Podręcznik użytkownika Anuluj

Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników

 1. Podręcznik użytkownika usługi Learning Manager
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Learning Manager
  4. Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites
  5. Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO
  6. Ułatwienia dostępu w usłudze Learning Manager
  7. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczynanie pracy jako instruktor w usłudze Learning Manager
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  6. Rynek zawartości
  7. Raporty
  8. Ścieżki edukacyjne
  9. Plany edukacyjne
  10. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Learning Manager
  11. Materiały pomocnicze
  12. Certyfikacje
  13. Katalogi
  14. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  15. Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
  16. Wiele metod logowania jednokrotnego
  17. Konta partnerskie
  18. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  19. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  20. Gamifikacja
  21. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  22. Odznaki
  23. Motywy kolorystyczne
  24. Transkrypty ucznia
  25. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  26. Odtwarzacz Fluidic
  27. Komunikaty
  28. Szablony wiadomości e-mail
  29. Integracja Adobe Connect
  30. Ustawienia
  31. Powiadomienia
  32. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  33. Pierwsze kroki w roli Administratora
  34. Czyszczenie danych użytkowników
  35. Znaczniki
  36. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  37. Role niestandardowe
  38. Etykiety katalogu
  39. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
  40. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  41. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  42. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki usługi Learning Manager
  3. Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Learning Manager
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w usłudze Learning Manager
  19. Program Adobe Learning Manager
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Learning Manager
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Learning Manager
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Learning Manager wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Learning Manager
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Learning Manager
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Learning Manager
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu
  22. Brak przycisków opcji
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Learning Manager

Dowiedz się, jak dodawać użytkowników lub grupy użytkowników w usłudze Learning Manager.

Dodawanie użytkowników
Widok ogólny dodawania użytkowników

Przegląd

W usłudze Adobe Learning Manager można przyjąć następujące role:

 • Administrator: Administrator określa strategię szkolenia dla organizacji. Administrator może dodawać uczniów, wyszukiwać wymagane dla nich umiejętności, zarządzać kursami i dodawać je, tworzyć plany nauki, certyfikacie i programu nauczania oraz zarządzać raportami dla całej organizacji.
 • Autor: Autorzy są dydaktykami medialnymi i twórcami zawartości. Autor może dodawać moduły i kursy do usługi Learning Manager.
 • Przełożony: Przełożony zarządza aktywnością edukacyjną zespołu. Przełożony może wyznaczać członków zespołu do przeprowadzenia kursu, zatwierdzać prośby członków zespołu i przekazywać opinie na temat wyników członków zespołu po ukończeniu szkolenia. Przełożeni mogą również przeglądać raporty zespołu, by śledzić ich wyniki.
 • Uczeń: Uczniowie mogą uzyskiwać dostęp do przypisanych im kursów, programów edukacyjnych i certyfikacji. Uczniowie mogą także przeglądać wszystkie dostępne kursy za pomocą katalogu i rejestrować się na kursy, programy edukacyjne lub certyfikacje.

Administrator może dodawać użytkowników na trzy sposoby:

 • Użytkownicy wewnętrzni
 • Użytkownicy zewnętrzni
 • Grupy użytkowników

Dodawanie pojedynczego użytkownika

Aby dodać użytkowników,

 1. zaloguj się w usłudze Adobe Learning Manager jako administrator. 

 2. Na Stronie głównej kliknij przycisk Dodaj użytkowników. Na tej stronie można dodać pojedynczego użytkownika lub wielu użytkowników za pomocą pliku CSV. Możesz również utworzyć łącze do samodzielnej rejestracji dla pracowników wewnętrznych lub utworzyć profil zewnętrznego ucznia.

 3. Aby dodać pojedynczego użytkownika, kliknij opcję Dodaj w prawym górnym rogu i wybierz opcję Pojedynczy użytkownik.

  Wybierz pojedynczego użytkownika
  Dodawanie pojedynczego użytkownika wewnętrznego

 4. W oknie dialogowym Dodaj użytkownika wprowadź dane ucznia. W polu Imię przełożonego wybierz nazwę użytkownika istniejącą w systemie.

  Dodaj imię przełożonego
  Okno dialogowe Dodaj użytkownika

 5. Aby dodać nowego użytkownika w usłudze Prime, kliknij przycisk Dodaj. Po dodaniu użytkownika otrzyma on wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Uczeń może następnie aktywować konto i zacząć korzystanie z usługi Learning Manager. Ten obieg pracy jest przydatny, jeśli chcesz dodać ograniczoną liczbę uczniów do swojego konta Prime. Ale jeśli planujesz zarejestrować wszystkich pracowników dużej organizacji, możesz dodać ich wielu jednocześnie. Więcej informacji znajdziesz w następnej sekcji.

Zbiorcze dodawanie użytkowników

Większość organizacji ma dział ds. kadr, który przechowuje dane pracowników, takie jak rola, lokalizacja, data dołączenia i miejsce w hierarchii organizacji. Możesz wyeksportować te dane w formacie CSV. Aby zaimportować plik CSV, wykonaj poniższe kroki:

 1. Kliknij przycisk Dodaj w prawym górnym rogu i wybierz opcję Prześlij plik CSV.

  Prześlij plik CSV
  Zbiorcze dodawanie użytkowników za pomocą pliku CSV

 2. Przesłany plik CSV składa się z pól, jak na poniższej ilustracji:

  CSV
  Struktura pliku CSV

  Należy utrzymywać główny plik CSV i w nim dodawać oraz usuwać elementy. Pola głównego pliku CSV:

  • imię i nazwisko *
  • adres e-mail *
  • profil
  • przełożony

  * Pole wymagane.

 3. Po kliknięciu opcji Prześlij plik CSV zostanie wyświetlone następujące okno dialogowe.

  Prześlij plik CSV
  Okno dialogowe Prześlij plik CSV

 4. Wybierz plik CSV lub przeciągnij i upuść plik. Po wybraniu pliku, zmapuj pola danych z danymi w pliku CSV. Kliknij wymaganą listę rozwijaną i wybierz odpowiednie pole.

  Mapowanie pól danych
  Mapowanie pól w pliku CSV

 5. Aby rozpocząć importowanie użytkowników, kliknij przycisk Zapisz. Zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający.

  Zapisz plik CSV
  Komunikat potwierdzający pomyślne przesłanie pliku CSV

 6. Nowi użytkownicy zostaną dodani do Twojego konta Adobe Learning Manager. Aby wybrać nowych użytkowników, zaznacz pole wyboru obok ich imion, aby wybrać wszystkich. 

  Wybór użytkowników
  Dodano nowych użytkowników

Uwaga:

Więcej informacji znajdziesz w artykule Zbiorcze dodawanie użytkowników.

Po wybraniu użytkowników można wykonać następujące działania:

Rejestracja użytkownika

Po wybraniu użytkownika kliknij przycisk Działania w prawym górnym rogu i kliknij przycisk Rejestruj.

Wybrani użytkownicy otrzymają wiadomość powitalną. Jeśli uczniowie mają istniejący identyfikator Adobe ID, mogą kliknąć to łącze. Jeśli nie mają istniejącego identyfikatora Adobe ID, mogą kliknąć łącze powitalne, aby utworzyć identyfikator Adobe ID i powiązać go ze swoim kontem Prime.

Przypisywanie ról

Jeśli chcesz zmienić role uczniów po dodaniu ich do konta Adobe Learning Manager, kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu strony. Wybierz opcję Przypisz rolę. Tu można zdecydować, czy chcesz nadać uczniowi dostęp autora lub administratora. Po przypisaniu roli, uczeń ma dostęp do konta jako autor i może dodawać moduły oraz tworzyć kursy. 

Przypisywanie ról
Przypisanie roli użytkownikowi

Usuwanie roli

Możesz także odebrać użytkownikom dostęp w roli autora lub administratora. Wybierz przynajmniej jednego ucznia, kliknij opcję Działania i wybierz opcję Usuń rolę. Wybierz opcję, na przykład Usuń autora. Uczeń utraci dostęp jako autor. 

Uwaga:

Nie można ręcznie przypisać w systemie roli przełożonego. Automatycznie uzyskują dostęp do pulpitu przełożonego po przypisaniu do nich przynajmniej jednego pracownika.

Usuwanie użytkownika

Aby usunąć użytkownika, kliknij przycisk Działania i wybierz opcję Usuń użytkownika. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak, a uczeń zostanie usunięty.

Okno dialogowe potwierdzenia usunięcia roli
Komunikat o potwierdzeniu usunięcia użytkownika

Edycja użytkownika

Wybierz użytkownika na liście użytkowników i kliknij go. Kliknij przycisk Edytuj () w informacjach o użytkowniku. Wprowadź wymagane zmiany w oknie dialogowym Edytuj użytkownika i kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać zmiany.

Edycja użytkownika
Okno dialogowe Edytuj użytkownika

Obiegi pracy zachowywania wielkości znaków w aktywnych polach i wartościach tych pól

W tej wersji usługi Learning Manager jest zachowywana wielkość znaków atrybutu użytkownika i jego wartości.Jeśli na przykład atrybut użytkownika to „lokalizacja”, a wartość „PARYŻ”, usługa zachowuje i wyświetla je dokładnie w takiej formie. W przypadku problemów administrator może teraz edytować nazwy i wartości atrybutów w celu poprawienia pisowni.

Aby to zrobić, administrator musi w aplikacji administratora użyć opcji UżytkownicyGrupy użytkowników i kliknąć nazwę grupy.

Jest dostępny interfejs, za pomocą którego administrator może dodawać i zmieniać dozwolone wartości atrybutów dla ucznia.

Typy aktywnych pól:

 • Grupowalne: uczniowie są grupowani na podstawie wartości
 • Raportowalne: grupy użytkowników raportowania są tworzone na podstawie aktywnych pól
 • Eksportowalne: pola będą widoczne w wyeksportowanym raporcie grupy użytkowników.

Możesz pozwolić pracownikom w organizacji na samodzielną rejestrację jako uczniów w usłudze Adobe Learning Manager, bez pomocy ze strony administratora. Administrator może utworzyć łącze do samodzielnej rejestracji i udostępnić go pracownikom, którzy mogą następnie zarejestrować się w usłudze Prime za pomocą swoich poświadczeń Adobe.

W prawym górnym rogu strony kliknij przycisk Dodaj i wybierz opcję Samodzielna rejestracja.

Samodzielna rejestracja
Tworzenie łącza do samodzielnej rejestracji ucznia

Zostanie wyświetlone okno dialogowe dodawania profilu samodzielnej rejestracji. Nadaj profilowi nazwę. Następnie dodaj imię przełożonego. Ważne jest, że przełożony musi być już zarejestrowany w usłudze Prime jako uczeń.

Dodawanie profilu samodzielnej rejestracji
Dodawanie profilu do samodzielnej rejestracji

Po kliknięciu przycisku Zapisz zostaje wygenerowany adres URL, który można udostępnić uczniom, aby kliknęli w niego i dokonali samodzielnej rejestracji.

Rejestracja uczniów zewnętrznych

W usłudze Adobe Learning Manager można tworzyć łącza do rejestracji dla zewnętrznych partnerów lub agencji, by nadać im ograniczony dostęp do własnego konta i udostępnić materiały edukacyjne.

Istnieje kilka różnic między rejestracją wewnętrzną i zewnętrzną.

Użytkownicy wewnętrzni

Użytkownicy zewnętrzni

Zaloguj się przy użyciu poświadczeń Adobe ID lub SSO.

Zaloguj się przy użyciu dowolnego identyfikatora e-mail.

Gamifikacja jest dostępna.

Gamifikacja nie jest dostępna.

Hierarchie uczniów są dostępne.

Hierarchie uczniów nie są dostępne.

Aby dodać użytkowników zewnętrznych, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

 1. W lewym panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zewnętrzni.

  Kliknij opcję Zewnętrzni
  Rejestracja użytkowników zewnętrznych

 2. W prawym górnym rogu strony kliknij przycisk Dodaj.

 3. W oknie dialogowym Dodaj profil zewnętrznej rejestracji wprowadź następujące informacje:

  a.      Nazwa profilu organizacji partnerskiej.

  b.      Adres e-mail kierownika organizacji partnerskiej.

  c.      Limit miejsc na rejestrację zewnętrzną partnera.

  d.      Data wygaśnięcia, po której nie będzie już możliwa dalsza rejestracja w grupie. Po dacie wygaśnięcia tylko zarejestrowani już użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do szkolenia.

  Mapowanie pól danych
  Okno dialogowe Dodaj profil rejestracji zewnętrznej

  e.      W sekcji Ustawienia zaawansowane wprowadź poniższe informacje:

               i.     Wymagania dotyczące logowania: Określ liczbę dni. Uczniowie zostaną usunięci, jeśli nie zalogują się przez powyższy czas.

               ii.     Dozwolone domeny: Rozdzielona przecinkami biała lista adresów e-mail domen.

               iii.     Wymagana weryfikacja wiadomością e-mail: Wybierz tę opcję, by wymagać od uczniów weryfikacji za pomocą wiadomości e-mail.

  Wymagana weryfikacja wiadomością e-mail
  Ustawienia zaawansowane

 4. Po kliknięciu przycisku Zapisz pojawi się poniższy komunikat z potwierdzeniem. Musisz udostępnić adres URL swojemu partnerowi zewnętrznemu.

  Zapisz i udostępnij adres URL użytkownikom zewnętrznym
  Adres URL do udostępnienia zewnętrznego

Włączanie profilu zewnętrznego

Po utworzeniu profilu zewnętrznego należy włączyć jego stan. Wybierz odpowiedni profil z listy profili zewnętrznych i przełącz przycisk stanu.

Wybierz profil zewnętrzny i przełącz przycisk stanu.
Włączanie profilu zewnętrznego

Włącza to łącze Rejestracja zewnętrzna. Do partnera zostanie natychmiast wysłana wiadomość e-mail z zaproszeniem. Możesz również skopiować łącze i udostępnić je, klikając ikonę Kopiuj adres URL (). Można też ponownie wysłać organizacji partnerskiej wiadomość e-mail z zaproszeniem, klikając ikonę Poczty ().

Przełożony partnera może udostępnić łącze pracownikom mającym przejść szkolenie w usłudze Prime. Po kliknięciu łącza mogą się samodzielnie zarejestrować, wypełniając dane i tworząc profil w usłudze Prime. Ci użytkownicy nie pojawią się na karcie Uczniowie wraz z uczniami wewnętrznymi. Ich imiona można zobaczyć na karcie Zewnętrzni użytkownicy.

Wstrzymywanie profilu zewnętrznego

Po dodaniu grupy użytkowników zewnętrznych do platformy Learning Manager można wstrzymać ich proces rejestracji. W takim przypadku proces rejestracji jest blokowany. Ma to miejsce jednak wyłącznie wtedy, jeśli użytkownicy nie zarejestrowali się jeszcze przez przyjęcie zaproszenia.

Aby wstrzymać grupy użytkowników zewnętrznych, wybierz przynajmniej jedną grupę, kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu strony i wybierz opcję Wstrzymaj.

Wznawianie profilu zewnętrznego

Stan wstrzymania partnera zewnętrznego można w dowolnym momencie odwołać i wznowić zwykły tryb usług. Kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu strony i wybierz opcję Wznów.

Do użytkowników zewnętrznych mają zastosowanie następujące stany:

 • Nieaktywny — w przypadku tego stanu wygasa możliwość rejestracji użytkowników zewnętrznych. Administratorzy ustawiają datę końcową rejestracji dla użytkowników zewnętrznych, dodając ich przez dodawanie obiegu pracy użytkownika.
 • Aktywny — użytkownicy zewnętrzni mogą się zarejestrować i zalogować do aplikacji Learning Manager.
 • Wstrzymany — w tym przypadku proces rejestracji jest zablokowany dla użytkowników zewnętrznych. Istniejący użytkownicy mogą nadal się logować.

Sprawdzanie wykorzystanych stanowisk

Na liście profili zewnętrznych kliknij opcję Wykorzystane stanowiska. Możesz zobaczyć liczbę uczniów w organizacji partnerskiej, których dodano.

Wykorzystane stanowiska
Sprawdzanie wykorzystanych stanowisk

Usuwanie użytkownika

Wybierz użytkownika i w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania > Usuń użytkownika.

Zmiana profilu

Aby przenieść użytkownika do innego zewnętrznego profilu, wybierz go i kliknij opcję Działania > Zmień profil w prawym górnym rogu. Wybierz profil z listy i kliknij przycisk Zmień.

Przypisywanie ról

Wybierz użytkownika i w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania > Przypisz rolę > Nadaj rolę <role>. Użytkownik otrzyma nową rolę.

Usuwanie roli

Wybierz użytkownika i w prawym górnym rogu kliknij opcję Działania > Usuń rolę > Usuń rolę <role>. Wybrana rola zostanie usunięta z listy ról przypisanych do użytkownika.

Wyszukiwanie użytkowników zewnętrznych

Na liście użytkowników zewnętrznych wyszukaj użytkownika, wpisując jego nazwę w pasku wyszukiwania. Zostanie wyświetlonych pięć najlepiej pasujących nazw do wyboru.

Tworzenie grup użytkowników

Grupa użytkowników to zbiór użytkowników powiązanych z określoną kategorią. Grupy użytkowników pomagają administratorom wybrać uczniów w ich organizacji na podstawie ich atrybutów, a następnie przypisać im zawartość szkoleniową. Grupy użytkowników pozwalają też administratorom na przypisywanie uczniom niestandardowych logo i katalogów oraz wyświetlić specjalnie przygotowane raporty o ich postępach.

Aby uzyskać dostęp do Grup użytkowników, kliknij w lewym panelu opcję Grupy użytkowników.

Grupy użytkowników
Tworzenie grup użytkowników

W środowisku Adobe Learning Manager są dostępne dwa typy grup: niestandardowe i generowane automatycznie. Po dodaniu uczniów do konta niektóre grupy są tworzone automatycznie na podstawie ich wspólnych właściwości.

Aby wyświetlić automatycznie utworzone grupy, kliknij kartę Wygenerowane automatycznie.

Kliknij kartę Automatycznie wygenerowane
Wyświetlanie automatycznie generowanych grup

Zobaczysz różne grupy, takie jak Wszyscy użytkownicy wewnętrzni, Wszyscy przełożeni, grupy oparte o Centrum koszów, wydziały i zespoły przełożonych.

Oprócz grup generowanych automatycznie można tworzyć grupy niestandardowe. Aby dodać nową grupę niestandardową, kliknij przycisk Dodaj w prawym górnym rogu. 

 1. Wprowadź nazwę i opis grupy.

 2. Wprowadź imię użytkownika lub profil w polu wyszukiwania i wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej, aby dodać użytkowników.

 3. Kliknij opcję Dodaj więcej uczniów, by dodać więcej uczniów.

 4. Aby utworzyć grupę użytkowników, kliknij przycisk Zapisz.

Grupa niestandardowa zostanie utworzona i dodana do profilu. Tworzone grupy użytkowników mają dynamiczny charakter. Jeśli zostaną dodani nowi użytkownicy z podobnymi atrybutami, zostaną automatycznie dodani do grupy użytkowników.

Wykluczanie grup użytkowników

Czasami jest konieczne wykluczenie zbioru użytkowników z większej ich grupy. Pozwala to na przykład zarejestrować określonych użytkowników do szkolenia za pośrednictwem planów edukacyjnych lub odpowiednio skonfigurować widoczność katalogów.W tej wersji usługi Learning Manager można wykluczać uczniów lub ich grupy podczas tworzenia własnych grup użytkowników. Służy do tego opcja Wyłącz uczniów w oknie dialogowym dodawania grupy użytkowników.

Wykluczanie grup użytkowników
Wykluczanie grup użytkowników

Pozwala to na przykład skonfigurować plan edukacyjny, do którego są rejestrowani wszyscy użytkownicy, w przypadku których lokalizacja=Kalifornia, ale bez użytkowników lokalizacji Sklep 5 (znajdującej się w Kalifornii). 

Ustawienia zaawansowane

Aktywne pola

Funkcja ta umożliwia administratorom dodanie większej liczby aktywnych pól w stosunku do tych, które zapewniono podczas rejestracji użytkownika. 

Kliknij opcję Aktywne pola na stronie użytkowników. Uczniowie mogą wybierać tylko spośród wartości podanych w wartościach niestandardowych.

Aktywne pola
Aktywne pola

Konfiguracja pól

Użytkownicy wewnętrzni

Możesz dodać niestandardową wartość dla pól użytkowników wewnętrznych.

Aby dodać  wartości niestandardowe, należy wykonać następujące kroki:

 1. Kliknij opcję Zmień wartości dla użytkownika wewnętrznego. 

  Modyfikacja wartości dla użytkowników wewnętrznych
  Modyfikacja wartości dla użytkowników wewnętrznych

 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wartości w polu niestandardowym.

  Okno dialogowe Wartości w polu niestandardowym
  Okno dialogowe Wartości w polu niestandardowym

 3. Wybierz wartość do dodania z menu rozwijanego Wybierz pole.

 4. Wprowadź nowe wartości w polu Nowa wartość.

 5. Kliknij opcję Gotowe

 6. Kliknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać zmiany.

Użytkownicy zewnętrzni

Dodawaj wartości niestandardowe podobne do tych dla użytkowników wewnętrznych.

Modyfikacja wartości dla użytkowników zewnętrznych
Modyfikacja wartości dla użytkowników zewnętrznych

Ustawienia

Wyświetlacz użytkownika

Jeśli włączono opcję Pokaż tylko niewypełnione pola po zalogowaniu się jako uczeń, użytkownik widzi po zalogowaniu tylko puste pola.

Pokaż niewypełnione pola
Pokaż niewypełnione pola

Za pomocą tej opcji administrator może zdecydować, czy wypełnione pola mają być pokazane czy ukryte.

Ograniczanie aktywnych pól w raportach

W usłudze Learning Manager 27.7 wprowadzono dwie nowe opcje dla aktywnych pól: Można raportować i Można eksportować.

Opcje w aktywnych polach
Opcje w aktywnych polach

W przypadku pól CSV i pól dodanych ręcznie, jeśli aktywne pole jest oznaczone jako Można raportować, można je przeszukiwać w filtrze w raporcie interfejsu.

Filtry w raporcie interfejsu
Filtry w raporcie interfejsu

Jeśli aktywne pole jest oznaczone jako Można eksportować, pojawia się w pliku Excel po pobraniu dowolnego raportu Excel.

Te opcje pojawiają się zarówno dla wewnętrznych, jak i zewnętrznych aktywnych pól.

Możesz usunąć tylko niestandardowe aktywne pole.

Wyświetlacz użytkownika

Przed uczniami można ukryć całą stronę „Uzupełnij swój profil”. Strona nie zostanie wyświetlona po zalogowaniu się przez użytkownika.

Pamiętaj, że dotychczasowe działanie domyślne nie ulegnie zmianie. Jest to opcjonalna możliwość dostępna teraz dla administratorów. 

Włącz poniższe opcje:

Sekcja Wyświetlacz użytkownika
Sekcja Wyświetlacz użytkownika

Role niestandardowe

Dodaj dowolnie wybrane pole jako część informacji o użytkowniku i kliknij przycisk Zapisz. Po dodaniu pól możesz również sprawdzić ich dostępność w oknie dialogowym Edytuj użytkowników

Po dodaniu pól można zauważyć, że pola zaznaczone haczykiem pochodzą ze źródła danych lub pliku CSV, jak wskazano w poniższym zrzucie. Administrator może edytować te pola przez aktywację lub dezaktywację tych pól. 

Wartości aktywnych pól w usłudze Learning Manager

Wartości aktywnych pól są pobierane w następujący sposób:

 1. Aplikacja Learning Manager importuje metadane ze źródeł danych związanych z kontem użytkownika. 
 2. Metadane są uzyskiwane z ręcznie importowanego pliku CSV. 
 3. Uczniowie uzupełniają metadane po zalogowaniu się.
 4. Administrator wprowadza dane dla użytkowników. 

Aplikacja Learning Manager automatycznie tworzy grupy użytkowników na podstawie tych metadanych. 

Dodawanie wartości niestandardowych

W polach użytkownika wewnętrznego i zewnętrznego można dodać wartości niestandardowe.

Aby dodać  wartości niestandardowe, należy wykonać następujące kroki:

Uwaga:

Pola niestandardowe mogą być dodawane i usuwane i mają one zastosowanie do wszystkich użytkowników. Pola CSV można aktywować lub dezaktywować. Mają one zastosowanie, tylko gdy plik CSV zostanie załadowany po wprowadzeniu zmian w aktywnych polach. Wszystkie aktywne pola wewnętrzne mają zastosowanie do wszystkich typów użytkowników wewnętrznych. Pola zewnętrzne mają zastosowanie tylko do użytkowników zewnętrznych. Jeśli w pliku CSV zawarte jest pole niestandardowe, przy następnym załadowaniu zostanie ono automatycznie przekonwertowane na pole CSV i stanie się aktywne. 

Wartości dla pól pliku CSV

Użytkownicy mogą wybierać spośród określonych pól pliku CSV tylko wtedy, gdy pole wyboru Ogranicz wybór jest aktywne.

Pole wyboru Ogranicz wybór
Pole wyboru Ogranicz wybór

Dzienniki importu

W tym miejscu można wyświetlić historię importu pliku CSV dla użytkowników dodanych przez administratora za pomocą funkcji importu masowego. Można również kliknąć opcję Dodaj w prawym górnym rogu strony, aby dodać użytkowników za pomocą funkcji ładowania pliku CSV.

Określanie wartości aktywnych pól

Ta funkcja pozwala na stosowanie więcej niż jednego aktywnego pola. Konto może zawierać maksymalnie trzy aktywne pola wielowartościowe. Aktywne pola wielowartościowe są dostępne w przypadku zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych użytkowników.

Po oznaczeniu aktywnego pola jako wielowartościowego można przekonwertować je z powrotem na jednowartościowe. Ten proces jest nieodwracalny.

Pola jednowartościowego nie można oznaczyć jako wielowartościowego.

Aby utworzyć kurs, wykonaj te kroki:

 1. Dodawanie aktywnego pola

  Dodawanie aktywnego pola
  Dodawanie aktywnego pola

 2. Kliknij opcję Dodaj.

 3. Na karcie Ustawienia oznacz nowe pole jako wielowartościowe.

  Oznaczanie jako wielowartościowego
  Oznaczanie jako wielowartościowego

  Drugie pole wyboru, Konfigurowalne przez ucznia, można wyłączyć, aby ukryć pole przed uczniem na stronie profilu.

 4. Dodaj wartości przy użyciu arkusza CSV lub przez kliknięcie opcji Zmień wartości.

  Dodawanie wartości
  Dodawanie wartości

 5. Kliknij przycisk Gotowe.

Uwaga: Po utworzeniu grupy użytkowników i wypełnieniu pola nie można przekonwertować wartości pojedynczych na wielokrotne ani odwrotnie.

Dodawanie aktywnego pola wielowartościowego z arkusza CSV

Wykonaj poniższe kroki:

 1. Utwórz arkusz CSV zawierający nowe aktywne pola w kolumnach (z wartościami pojedynczymi lub rozdzielonymi przecinkami).
 2. Zaimportuj plik CSV.
 3. Oznacz pola jako wielowartościowe w oknie dialogowym Wartości pól niestandardowych.
 4. Ponownie zaimportuj plik CSV.

Arkusz CSV musi zawierać kolumnę o tej samej nazwie co aktywne pole oznaczone jako wielowartościowe.

Arkusz CSV zawiera te pola:

 • User: Grupy użytkowników tworzone jako role.
 • Roles: Aktywne pole wielowartościowe z wartościami.

Jeśli plik CSV zostanie ponownie przesłany z nowymi lub usuniętymi wartościami, nastąpi aktualizacja aktywnych pól i grup.

Raporty

Wszystkie raporty zawierają aktywne pola wielowartościowe wraz z ich wartościami.

Administrator może dodać automatycznie generowane aktywne pola, a także skonfigurować raporty obejmujące aktywność użytkowników i szkolenia.

Raport Transkrypt ucznia zawiera wszystkie aktywne pola wraz z wartościami (rozdzielonymi przecinkami). Administrator może swobodnie filtrować te dane.

Często zadawane pytania

Po dodaniu użytkownika i przypisaniu mu roli można go zarejestrować, wykonując następujące czynności:

 1. Po wybraniu użytkownika lub użytkowników, kliknij przycisk Działania w prawym górnym rogu i kliknij przycisk Rejestruj.
 2. W oknie podręcznym kliknij przycisk Tak.

Wybrani użytkownicy otrzymają wiadomość powitalną. Jeśli uczniowie mają istniejący identyfikator Adobe ID, mogą kliknąć to łącze. Jeśli nie mają istniejącego identyfikatora Adobe ID, mogą kliknąć łącze powitalne, aby utworzyć identyfikator Adobe ID i powiązać go ze swoim kontem Prime.

Kliknięcie jednego z tych łączy w wiadomości e-mail jest obowiązkowe dla uczniów, ponieważ pozwala usłudze Prime zweryfikować ich konta.

Aby edytować użytkownika, wykonaj poniższe kroki:

 1. Na liście użytkowników kliknij użytkownika, którego dane chcesz edytować.
 2. Kliknij ikonę ołówka, jak na poniższej ilustracji.
Edytuj dane użytkownika
Edytuj dane użytkownika

Odpowiednio zaktualizuj pola w oknie dialogowym Edytuj użytkownika. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz.

Z listy Użytkownicy zewnętrzni wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć. W prawym górnym roku kliknij opcję Działania > Wstrzymaj.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Wstrzymywanie profilu zewnętrznego.

Po wstrzymaniu profilu zewnętrznego jego stan zmienia się na Wstrzymano.

Podczas dodawania użytkownika zewnętrznego w oknie dialogowym Dodawanie profilu rejestracji zewnętrznej wprowadź adres e-mail przełożonego zewnętrznego. Kliknięcie przycisku Zapisz powoduje też wysłanie wiadomości e-mail na podany adres. Aby ponownie wysłać wiadomość powitalną, kliknij ikonę koperty zgodnie z poniższą ilustracją:

Powitalna wiadomość e-mail

Kliknij opcję Użytkownicy > Grupy użytkowników i na stronie Grupy użytkowników kliknij przycisk Dodaj. W oknie dialogowym dodawania grupy użytkowników dodaj użytkowników (zarówno osoby, jak i zespół).

Dodawanie niestandardowej grupy użytkowników

Jeśli chcesz, aby uczniowie widzieli tylko aktywne pola, które nie zostały przez nich wypełnione, wykonaj poniższe kroki:

 1. Kliknij pozycje Użytkownicy > Aktywne pola.
 2. Kliknij pozycję Ustawienia i włącz opcję Pokaż tylko niewypełnione pola po zalogowaniu się jako uczeń.
 3. Kliknij opcję Zapisz.

Możesz ograniczyć uczniom możliwości wyboru, tak aby mogli wybierać tylko te wartości, które zostały wcześniej zdefiniowane, i nie mogli wpisywać żadnych losowych wartości. Wykonaj poniższe kroki:

 1. Kliknij pozycje Użytkownicy > Aktywne pola.
 2. W sekcji Konfiguracja pól kliknij pozycję Zmień wartości.
 3. Włącz opcję Ogranicz wybór.
 4. Kliknij opcję Gotowe.

Aktywne pola CSV można tylko włączać i wyłączać, ale nie można ich usuwać. Z drugiej strony nie można włączać ani wyłączać niestandardowych aktywnych pól.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto