Dowiedz się, jakie są nowości w najnowszym wydaniu programu InCopy.
Adobe_InCopy_CC_mnemonic_RGB_128px

Wydanie programu InCopy z października 2018 r. (wersja 14.0) zapewnia łatwiejszą obsługę oraz większą kontrolę nad popularnymi funkcjami i obiegami pracy. Niniejszy artykuł zawiera krótkie omówienie tych funkcji oraz łącza do materiałów z dodatkowymi informacjami.


Wizualne przeglądanie czcionek

Można teraz przeglądać tysiące czcionek od setek dostawców z poziomu programu InCopy, aktywować je natychmiast i używać ich w dokumentach. Panel Czcionki zawiera wiele nowych opcji, które zapewniają nowe możliwości pracy z czcionkami. Można zastosować filtr, aby wyświetlić tylko ostatnio dodane czcionki. Można także wybrać przykładowy tekst z listy wstępnie zdefiniowanego tekstu dla funkcji podglądu czcionki lub wybrać własny tekst. Można także zmienić rozmiar czcionki podczas wyświetlania podglądu czcionki.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Używanie czcionek.

Obsługa czcionek SVG OpenType

Dzięki obsłudze czcionek OpenType SVG przez program InCopy możesz teraz uzyskać wiele kolorów i gradientów w jednym glifie.

Czcionki emotikonów OpenType SVG pozwalają używać w dokumentach różnych kolorowych i graficznych znaków, zawierających na przykład emotikony, flagi, znaki uliczne, zwierzęta, osoby, jedzenie i atrakcje turystyczne. Można również tworzyć glify kompozytowe. Na przykład podczas korzystania z czcionki EmojiOne można tworzyć flagi krajów lub uzyskać różnorodność karnacji skóry w danym glifie.

Łącząc glify, można tworzyć flagi państw.
Łącząc glify, można tworzyć flagi państw.
Łączenie znaków pojedynczych postaci z kolorami skóry
Łączenie znaków pojedynczych postaci z różnymi karnacjami

Dodawanie przypisów dolnych w tabelach

Teraz można wstawiać przypisy dolne w tabeli w programie InCopy. Tekst przypisu dolnego pojawia się w dolnej części ramki tekstowej.

Numer odsyłający przypisu dolnego w tabeli będzie kontynuacją numeru odsyłającego przypisów dolnych tego wątku.

Przypisy dolne tabeli są zachowywane podczas importowania dokumentów programu Word i są eksportowane do formatów obsługujących przypisy, takich jak PDF, EPUB i HTML.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz Przypisy dolne.

Przestrzeń pomiędzy akapitami o tym samym stylu

Teraz istnieje możliwość wyboru, czy odstęp przed/po ma mieć wpływ na tekst tego samego stylu. Opcja Przestrzeń pomiędzy akapitami wykorzystującymi ten sam styl w oknie Style pozwala określić wartość odstępu między akapitami o tym samym stylu. Wartość ta jest używana tylko wtedy, gdy dwa kolejne akapity mają ten sam styl akapitowy. Jeśli kolejne akapity wykorzystują różne style, użyta zostaje wartość Odstęp przed i Odstęp po.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Formatowanie akapitów.

Teraz w programie InCopy można konwertować przypisy końcowe na przypisy dolne i odwrotnie.

Zapamiętywanie poprzedniego formatu eksportu

Teraz każdy dokument zapamiętuje ostatni format eksportu. Jeśli dokument zostanie udostępniony innemu użytkownikowi lub otwarty w innym urządzeniu, zachowa on format, do którego został ostatnio wyeksportowany.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online