Podręcznik użytkownika Anuluj

Rynek zawartości

 1. Podręcznik użytkownika usługi Learning Manager
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Learning Manager
  4. Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites
  5. Aplikacja Adobe Learning Manager dla usługi Microsoft Teams
  6. Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO
  7. Ułatwienia dostępu w usłudze Learning Manager
  8. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczynanie pracy jako instruktor w usłudze Learning Manager
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Rynek zawartości
  6. Raporty
  7. Ścieżki edukacyjne
  8. Plany edukacyjne
  9. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Learning Manager
  10. Materiały pomocnicze
  11. Certyfikacje
  12. Katalogi
  13. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  14. Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
  15. Wiele metod logowania jednokrotnego
  16. Konta partnerskie
  17. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  18. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  19. Gamifikacja
  20. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  21. Odznaki
  22. Motywy kolorystyczne
  23. Transkrypty ucznia
  24. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  25. Odtwarzacz Fluidic
  26. Komunikaty
  27. Szablony wiadomości e-mail
  28. Integracja Adobe Connect
  29. Ustawienia
  30. Powiadomienia
  31. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  32. Pierwsze kroki w roli Administratora
  33. Czyszczenie danych użytkowników
  34. Znaczniki
  35. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  36. Role niestandardowe
  37. Etykiety katalogu
  38. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
  39. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  40. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  41. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki usługi Learning Manager
  3. Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Learning Manager
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w usłudze Learning Manager
  19. Program Adobe Learning Manager
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Learning Manager
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Learning Manager
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Learning Manager wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Learning Manager
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Learning Manager
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Learning Manager
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu
  22. Brak przycisków opcji
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Learning Manager

W usłudze Learning Manager jest teraz dostępny rynek zawartości umożliwiający przeglądanie i kupowanie szkoleń. Dostępnych jest ponad 70 000 kursów o różnorodnej tematyce, w wielu formatach. Specjalnie dobrane listy odtwarzania są przystosowane do wszelkich potrzeb związanych ze zdobywaniem nowych i rozwijaniem posiadanych umiejętności.

W lewym panelu aplikacji administratora dostępna jest nowa opcja Rynek zawartości.

Użytkownicy mogą kupować wybrane pozycje ze specjalnie dobranych list odtwarzania albo cały katalog. 

Na stronie są widoczne dwa kafelki: Szkolenia dla przedsiębiorstw i Szkolenia Creative Cloud. Pierwszy kafelek służy do otwierania rynku zawartości, za pomocą którego można nabyć kursy dla uczniów. Drugi pozwala otworzyć katalog zawartości.

Strona Szkolenia dla przedsiębiorstw w aplikacji administratora pozwala zapraszać użytkowników i pobierać raport wyrażonego zainteresowania, a także kupić cały katalog lub specjalnie dobraną listę odtwarzania.

Zapraszanie użytkowników

Zaproszenie użytkowników do rynku zawartości pozwala im przeglądać zawartość i wyrażać zainteresowanie. Jako administrator możesz zaprosić wszystkich uczniów na koncie lub tylko wybranych. Aby przyznać dostęp uczniom, musisz ich zaprosić.

Istnieje też możliwość wycofania ucznia za pomocą opcji rynku zawartości. Aby cofnąć dostęp, kliknij łącze Cofnij dostęp.  Użytkownicy utracą możliwość wyświetlania strony Rynek zawartości w aplikacji ucznia. 

Ta opcja jest wybrana domyślnie dla wszystkich nowych kont. W przypadku istniejących kont administrator musi zapraszać użytkowników do przeglądania zawartości.

Zakup

Otrzymujesz nieograniczony dostęp do całej biblioteki kursów. Kliknij przycisk Kup, aby pobrać formularz zamówienia zakupu.

Formularz zamówienia zakupu
Formularz zamówienia zakupu

Określ liczbę stanowisk, dla których chcesz kupić kurs. Pobierz formularz zamówienia zakupu, a następnie wyślij go do zespołu sprzedaży Learning Manager.

Zespół ten sprawdzi poprawność podanych informacji, a następnie wygeneruje klucz, który zostanie Tobie udostępniony. Będzie to klucz aktywacji, za pomocą którego przyznasz dostęp do oferty zawartości swoim użytkownikom.

Po wygenerowaniu klucza przez zespół CSAM administrator może użyć tego klucza do pobrania kursów i zmigrowania kursów do istniejącego lub nowego katalogu.

Podczas migracji kursów pokazywanym stanem jest Importowanie kursów. Gdy migracja zostanie zakończona, administrator otrzyma powiadomienie o pomyślnym ukończeniu migracji.

W sekcji Licencje pojawią się wszystkie licencje, które są wymagane dla konta.

Administrator widzi łącza do zakupionych katalogów na stronie Przegląd katalogów.

Po dodaniu kursów do katalogu administrator może przyznać dostęp do szkoleń różnym użytkownikom lub grupom użytkowników.

Lista licencji
Lista licencji

Raport wyrażonego zainteresowania

Gdy uczeń klika opcję Wykaż zainteresowanie katalogiem w aplikacji ucznia, jest ono rejestrowane w raporcie wyrażonego zainteresowania. Administrator może pobrać raport. Raport (w formacie csv) zawiera następujące pola:

 • Nazwa katalogu
 • Liczba użytkowników wyrażających zainteresowanie
 • Adres e-mail użytkownika wyrażającego zainteresowanie

Szablony wiadomości e-mail

Na potrzeby tego obiegu pracy dostępne są trzy szablony wiadomości e-mail:

 1. Aktywacja zawartości powiodła się. Ta wiadomość jest wysyłana, gdy zakup zawartości za pomocą klucza o określonej nazwie zakończył się powodzeniem. Wszystkie zakupione szkolenia są dostępne.
 2. Niepowodzenie automatycznego wysyłania danych użytkowników. Ta wiadomość jest wysyłana, gdy automatyczna aktualizacja pliku CSV na koncie nie powiedzie się z jakiegoś powodu.
 3. Zaproś użytkowników do zapoznania się z zawartością. Ta wiadomość e-mail z zaproszeniem jest wysyłana do uczniów, gdy administrator zakupi kursy. Administrator może wyświetlać raport wyrażonego zainteresowania, aby mieć wgląd w ogólne wymagania i podjąć decyzję co do zakupu.
Uwaga:
 1. Zakupionych kursów nie można dodawać do certyfikatów wystawianych cyklicznie.
 2. Zakupionych kursów nie można udostępniać kontom partnerskim.
 3. Z zakupionych kursów mogą korzystać wszyscy użytkownicy, którzy otrzymają do nich dostęp. Skonfiguruj widoczność katalogu, aby ograniczyć widoczność zakupionych kursów do wybranych użytkowników.
 4. Z zakupionych kursów nie będzie można korzystać po wygaśnięciu klucza aktywacji. Aby pozwolić na korzystanie z nich, kup lub aktywuj kolejny klucz.

Centrum zawartości w ramach rynku zawartości

Centrum zawartości umożliwia administratorom i specjalistom w danej dziedzinie tworzenie zbioru polecanych list odtwarzania z poziomu aplikacji ucznia.Po utworzeniu takiego zbioru administratorzy mogą pobrać formularz zlecenia zakupu i udostępnić go handlowcowi firmy Adobe.

Administrator może zaprosić specjalistów do umieszczenia w zbiorze tej listy odtwarzania, którą jest zainteresowany. 

Centrum zawartości
Centrum zawartości

Centrum zawartości jest dostępny w roli ucznia dla wszystkich administratorów. Administratorzy zezwalają specjalistom w danej dziedzinie na umieszczanie w zbiorze polecanych tych listy odtwarzania, które ich interesują.

Strona Centrum zawartości jest cały czas widoczna dla administratorów w roli ucznia, co ułatwia umieszczanie list odtwarzania w zbiorze polecanych. Aby ułatwić ten proces, umożliwiono administratorom udostępnianie tej strony wybranym specjalistom w danej dziedzinie w ramach danego konta. W tym celu należy odwiedzić stronę Szkolenia dla przedsiębiorstw jako administrator i wykonać procedurę przyznawania dostępu.  

Kursy w centrum zawartości
Kursy w centrum zawartości

Usługa Learning Manager umożliwia administratorom pobieranie polecanych list odtwarzania i udostępnianie ich zespołowi sprzedawców firmy Adobe. Przed pobraniem zbioru polecanych odwiedź centrum zawartości i umieść w zbiorze listę odtwarzania przez dodanie jej do swojej biblioteki. 

Następnie (w roli administratora) kliknij opcję Rynek zawartości > Szkolenia dla przedsiębiorstw > Zakupy > Specjalnie dobrane listy odtwarzania. Kliknij przycisk Kup, aby pobrać zlecenie zakupu, które zawiera szczegóły polecanej listy odtwarzania.

Pobieranie zlecenia zakupu
Pobieranie zlecenia zakupu

W centrum zawartości widać te same kursy i tę samą listę odtwarzania co w rynku zawartości. Centrum zawartości umożliwia administratorom i specjalistom z ograniczonymi uprawnieniami umieszczanie list odtwarzania w zbiorze polecanych, co ułatwia realizowanie zakupów.  

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto