Wtyczki

Wtyczki innych firm do programu InDesign

Oprogramowanie Adobe® InDesign® można rozszerzyć o nowe funkcje. Poniżej przedstawiamy najnowsze i najlepsze wtyczki opracowane przez inne firmy.

Wtyczki można również znaleźć przy użyciu wyszukiwarki partnerów zawierającej dane różnych firm.

Odwiedź stronę partnera

 

EasyCatalogCS
Wtyczka EasyCatalogCS ułatwia produkcję katalogów, broszur, cenników i większości innych projektów lub publikacji zawierających dane. Czasami trzeba opublikować zawartość pliku lub bazy danych przy użyciu programu Adobe InDesign CS. Jak to zrobić? Jak postąpić, gdy dane w pliku lub bazie danych zmienią się w ostatniej chwili? Co ze złożonymi projektami stron dla poszczególnych rekordów w pliku lub bazie danych? Rozwiązaniem jest wtyczka EasyCatalog.

 

EasyHistoryCS
Potrzebujesz panelu Historia w programie InDesign CS? Jest tutaj. Przedstawiamy panel Historia do programu InDesign CS — paletę z widokiem wszystkich dostępnych operacji cofania i ponawiania. Dodatkowo wtyczka EasyHistory CS pozwala na automatyczne wykonywanie migawek bieżących rozkładówek podczas zapisywania dokumentu.

 

MultiDO
MultiDo to bezpłatna wtyczka, która umożliwia jednoczesne wykonywanie wielu operacji cofania lub ponawiania przy użyciu nowych opcji menu. Menu jest dynamicznie aktualizowane i uwzględnia 100 najnowszych operacji.

Odwiedź stronę partnera

 

InDihyph
Użytkownicy programu InDesign mogą obecnie dzielić wyrazy za pomocą metody Dieckmanna. Wtyczka InDihyph umożliwia dokładne dzielenie wyrazów i zapewnia wskazówki dotyczące najlepszego rozmieszczenia podziałów w poszczególnych słowach. Specjalne algorytmy zastosowane we wtyczce InDihyph pozwalają na obsługę połączeń i słów złożonych oraz nowych, powszechnie używanych wyrazów.

Wtyczka InDihyph jest zgodna z oprogramowaniem Adobe InCopy® CS i InCopy CS2, dzięki czemu można jej używać również w systemach redakcyjnych. Wtyczka InDihyph jest dostępna w ponad 40 językach.

 

InDitect Spelling Check
Użytkownicy programów InCopy i InDesign mogą obecnie sprawdzać pisownię za pomocą zapewniającej wysoką jakość metody Dieckmanna. Wtyczka InDitect jest oparta na rozbudowanych słownikach wewnętrznych dla poszczególnych języków. Duży zasób słów został uzupełniony algorytmami Dieckmanna dotyczącymi różnych zakończeń wyrazów i słów złożonych. Wtyczka InDitect rozpoznaje typowe błędy, takie jak nieprawidłowe stosowanie wielkich liter, a także pozwala użytkownikom dostosowywać listy zalecanych słów w celu wyświetlania większej lub mniejszej liczby opcji korekty.

Wtyczka InDitect jest dostępna w ponad 30 językach.

Odwiedź stronę partnera

 

Adobe PageMaker Plug-in Pack 1.0
Wykorzystaj ulepszone funkcje popularnego programu Adobe PageMaker® w programie InDesign CS.

Odwiedź stronę partnera

 

Doris32

Doris32 to system zarządzania zasobami i produkcją publikacji. Program umożliwia publikowanie materiałów drukowanych i elektronicznych dzięki połączeniu tekstu, obrazów, grafiki i reklam w ramach jednego środowiska produkcyjnego z opartymi na programie InDesign narzędziami do dzielenia zawartości na strony, zarządzania zasobami i obrazami, publikowania materiałów przez Internet, sieć bezprzewodową i na czytnikach elektronicznych, archiwizacji, zarządzania reklamami oraz planowania i monitorowania produkcji.

Odwiedź stronę partnera

 

Prestige Content Management Systems

Produkt ten to kompletny system obsługi publikowania materiałów multimedialnych oparty na standardowych, relacyjnych bazach danych.

Odwiedź stronę partnera

 

MadeToPrint
MadeToPrint to zgodne z międzynarodowymi standardami rozwiązanie umożliwiające usprawnienie i udoskonalenie wszystkich procesów wydawniczych przy użyciu programów InDesign i InCopy. Wtyczka oferuje maksymalnie wydajne, elastyczne funkcje automatyzacji drukowania i tworzenia plików PostScript®, EPS i PDF. Wtyczka MadeToPrint to niezastąpione narzędzie dla wszystkich użytkowników zajmujących się publikowaniem, obróbką grafiki i przygotowywaniem materiałów do druku, którzy pracują z więcej niż pięcioma dokumentami programu InDesign lub InCopy dziennie.

Odwiedź stronę partnera

 

Cacidi Extreme Suite 6.0 CS2

Pakiet Cacidi Extreme Suite 6.0 CS2 to połączenie wszystkich produktów z serii Cacidi Extreme potrzebnych do całkowicie zautomatyzowanej produkcji reklam, broszur i katalogów. Oprogramowanie Cacidi Extreme Suite CS2 jest w pełni zintegrowane z programem InDesign i umożliwia dostęp do wszystkich funkcji w wersji InDesign CS2, takich jak obsługa przezroczystości i cieni.

 

Cacidi LiveMerge 1.0 CS2

Wtyczka Cacidi LiveMerge 1.0 CS2 umożliwia tworzenie i ponowne używanie grup obiektów, a także bezpośrednie pobieranie tekstu i obrazów z bazy danych produktów. Użytkownicy mogą skupić się na projektowaniu i układzie — Cacidi LiveMerge steruje stanem zawartości dokumentu, aktualizując go w czasie rzeczywistym.

 

Catalog Extreme 4.0 Basic

Wtyczka Catalog Extreme 4.0 Basic ułatwia tworzenie modułów. Za jej pomocą można w prosty sposób tworzyć pola tekstowe, pola obrazów i pola dekoracyjne, a także dodawać właściwości graficzne, takie jak linie i wypełnienia kolorem, bezpośrednio w programie InDesign. Wtyczka umożliwia zapisanie modułu o odpowiednim wyglądzie.

 

Catalog Extreme 4.0 Update

W połączeniu z narzędziem Catalog Extreme 4.0 Basic, wtyczka Update pozwala na aktualizowanie dokumentów po ich utworzeniu.

 

Catalog Extreme 4.0 PageQue

W połączeniu z narzędziem Extreme 4.0 Basic, wtyczka PageQue umożliwia ręczne scalanie wielu stron w postaci złożonych, wielostronicowych broszur lub katalogów.

 

Catalog Extreme 4.0 AutoCalc

W połączeniu z narzędziem Extreme 4.0 Basic, wtyczka AutoCalc umożliwia przeprowadzanie obliczeń dotyczących projektów nawet w przypadku bardzo obszernych katalogów, cenników, spisów telefonów i innych materiałów. Wtyczka automatycznie przydziela miejsce na stronach na podstawie informacji zawartych w pliku tekstowym pochodzącym z bazy danych.

 

Contactsheet Pro 2.0

Wtyczka Contactsheet Pro 2.0 pozwala na generowanie stykówek i pakietów obrazów wysokiej jakości przy użyciu wszystkich opcji zarządzania kolorami, drukowania i eksportowania dostępnych w programie InDesign.

 

Q-to-InDesign Batch 2.0

Wtyczka Q-to-InDesign Batch 2.0 umożliwia automatyczne konwertowanie starszych wersji plików programów PageMaker i QuarkXPress na format programu InDesign.

 

Cropmarks 2.0

Przy użyciu wtyczki Cropmarks 2.0 można tworzyć wysokiej jakości znaczniki cięcia i spadu na dowolnej liczbie zaznaczonych obiektów.

Odwiedź stronę partnera

 

TradingBell InCat

System zarządzania katalogiem TradingBell pozwala na agregowanie informacji o produktach, ich kategoryzowanie i zarządzanie nimi, a także automatyzowanie procesu publikowania katalogu produktów: jako druku, w sieci, na płytach CD albo w sklepach elektronicznych. TradingBell InCat to wtyczka programu InDesign, która służy między innymi do obróbki informacji katalogowych w bazie danych, generowania układów stron wypełnionych informacjami o produktach i wprowadzanie aktualizacji z bazy danych do stron katalogów.

 

Odwiedź stronę partnera

 

DL Formatter
DL Formatter jest szybkim rozwiązaniem do drukowania zmiennych materiałów, idealnie dostosowanym do tworzenia spersonalizowanej komunikacji w formatach PostScript, PDF i Personalized Print Markup Language (PPML) dla środowisk produkcyjnych i aplikacji internetowych.

Odwiedź stronę partnera

 

Grid Calculator Pro Edition
Grid Calculator Pro Edition to narzędzie do szybkiego i prostego tworzenia profesjonalnych układów stron opartych na siatce. Rozwiązanie zapewnia doskonałe wyniki we wszystkich zastosowaniach — od wizytówek po czasopisma. Pobierz darmową wersję demonstracyjną.

Odwiedź stronę partnera

 

Bookman
Firma ta oferuje wiele usprawnień programu InDesign, które automatyzują dzielenie spisów telefonów na strony.

Odwiedź stronę partnera

 

David Blatner's InDesign Tips
Zarówno nowi, jak i doświadczeni użytkownicy programu InDesign mogą poznać dodatkowe możliwości tego niezwykle rozbudowanego narzędzia. David Blatner, specjalista ds. programu InDesign, przedstawia najważniejsze porady i wskazówki dotyczące wydajnej pracy w programie InDesign dzięki nowej, bezpłatnej wtyczce.

 

Skróty klawiaturowe w systemie

Wtyczka Keyboard Shortcuts została opracowana przez Davida Blatnera i firmę DTP Tools, aby ułatwić i przyspieszyć wyszukiwanie oraz przypisywanie skrótów klawiaturowych.

 

Page Control 1.0

 • Zmienianie rozmiaru jednej lub wszystkich stron lub rozkładówek w dokumencie pojedynczo.
 • Tworzenie stron poziomych i pionowych w tym samym dokumencie.
 • Zmienianie rozmiaru stron wzorcowych.
 • Automatyczna zmiana rozmiarów stron zależnie od strony wzorcowej.
 • Niestandardowe rozmiary obszaru wklejania.
 • Drukowanie lub eksportowanie do pliku PDF z zachowaniem rozmiarów stron.
 • Brak nowych palet. Polecenia narzędzia Page Control są dodawane do menu palety Strony w programie InDesign.

Darmowe narzędzie Page Control Reader zapewnia, że dokumenty programu InDesign ze stronami o wielu rozmiarach będą dostępne oraz możliwe do edytowania dla dostawców usług i współpracowników, którzy nie mają zainstalowanego oprogramowania Page Control.

 

Layer Comps

Wtyczka Layer Comps to wygodny sposób na zapisywanie migawki niektórych kluczowych aspektów warstw dokumentów.

 

Layer Groups

Wtyczki Layer Groups pozwalają użytkownikom na sortowanie warstw w foldery.

Druga funkcja umożliwia użytkownikom wybranie całej warstwy jako niedrukowanej. Dzięki temu mogą oni mieć warstwę do dodawania komentarzy lub alternatywnych obiektów bez ryzyka ich przypadkowego wydrukowania.  

 

X-ray

Wtyczka X-ray tworzy paletę z listą wszystkich paneli i pasków narzędzi programu InDesign. Dla każdego z nich użytkownicy mogą ustawić żądaną nieprzezroczystość.

Na liście mogą być wyświetlane wszystkie albo tylko widoczne panele. Użytkownicy mogą włączać i wyłączać nieprzezroczystość przy użyciu jednego kliknięcia lub skrótu klawiaturowego.

 

Text Count

Ta wtyczka zawiera zestaw narzędzi do inspekcji wstępnej tekstu wychodzącego poza obszar i łatwego pozbywania się go, szacowania zawartości tekstowej potrzebnej do wypełnienia pustego obszaru, dopasowywania tekstu do ramki i obliczania wielu atrybutów tekstu w wielu różnych zakresach.

 

Odsyłacze

Cross-References to system modularny spełniający wszelkie potrzeby w zakresie odsyłaczy. Jest to wydajne rozwiązanie zainspirowane podobną funkcją w oprogramowaniu Adobe FrameMaker®, ale ulepszone dzięki większej elastyczności środowiska programu InDesign, w którym wykorzystywane są style akapitów i znaków w formacie opartym na XML.

 

Historia

Dzięki wtyczce History do obszaru roboczego programu InDesign dodawany jest podstawowy panel historii.

Możliwości cofania wtyczki History nie ograniczają się tylko do bieżącej sesji roboczej, a zmiany można cofać nawet lata po wprowadzeniu. Możliwość przechowywania wszystkich wersji dokumentu w jednym pliku pozwala zaoszczędzić miejsce na dysku i ograniczyć transfer danych przez sieć.

 

Tetris

Tetris for InDesign to bezpłatna wtyczka, która udostępnia grę Tetris na panelu w programie InDesign.

Odwiedź stronę partnera

 

DocsFlow
DocsFlow łączy możliwości wspólnej edycji oferowane przez usługę Dokumenty Google z możliwościami tworzenia układów stron w programie InDesign.

Wtyczka DocsFlow umożliwia umieszczanie internetowych Dokumentów Google jako zawartości w programie InDesign, tak jak w przypadku zwykłych plików tekstowych. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że DocsFlow zachowuje łącza dynamiczne, co pozwala w inteligentny sposób scalać (a nie zastępować) zmiany w dokumentach Google z zawartością w programie InDesign po każdej aktualizacji łączy. Można zatem dodawać formatowanie, projektować układ i wprowadzać drobne korekty w programie InDesign, jednocześnie pracując z innymi użytkownikami nad redagowaniem zawartości w czasie rzeczywistym w usłudze Dokumenty Google bez obaw o utratę wyników.

 

InCatalog

Wtyczka InCatalog tworzy niewidoczne łącza między dokumentami programu Adobe InDesign a bazami danych oraz arkuszami kalkulacyjnymi.

Umożliwia automatyczne aktualizowanie cen, grafiki lub informacji o produktach, a nawet zmianę wersji lub języka. Po utworzeniu łączy przy użyciu łatwej w obsłudze palety łączenia danych można wprowadzać zmiany w dokumencie lub bazie danych. Wtyczka działa dwukierunkowo — podczas aktualizacji zmiany są publikowane w innym źródle danych. Połączone elementy można przenosić między dokumentami lub bibliotekami bez utraty powiązań.

Wtyczka InCatalog daje pewność, że dokumenty będą zawsze zgodne z zawartością bazy danych. Wtyczka InCatalog w połączeniu z wtyczką InData stanowi kompletne rozwiązanie do publikowania.

 

InData

Wtyczka InData umożliwia obsługę powtarzalnych zadań związanych z publikowaniem danych przy użyciu wszystkich funkcji tworzenia układów, projektowania, typografii i obróbki obrazów dostępnych w programie Adobe InDesign.

InData działa jak udoskonalona funkcja korespondencji seryjnej. Umożliwia utworzenie szablonu w zwykłym dokumencie wraz z regułami dotyczącymi formatowania tekstu i grafiki. Następnie, po wybraniu jednego polecenia z menu, wtyczka InData generuje dokumenty z wyjątkową szybkością — do kilkuset, a nawet kilku tysięcy stron na godzinę.

 

InFlow

Wtyczka InFlow służy do automatycznego wstawiania stron do dokumentów programu InDesign. Wykrywa tekst, który nie mieści się w dostępnym obszarze, i generuje odpowiednią liczbę stron w dokumencie, zapewniając automatyczny przepływ tekstu dzięki powiązaniu go z nowymi stronami.

 

Xtags

Xtags to zaawansowany filtr importowania i eksportowania tekstu, który w pełni obsługuje język znaczników programu QuarkXPress i własne rozszerzone znaczniki Xtags oraz umożliwia wydajne generowanie dokumentów i wyodrębnianie tekstu w programie Adobe InDesign.

Dzięki wtyczce Xtags można utworzyć dowolną zawartość tekstową z pełną obsługą stylów i punktów kotwiczenia, dodać obrazy wypełnienia i pola tekstowe, utworzyć i wypełnić niezakotwiczone pola, przystosować rozmiary obrazów do zawierających je pól, dostosować rozmiary pól do zawartości (tekstu lub obrazu) na wiele elastycznych sposobów, przekształcić wprowadzany tekst i znaczniki, korzystać z makr w celu zmniejszenia konieczności pisania, zastosować strony wzorcowe oraz rozkładówki i nie tylko.

Efektem działania wtyczki Xtags będzie zapisanie dowolnej zawartości tekstowej, wraz z zakotwiczonym tekstem i polami obrazu, oraz zapisanie struktury i zawartości dowolnie wybranego tekstu, obrazu lub pól grup.

Odwiedź stronę partnera

 

Portfolio 8.5 (wersja samodzielna)
Zasoby cyfrowe na wyciągnięcie ręki: tysiące grafik, zdjęć i innych plików cyfrowych w idealnym porządku. Dzięki programowi Portfolio 8.5 jest to możliwe.

 

Portfolio Server 11

Program Creative Assets Management for Workgroups Portfolio Server 8.5 stanowi wydajne centrum zarządzania zasobami twórczymi, udostępniając zestaw najważniejszych funkcji potrzebnych do przekazywania różnorodnych multimediów innym użytkownikom/działom, ostatecznego przekazywania materiałów klientom, partnerom i dostawcom czy wreszcie bezpiecznego archiwizowania.

 

Suitcase for Windows

Program Suitcase for Windows® likwiduje problemy z czcionkami, jakie na co dzień napotykają profesjonalni projektanci. Oferuje funkcje zarządzania czcionkami o wydajności przemysłowej dla pojedynczych użytkowników i grup roboczych korzystających z systemu Windows.

 

Suitcase Fusion

Program Suitcase Fusion likwiduje problemy z czcionkami, jakie na co dzień napotykają profesjonalni projektanci. Łączy w sobie najlepsze elementy wtyczek Suitcase i Font Reserve, umożliwiając niezawodne i bezproblemowe zarządzanie czcionkami.

 

Suitcase Server X1

Bezproblemowe rozwiązanie do zarządzania czcionkami dla grupy roboczej, Suitcase Server, gwarantuje spójne wykorzystanie czcionek, eliminuje problem z powielonymi czcionkami i zapewnia kontrolę nad licencjami.

 

Portfolio

Eliminuje uciążliwości związane z utrzymywaniem porządku w materiałach, tworząc wizualną bazę danych na podstawie wybranych plików i folderów.

 

Suitcase

Narzędzie Suitcase zapewnia dostęp do podglądów, zestawów i przykładowych stron, czyniąc znajdowanie potrzebnej czcionki szybkim jak nigdy dotąd.

 

Wtyczka Suitcase Auto-Activation do programu InDesign

Wtyczka Suitcase Auto-Activation do programu InDesign 2.0 aktywuje czcionki w dokumentach i obrazach EPS (zawierających osadzone czcionki) w dokumentach.

Odwiedź stronę partnera

 

PatternStream 3 for InDesign CS2 i CS3

PatternStream 3 for InDesign to rewolucyjny program do publikowania zautomatyzowanego i na podstawie bazy danych. Pozwala projektantom grafiki, którzy korzystają z programu InDesign, wydajniej pobierać informacje z bazy danych, plików XML i innych źródeł na potrzeby projektów bazujących na danych, takich jak katalogi, wykazy, raporty, dokumentacja i inne oparte na wzorcach. Efekty pracy można drukować i rozpowszechniać elektronicznie.

Odwiedź stronę partnera

 

InDesign Font Catalog

Program InDesign Font Catalog tworzy wizualny katalog wszystkich czcionek dostępnych w programie InDesign. Dla projektantów zaletą programu InDesign Font Catalog jest to, że tworzy pogrupowane zestawienia wyglądu czcionek. Tylko krój bazowy jest wyświetlany w całości, natomiast każda inna odmiana (gruba, pochyła, konturowa, zwężona itp.) jest wyświetlana w swej postaci na krótkiej liście pod bazowym krojem czcionki. Na każdej stronie można wyświetlić od 3 do 15 czcionek, używając formatu jednoakapitowego. Można także wyświetlać podgląd kaskadowy, gdzie na każdej stronie jest pokazywana jedna czcionka, ale z przykładami tekstu odłożonego stopniem pisma od 8 do 72 punktów. Opcje obejmują system pomijania, czcionki spoza alfabetu łacińskiego, dodawanie paska tytułu do strony, określanie rozmiaru stopnia pisma używanego w przykładzie czcionki, niestandardowy albo standardowy tekst akapitu (ABCabc123/Zażółć gęślą jaźń) oraz rozmiar strony Letter lub A4.      

 

InDesign Image Catalog

Program InDesign Image Catalog tworzy plik programu InDesign na podstawie obrazów/grafiki w folderze. Dostępne opcje pozwalają określić liczbę obrazów na stronie (wraz z nazwą pliku lub ścieżką do pliku), skalować obrazy w górę lub w dół, użyć ustawień predefiniowanych dokumentu programu InDesign (można więc szybko przełączać się między kilkoma typami układów) i uwzględnić podfoldery podczas dodawania wszystkich obrazów, łącznie z nagłówkiem/tytułem strony. Możliwe jest uwzględnienie większości formatów graficznych obsługiwanych przez program InDesign: TIFF, EPS, AI, PSD, JPG, GIF, PDF (bez ochrony hasłem, pojedyncze strony lub tylko pierwsza strona), BMP, PICT.

 

PDF Bee

Narzędzie PDF Bee upraszcza generowanie jednostronicowych plików PDF z programu InDesign. Działa w trybie automatycznym lub trybie pojedynczego dokumentu. W trybie automatycznym narzędzie PDF Bee sprawdza, czy do wskazanego folderu nie są wrzucane pliku programu InDesign. Jeśli taki plik się pojawi, jest otwierany, eksportowany jako plik PDF lub drukowany jako plik PostScript, a następnie plik PS jest przetwarzany i plik PDF jest kopiowany z powrotem do folderu z gotowymi plikami.

Opcje obejmują możliwość eksportowania pliku PDF z programu InDesign, samo drukowanie pliku PS, drukowanie pliku PS i jego przetworzenie, wybranie zapisanych ustawień predefiniowanych eksportowanych plików PDF, zapisanych ustawień predefiniowanych drukowania, zapisanych plików opcji zadania przetwarzania (przechowywanych lokalnie na komputerze lub nie), automatyczne ładowanie folderu czcionek związanego z plikiem programu InDesign, zdefiniowaną przez użytkownika alternatywną lokalizację wyjściowych plików PDF (do użycia z serwerem Pitstop lub innym oprogramowaniem do inspekcji wstępnych i końcowych) i odwrotne nazywanie plików.

Odwiedź stronę partnera

 

Cropster ID
Profesjonalne narzędzie do konfigurowania oznaczeń mechanicznych umieszczanych na stronie. Pracując z konkretnymi obszarami spadów, przycięcia i bezpieczeństwa, można do strony dodawać kolorowe linie pomocnicze, znaczniki cięcia, strzałki wymiarów, paski kolorów, logo, znaczniki daty i nie tylko. Możliwe jest tworzenie złożonych sposobów składania wraz z liniami pomocniczymi i dodawanie dodatkowych oznaczeń. Wszystkie ustawienia można zapisać jako predefiniowane do łatwego użytku w przyszłości.

 

ProScale ID

ProScale ID, najlepsze na świecie oprogramowanie skalujące do programu InDesign, oferuje opcje przydatne zawodowym projektantom. Jest wśród nich możliwość nieproporcjonalnego skalowania elementów i zaznaczeń przy zachowaniu niezniekształconego tekstu i grafiki. Pozwala także zmieniać rozmiar całego wielostronicowego dokumentu jednym kliknięciem. Wszystkie ustawienia można zapisać jako predefiniowane do wygodnego użytku w przyszłości.

 

Slugger IK

Firma GLUON od dawna jest liderem w technologii dodawania informacji o pracy. Program Slugger pozwala automatycznie umieszczać informacje i grafikę krytyczne dla projektu na każdej stronie (na oddzielnej warstwie). Informacje te są następnie automatycznie aktualizowane przy drukowaniu i zapisywaniu. Użyte informacje, ich lokalizacja oraz wygląd i działanie są w pełni dostosowywalne. Informacje mogą obejmować funkcje takie jak ścieżka ostatniego zapisu, ostatnich dwóch użytkowników, użyte czcionki, użyte obrazy, użyte kolory i ponad 20 innych funkcji, wszystkie definiowane przez użytkownika.

Odwiedź stronę partnera

 

InMath

InMath to wtyczka do obsługi równań matematycznych w programach InDesign i InCopy dla systemów Mac OS i Windows. Do wpisywania równań używane są wyłącznie znaki, a wszystkie ustawienia są organizowane jako style.

 

Readabilities

Wtyczka Readabilities analizuje części tekstu, zwykle historie i artykuły, i oblicza obiektywny wskaźnik ich czytelności i zrozumiałości. Wtyczka oblicza wskaźniki czytelności New Dale-Chall Readability Index, a wkrótce będzie dostępnych więcej indeksów.

Ads2Page 1.1
Ads2Page to wtyczka przekształcająca elektroniczne makiety (z dowolnego systemu układu reklam) w strony programu InDesign z automatycznie rozmieszczonymi i aktualizowanymi reklamami.

 

News2Page 1.0
News2Page to zestaw wtyczek, które zarządzają przepływem redagowania w newsroomie i współpracują z programami InDesign i InCopy.

Odwiedź stronę partnera

 

AutoCredit

Ten produkt automatycznie tworzy i obsługuje informacje nagłówka IPTC z obrazów w ramkach tekstowych.

 

EasyPictureRes

Program EasyPictureRes automatycznie wyświetla użytkownikom programu InDesign informację, gdy obrazy nie mają rozdzielczości należącej do predefiniowanego zakresu.

Odwiedź stronę partnera

 

J2SCatalog
    Program J2SCatalog automatycznie rozmieszcza i oznacza znacznikami elementy, zaczynając od źródła danych XML. Następnie do zaktualizowania dokumentu można użyć funkcji importowania plików XML programu InDesign.

 

J2SAutodata

Programu J2SAutodata można użyć do wstawiania całkowitej liczby stron dokumentu lub książki.

 

Odwiedź stronę partnera

 

Cool Kerning

Wtyczka Cool Kerning umożliwia automatyczne aktualizowanie wartości kerningu. Utworzenie tabel kerningu pozwala decydować o kerningu między specjalnymi parami znaków. Tabele są zbierane w pakiety z nadanym numerem wersji. Pakiety można automatycznie dystrybuować wewnątrz dokumentów programu InDesign, dzięki czemu aktualizacje są też automatycznie przetwarzane w organizacji, gwarantując jakość w większym stopniu niż inne programy do obsługi układów. Dzięki wtyczce Cool Kerning można obniżyć liczbę projektantów i nadal uzyskiwać właściwe efekty graficzne szybciej. Cała obsługa jest automatyczna.

 

Cool Tracking

Tworzenie stron z nagłówkami często wymaga ręcznego poprawiania wartości śledzenia. Program Cool Tracking umożliwia użytkownikom tworzenie tabel śledzenia i automatyzację procesu. Określanie wartości za pomocą wykresu nie jest niczym nowym, ale program Cool Tracking upraszcza przechowywanie wielu tabel wewnątrz pakietów, które można dystrybuować w organizacji. Ta technologia istotnie obniża koszty produkcji i gwarantuje jakość na poziomie, którego nie jest w stanie zagwarantować żaden inny program do obsługi układów. Cała obsługa jest automatyczna.

 

Color Markup

Pozwala tworzyć pola tekstowe objaśnień wskazujące użycie kolorów. Pola objaśnień wskazują także użycie kolorów wewnątrz obrazów. Wtyczka ta jest często używana do dokumentowania użycia kolorów dla drukarni, ale pozwala też sprawdzić, czy zamiast kolorów CMYK nie zostały omyłkowo użyte kolory dodatkowe. Tekst w polach objaśnień może mieć różne kolory zależnie od typu koloru (CMYK, dodatkowy itp.).

 

HPGL Import

Wielu użytkownikom korzystającym wcześniej z programu PageMaker brakuje możliwości umieszczania obrazów HPGL w programie InDesign. Ta wtyczka pozwala umieszczać pliki HPGL, które są automatycznie konwertowane na pliki programu Adobe Illustrator®. W przypadku tworzenia pakietu dla drukarni zostanie w nim uwzględniony dokument programu Illustrator. To pozwoli podmiotom trzecim na wygenerowanie dokumentu nawet bez importu HPGL. Za każdym razem, gdy wtyczka wykryje modyfikację pliku HPGL, automatycznie wygeneruje ponownie plik programu Illustrator, dzięki czemu ta poboczna wersja pliku HPGL będzie zawsze aktualna.

 

Label It

Recenzując strony z obrazami, często dobrze jest znać nazwy umieszczonych na nich obrazów, szczególnie jeśli te nazwy zawierają numery wersji i inne informacje. Program Label pozwala automatycznie tworzyć pola tekstowe na wszystkich obrazach. Dzięki temu dynamicznemu rozwiązaniu można przenosić, usuwać i zastępować obrazy, a etykiety będą aktualizowane automatycznie. Położenie etykiet zależy od użytkownika (na środku, w górnym rogu itp.) i można nawet określić przesunięcie w stosunku do pola z obrazem. Jeśli obrazy zostaną umieszczone na krawędzi strony (w celu nadrukowania), możliwe jest ustawienie marginesu. Zagwarantuje to, że wszystkie nazwy obrazów będą czytelne na wydruku.

 

Scale Alert — darmowa wtyczka

Użytkownicy zainteresowani wysokiej jakości obrazami wyjściowymi z programu InDesign mogą chcieć ograniczyć stopień skalowania obrazów — zarówno dolny, jak i górny limit. Wtyczka Scale Alert wyświetla ostrzeżenie za każdym razem, gdy drukowany jest dokument z obrazami przeskalowanymi poza zdefiniowany zakres. Skalowanie można ustawić zależnie od wynikowej rozdzielczości DPI lub procentowo. Korzystanie z tej wtyczki jest darmowe po zarejestrowaniu się.

 

Stamp It 

Pozwala umieścić dodatkowe informacje w obszarze informacji o pracy. Można zbierać informacje o użyciu czcionki, użyciu obrazu, a nawet pełny dziennik każdego użytkownika, który zmodyfikował dokument. Ta wtyczka będzie automatycznie aktualizować informacje. Można także dodać do dokumentu liczniki wersji i drukowania, co ułatwia znalezienie najnowszego wydruku, jeśli zachodzi konieczności wybrania jednego z wielu wydruków, które zostały pomieszane. Wtyczka Stamp It pozwala także zapisywać obrazy JPEG wszystkich stron w dokumencie, a nie tylko pierwszej strony.

 

TuneIT — darmowa wtyczka

Ta wtyczka pozwala na sterowanie programem iTunes bezpośrednio w programie InDesign. Można definiować skróty klawiaturowe do uruchamiania/wstrzymywania odtwarzania, przechodzenia między utworami i innych funkcji. Użytkownik dostaje do swojej dyspozycji paletę programu InDesign, która pozwala wybierać listy odtwarzania i utwory. Korzystanie z tej wtyczki jest darmowe po zarejestrowaniu się.

Odwiedź stronę partnera

 

OPI Manager

Narzędzie OPI Manager daje użytkownikom programu InDesign dostęp do pełnego obiegu pracy OPI przy użyciu oprogramowania HELIOS ImagesServer. Poprawnie przetwarzane są przezroczystość, rzucanie cieni i inne efekty używane w obrazach w układzie OPI. Dodatkowe funkcje, takie jak tworzenie pakietu z układem czy obrazy w wysokiej rozdzielczości i ponowne tworzenie łączy do wszystkich obrazów jednym kliknięciem, są udostępniane za pośrednictwem palety narzędzia OPI Manager.

Odwiedź stronę partnera

 

K4 i SoftCare Overset Manager oraz Notes Manager

Managing Editor Inc. to dystrybutor i integrator systemów narzędzi wydawniczych SoftCare w obu Amerykach.

 

K4 Publishing System

K4 Publishing System to system przepływu pracy do pracy grupowej, który integruje programy InDesign i InCopy CS lub CS2 z otwartą i skalowalną bazą danych SQL, którą można łatwo zarządzać i administrować. Oprogramowanie K4 administruje użytkownikami, publikacjami, uprawnieniami dostępu, składnikami produkcyjnymi i stanami obiegu pracy, oferując system zarządzania naprawdę relacyjną bazą danych działający na wszystkich ważniejszych platformach.

 

SoftCare Overset Manager

Wtyczka SoftCare Overset Manager dla programów InDesign i InCopy CS lub CS2 daje pełną kontrolę nad długością tekstu i tekstem niemieszczącym się, pozwalając na obliczanie, wyświetlanie, edytowanie i drukowanie tego drugiego. Zwiększa bezpieczeństwo w procesie produkcyjnym, ostrzegając o niemieszczącym się tekście podczas drukowania lub eksportowania pliku. To idealne narzędzie dla wszystkich pracujących często nad plikami z dużą ilością tekstu.

 

SoftCare Notes Manager

Wtyczka SoftCare Notes Manager dla programów InDesign i InCopy CS lub CS2 rozszerza możliwości komunikacji między użytkownikami, rozbudowując funkcję uwag w programach Adobe. Dodatkowa paleta daje dostęp do wielu opcji sortowania, filtrowania i wyświetlania uwag według autora, daty i zawartości.

Odwiedź stronę partnera

 

PUB2ID v3 — Publisher to InDesign
 
PUB2ID (z programu Microsoft Publisher do programu Adobe InDesign) to wtyczka do programu InDesign. To szybka, łatwa i niedroga metoda migrowania materiałów z programu Publisher do programu InDesign pod postacią nowych dokumentów programu InDesign. Konwersja plików jest możliwa jednym kliknięciem. Służy do tego polecenie w menu Markzware. Nigdy więcej tworzenia dokumentów od podstaw. Wtyczka PUB2ID to ogromne ułatwienie przy konwertowaniu plików z programu Publisher na pliki programu InDesign.

Wtyczka Markzware PUB2ID przekształca złożone szczegóły zawartości dokumentu programu Publisher i natychmiast odtwarza je w programie InDesign. Elementy możliwe do przekonwertowania z pliku programu Publisher do programu InDesign obejmują rozmiar strony, rozmieszczenie, modele kolorów, czcionki i style, atrybuty i tabele tekstowe, przepływ tekstu, warstwy, zawijanie tekstu i połączone pola tekstowe. Oprócz tego automatycznie wydobywane są obrazy osadzone w pliku programu Publisher.

Wtyczka PUD2ID działa z programami InDesign CS4 i CS5 w systemach Mac OS i Windows.

 

Q2ID v5 — z programu Quark do programu InDesign

Q2ID (z programu QuarkXPress do programu Adobe InDesign) to popularna wtyczka firmy Adobe do programu InDesign. To szybka, łatwa i niedroga metoda migrowania materiałów z programu QuarkXPress do programu InDesign pod postacią nowego dokumentu. Konwersja plików jest możliwa jednym kliknięciem. Służy do tego polecenie w menu Markzware. Nigdy więcej tworzenia dokumentów od podstaw. Wtyczka Q2ID wykonuje większość pracy nad układem przy konwertowaniu plików z programu QuarkXPress na pliki programu InDesign.

Wtyczka Markzware Q2ID przekształca złożone szczegóły zawartości dokumentu programu QuarkXPress w celu ich natychmiastowego odtworzenia w programie InDesign. Elementy możliwe do przekonwertowania z pliku programu QuarkXPress do programu InDesign obejmują rozmieszczenie stron, modele kolorów, czcionki i style, obrazy, atrybuty i tabele tekstowe, warstwy, efekty mieszania, przepływ tekstu, połączone i zakotwiczone pola tekstowe, kolory pantone i inne modele kolorów.

Wtyczka Q2ID działa z programami InDesign CS4 i CS5 w systemach Mac OS i Windows.

Odwiedź stronę partnera

 

AutoPrice
Wtyczka AutoPrice pozwala podłączać dokumenty programu InDesign do zewnętrznych baz danych z informacjami. Wtyczka AutoPrice jest używana do aktualizowania cen w katalogach, na ulotkach i w podobnych publikacjach oraz do aktualizowania list z numerami telefonów, tabel z godzinami oraz wszelkiego innego rodzaju informacji, do których można odwoływać się za pomocą wartości kluczowej, takiej jak numer produktu (SKU).

 

DesignMerge

DesignMerge Pro Bundle to nagradzany pakiet oprogramowania zaprojektowany specjalnie na rynek zmiennych danych i teraz dostępny dla programu InDesign. Oferując złożoną korespondencję seryjną, możliwość drukowania zmiennych danych i funkcje publikowania danych, łatwy w użyciu pakiet DesignMerge jest obsługiwany za pomocą menu i działa w dowolnym dokumencie programu InDesign.

 

MPS Page Printer

Narzędzie Page Printer dla programu InDesign umożliwia użytkownikowi wygenerowanie osobno każdej strony lub rozkładówki wielostronicowego dokumentu jako osobnego pliku. Użytkownik ma do dyspozycji wiele opcji dotyczących danych wyjściowych, formatów i nazw. Page Printer to narzędzie przydatne dla każdego, kto pracuje z systemami łamania stron innych firm lub publikuje pliki PDF w sieci. Jest kompatybilne z programami InDesign CS i CS2 dla systemu Mac OS.

Odwiedź stronę partnera

 

DragIn
Wtyczka DragIn do podziału na strony automatycznie rysuje pola tekstowe wątków i zdjęć (z opisami i nagłówkami) z programu NewsEditPro, pozwalając zapisać zmiany wprowadzone na stronie z powrotem w plikach programu NewsEditPro, sprawdzać aktualizacje już dodanych wątków i zdjęć i nie tylko.

Odwiedź stronę partnera

 

HTTPBrowser

Wtyczka HTTPBrowser to oparta na zakładkach przeglądarka stron internetowych, serwerów FTP i plików. Pozwala na przeglądanie podczas projektowania i korzystanie z możliwości przeciągania najlepiej pasujących składników bezpośrednio na stronę programu InDesign.

Odwiedź stronę partnera

 

QwikMarx
Wtyczka QwikMarx to narzędzie pozwalające tworzyć dokładne układy, które zapewniają podwyższoną czytelność znaczników rozmiaru na ekranie i wydruku. Dzięki narzędziu QwikMarx znaczniki te są wyświetlane na samym dokumencie. Oznacza to, że w miarę jak reklama przechodzi przez proces publikacji, każda pracująca nad nią osoba będzie dokładnie poinformowana, jakie są wymiary przycinania, rozmiaru, spadu i składania. Gwarantuje to, że osoba patrząca na reklamę zawsze będzie znać dokładne wymiary reklamy, nawet po jej zmniejszeniu czy wydrukowaniu w mniejszym rozmiarze.

Odwiedź stronę partnera

 

CopyFlow Gold
 
CopyFlow Gold (CFG) dodaje zaawansowane możliwości składania stron do programu InDesign CS3. Po zainstalowaniu w systemie Mac OS lub Windows oferuje opcje menu, które pozwalają użytkownikom jednym kliknięciem myszy importować i eksportować tyle pól tekstowych jednocześnie, ile chcą.

Odwiedź stronę partnera

 

MathMagic

MathMagic to rozbudowany edytor równań, który spełnia wymagania branży DTP w zakresie jakości i produktywności. Edytor MathMagic Pro został specjalnie zaprojektowany do użytku z programem InDesign i pozwala wprowadzać dowolne równania oraz symbole matematyczne.

Odwiedź stronę partnera

 

GoPublish
GoPublish to kompletne narzędzie wydawnicze zbudowane wokół interfejsu przeglądarki i wykorzystujące program InDesign do projektowania układu strony. System jest przeznaczony bezpośrednio dla tych wydawców, którzy szukają prostego, niedrogiego rozwiązania rozszerzającego ich dotychczasowy obieg pracy, ale nie zmieniającego go.

Narzędzie GoPublish przechowuje wszystkie reklamy, teksty oraz informacje dotyczące planowania i łączy je ze sobą, udostępniając obszerny, skoordynowany przepływ pracy. Dzięki wbudowanemu modelowi zabezpieczeń narzędzie GoPublish utworzy lustrzane odbicie struktury organizacyjnej firmy użytkownika, oferując różne poziomy aktywności i dostępu dla wszystkich użytkowników.

Korzystając z palet narzędzia GoPublish w programach InCopy CS i InDesign CS, redaktorzy i projektanci mogą teraz mieć naprawdę równoległe obiegi pracy, a redaktorzy — stuprocentową kontrolę nad dopasowywaniem tekstu. Dzięki unikatowej technologii obiegu pracy narzędzie GoPublish pozwala pisarzom, redaktorom i projektantom pracować jednocześnie nad tym samym dokumentem programu InDesign CS bez nadpisywania zmian sobie nawzajem, a program InCopy CS upraszcza cykle edytowania i recenzowania, pomagając zwiększyć szybkość przygotowywania do druku.

 

GoGet

Narzędzie GoGet to możliwość automatycznego importowania grafiki na wyciągnięcie ręki. Narzędzie GoGet zwiększa funkcjonalność i wydajność programu InDesign. Korzystaj z narzędzia GoGet, aby automatycznie importować grafiki z dowolnej struktury pliku. Przed rozpoczęciem importowania należy narysować pole obrazu na stronie i dodać znacznik nazwy pliku GoGet.

Odwiedź stronę partnera

 

Paladin Unit Converter
 
Narzędzie Paladin Unit Converter dodaje do programu InDesign paletę, która potrafi konwertować ponad 100 jednostek długości, objętości i ciężaru.

Odwiedź stronę partnera

 

Adapt
Przy całej funkcjonalności oferowanej przez systemy wydawnicze dużej skali, system Adapt idzie o wiele dalej, oferując gazetom możliwość bezproblemowego migrowania istniejącego obiegu pracy wydawniczej do systemu opartego na programie InDesign.

 

 

QuickPrint
 
Narzędzie QuickPrint wykonuje testy jakości, które mają zagwarantować, że wykonywana praca jest zgodna z charakterystyką określoną przez konkretnych wydawców i że reprodukcja przebiega zgodnie z założeniami.

Odwiedź stronę partnera

 

PDF2ID
PDF2ID to narzędzie do programu InDesign służące do konwertowania dokumentów PDF na w pełni edytowalne pliki programu InDesign. Odtwarza ono zamierzoną konstrukcję i układ dokumentu, automatycznie tworząc akapity, stosując style, grupując ponownie niezależne elementy graficzne, wyodrębniając obrazy, tworząc tabele i przywracając adnotacje oraz inne elementy.

MetaWorks
MetaWorks to zautomatyzowana wtyczka XML do formatowania, która działa z programem InDesign 3.0.1 lub nowszym. Wykonuje instrukcje zawarte w metadanych w małych i dużych przedsięwzięciach wydawniczych, pozwalając obniżyć koszty i czas realizacji.

InEventScript
Narzędzie InEventScript do programów InDesign CS i InCopy CS pozwala na automatyczne wykonywanie skryptów w kluczowych chwilach korzystania z aplikacji. Zdarzenia, takie jak uruchomienie programu, otwarcie i zamknięcie dokumentu czy drukowanie mogą wyzwalać wykonywanie dowolnie wybranych skryptów.

 

Magma Effects

Narzędzie Magma Effects pozwala stosować różne efekty do ulepszania i stylizowania obrazów względem dowolnej mapy bitowej umieszczonej w programie InDesign. Zdjęcia można poprawiać, używając korekty punktu koloru lub bieli albo wyostrzania. Dostępne są też efekty specjalne, takie jak rozbłyski w kształcie gwiazdek, rozmycia przy powiększeniu czy zniekształcenia szkła. Obrazom można więc nadać niezwykły wygląd, nie wychodząc nawet z programu InDesign do innej aplikacji.

Odwiedź stronę partnera

 

Lightning Brain LayerLifter

Narzędzie Lightning Brain LayerLifter dodaje menu kontekstowe warstw do elementów strony.

 

Lightning Brain LikeFindsLike

Narzędzie Lightning Brain LikeFindsLike pomaga w szybkim zaznaczaniu podobnych elementów, które są rozrzucone po stronie lub rozkładówce. Zamiast klikać z naciśniętym klawiszem Shift w celu zaznaczenia kilku rozrzuconych ramek tego samego typu, można teraz wybrać tylko jedną i użyć tego narzędzia do zaznaczenia wszystkich innych podobnych ramek w jednym kroku.

 

Lightning Brain TextStitch

Narzędzie Lightning Brain TextStitch pomaga użytkownikom zmniejszyć liczbę kliknięć potrzebną do połączenia w jeden wątek przepływów tekstu składających się z wielu ramek i usunięcia takiego połączenia. Dostępne są dwie metody tworzenia wątków: szybkie łączenie do łączenia w wątek ramek w kolejności określonej przez użytkownika (jedno kliknięcie na ramkę) i automatyczne łączenie do w pełni automatycznego łączenia w wątek nieprzypisanych ramek.

 

Lightning Brain ClipAThing

Wtyczka Lightning Brain ClipAThing może uzyskiwać dostęp do osadzonych ścieżek przycinających z obrazów umieszczonych w dokumencie programu InDesign i stosować je. Wtyczka ClipAThing może albo skanować dokumenty programu InDesign użytkownika, albo bieżące zaznaczenie, znajdować osadzone ścieżki przycinające (takie jak utworzone w programie Adobe Photoshop®) i stosować te ścieżki przycinające w programie InDesign.

 

Lightning Brain ChatterGoofy

Narzędzie Brain ChatterGoofy emuluje działanie dobrze znanego rozszerzenia Jabberwocky XTension do programu QuarkXPress. Jest kompatybilne z rozszerzeniem Jabberwocky i akceptuje wyeksportowane zestawy tego rozszerzenia Jabberwocky.

 

Lightning Brain ImageLibraryLoader

Ta wtyczka pozwala użytkownikom na wybieranie folderu i automatyczne wypełnianie niezależnej palety wszystkimi obrazami, jakie zawiera. Używanie wtyczki ImageLibraryLoader do zarządzania obrazami jest dużo szybsze niż próbowanie umieszczania ich konwencjonalnymi metodami, takimi jak umieszczanie ich pojedynczo czy użycie programu Adobe Bridge.

 

Lightning Brain Color2Gray

Narzędzie Lightning Brain Color2Gray pozwala przekonwertować umieszczone obrazy bitmapowe w kolorze na skalę szarości bez modyfikowania oryginalnych kolorowych obrazów. Oryginalny obraz nie jest modyfikowany i pozostaje kolorowy, chociaż na jego podstawie jest generowany obraz w skali szarości.

 

Lightning Brain Text Exporter

Wtyczka Text Exporter pozwala użytkownikom eksportować wszystkie historie z dokumentu programu InDesign do pojedynczego pliku. Funkcje obejmują:

 • Eksportowanie w trzech różnych formatach plików: RTF, tekst ze znacznikami programu InDesign i zwykły tekst.
 • Eksportowanie historii należących do określonego zakresu stron.
 • Pomijanie historii na stronach wzorcowych.
 • Pomijanie historii w obszarze wklejania.
 • Pomijanie historii na podstawie liczby znaków.
 • Sortowanie historii na podstawie ich położenia na stronie.

 

Active Page Item Developer Toolkit

Zestaw narzędzi Active Page Item Developer Toolkit umożliwia szybkie opracowywanie oprogramowania dla programu InDesign. Profesjonalne rozwiązania dla programu InDesign CS/CS2/CS3 można tworzyć, używając prostego języka ExtendScript (JavaScript). Zestaw narzędzi APIDT sprawia, że język ExtendScript nadaje się do opracowywania profesjonalnego oprogramowania. Darmowe materiały zawierają przykłady tego, co można osiągnąć.

 

Lightning Brain StoryParker

Narzędzie Lightning Brain StoryParker pomaga w zarządzaniu gęsto wypełnionymi stronami. Każdą stronę można tymczasowo „zaparkować”, to znaczy odłożyć na bok, gdzieś do obszaru wklejania. Później można jednym kliknięciem przenieść ją z powrotem dokładnie w to miejsce, z którego pochodziła.

 

Lightning Brain Sudoku Generator do programu InDesign

Osoby publikujące gazety, magazyny czy biuletyny mogą za pomocą tej wtyczki generować jedną lub więcej plansz Sudoku bezpośrednio w dokumencie programu InDesign CS lub CS2 (np. na specjalnej stronie z łamigłówkami) albo wygenerować całą książeczkę z planszami Sudoku. Od użytkownika zależy wygląd generowanych plansz. Faktycznym ich tworzeniem zajmuje się generator.

 

Place and Scale

Narzędzie Place and Scale pozwala automatycznie skalować (powiększać lub zmniejszać) obrazy bitmapowe lub fotografie podczas umieszczania w celu idealnego dopasowania do wcześniej zdefiniowanej rozdzielczości wyjściowej.

 

Color2Gray

Narzędzie Color2Gray pozwala konwertować umieszczone kolorowe obrazy bitmapowe na skalę szarości bez modyfikowania oryginalnego obrazu kolorowego. Oryginalny obraz nie jest modyfikowany i pozostaje kolorowy, chociaż na jego podstawie jest generowany obraz w skali szarości. Szary obraz będzie renderowany wyłącznie na czarnej kliszy (K).

 

Sudoku Generator

Narzędzie Sudoku Generator pozwala generować jedną lub więcej plansz Sudoku w dokumencie programu InDesign, a także generować odpowiadające im strony z odpowiedziami — rozwiązanie idealne do automatycznego generowania książek z planszami Sudoku.

 

TextExporter

Skryptowa wtyczka TextExporter zapisuje wszystkie historie z dokumentu programu InDesign do pojedynczego pliku wyjściowego. Obsługiwane formaty plików wyjściowych to RTF, tekst ze znacznikami programu InDesign Tagged Text i zwykły tekst.

 

HistoryLog

To bardzo proste narzędzie pozwalające na robienie dwóch rzeczy:

 • Zachowywanie znacznika czasowego w ramce tekstowej, który będzie automatycznie aktualizowany przy każdym zapisywaniu dokumentu w wyznaczonej ramce tekstowej.
 • Zachowywanie zautomatyzowanego dziennika zmian w pliku w dokumencie programu InDesign w wyznaczonej ramce tekstowej.

Odwiedź stronę partnera

 

Catalog Composer 4.0 Standard-Print Publisher
 
Pakiet Catalog Composer umożliwia przechowywanie nieograniczonej ilości informacji o produkcie wewnątrz jego relacyjnej bazy danych, co pozwala na łatwe tworzenie wielojęzycznych katalogów za pomocą wtyczki Print Publisher do programu InDesign.

Odwiedź stronę partnera

 

XPublisha

XPublisha to narzędzie do publikowania zmiennych danych i automatyzacji publikowania katalogów. XPublisha przekształca w kilku prostych krokach informacje XML z plików danych na symbole zastępcze w dokumencie programu InDesign. Oznacza to, że bez najmniejszego wysiłku można przekształcić tysiące rekordów z informacjami na setki stron dokumentu.

 

Fractions'N'Prices

Fractions'N'Prices to wtyczka do programu InDesign, która automatyzuje formatowanie ułamków i cen w tekście na stronie. Pozwala również usunąć cały ręczny kerning zastosowany między znakami lub usunąć kerning wskazanej pary znaków.

 

InDesign HTTP

Narzędzie InDesign HTTP udostępnia interfejs do systemów zarządzania zasobami cyfrowymi na całym świecie. Z poziomu programu InDesign pozwala wyszukiwać, pobierać i archiwizować zasoby przez sieć — nie trzeba korzystać z przeglądarki ani aplikacji komputerowej. Dzięki narzędziu InDesign HTTP można łatwo zarządzać wszystkimi zdigitalizowanymi plikami: obrazami, grafiką, tekstem, logo, dokumentami i stronami internetowymi. Daje to łatwy i szybki dostęp do nich w całym przedsiębiorstwie i możliwość ich efektywnego wykorzystania w tradycyjnych i nowych kanałach publikowania mediów.

 

Split Box fx

Split Box to rewolucyjna wtyczka do programu InDesign, która pozwala użytkownikom szybko zmieniać standardowe pola tekstowe i pola z obrazami w programie InDesign w dzieła sztuki. Za pomocą prostych menu rozwijanych można dodawać świetnie wyglądające efekty oraz łączyć je ze sobą.

Odwiedź stronę partnera

 

SmartWriter

Wtyczka SmartWriter analizuje pracę użytkownika podczas tworzenia dokumentu i automatycznie wyświetla na ekranie powiązane i pomocne materiały gotowe do natychmiastowego użytku.

Odwiedź stronę partnera

 

Narzędzie Silicon Connector pozwala podłączać bezpośrednio z programu InDesign zasoby w sieci lub sieciowym systemie DAM, skracając czas wymagany na podłączanie plików lub zasobów z systemu WebDAV. Zamiast przenosić pliki między udziałami sieciowymi i ponownie je podłączać lub dodawać do pakietów połączone zasoby, można jednym przeciągnięciem utworzyć trwałe łącze dostępny w pliku programu InDesign z dowolnego komputera Mac lub PC z połączeniem internetowym.

Odwiedź stronę partnera

 

SoftCare K2
To rozwiązanie do publikowania dla grup roboczych łączy wydajność i niezawodność większych systemów ze specjalnymi wymaganiami mniejszych wydawnictw, agencji projektowych i firm. Optymalna integracja z programami InDesign i InCopy gwarantuje maksymalną szybkość i najwyższą jakość publikacji połączoną z prostotą obsługi.

 

SoftCare Notes Manager 3.0

Wtyczka SoftCare Notes Manager całkowicie zmieni sposób pracy z uwagami w wierszach w programach InDesign i InCopy. Zespół redaktorów będzie się efektywniej komunikować za pomocą uwag, ponieważ ich wyświetlanie i nawigowanie po nich jest łatwiejsze i szybsze.

 

SoftCare Overset Manager 5.0

Wtyczka SoftCare Overset Manager daje pełną kontrolę nad długością tekstu i tekstem niemieszczącym się, pozwalając obliczać długość tekstu, który się nie mieści, wyświetlać go, edytować i drukować. Wtyczka SoftCare Overset Manager jest idealnym narzędziem dla każdego, kto na co dzień pracuje z plikami z dużą ilością tekstu.

Odwiedź stronę partnera

 

BarcodeMaker 

Proste i szybkie kody kreskowe dla programu Adobe InDesign. Jedna prosta paleta umożliwia dostosowywanie ponad 50 różnych kodów kreskowych w dowolny sposób. Tworzy wektorowe pliki EPS, które można osadzać w dokumentach lub zapisywać na dysku. Obsługuje ponad 50 różnych kodów kreskowych 1D i 2D, włącznie z kodami ISBN, UPC, EAN, OneCode, DataMatrix i MaxiCode.

 

DataLinker

Program DataLinker firmy Teacup Software umożliwia szybkie i wydajne łączenie danych z dokumentami programu Adobe InDesign. Łączenie danych w dowolnym miejscu strony programu InDesign lub scalanie danych z dokumentem i tabelami. Łączenie ze źródłami danych ODBC lub CSV. Program DataLinker umożliwia integrację z aplikacją BarcodeMaker, co umożliwia masowe tworzenie kodów kreskowych.

 

PatternMaker i PatternPack 

Ta darmowa wtyczka dodaje wysokiej jakości wzory PostScript do programu InDesign. Umożliwia wypełnienie dowolnej ramki wzorem, a następnie modyfikowanie go, ulepszanie i tworzenie na nowo, dzięki czemu powstają niezliczone nowe kombinacje! Można również kupić dodatkowe 13 wzorów za pomocą wtyczki PatternPack.

Odwiedź stronę partnera

 

Spec Cubed

Narzędzie Spec Cubed udostępnia prostą, wydajną metodę wizualnej analizy zawartości dokumentów programu InDesign. Analizując ponad 150 atrybutów, od właściwości interlinii i opcji światła po rzucanie cienia i efektywną rozdzielczość rastra, narzędzie Spec Cubed znacznie upraszcza tworzenie wizualnych wytycznych dotyczących stylu i arkuszy specyfikacji. Narzędzie Spec Cubed ułatwia także wizualną inspekcję wstępną złożonych dokumentów.

 

Color Spec Cubed

Narzędzie Color Spec Cubed pozwala zmniejszyć liczbę błędów i poprawia komunikację dzięki możliwości dodawania wizualnych adnotacji w dokumentach programu InDesign z informacjami o użyciu koloru, czcionek i umieszczonej grafiki.

 

Slug Cubed

Narzędzie Slug Cubed upraszcza projektowanie i obsługę informacji o pracy, czyli elementów strony zawierających ustandaryzowane informacje o zawartości i stanie dokumentu. Oferuje niezrównaną wolność i prostotę przy określaniu układu informacji o pracy, niezrównaną wydajność w zakresie automatycznego aktualizowania obsługiwanych pól i niedoścignioną elastyczność przy określaniu pytań do projektantów o wartości mające sens w obiegu pracy.

Odwiedź stronę partnera

 

PlanSystem3

PlanSystem3 to system do zarządzania planowaniem, przetwarzaniem i obiegiem pracy trzeciej generacji o niezrównanych możliwościach integracji z funkcjami obejmującymi całe przedsiębiorstwo i narzędziami do zarządzania procesami. Obejmuje to zarządzanie zawartością/zasobami w czasie rzeczywistym, planowanie edycji/produkcji, monitorowanie stanu produkcji i terminów oraz śledzenie elementów wszystkich plików w produkcji. Obok udostępniania doskonałych narzędzi do sporządzania planów szkicowych i automatyzacji system PlanSystem3 integruje programy InDesign i InCopy z popularnymi bazami danych w środowisku wieloplatformowym oraz oferuje możliwość zarządzania różnymi aspektami dowolnych typów plików, takich jak dokumenty programu Microsoft Word czy arkusze kalkulacyjne programu Excel, i łączenia z systemami reklamowymi i systemami innych firm, takich jak Fotoware, Mediabank lub Chuckwalla. System PlanSystem3 oferuje unikatowe rozwiązanie do zarządzania przepływem pracy grupowej dla wydawców magazynów, książek i katalogów, sprzedawców i firm projektowych.

Odwiedź stronę partnera

 

Sonar Bookends InDex

Narzędzie Sonar Bookends InDex automatyzuje generowanie indeksów i spisów treści.

 

Sonar Bookends InDex Pro

Narzędzie Sonar Bookends InDex Pro to najlepszy generator indeksów i spisów treści.

 

Sonar Bookends InFnote 3.0

Narzędzie do zarządzania przypisami dolnymi i końcowymi. Kompatybilne z programem InDesign CS.

 

Sonar Bookends InSeq 3.0

Narzędzie do automatycznego numerowania ilustracji, tabel i dowolnych odniesień w tekście. Kompatybilne z programem InDesign CS.

 

Sonar Bookends InXref 3.0

Narzędzie do łatwego osadzania odniesień do stron dla tabel, dodatków, rozdziałów i ilustracji. Kompatybilne z programem InDesign CS.

Odwiedź stronę partnera

 

uCreate

uCreate to moduł artystyczny systemu personalizacji XMPie PersonalEffect Cross Media gwarantujący twórczą swobodę i wyposażony w wydajną funkcję łączności z bazą danych oraz możliwość programowania reguł biznesowych.

 

uDirect Professional

uDirect Professional to wtyczka do tworzenia wysoce twórczych wydruków zawierających zmienne dane. Jest dostarczana z narzędziem XMPie uPlan do zaawansowanej łączności z bazą danych i programowania reguł biznesowych. Dostępne są dodatki do personalizacji obrazów w programie Photoshop i dynamicznego tworzenia wykresów w programie InDesign.

Odwiedź stronę partnera

 

BatchOutput

Narzędzie BatchOutput automatycznie drukuje, eksportuje do plików Adobe PDF i zapisuje do plików PostScript wiele dokumentów programu InDesign. Oferuje możliwość generowania wielostronicowych dokumentów jako pojedynczych stron ze zmiennymi nazwami plików i zmieniania nazw zadań w kolejce wydruku. Wystarczy wybrać dokumenty i dostosować ustawienia, a narzędzie BatchOutput zrobi resztę. Narzędzie BatchOutput jest idealne dla drukarni, dostawców usług, wydawnictw i agencji reklamowych.

 

InPreflight

InPreflight to wszechstronne rozwiązanie do kontroli jakości i tworzenia pakietów dla programu InDesign. Zbiera rozbudowane informacje na temat czcionek, kolorów i łączy, pozwalając na błyskawiczne znajdowanie problemów zgodnie z ustawieniami zdefiniowanymi przez użytkownika. Dzięki temu narzędziu można uzyskiwać informacje o atrybutach łączy niedostępnych w programie InDesign, wybierać różne atrybuty do oznaczenia jako problemy, generować raport z inspekcji wstępnej i nie tylko. Rozbudowany mechanizm tworzenia pakietów pozwala przeprowadzić inspekcję wstępną wielu dokumentów i utworzyć z nich pakiet w postaci jednego folderu lub osobno.

 

LinkOptimizer

Narzędzie LinkOptimizer zmniejsza rozmiar obrazów podłączonych do dokumentu programu InDesign przez wyeliminowanie nadmiarowych danych obrazów. Automatycznie zmniejsza rozdzielczość obrazów, skaluje i przycina obrazy w programie Photoshop zgodnie z ich wymiarami w programie InDesign i określoną rozdzielczością docelową oraz ponownie importuje je do programu InDesign w skali 100%. Pozwala zaoszczędzić miejsce na dysku i czas, obniżyć koszty produkcji, zwiększyć szybkość druku oraz przesyłania zadań i nie tylko.

Odwiedź stronę partnera

Slendro PictureLinks
Dzięki narzędziu PictureLinks użytkownicy mogą wybierać kolumnę, którą chcą widzieć. Wśród różnych dostępnych opcji są rozmiar pliku, obwiednia i model kolorów.

 

Slendro StyleReporter

Narzędzie StyleReporter dodaje etykiety stylów dla każdej historii w dokumencie programu InDesign. Etykiety mogą być dodawane do stylów akapitów i stylów znaków. Wszystkie etykiety są umieszczane na osobnej warstwie, a styl znaków jest przypisywany do etykiet, dzięki czemu użytkownicy mogą dostosowywać etykiety zgodnie z potrzebami.

 

PictureManager

Narzędzie PictureManager oferuje użytkownikom programu InDesign dostęp do wszystkich niezbędnych szczegółów obrazów używanych w dokumencie, w tym do ich rozmiarów, rzeczywistej rozdzielczości PPI, efektywnej rozdzielczości PPI i nie tylko. Daje także możliwość wyszukiwania obrazów i przeciągania ich do układu.

 

SearchLinks

Narzędzie Slendro SearchLinks pomaga użytkownikom wyszukiwać umieszczone obrazy FPO (for-position-only) wysłane na serwery Xinet WebNative, gdy skonfigurują oni narzędzie SearchLinks do współpracy z bazą danych Xinet WebNative. Typowe wyszukiwanie trwa dwie lub trzy sekundy. Użytkownicy mogą następnie przeciągać wyniki bezpośrednio do układów.

 

Slendro PictureLinks

Pozwala uzyskiwać dostęp do szczegółowych informacji o obrazach, takich jak nazwa łącza, stan, rozmiar pliku, numer strony, typ obrazu (rastrowy/wektorowy), format obrazu, rzeczywista rozdzielczość PPI obrazu, efektywna rozdzielczość PPI obrazu, przestrzeń kolorów obrazu, rozmiar obrazu i data modyfikacji połączonego pliku, bezpośrednio z obrazu umieszczonego w układzie programu InDesign. Możliwe jest także generowanie raportów użycia obrazów.

 

Slendro StyleReporter

Pozwala eksportować arkusze stylów z programu InDesign w formie raportu tabelarycznego, który zawiera atrybuty takie jak czcionka, grubość/styl, rozmiar, interlinia, odstęp powyżej, odstęp poniżej, podkreślenie, kolor, odcień, podział wyrazów i nie tylko. Raport można także zaimportować do arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Excel, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji formatowania.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto