Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie modułów kursu, elementów, i programów edukacyjnych

 1. Podręcznik użytkownika usługi Learning Manager
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Learning Manager
  4. Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites
  5. Aplikacja Adobe Learning Manager dla usługi Microsoft Teams
  6. Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO
  7. Ułatwienia dostępu w usłudze Learning Manager
  8. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczynanie pracy jako instruktor w usłudze Learning Manager
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Rynek zawartości
  6. Raporty
  7. Ścieżki edukacyjne
  8. Plany edukacyjne
  9. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Learning Manager
  10. Materiały pomocnicze
  11. Certyfikacje
  12. Katalogi
  13. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  14. Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
  15. Wiele metod logowania jednokrotnego
  16. Konta partnerskie
  17. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  18. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  19. Gamifikacja
  20. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  21. Odznaki
  22. Motywy kolorystyczne
  23. Transkrypty ucznia
  24. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  25. Odtwarzacz Fluidic
  26. Komunikaty
  27. Szablony wiadomości e-mail
  28. Integracja Adobe Connect
  29. Ustawienia
  30. Powiadomienia
  31. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  32. Pierwsze kroki w roli Administratora
  33. Czyszczenie danych użytkowników
  34. Znaczniki
  35. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  36. Role niestandardowe
  37. Etykiety katalogu
  38. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
  39. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  40. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  41. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki usługi Learning Manager
  3. Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Learning Manager
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w usłudze Learning Manager
  19. Program Adobe Learning Manager
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Learning Manager
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Learning Manager
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Learning Manager wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Learning Manager
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Learning Manager
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Learning Manager
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu
  22. Brak przycisków opcji
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Learning Manager
Uwaga:

Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Niniejszy dokument składa się z pomocy dotyczącej tworzenia modułów kursów, elementów i kursów dla roli administratora.

Autorzy tworzą kursy. Uczniowie je przerabiają, a administratorzy mogą monitorować wyniki uczniów w oparciu o informacje dotyczące korzystania z kursów.

Przegląd

Autorzy tworzą kursy. Uczniowie je przerabiają, a administratorzy mogą monitorować wyniki uczniów w oparciu o informacje dotyczące korzystania z kursów. Administratorzy mogą przeglądać kursy utworzone przez autorów i wykonywać pewne działania, jak wyjaśniono w tej sekcji. Administrator może tworzyć wyjątkowe programy edukacyjne z określonym zestawem kursów dla uczniów.

Tworzenie wystąpienia kursu

Po utworzeniu kursu przez autora można tworzyć jego elementy. Tworzenie elementów kursu pozwala go udostępnić uczniom w różnych okresach. Uczniowie mogą wybrać dowolny element i zarejestrować się na niego. Każdy element można skonfigurować, aby nadać mu własny zestaw odznak, opinii i innych ustawień.

Aby utworzyć element:

 1. W aplikacji internetowej administratora kliknij opcję Kursy w lewym panelu.

 2. Na liście kursów wybierz odpowiedni kurs i kliknij przycisk Wyświetl kurs.

  Wyświetl kurs

 3. Aby tworzyć wystąpienia, kliknij przycisk Wystąpienia w lewym panelu. Każdy kurs ma domyślnie wystąpienie. Można zmodyfikować wystąpienie domyślne lub dodać nowe. Nie można usunąć tego wystąpienia kursu.

 4. Aby utworzyć wystąpienie, kliknij opcję Dodaj nowe wystąpienie w prawym górnym rogu informacji o kursie. Zostanie wyświetlone nowe wystąpienie kursu.

 5. Wprowadź właściwości wystąpienia:

  a.      W polu Nazwa wystąpienia wprowadź nazwę wystąpienia, które chcesz powiązać z kursem. Upewnij się, że używasz niepowtarzalnej nazwy wystąpienia.

  b.      Określ termin ukończenia wystąpienia. Uczniowie muszą osiągnąć stan ukończenia kursu do tego dnia.

  c.      Kliknij opcję Pokaż więcej opcji, aby wyświetlić inne opcje terminu.

  d.     Termin rejestracji: Jest to data, do której uczeń powinien zarejestrować się do elementu edukacyjnego w przypadku samodzielnej rejestracji.

  e.     Termin wyrejestrowania: Można zdecydować o ograniczeniu możliwości wyrejestrowania przez samego ucznia przez wyznaczenie ostatecznego terminu wyrejestrowania.

  Uwaga:

  Administrator może zadecydować o wyznaczeniu ostatecznych terminów ukończenia kursu lub programu edukacyjnego w oparciu o wymagania. Dla szkoleń w klasie/klasie wirtualnej zaleca się jednak wyznaczenie jednego terminu.

  Tworzenie elementu

Wyświetlanie właściwości elementu

Właściwości elementu

 1. Moduły: Liczba modułów utworzonych przez autora kursu
 2. Zarejestrowani uczniowie: Liczba uczniów zarejestrowanych na kurs przez administratora.
 3. Sesje: Liczba klas wirtualnych i modułów klas w kursie.
 4. Informacje zwrotne włączone: Wyświetla stan informacji zwrotnych L1, L2 i L3 w kursie.

Wycofywanie wystąpień

Aby wycofać wystąpienie, wykonaj poniższe kroki:

 1. W wystąpieniu kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Wycofaj wystąpienie.

  Wycofywanie wystąpień

 2. Aby wyszukać wszystkie wycofane wystąpienia, kliknij kartę Wycofane na stronie Wystąpienia.

Przywracanie wystąpienia

Aby przywrócić wycofane wystąpienie do stanu aktywnego, wykonaj następujące czynności:

 1. W wystąpieniu kliknij menu rozwijane i wybierz opcję Ponownie otwórz wystąpienie.

  Ponownie otwórz wystąpienie

 2. Wystąpienie zostanie przywrócone do trybu aktywnego.

Wysyłanie wiadomości e-mail na poziomie wystąpień

Aby wysłać wiadomości e-mail na poziomie wystąpienia do zarejestrowanych uczniów:

 1. Na stronie Wystąpienia zaznacz opcje danego wystąpienia i kliknij przycisk Wyślij wiadomość e-mail do zarejestrowanych uczniów.

 2. W oknie dialogowym Tworzenie komunikatu wybierz opcję Tekst jako e-mail. Określ temat, wpisz wiadomość i kliknij przycisk Zapisz. Szkolenie zostanie wybrane automatycznie.

  Tworzenie komunikatów jako wiadomości e-mail
  Tworzenie komunikatów jako wiadomości e-mail

 3. Po kliknięciu przycisku Zapisz zostanie wyświetlone okno potwierdzenia z informacją o pomyślnym utworzeniu komunikatu. Aby opublikować komunikat, kliknij przycisk Publikuj.

  Komunikat utworzony pomyślnie
  Komunikat utworzony pomyślnie

Ustawianie poziomu eskalacji

Aby były wysyłane powiadomienia e-mail, administrator musi jawnie wybrać poziom eskalacji:

 • Przełożony
 • Przełożony i pomiń poziom — przełożony
Ustawianie powiadomienia o eskalacji
Ustawianie powiadomienia o eskalacji

Moderowanie kursu

Kiedy autor dodaje, aktualizuje lub usuwa moduły i ponownie publikuje kurs, wszyscy administratorzy otrzymują powiadomienie o tych działaniach. Administrator może przeglądać zmiany, porównywać starą i nową zawartość, klikając łącze, oraz zatwierdzać lub odrzucać modyfikacje.

Aby włączyć Moderowanie kursu, należy kliknąć opcje Ustawienia > Ogólne. Zaznacz pole Moderacja kursu, aby włączyć funkcję.

Moderowanie kursu

Kliknij powiadomienie, aby wyświetlić zmiany, jakie autor wprowadził w kursie. Następnie należy zatwierdzić lub odrzucić zmiany wprowadzone przez autora. Jeśli zmiany zostaną zatwierdzone, kurs zostanie ponownie opublikowany. Jeśli aktualizacje zostaną odrzucone, obowiązywać będzie poprzednia wersja kursu. W obu przypadkach do autora zostanie wysłane powiadomienie.

Powiadomienie wysłane do autora

Jeśli jest wielu autorów, którzy aktualizują ten sam kurs, w powiadomieniu do administratora zawarta zostanie informacja o najnowszej lub ostatniej zmianie. Następnie możliwe będzie zatwierdzenie lub odrzucenie najnowszych zmian.

Dodawanie informacji zwrotnych L1 i L3

Można dodać opcje informacji zwrotnych L1 i L3 podczas tworzenia kursów:

 1. Zaloguj się jako administrator i kliknij opcję Kursy w lewym panelu. Lista wszystkich kursów pojawia się po prawej stronie.
 2. Kliknij kafelek kursu, dla którego chcesz dodać informację zwrotną L1 lub L3.
 3. Kliknij domyślne wystąpienie w lewym panelu.
 4. Aby umożliwić informacje zwrotne L1 lub L3, należy kliknąć okrągły przycisk przełączania.
 5. Dodaj pytanie w obszarze tekstowym poniżej pytania L3.

Obowiązkowe informacje zwrotne L1

W informacjach zwrotnych L1 można oznaczyć wszystkie pytania lub pierwsze pytanie jako obowiązkowe.

Oznaczanie wszystkich pytań jako obowiązkowych
Oznaczanie wszystkich pytań jako obowiązkowych

Teraz można utworzyć pytania, które będą obowiązkowe.

Tworzenie pytań obowiązkowych
Tworzenie pytań obowiązkowych

Jeśli z jakiegoś powodu pytania obowiązkowe nie zawierają żadnego tekstu, nie pojawią się w formularzu informacji zwrotnych.

Uwaga: Nie wystarczy włączyć tych ustawień w wystąpieniu programu edukacyjnego. Należy też włączyć te ustawienia na poziomie wystąpienia kursu dla każdego kursu w programie edukacyjnym.

Na stronie Wartości domyślne wystąpień można włączyć opcję Oznaczanie wszystkich pytań jako obowiązkowych. Wszystkie nowe wystąpienia utworzone po tej zmianie będą dziedziczyć te ustawienia.

Wartości domyślne wystąpień — Oznaczanie wszystkich pytań jako obowiązkowych
Wartości domyślne wystąpień — Oznaczanie wszystkich pytań jako obowiązkowych

Informacje zwrotne L1 na poziomie kursu

We wcześniejszych wersjach usługi Learning Manager administrator mógł włączyć informacje zwrotne L1 dla programu edukacyjnego.

W tej wersji usługi Learning Manager administrator może wysłać informacje zwrotne L1 dla wszystkich kursów, które należą do programu edukacyjnego. Administrator musi zadbać o włączenie informacji zwrotnych L1 dla wszystkich kursów na poziomie wystąpienia kursu.

 1. Aby włączyć informacje zwrotne L1 dla każdego kursu, w aplikacji administratora kliknij opcję Programy edukacyjne > Wyświetl program edukacyjny.

 2. Kliknij opcję Wystąpienia > Włączono informacje zwrotne L1.

 3. Włącz opcję Włącz dla wszystkich kursów.

  Włączanie informacji zwrotnych L1 dla kursu
  Włączanie informacji zwrotnych L1 dla kursu

  Samo przełączenie tej opcji na poziomie programu edukacyjnego nie wpłynie na stan informacji zwrotnych L1 kursów zawartych w tym programie. Aby włączyć informacje zwrotne L1, przejdź do poszczególnych kursów w programie edukacyjnym i tam przełącz opcję tych informacji.

  Informacje zwrotne o reakcji L1
  Informacje zwrotne o reakcji L1

  Jeśli dla wszystkich kursów włączono informacje zwrotne L1, ale wyłączono je w wystąpieniu programu edukacyjnego, te informacje zwrotne nie zostaną włączone dla kursów.

Raporty z testów w określonych językach

Raporty z testów umożliwiają sprawdzanie postępów uczniów po ukończeniu programu edukacyjnego lub kursu. 

Usługa Learning Manager oferuje obecnie 13 języków interfejsu i zawartość w 32 językach. Choć ta opcja jest przydatna i wygodna dla uczniów na całym świecie, pobieranie raportów w różnych językach wymaga dodatkowych czynności administracyjnych.

Raporty z testów zawierają dane w różnych językach w przypadku kursów, które są oferowane w wielu językach. Wcześniej raporty generowane przez administratora zawierały kolejne odpowiedzi niezależnie od tego, w jakim języku zdawano test. Jeśli na przykład użytkownik zdawał test w języku holenderskim, administrator widział tylko raporty z testu, który użytkownicy zdawali wtedy w tym języku. Jeśli administrator wybrał język angielski w interfejsie, nie widział raportów wszystkich użytkowników naraz.

Teraz administrator ma jednocześnie dostęp do wszystkich raportów w poszczególnych językach niezależnie od ustawień regionalnych zawartości. Kursy zdawane w różnych językach są dodawane jako kolejne kolumny w raporcie z testów.

Włączanie informacji zwrotnych L1 na poziomie konta

Administrator może włączyć informacje zwrotne L1 dla nowo tworzonych kursów i programu edukacyjnego, włączając to ustawienie na poziomie konta.Nie wpłynie to jednak na istniejące kursy ani programy edukacyjne.

Włączenie tego ustawienia powoduje, że informacje zwrotne są domyślnie włączane w nowych szkoleniach i wystąpieniach. Jeśli autor lub administrator odwiedzi wystąpienie i ręcznie wyłączy tę opcję, zostanie ona faktycznie wyłączona.

Aby włączyć informacje zwrotne L1, w aplikacji administratora kliknij opcję Ustawienia > Informacje zwrotne.

Ustawienia informacji zwrotnych L1
Ustawienia informacji zwrotnych L1

Kliknij przycisk Edytuj w prawym górnym rogu i przełącz opcję informacji zwrotnych L1.

Gdy autor tworzy nowy kurs, informacje zwrotne L1 są automatycznie włączane na stronie wystąpienia w aplikacji administratora.

Włączono informacje zwrotne L1
Włączono informacje zwrotne L1

Informacje zwrotne L1 można też wyłączyć, przełączając opcję Włącz zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Wyłączanie informacji zwrotnych L1
Wyłączanie informacji zwrotnych L1

Dodawanie pytań opisowych na potrzeby informacji zwrotnych L1 i L3

W wersji usługi Learning Manager z listopada znalazła się opcja dodawania pytań opisowych. Administratorzy mogą teraz dodawać takie pytania skierowane do uczniów. Te pytania stanowią uzupełnienie domyślnego zestawu pytań w usłudze Learning Manager. W razie potrzeby można również wprowadzić obowiązek ich stosowania, wybierając opcję poniżej pytania. 

Można dodać dwa pytana opisowe na potrzeby informacji zwrotnych L1 i jedno na potrzeby informacji zwrotnych L3. 

Po włączeniu opcji informacji zwrotnych L1 można przeglądać opcje zgodnie z poniższym zrzutem ekranu. 

Informacje zwrotne

Jeśli chcesz, aby kwestionariusz pojawił się bezpośrednio po zakończeniu kursu, możesz wybrać odpowiednią opcję.

Poniżej znajduje się przykładowy kwestionariusz L1. Uczniowie mogą przeglądać kwestionariusz w poniższym formacie. Pola Test-1 i Test-2 to pytania opisowe. 

Wzór L1

Po włączeniu opcji informacji zwrotnych L3 można przeglądać opcje zgodnie z poniższym zrzutem ekranu.

Informacje zwrotne L3

Pytanie 2 jest pytaniem opisowym dla informacji zwrotnych L3. Może być ono pytaniem obowiązkowym, jeśli klikniesz odpowiednią opcję znajdującą się pod pytaniem. 

Poniżej znajduje się przykładowy kwestionariusz L3. Uczniowie mogą przeglądać kwestionariusz w poniższym formacie. 

Wzór L3

Konfiguracja kwestionariusza z informacjami zwrotnymi L1 i L3

Można skonfigurować kwestionariusz z informacjami zwrotnymi L1 i L3, a także ustawić przypomnienia na poziomie konta. 

 1. Zaloguj się jako administrator i kliknij opcję Ustawienia, a następnie Informacje zwrotne w lewym panelu.
  Strona ustawień informacji zwrotnych jest wyświetlana na dwóch kartach: Informacje zwrotne L1 i Informacje zwrotne L3.
  Karta Informacje zwrotne L1 zawiera listę domyślnych kwestionariuszy Informacje zwrotne L1 dla kursów w klasach i kursów realizowanych w tempie uczestnika wraz z ustawieniami przypomnień. Na karcie Informacje zwrotne L3 można zmodyfikować domyślne informacje zwrotne L3 oraz ustawienia przypomnień.

 2. Kliknij opcję Edytuj w prawym górnym rogu strony, aby modyfikować istniejący kwestionariusz.
  Na karcie Informacje zwrotne L1 można włączyć/wyłączyć każde pytanie, klikając przycisk Tak/Nie.
  Na karcie Informacje zwrotne L3 można zmodyfikować domyślne informacje zwrotne.
  Kliknij opcję Dodaj nowe przypomnienie u dołu strony i wybierz terminy wysłania przypomnień.

 3. Kliknij opcję Zapisz w prawym górnym rogu strony.

W polu Informacje zwrotne L1 można zobaczyć dwa zestawy kwestionariuszy wraz z pytaniami domyślnymi. Pierwszy kwestionariusz odnosi się do kursów realizowanych w tempie uczestnika, ale może być również wykorzystywany dla kursów opartych na aktywności. Drugi kwestionariuszy może być używany w przypadku kursów typu klasa i klasa wirtualna.

Eksportowanie danych listy kontrolnej

Z listy kursów wybierz ten, który zawiera listę kontrolną. W lewym okienku znajdziesz opcję Lista kontrolna.

Opcja Lista kontrolna na stronie Kurs
Opcja Lista kontrolna na stronie Kurs

Kliknij tę opcję i na stronie kursu wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz wystąpienie modułu.
 2. Kliknij opcję Działania > Eksportuj i wyeksportuj raport listy kontrolnej uczniów.

Na stronie Lista kontrolna instruktor może wyeksportować raport listy kontrolnej za pomocą listy rozwijanejDziałania.

Raport w formacie CSV zawiera następujące pola:

 • Nazwa użytkownika
 • Adres e-mail użytkownika
 • Imię i nazwisko oraz adres e-mail przełożonego
 • Nazwa szkolenia
 • Wystąpienie szkolenia
 • Imię i nazwisko oraz adres e-mail instruktora
 • Data przesłania
 • Stan oceny
 • Pytania (w tym ich tekst)
 • Stan użytkownika
 • Profil
 • Aktywne pola

Gdy pobierzesz raport po wybraniu filtra stanu, pobrany raport transkryptów uczniów będzie zawierać dane uczniów bazujące na zastosowanym filtrze stanu. Tak dodany filtr będzie także wyświetlany administratorowi niestandardowemu i przełożonemu, gdy będą przymierzać się do wygenerowania transkryptów uczniów.

Wyświetlanie kursów

Administrator może wyświetlić listę wszystkich dostępnych kursów.   Wystarczy, że kliknie opcję Kursy w lewym panelu, a pojawi się taka lista wraz z opcjami wyszukiwania i filtrowania. Może również wyświetlić wartość procentową efektywności każdego kursu — na miniaturach kursów.

Uwaga
Można wycofać kurs, gdy uczniowie go ukończą lub gdy po jego opublikowaniu chcesz go wstrzymać. Kurs można wycofać tylko wtedy, gdy został on opublikowany. Na karcie Wycofane można się zapoznać z listą wszystkich wycofanych kursów.

Wyświetlanie wyników testu

 1. Kliknij tytuł kursu na miniaturze kursu.
 2. Kliknij w lewym panelu opcję Wynik testu.

Można wyświetlić wyniki dowolnego kursu według nazwy użytkownika lub poszczególnych pytań. W tym celu należy kliknąć odpowiednio kartę Według użytkowników albo kartę Według pytania.

W celu wyświetlenia wyników według poszczególnych elementów kursu należy wybrać typ elementu z listy rozwijanej.

Zarządzanie listą uczniów zapisanych na określony kurs

 1. Kliknij tytuł kursu na miniaturze kursu.
 2. W lewym panelu kliknij opcję Uczniowie.
Zarządzanie uczniami zapisanymi na określony kurs
Zarządzanie uczniami zapisanymi na określony kurs

Na stronie Uczniowie można wykonać następujące działania:

 • Wybrać ucznia do usunięcia, a następnie kliknąć opcję Działania > Usuń.
 • Wybrać ucznia, który ukończył kurs, a następnie kliknij opcję Działania > Zaznacz, że ukończono.

Aby umożliwić uczniom zresetowanie modułu i przystąpienie do niego ponownie od początku, należy kliknąć opcję resetowania. Następnie należy kliknąć przycisk Tak w oknie podręcznym, aby potwierdzić operację resetowania. Nie jest możliwe zresetowanie modułów, które zostały ukończone. Można to zrobić tylko w przypadku modułów niezaliczonych lub nieukończonych.

Dostępna jest także opcja eksportu listy uczniów w postaci arkusza programu Excel. Aby wyeksportować listę uczniów, kliknij opcję Działania > Eksportuj.

Uwaga
Jeśli istnieje wiele wystąpień kursu, lista uczniów jest tworzona dla każdego z nich — w osobnym arkuszu. Lista zawiera nazwiska uczniów, stan i kryteria wyboru. Dostępne stany to: Nierozpoczęte, W toku, Ukończone.

Powiadamianie uczniów na liście oczekujących, gdy jest dostępne nowe wystąpienie

Gdy autor dodaje nowe wystąpienie, może wyzwolić powiadomienie e-mail skierowane do uczniów na listach oczekujących w innych wystąpieniach. Uczniowie otrzymują wtedy wiadomość e-mail o temacie „Dostępne nowe wystąpienie kursu”. Mogą wtedy przejść do kursu i zmienić wystąpienie.

Do wszystkich uczniów oczekujących na dany kurs jest w aplikacji ucznia wysyłana wiadomość e-mail zawierająca łącze do tego wystąpienia kursu. Uczniowie mogą zmienić wystąpienie i zarejestrować się za pomocą łącza z tej wiadomości e-mail.

Gdy uczeń jest na liście oczekujących dowolnego wystąpienia i jest tworzone nowe wystąpienie, jest wyświetlany komunikat podręczny „Czy chcesz wysłać wiadomość e-mail do uczniów oczekujących w innych wystąpieniach tego kursu o nowych miejscach dostępnych w tym wystąpieniu? Powiadomienie e-mail zostanie wysłane do uczniów oczekujących (x).”

Klikniecie tego łącza powoduje wysłanie wiadomości e-mail informującej uczniów oczekujących w innych wystąpieniach. Może je też wyzwolić autor.

Do wszystkich uczniów oczekujących na dany kurs w starszych wystąpieniach jest w aplikacji ucznia wysyłana wiadomość e-mail z łączem zapewniającym dostęp do nowego wystąpienia. Kliknięcie tego łącza powoduje otwarcie strony przeglądu kursu i użycie funkcji zmiany wystąpienia.

Uczniowie mogą w ten sposób zmienić wystąpienie i zarejestrować się do nowego.

Eksport obecności uczniów

Dla każdej klasy wirtualnej można pobrać listę uczniów biorących udział w dowolnym elemencie kursu.

Na stronie szczegółów kursu można kliknąć opcję Obecność i punktacja w prawym panelu.

W prawym górnym rogu strony kliknij listę rozwijaną Działania. Następnie kliknij opcję Eksportuj listę uczniów (PDF).

Eksportowanie listy uczniów
Eksportowanie listy uczniów

W pliku PDF możesz zobaczyć ten sam zestaw uczniów, co instruktor.

Po pobraniu pliku PDF można zobaczyć strefę czasową (w UTC), której użyto podczas tworzenia kursu.

Eksportowanie uczniów w stanie oczekującym na zatwierdzenie

Administrator, przełożony i administrator niestandardowy może eksportować dane uczniów oczekujących na zatwierdzenie rejestracji. Aby wyeksportować dane, na zakładce Kurs > Uczeń kliknij listę rozwijaną Działanie.

Ta opcja jest dostępna, jeśli żaden uczeń nie jest zarejestrowany ani nie oczekuje na rejestrację na kurs zarządzany przez przełożonego. W takiej sytuacji jest generowany pusty raport. Eksportować można też uczniów oczekujących na zatwierdzenie, zatwierdzonych, oczekujących i wyrejestrowanych.

Raport zawiera dane aktywnych, usuniętych i zawieszonych użytkowników, jeśli oczekują na zatwierdzenie. Są w nim też dostępne dane użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych w stanie oczekującym na zatwierdzenie.

Jeśli uczeń, który wcześniej oczekiwał na zatwierdzenie, wyrejestruje się, rekord takiego ucznia nie znajdzie się w raporcie. Jeśli uczeń, który wcześniej oczekiwał na zatwierdzenie, zostanie zarejestrowany do kursu przez administratora, przełożonego lub administratora niestandardowego, rekord takiego ucznia znajdzie się w raporcie.

Wyświetlanie informacji zwrotnych L1 i L3

Można wyświetlić informacje zwrotne L1 (przekazane przez uczniów i dotyczące kursu), a także informacje zwrotne L3 (przekazane przez przełożonych dla uczniów).

 1. Kliknij dowolny kafelek kursu na liście Kursy.
 2. Kliknij w lewym panelu opcję Informacje zwrotne L1 lub opcję Informacje zwrotne L3, aby wyświetlić otrzymane informacje zwrotne.
 3. Wybierz z listy rozwijanej element, którego mają dotyczyć informacje.

Wyświetlanie podglądu kursu

Administrator może wyświetlić podgląd kursu, klikając opcję Podgląd w roli ucznia na stronie z listą modułów kursu.

 1. Zaloguj się jako administrator i kliknij opcję Kursy w lewym panelu.
 2. Kliknij dowolny kafelek kursu na wyświetlonej liście kursów.
 3. Kliknij w lewym panelu opcję Podgląd w roli ucznia, a potem kliknij tytuł modułu, aby wyświetlić podgląd tego modułu w odtwarzaczu.

Efektywność kursu

Efektywność kursu to miara jego przydatności dla ucznia. Określa się ją w oparciu o informacje zwrotne na temat zawartości kursu przekazane przez ucznia, wyniki testu uzyskane przez ucznia i informacje zwrotne przekazane przez przełożonego.

Ocena efektywności kursu jest wyświetlana na jego miniaturze, jak widać na poniższym zrzucie ekranu. W tym przypadku jest to 100.

Ta wartość jest obliczana na podstawie wartości z informacji zwrotnych L1, L2 oraz L3. Aby zapoznać się ze szczegółowym rozbiciem, wystarczy kliknąć wartość efektywności kursu. Zostanie wyświetlone okno podręczne takie jak poniżej.

W tym przykładzie 1 z 1 użytkowników otrzymał wszystkie trzy rodzaje informacji zwrotnych i stąd ocena 100/100. Z analizy tabeli wynika, że brak informacji zwrotnych któregokolwiek rodzaju (L1, L2 lub L3) wpływa negatywnie na ogólną efektywność kursu. Po kliknięciu strzałki w dół, która znajduje się w prawym dolnym rogu okna, pojawia się szczegółowy opis sposobu obliczania efektywności kursu.

Na pokazanym powyżej wykresie kołowym widać, że największą wagę mają informacje zwrotne L3, przekazywane przez przełożonego.

Wyszukiwanie kursów i programów edukacyjnych

Usługa Adobe Learning Manager pozwala szybko i łatwo wyszukiwać kursy oraz programy edukacyjne. Kursy można wyszukiwać na dwa sposoby:

 1. Za pomocą pola wyszukiwania. Przez kliknięcie ikony Wyszukaj w prawym górnym rogu. Spowoduje to wyświetlenie pola wyszukiwania. Teraz należy wpisać tytuł kursu lub dowolne słowa kluczowe powiązane z danymi kursami / programami edukacyjnymi.Można też przeprowadzić wyszukiwanie z użyciem gotowych znaczników, np. Captivate, C, Java czy HTML. Znaczniki można znajdować także w polu wyszukiwania, co oznacza, że pojawiają się w tym polu przy wprowadzaniu znaków.
 2. Przez zastosowanie filtrów do listy kursów/programów edukacyjnych. Kursy można przefiltrować według stanu, np. Wszystkie, Opublikowane, Wersja wstępna, Wycofane. W trybie administratora nie jest wyświetlany filtr wersji wstępnych.

Można również przeprowadzić wyszukiwanie w oparciu o kompetencje. W tym celu należy kliknąć opcję Kompetencje, a potem wybrać odpowiednie pozycje.Administrator ma do dyspozycji cztery opcje sortowania kursów ułatwiające znalezienie tego właściwego. Aby posortować kursy, należy kliknąć opcję Sortuj wg, a następnie wybrać żądaną kolejność: rosnąco w porządku alfabetycznym, malejąco w porządku alfabetycznym, według daty aktualizacji kursu, według efektywności kursu.

Programy edukacyjne można sortować z użyciem trzech kryteriów: rosnąco w porządku alfabetycznym, malejąco w porządku alfabetycznym, według daty aktualizacji kursu.

Rejestracja uczniów

Uwaga:

Możesz wykonać te same kroki, aby zapisać uczniów na kurs, do programu edukacyjnego i certyfikacji. Przełożeni mogą również zarejestrować uczniów, stosując poniższe kroki.

Administrator zapisuje uczniów na obowiązkowe kursy odpowiednio do potrzeb organizacji.

 1. Ustaw kursor myszy na dowolnym kafelku opublikowanego kursu i kliknij opcję Zarejestruj uczniów.
  Możesz też kliknąć dowolny kafelek opublikowanego kursu, a potem kliknąć w lewym panelu opcję Uczniowie. Zostanie wyświetlona strona z listą uczniów. Kliknij opcję Zarejestruj.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe rejestracji uczniów.
 2. Wybierz wystąpienie z rozwijanej listy o nazwie Wybierz wystąpienie. Lista rozwijana zawiera wszystkie elementy, w tym aktywne, wycofane i wygasłe.

Uwaga
Administrator może usunąć zarejestrowanych uczniów, klikając strzałkę menu rozwijanego na stronie Uczniowie i wybierając opcje Działania > Usuń.

Rejestracja uczniów
Rejestracja uczniów

Użytkownicy

Wybierz grupy użytkowników i poszczególnych uczniów (używając adresu e-mail lub nazwy), których chcesz dołączyć. Dodaj wszystkie grupy użytkowników w tym samym zestawie. Aby dodać kolejną grupę użytkowników, użyj nowego zestawu włączenia.

Wybierz grupy użytkowników i poszczególnych uczniów (używając adresu e-mail lub nazwy), których chcesz wykluczyć. Dodaj wszystkie grupy użytkowników w tym samym zestawie. Aby dodać kolejną grupę użytkowników, użyj nowego zestawu włączenia.

Identyfikator e-mail użytkownika

Kopiuj i wklej unikalne identyfikatory e-mail uczniów, których chcesz zarejestrować, oddzielając je przecinkiem, średnikiem lub podziałem wiersza. Użyj opcji Zatwierdź identyfikatory e-mail, aby zatwierdzić wprowadzone dane. Wszystkie nieprawidłowe dane zostaną oznaczone kolorem czerwonym. Usuń lub skoryguj te wpisy i kontynuuj, klikając opcję Kontynuuj.

Identyfikator e-mail użytkownika
Identyfikator e-mail użytkownika

Pojawia się okno podsumowujące z liczbą użytkowników z zestawu włączenia, zestawu wyłączenia i użytkowników zarejestrowanych na kurs.

Dodawanie komentarzy podczas rejestrowania uczniów

Okno dialogowe z podsumowaniem
Okno dialogowe z podsumowaniem

Jako administrator lub przełożony możesz dodawać komentarze podczas rejestrowania uczniów na kurs. Możesz udzielić dodatkowych informacji o grupie rejestrowanych użytkowników. Dane te są eksportowane w raportach kursów.

Komentarz nie jest wyświetlany uczniowi.

Gdy administrator tworzy raport z kursu dla ucznia, pojawi się w nim każdy dodany komentarz. Pojawia się okno podsumowujące z liczbą użytkowników z zestawu włączenia, zestawu wyłączenia i użytkowników zarejestrowanych na kurs.

W oknie dialogowym Zarejestruj uczniów rozwiń opcję Opcje zaawansowane. W polu Dodatkowy komentarz wprowadź wymagany komentarz. 

Komentarz dla ucznia
Komentarz dla ucznia

Wyszukiwanie zarejestrowanych użytkowników

Wyszukaj zarejestrowanych użytkowników w sekcji Uczniowie obiektu edukacyjnego za pomocą wyszukiwania przewidującego. Za pomocą wyszukiwania przewidującego można wyszukiwać zarejestrowanych użytkowników według imienia i nazwiska, identyfikatora e-mail i identyfikatora uuid.

Wyszukiwanie zarejestrowanych użytkowników

Ten typ wyszukiwania jest czasami nazywany również autouzupełnianiem, wyszukiwaniem przyrostowym, wyszukiwaniem wyników podczas pisania, wyszukiwaniem bezpośrednim lub wyszukiwaniem błyskawicznym.

Podczas wpisywania ucznia lub grupy uczniów w polu wyszukiwania, wyświetlane jest jedno lub więcej pasujących haseł.

Proces ten pozwala znaleźć potrzebne informacje szybciej i sprawniej, niż w przypadku wyszukiwania haseł pojedynczo.

Po wyszukiwaniu wyświetlani są wszyscy uczniowie lub grupy użytkowników we wszystkich instancjach. Instancja, w której zarejestrowany jest uczeń wyświetli się w kolumnie Instancja.

Wynik wyszukiwania
Wynik wyszukiwania

Za pomocą wyszukiwania przewidującego można:

 • Wyświetlić wszystkich zapisanych użytkowników, niezależnie od instancji.
 • Wyświetlić wszystkie grupy użytkowników zawierające przynajmniej jednego użytkownika.
Uwaga:

Po wykonaniu wyszukiwania nie można filtrować uczniów według instancji. Opcja wyboru instancji z listy rozwijanej Wybierz instancję jest wyłączona.

Korzystając z wyników wyszukiwania, można również wybrać grupę uczniów lub użytkowników, i wykonać poniższe czynności: 

 • Wyrejestrowanie
 • Zaznaczanie ukończenia
 • Reset modułu
Uwaga:

Podczas wyszukiwania opcja Wyrejestrowanie > Zbiorcze w menu rozwijanym Działania jest wyłączona w przypadku kursów i programów edukacyjnych.

Udostępnianie uczniom kodu QR umożliwiającego rejestrację, ukończenie lub rejestrację i ukończenie

Administratorzy usługi Adobe Learning Manager mogą udostępniać uczniom kody QR, umożliwiając im szybką rejestrację na kurs. Trzy różne kody QR są używane do oznaczania „rejestracji”, „ukończenia” lub „rejestracji i ukończenia” dla danego kursu.

Uczniowie mogą w łatwy sposób użyć aplikacji Adobe Learning Manager na urządzeniu do zeskanowania odpowiedniego kodu QR.

Aby pobrać kod QR, należy wykonać następujące czynności:

 1. W lewym panelu nawigacyjnym w sekcji edukacyjnej kliknij opcję Kursy.

 2. Wybierz kurs > wyświetl kurs.

 3. Kliknij opcję Elementy > Więcej > Kod QR.

  Więcej opcji
  Więcej opcji

 4. Włącz kod QR, a następnie kliknij ikony pobierania „Zarejestruj”, „Ukończ” i „Zarejestruj się i ukończ”, aby pobrać plik PDF zawierający kod QR dla każdej z tych opcji. Administrator może następnie udostępnić ten kod QR uczniom.

  Kod QR do rejestracji, ukończenia oraz rejestracji i ukończenia kursów
  Kod QR do rejestracji, ukończenia oraz rejestracji i ukończenia kursów

Cykl życia kursu

Typowy cykl życia kursu przedstawiono poniżej:

Wersja wstępna — autor kończy prace związane z tworzeniem kursu i go zapisuje. Na tym etapie kurs nie jest jeszcze dostępny dla uczniów.Na tym etapie można usuwać kursy.

Opublikowane — autor zakończył prace związane z publikacją kursu. Na tym etapie kurs staje się dostępny dla uczniów.

Wycofane — po opublikowaniu kursu autor może go przenieść do stanu Wycofane, jeśli nie chce, żeby był widoczny w katalogu kursów dostępnych dla uczniów. Na tym etapie można ponownie publikować i usuwać kursy.

Usunięte — ten stan oznacza, że kurs został całkowicie usunięty z aplikacji Adobe Learning Manager. Autor może skasować kurs tylko w stanie Wersja wstępna. Można również usuwać wycofane kursy.

Ustawienia powiadomień

Administrator może zmieniać ustawienia powiadomień. Aby uzyskać więcej informacji, należy się zapoznać z sekcją Powiadomienia.

Często zadawane pytania

1. Jak zresetować moduł w roli administratora?

Na stronie ucznia dotyczącej kursu wybierz ucznia lub grupę uczniów i kliknij opcję Działania > Resetuj moduły.

Opcja resetowania modułu
Opcja resetowania modułu

Kliknięcie tej opcji powoduje zresetowanie stanu modułów wszystkich wybranych uczniów. Ukończone moduły nie są resetowane.

2. Jak dodać adres URL kursu, aby przekierowywać uczniów wprost do kursu?

Wskaż kartę kursu i kliknij opcję Skopiuj adres URL. Po skopiowaniu adresu URL uczniowie mogą użyć go, aby bezpośrednio otworzyć kurs.

3. Jak ponownie otworzyć wystąpienie?

Aby ponownie otworzyć wycofane wystąpienie, kliknij menu rozwijane wystąpienia i wybierz opcję Ponownie otwórz wystąpienie.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto