Podręcznik użytkownika Anuluj

Katalogi

 1. Podręcznik użytkownika usługi Learning Manager
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Learning Manager
  4. Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites
  5. Aplikacja Adobe Learning Manager dla usługi Microsoft Teams
  6. Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO
  7. Ułatwienia dostępu w usłudze Learning Manager
  8. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczynanie pracy jako instruktor w usłudze Learning Manager
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  6. Rynek zawartości
  7. Raporty
  8. Ścieżki edukacyjne
  9. Plany edukacyjne
  10. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Learning Manager
  11. Materiały pomocnicze
  12. Certyfikacje
  13. Katalogi
  14. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  15. Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
  16. Wiele metod logowania jednokrotnego
  17. Konta partnerskie
  18. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  19. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  20. Gamifikacja
  21. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  22. Odznaki
  23. Motywy kolorystyczne
  24. Transkrypty ucznia
  25. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  26. Odtwarzacz Fluidic
  27. Komunikaty
  28. Szablony wiadomości e-mail
  29. Integracja Adobe Connect
  30. Ustawienia
  31. Powiadomienia
  32. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  33. Pierwsze kroki w roli Administratora
  34. Czyszczenie danych użytkowników
  35. Znaczniki
  36. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  37. Role niestandardowe
  38. Etykiety katalogu
  39. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
  40. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  41. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  42. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki usługi Learning Manager
  3. Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Learning Manager
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w usłudze Learning Manager
  19. Program Adobe Learning Manager
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Learning Manager
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Learning Manager
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Learning Manager wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Learning Manager
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Learning Manager
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Learning Manager
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu
  22. Brak przycisków opcji
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Learning Manager
Uwaga:

Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Katalogi to zbiór elementów do nauki – kursów, programów nauczania i certyfikacji. Użyj katalogów, aby zapewnić uczniom dostęp do spersonalizowanego zestawu nauki. Możesz powiązać naukę z katalogiem podczas tworzenia nowego katalogu.

Jako administrator możesz tworzyć katalogi niestandardowe, jeśli chcesz udostępniać wybrane kursy różnym uczniom na swoim koncie lub na różnych kontach.

Tworzenie katalogu

Aby utworzyć katalog, wykonaj następujące czynności:

 1. Jako administrator kliknij opcję Katalogi w lewym panelu.Na tej stronie znajduje się katalog domyślny, który jest tworzony automatycznie podczas tworzenia konta Prime. Domyślnie wszystkie obiekty edukacyjne w tym katalogu są udostępniane wszystkim uczącym się. 

 2. Aby utworzyć katalog, w prawym górnym rogu strony kliknij przycisk Utwórz. Opcjonalnie możesz także kliknąć opcję Utwórz katalog, która znajduje się poniżej listy katalogów.

 3. Na stronie Utwórz katalog wprowadź nazwę i opis katalogu, który chcesz utworzyć.

  Tworzenie okna dialogowego katalogu
  Tworzenie okna dialogowego katalogu

  Aby kontynuować, kliknij przycisk Dalej.

  Uwaga:

  Miniaturki są widoczne tylko w interfejsie rozbudowanym — nie w klasycznym.

 4. Na stronie katalogu możesz dodać następujące elementy w nowym katalogu:

Dodawanie kursu do katalogu

 1. Z listy kursów wybierz ten, który chcesz dodać do katalogu.

  Dodawanie kursu do katalogu
  Dodawanie kursu do katalogu

  Możesz dodać wiele kursów do katalogu.

 2. Zapisz zmiany. Wróć do listy katalogów i kliknij nowy katalog na liście.

 3. Na stronie nowego katalogu w lewym okienku kliknij opcję Zawartość.

  Kliknij opcję Zawartość w katalogu
  Kliknij opcję Zawartość w katalogu

  Dodany kurs pojawi się na karcie Kursy.

Dodawanie programu edukacyjnego do katalogu

 1. Z listy programów edukacyjnych wybierz ten, który chcesz dodać do katalogu.

 2. Zapisz zmiany. Wróć do listy katalogów i kliknij nowy katalog na liście.

 3. Na stronie nowego katalogu w lewym okienku kliknij opcję Zawartość.

  Dodany program edukacyjny pojawi się na karcie Programy edukacyjne.

Dodawanie certyfikacji do katalogu

 1. Z listy certyfikacji wybierz tę, którą chcesz dodać do katalogu.

 2. Zapisz zmiany. Wróć do listy katalogów i kliknij nowy katalog na liście.

 3. Na stronie nowego katalogu w lewym okienku kliknij opcję Zawartość.

  Dodana certyfikacja pojawi się na karcie Certyfikacje.

Dodawanie materiału pomocniczego do katalogu

 1. Z listy materiałów pomocniczych wybierz ten, który chcesz dodać do katalogu.

 2. Zapisz zmiany. Wróć do listy katalogów i kliknij nowy katalog na liście.

 3. Na stronie nowego katalogu w lewym okienku kliknij opcję Zawartość.

  Dodany materiał pomocniczy pojawi się na karcie Materiały pomocnicze.

Uwaga:

Pojawi się ona na każdej z tych kart, jeśli jest już dostępna na koncie. Jeśli jest niedostępna, należy ją utworzyć. Jeśli na przykład w aplikacji Learning Manager nie dodano żadnych kursów ani programów edukacyjnych, należy najpierw je utworzyć. 

Administrator może wygenerować łącze bezpośrednie, które pozwoli uczniom przejść do określonej strony katalogu.

Na stronie Katalogi wskaż katalog, dla którego wygenerowano łącze bezpośrednie, i kliknij podświetloną ikonę.

Łącza bezpośrednie do katalogów
Łącza bezpośrednie do katalogów

Włączanie katalogu edukacyjnego

Po utworzeniu katalogu i dodaniu do niego elementów edukacyjnych, aby katalog był widoczny dla uczniów, należy go włączyć.

Włączanie katalogu edukacyjnego

 1. Z listy katalogów wybierz ten, który chcesz włączyć. Możesz też zaznaczyć pole wyboru w pobliżu katalogu, kliknąć Działania w prawym górnym rogu i kliknąć przycisk Włącz.
 2. Można również włączyć wiele katalogów na liście. Wybierz katalogi z menu Działanie, a następnie wybierz opcję Włącz.

Wyłączanie katalogu edukacyjnego

Aby wyłączyć katalog, wyłącz opcję obok katalogu.

Możesz też zaznaczyć pole wyboru w pobliżu katalogu, kliknąć Działania w prawym górnym rogu i kliknąć przycisk Wyłącz.

Można również wyłączyć wiele katalogów na liście. Wybierz katalogi z menu Działanie, a następnie wybierz opcję Wyłącz.

Usuwanie katalogu edukacyjnego

Aby usunąć katalog, wybierz katalog z listy. Kliknij przycisk Usuń w pobliżu katalogu lub kliknij opcję Działania> Usuń.

Można również usunąć wiele katalogów.

Udostępnianie katalogu edukacyjnego

Administrator może udostępniać katalogi użytkownikom wewnętrznym organizacji lub użytkownikom zewnętrznym. Udostępnianie katalogów ma jednak charakter wyłączny. Innymi słowy, katalog udostępniany wewnętrznie nie może być udostępniany grupom zewnętrznym i na odwrót.

Kursy, programy edukacyjne, materiały pomocnicze i certyfikacje są elementami edukacyjnymi, które mogą być zawarte w katalogu udostępnionym.

Udostępnianie katalogu wewnętrznie

Wybierz katalog, który chcesz udostępnić wewnętrznie. 

Kliknij opcję Udostępnij wewnętrznie w lewym panelu.

Jeśli nie ma żadnych grup, musisz dodać wewnętrzną grupę użytkowników. 

Aby dodać wewnętrzną grupę użytkowników, kliknij opcję Dodaj grupy użytkowników.

Uwaga:

Nie ma opcji uaktywnienia/dezaktywowania grupy użytkowników, dla której udostępniono katalog. Aby dezaktywować udostępnianie, należy usunąć grupę użytkowników. W tym celu należy ustawić kursor myszy na wielokropku i kliknąć ikonę usuwania. Można również kliknąć menu rozwijane Działania w prawym górnym rogu strony i wybrać opcję Usuń. 

Udostępnianie katalogu zewnętrznie

Na stronie Katalogi kliknij katalog, który chcesz udostępnić. Kliknij opcję Udostępnij zewnętrznie w lewym panelu.

Wprowadź poddomenę powiązaną z kontem Learning Manager. Kliknij napis Jak uzyskać poddomenę aby dowiedzieć się, jak korzystać z poddomeny.Można również kliknąć opcję Marka w lewym panelu na stronie głównej konta administratora, aby wyświetlić poddomenę powiązaną z kontem organizacji.

Limit rejestracji

Można ustawić limit przypadków rejestracji na kurs w katalogu udostępnionym, dodając liczbę w polu Dozwolona liczba przypadków rejestracji. Odbiorca katalogu udostępnionego nie może korzystać z kursów z limitem przypadków rejestracji do planów edukacyjnych.

Wygaśnięcie

Można ustawić czas udostępniania katalogu, wybierając datę końcową w polu Wygaśnięcie. Po upływie terminu ważności katalogu udostępnionego rejestracja na kursy jest niedozwolona. Obecni uczniowie mogą wciąż mieć dostęp do zawartości kursu. Nie można korzystać z elementów edukacyjnych, w przeciwieństwie do odznak i umiejętności. W tym przypadku odbiorca katalogu udostępnionego nie może zmienić stanu wycofanych elementów edukacyjnych.

Kliknij opcję Zapisz po dodaniu wszystkich wymaganych informacji. Można również kliknąć menu rozwijane Działania w prawym górnym rogu strony i wybrać opcję Udostępnij, aby udostępnić katalog kontom zewnętrznym.

Uwaga:

Katalogi należące do posiadacza konta udostępniającego mogą być udostępniane tylko kontom zewnętrznym. Nie można udostępniać katalogów, które są udostępnione przez inne konta. 

Administrator konta zewnętrznego otrzymuje powiadomienie w aplikacji i wiadomości e-mail. Odbiorca musi kliknąć adres URL podany w wiadomości elektronicznej lub kliknąć powiadomienie i zaakceptować udostępniany katalog. W aplikacji odbiorca może wybrać opcję Akceptuj lub Odrzuć. Przed zaakceptowaniem udostępnionego katalogu odbiorca może wyświetlić informacje szczegółowe, takie jak np.: osoba udostępniająca katalog, data udostępnienia, data zakończenia udostępniania katalogu. 

Współdzielony katalog pojawia się na koncie odbiorcy. Elementy edukacyjne związane z katalogiem udostępnionym pojawiają się w odpowiednich rolach aplikacji administratora i autora. Otrzymywane katalogi udostępnione możesz rozróżniać na podstawie ikony strzałki <--, która oznacza samodzielnie nabyte katalogi. 

Uwaga:

Elementy edukacyjne o stanie rejestracji Otwarta/Aktywna są dodawane tylko do katalogów udostępnionych.

Zaprzestanie udostępniania katalogów

Zaprzestanie udostępniania katalogu ma na celu zablokowanie dostępu kontu zewnętrznemu w aplikacji. Aby zaprzestać udostępniania katalogu, kliknij opcję Działania w prawym górnym rogu strony, a następnie Zaprzestań udostępniania. Możesz zaprzestać udostępniania katalogu w dowolnym momencie. W przypadku zaprzestania udostępniania katalogu wszystkie elementy edukacyjne w tym katalogu stają się nieaktywne. Dezaktywowany katalog jest wyświetlany jako nieaktywny w aplikacji odbiorcy.

Uwaga:

Konto zewnętrzne można usunąć z listy tylko, jeśli odbiorca wyrazi na to zgodę. 

Usuwanie katalogów

Aby usunąć katalog udostępniony, kliknij menu rozwijane Działania, a następnie opcję Usuń.

 • Nie można udostępniać katalogu domyślnego kontom zewnętrznym. 
 • Nie można usunąć katalogu, który został udostępniony przez użytkownika na zewnątrz. 
 • Nie możesz usunąć katalogu, który został udostępniony użytkownikowi przez inne konta. 

Włączanie pełnej kontroli katalogu udostępnionego

Możesz udzielić pełnego dostępu do swojego katalogu kontom zewnętrznym. Administrator konta może następnie zaakceptować katalog i dodawać lub usuwać obiekty edukacyjne i moduły.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Pełna kontrola katalogu udostępnionego.

Funkcje katalogów udostępnionych w aplikacji odbiorcy

 • Elementy edukacyjne z katalogu udostępnionego pojawiają się w aplikacji autor i administratora, ale bez informacji o modułach. Są one ukryte. 

 • Współdzielone elementy edukacyjne mogą być używane dla wszystkich zastosowań na koncie odbiorcy. Na przykład można dodać udostępniony kurs do programów edukacyjnych, certyfikacji, katalogów, ale tych programów edukacyjnych, certyfikacji i katalogów nie można ponownie udostępniać. Dzieje się tak, gdyż zawierają one udostępniony element edukacyjny otrzymany z innego konta.
 • Wszystkie materiały pomocnicze, które są związane z kursem/programem edukacyjnym/certyfikacją, ale nie są częścią katalogu, są kopiowane na konto odbiorcy. 
 • Odbiorcy katalogu udostępnionego nie mogą dodawać do niego elementów.
 • Odbiorca katalogu udostępnionego nie może modyfikować modułów udostępnionych elementów edukacyjnych.

 • Odbiorca katalogu udostępnionego nie może dodawać kursów do udostępnionych programów edukacyjnych / certyfikacji. 
 • Powielanie i ponowne udostępnianie udostępnionych elementów edukacyjnych jest niedozwolone.

 • Nowo dodane do katalogu udostępnionego zasoby są widoczne dla odbiorców automatycznie.

 • Umiejętności powiązane z elementami edukacyjnymi są kopiowane na konta odbiorców katalogów udostępnionych. 
 • Jeśli na koncie odbiorcy katalogu udostępnionego wystąpiła ta sama nazwa umiejętności, wówczas zostanie utworzona nowa umiejętność z symbolem * po nazwie.
 • Dane (np. odznaki, informacje zwrotne L1, L3, powiadomienia) w domyślnych elementach kursów i programów edukacyjnych są również kopiowane na konto odbiorcy wraz z kursami i programami. 
Uwaga:

Powtarzające się kursy certyfikacyjne nie mogą być częścią katalogu udostępnianego zewnętrznie. Odbiorca nie może używać nabytych elementów edukacyjnych w powtarzających się kursach, jeśli ustawiono dla nich limit liczby zarejestrowanych lub datę końcową w katalogu. 

Funkcje propagacji katalogów udostępnionych

Administratorzy na wszystkich kontach w organizacji mogą udostępniać katalogi wielu kontom. Odbiorcy katalogów udostępnionych mogą uzyskiwać elementy edukacyjne związane z katalogami udostępnionymi. Oprócz tej funkcji od wersji usługi Learning Manager z listopada 2016 r. odbiorcy mogą sprawdzać właściwości elementów edukacyjnych udostępnianych za pośrednictwem katalogów. 

Po udostępnieniu katalogów, jeśli administrator konta dokona jakichkolwiek zmian w elemencie edukacyjnym, te same zmiany zostaną zastosowane do wszystkich elementów edukacyjnych uzyskanych przez odbiorcę katalogów udostępnionych.

Elementy edukacyjne, które są obsługiwane jako część tej funkcji propagacji to:

 • Umiejętności
 • Kursy
 • Programy edukacyjne
 • Certyfikacje 
 • Materiały pomocnicze
 • Domyślne wystąpienia kursów i programów edukacyjnych
Uwaga:

Jeżeli odbiorcy katalogów udostępnionych modyfikują którekolwiek z pól uzyskanego elementu edukacyjnego w aplikacji Learning Manager, w przypadku aktualizacji tych pól nie następuje propagacja dla takich elementów edukacyjnych. Jeśli na przykład odbiorca zmieni pola kursu, takie jak Nazwa kursu lub Krótki opis, propagacja nie wystąpi w przypadku ich zmiany przez właściciela. Innymi słowy, takie edytowane pola elementu edukacyjnego są zmieniane lokalnie dla konta Learning Manager odbiorcy. 

Często zadawane pytania

Aby dodać kursy, certyfikacje i programy edukacyjne do katalogu, zapoznaj się z instrukcjami.

Aby udostępnić katalog wewnętrznie lub zewnętrznie, zobacz poniższe sekcje:

Katalogi mogą być udostępniane uczniom w organizacji za pomocą grup użytkowników. Aby umożliwić uczniowi lub uczącym się przeglądanie katalogów, do którego należą, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz katalog i kliknij opcjęUdostępnij wewnętrznie.
 2. Aby dodać uczniów, w prawym górnym rogu strony kliknij przycisk Dodaj.
 3. W oknie dialogowym Grupy użytkowników zacznij dodawać uczniów.
 4. Kliknij opcję Zapisz.

Kiedy uczniowie logują się w usłudze Learning Manager, widzą katalogi, które zostały im udostępnione. 

Etykiety katalogu pozwalają powiązać obiekty edukacyjne z odpowiednimi informacjami danego pola. Etykiety katalogu i wartości są widoczne tylko dla administratorów i autorów. Aby uzyskać więcej informacji, należy się zapoznać z sekcją Etykiety katalogu.

Po utworzeniu etykiet można je zastosować w przypadku konkretnych katalogów, wykonując poniższe kroki:

 1. Wybierz opcję Katalogi w lewym panelu.
 2. Wybierz Katalog i wybierz etykietę.
 3. Otwórz opcję Etykiety katalogu w lewym panelu.
 4. Kliknij opcję Edytuj w prawym górnym rogu. Strona zawiera listę dostępnych etykiet.
 5. Aby dodać etykietę do katalogu, kliknij opcję Dodaj do katalogu.
 6. Aby usunąć istniejące etykiety dodane do katalogu, kliknij opcję Usuń.
 1. Administrator może wybrać katalog, który chce udostępnić zewnętrznemu profilowi użytkownika.
 2. W tym celu należy wybrać opcję Udostępnianie wewnętrznie > Dodaj więcej i wybrać odpowiedni zewnętrzny profil użytkownika.
 3. Przełącznik pozwala włączyć ten katalog.

Wyłącz katalog domyślny i włącz tylko ten katalog, który utworzono z dostępem dla użytkowników zewnętrznych.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto