porządkowe i ligatury (miękkie/standardowe). Teraz po zaznaczeniu 1st, 2nd, 3rd (pierwszy, drugi, trzeci) itd. program InCopy automatycznie zaproponuje zastosowanie właściwości Liczebniki porządkowe. Funkcja ta działa na razie jedynie w języku angielskim.

Poza tym w przypadku wybrania cząstki „st” w słowie „Start”, jeśli dla tych znaków istnieje miękka ligatura, program InCopy zaproponuje zastosowanie tej właściwości. To samo dotyczy ligatur standardowych.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Używanie czcionek i Formatowanie znaków.

Zestawy stylistyczne

Czcionki OpenType zwykle mają zestawy stylistyczne. Program InCopy wyświetla te zestawy stylistyczne jako Zestaw 1, Zestaw 2 itd. Trudno jest po samej nazwie poznać, jaki to rodzaj zestawu. Dzięki tej funkcji pełna nazwa zestawu stylistycznego podana przez twórcę czcionki zostaje wyodrębniona i pokazana w różnych miejscach w programie InCopy, gdy tylko istnieje do niej odniesienie.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Używanie czcionek.

Wydajność panelu Hiperłącza

W poprzednim wydaniu programu InCopy wczytywanie panelu Hiperłącza przebiegało powoli, jeśli dokument zawierał wiele hiperłączy, które były z nim połączone. W tym wydaniu wczytywanie panelu Hiperłącza przebiega znacznie szybciej, a jego wydajność jest zdecydowanie wyższa w porównaniu z poprzednimi wydaniami.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto