Podręcznik użytkownika Anuluj

Transkrypty uczniów

 1. Podręcznik użytkownika usługi Learning Manager
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Learning Manager
  4. Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites
  5. Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO
  6. Ułatwienia dostępu w usłudze Learning Manager
  7. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczynanie pracy jako instruktor w usłudze Learning Manager
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  6. Rynek zawartości
  7. Raporty
  8. Ścieżki edukacyjne
  9. Plany edukacyjne
  10. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Learning Manager
  11. Materiały pomocnicze
  12. Certyfikacje
  13. Katalogi
  14. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  15. Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
  16. Wiele metod logowania jednokrotnego
  17. Konta partnerskie
  18. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  19. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  20. Gamifikacja
  21. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  22. Odznaki
  23. Motywy kolorystyczne
  24. Transkrypty ucznia
  25. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  26. Odtwarzacz Fluidic
  27. Komunikaty
  28. Szablony wiadomości e-mail
  29. Integracja Adobe Connect
  30. Ustawienia
  31. Powiadomienia
  32. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  33. Pierwsze kroki w roli Administratora
  34. Czyszczenie danych użytkowników
  35. Znaczniki
  36. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  37. Role niestandardowe
  38. Etykiety katalogu
  39. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
  40. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  41. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  42. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki usługi Learning Manager
  3. Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Learning Manager
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w usłudze Learning Manager
  19. Program Adobe Learning Manager
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Learning Manager
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Learning Manager
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Learning Manager wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Learning Manager
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Learning Manager
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Learning Manager
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu
  22. Brak przycisków opcji
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Learning Manager
Uwaga:

Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Pobierz transkrypt ucznia i zarządzaj raportami za pomocą usługi Learning Manager.

Usługa Adobe Learning Manager pozwala administratorom w organizacji generować transkrypty powiązane z uczniami. 

Generowanie transkryptów uczniów

1. Aby wygenerować transkrypty ucznia, kliknij opcję Raporty w lewym panelu po zalogowaniu się jako administrator.

Administrator przechodzi do karty Raporty Excel na stronie Raporty.

2. Kliknij łącze Transkrypty uczniów.

Strona historii Transkrypt ucznia jest wyświetlana z komunikatem Nie wygenerowano jeszcze transkryptów uczniów lub listą plików do pobrania, które utworzono po wprowadzeniu strony historii transkryptów uczniów.

Zrzut ekranu łącza raportu transkryptu ucznia

 4. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Transkrypt ucznia. Wybierz przedział czasowy, dla którego chcesz wygenerować transkrypt.

Uwaga: Domyślnie data początkowa jest datą zarejestrowania ucznia, a data końcowa jest datą bieżącą. Zmienić można tylko datę początkową.

5. Wybierz nazwiska uczniów z pola Wybierz uczniów, a następnie kliknij opcję Generuj.

6. Można wybrać jednego ucznia lub całą grupę. Aby dodać wielu uczniów, należy kliknąć opcję Dodaj więcej uczniów.

Dodawanie uczniów
Dodawanie uczniów

7. Można wybrać określone katalogi, zaznaczając powiązane pole wyboru.W takiej sytuacji zostanie pobrany tylko transkrypt dla wybranych katalogów. Aby wybrać katalogi, użyj listy rozwijanej Wybierz katalogi.

Wybieranie katalogów
Wybieranie katalogów

8. Podczas eksportowania transkryptów uczniów jest dostępna opcja Stan rejestracji. W tym menu rozwijanym są dostępne następujące opcje:

 • Wybierz wszystkie
 • Ukończone
 • W toku
 • Nierozpoczęte
 • Wyrejestrowano
Dodawanie stanu rejestracji
Dodawanie stanu rejestracji

9. Można także pobrać transkrypty dla uczniów, które usunięto z konta.

Aby pobrać transkrypty usuniętych uczniów, kliknij ikonę Opcje zaawansowane i zaznacz pole wyboru Uwzględnij dane usuniętych uczniów.

Uwzględnianie danych usuniętych uczniów
Uwzględnianie danych usuniętych uczniów

10.Informacje o module można pobrać razem z transkryptem ucznia, zaznaczając pole wyboru Włącz informacje o module. W takim wypadku tytuły modułów i informacje o czasie poświęconym na każdy z nich są dołączone do transkryptu.

11.Dane umiejętności i arkusze podsumowań można pobrać, zaznaczając pole wyboru Dołącz dane umiejętności i arkusze podsumowań.

Transkrypty są generowane i pobierane na komputer w postaci plików CSV jeśli nie ma w nich danych umiejętności. Jeśli zaznaczono pole wyboru Dane umiejętności, transkrypty są generowane i pobierane na komputer w postaci plików XLS.

Generowanie transkryptów uczniów przy użyciu funkcji kopiowania i wklejania

Pobieranie transkryptów uczniów może być czasochłonnym procesem, gdyż są one dostępne tylko dla pojedynczych uczniów lub grup uczniów. Funkcja kopiowania i wklejania pozwala skopiować listę identyfikatorów e-mail uczniów, a następnie wkleić wszystkie naraz. 

 1. Zaloguj się jako administrator lub przełożony.

 2. Wybierz opcję Raporty z menu Zarządzaj. Zostanie otwarta strona Aktywność użytkowników.

 3. Kliknij opcję Raporty niestandardowe w lewym okienku i wybierz z listy pozycję Transkrypty uczniów.

 4. W lewym górnym rogu strony Transkrypty uczniów kliknij przycisk Generuj nowy.

 5. Wybierz odpowiednie daty, klikając opcję w menu rozwijanym Wybierz zakres dat.Kliknij zakładkę Identyfikatory e-mail, aby wprowadzić skopiowaną listę unikatowych identyfikatorów e-mail.

 6. Polecenie Zatwierdź identyfikatory e-mail pozwala zweryfikować poprawność wprowadzonych identyfikatorów.

  Uwaga:

  Jeśli wprowadzony identyfikator jest nieprawidłowy, zostanie podświetlony na czerwono i uzupełniony o komunikat sprawdzania poprawności.

  Przycisk Generuj jest dostępny tylko wtedy, gdy wszystkie wprowadzone identyfikatory e-mail są prawidłowe.

 7. Kliknij przycisk Generuj, aby wygenerować transkrypty ucznia dla wymienionych identyfikatorów. Zostanie wyświetlone potwierdzenie wygenerowania raportu (podobne do poniższego).

  Uwaga:

  Generowanie transkryptów uczniów może obejmować jednocześnie identyfikatory e-mail wprowadzone na zakładkach Użytkownicy i Identyfikatory e-mail.

Historia pobierania transkryptów uczniów

Aby wygenerować raport, na stronie pobierania Transkrypt ucznia kliknij przycisk Generuj nowy. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Transkrypty uczniów.

Okno dialogowe Transkrypty uczniów
Okno dialogowe Transkrypty uczniów

Kliknij ikonę Opcje zaawansowane i rozwiń panel.

Wybierz użytkowników i katalog, do którego należą. Po kliknięciu przycisku Generuj pojawi się okno dialogowe wyświetlające oszacowany czas, który zajmie pobieranie raportu. Aby wygenerować raport, kliknij opcję Generuj.

Pobieranie transkryptów uczniów
Pobieranie transkryptów uczniów

Tworzenie transkryptu odbywa się w tle, więc możesz kontynuować pracę w usłudze Prime. Po wygenerowaniu transkryptu można go pobrać z listy.

Jako administrator możesz przeglądać wszystkie transkrypty generowane przez każdą osobę w systemie.

Historia pobierania
Historia pobierania

Lista pobierania zawiera następujące atrybuty:

 • Uczniowie: Uczniowie/grupy uczniów, których transkrypty mają zostać pobrane.
 • Dołączone dodatkowe dane: W zależności od dodatkowych danych, które administrator chce pobrać z opcji Zaawansowane w sekcji wyboru Dodaj transkrypt ucznia
 • Stan: Pobrane, w kolejce lub w toku.
 • Od i Do: Zakres czasu transkryptów do pobrania.
 • Zastosowane filtry: Określa, czy użyto filtrów stanu rejestracji.
 • Wygenerowany przez: Identyfikator użytkownika Prime, który zażądał pobrania.
 • Stan: Pobrane, w kolejce lub w toku.

Możesz anulować pobieranie w dowolnym momencie. Jeśli zadanie zostanie anulowane przez administratora, usługa Prime wyśle powiadomienie w aplikacji użytkownikowi, który wywołał transkrypt.

Stan żądania „w kolejce”
Stan żądania „w kolejce”

Możesz anulować pobieranie w dowolnym momencie. Jeśli zadanie zostanie anulowane, usługa Prime wysyła powiadomienie w aplikacji do użytkownika, który anulował zadanie. 

Dane usuniętych uczniów

Możesz usunąć dane usuniętych uczniów z listy Transkryptów uczniów. W oknie dialogowym Transkrypty uczniów zaznacz opcję Uwzględnij dane usuniętych uczniów.

Po włączeniu opcji i kliknięciu przycisku Generuj, dane usuniętych uczniów pojawią się na stronie pobierania Transkryptów uczniów, jak na poniższej ilustracji:

Usunięci uczniowie na stronie pobierania
Usunięci uczniowie na stronie pobierania

Dostosowywanie kolumn

Admin może dostosować kolumny eksportowane w raporcie na temat transkryptu ucznia. Administratorzy, administratorzy niestandardowi i przełożeni mogą konfigurować kolumny przed wyeksportowaniem raportu. 

W oknie dialogowym Transkrypty uczniów kliknij przycisk Opcje zaawansowane. W obszarze Konfiguruj format eksportu wybierz kolumny, które mają zostać wyeksportowane.

Wybieranie kolumn transkryptów uczniów
Wybieranie kolumn transkryptów uczniów

Uwaga:

Dostosowywanie jest możliwe tylko w przypadku pobierania transkryptów uczniów w formacie CSV. W przypadku formatu XLSX wybrane preferencje kolumn są ignorowane i usługa eksportuje wszystkie kolumny domyślne.

Zawartość pliku transkryptu ucznia

Typowy plik transkryptu ucznia składa się z sześciu arkuszy w pojedynczym pliku programu Excel. Arkusze w pliku transkryptu ucznia zawierają ogólne dane, m.in. na temat liczby uczniów biorących udział w danym kursie, ich umiejętności, wartości procentowej rywalizacji obliczonej w oparciu o kurs lub ucznia, a także zgodności. W plikach transkryptu ucznia są dostępne następujące interfejsy:

Transkrypt ucznia

W tym arkuszu Excel znajdują się dane profilu ucznia, a dodatkowo także szczegółowe informacje dotyczące korzystania z elementu edukacyjnego, takie jak data rejestracji, data rozpoczęcia, uzyskana ocena czy wynik testu. Kursy stanowiące część programu edukacyjnego są przedstawiane osobno, obok informacji dotyczących korzystania z danego kursu. 

1 — interfejs aktywności edukacyjnej

W tym interfejsie dotyczącym konkretnych elementów edukacyjnych można sprawdzić liczbę zapisanych uczniów w przypadku poszczególnych kursów, programów edukacyjnych lub certyfikacji. Pozwala to zapoznać się z arkuszem postępu uczniów dotyczącym określonego elementu edukacyjnego. W arkuszu są przedstawiane informacje takie jak liczba uczniów, którzy ukończyli dany kurs lub program edukacyjny, liczba uczniów nadal przerabiających kurs/program czy ustawiona data wygaśnięcia.

Postęp ucznia w odniesieniu do konkretnego kursu jest obliczany w oparciu o wprowadzoną datę wygaśnięcia i progi procentowe postępu. Na przykład w przypadku wprowadzenia wartości 7 dni i 70% zostanie pokazany postęp w przerabianiu kursów, które kończą się za 7 dni i które zostały ukończone w więcej niż 70%. W arkuszu można także zmienić przedział czasowy, a odpowiednio zmienione dane podstawią się automatycznie do tego interfejsu.

2 — interfejs aktywności edukacyjnej

Ten interfejs edukacyjny zawiera dane dotyczące konkretnego użytkownika. W tym interfejsie widać kursy, programy edukacyjne i certyfikacje, na które zapisał się określony użytkownik. Znajdują się tu także informacje o ukończonych przez danego użytkownika elementach edukacyjnych, elementach edukacyjnych w toku i zbliżających się datach wygaśnięcia.

Postęp użytkownika w odniesieniu do poszczególnych kursów jest obliczany w oparciu o wprowadzone dane. Są to data wygaśnięcia i wartości procentowe postępu. Na przykład w przypadku wprowadzenia wartości 7 dni i 70% zostanie pokazany postęp użytkownika w odniesieniu do kursów, które kończą się za 7 dni i które zostały ukończone w więcej niż 70%.

Umiejętność

W tym arkuszu znajdują się dane profilu, m.in. nazwa umiejętności, poziom umiejętności, wymagane punkty kredytowe, zdobyte punkty kredytowe czy procent ukończenia. Poniżej pokazano przykładowy arkusz umiejętności (zrzut ekranu z programu Excel).  

1 — interfejs umiejętności

Ten interfejs pozwala sprawdzić, jakie umiejętności ma do dyspozycji organizacja. Można wyświetlić liczbę użytkowników w organizacji, którzy powinni mieć daną umiejętność, i zestawić ją z faktyczną liczbą użytkowników, którzy ją mają. Widać tu także użytkowników, którzy muszą odświeżyć umiejętności. Wartość jest obliczana w oparciu o wprowadzone dane. Na przykład w przypadku wprowadzenia wartości 50 dni w interfejsie pojawią się informacje na temat użytkowników, którzy po upływie 50 dni powinni odświeżyć swoje umiejętności.

2 — interfejs umiejętności

Ten interfejs umiejętności dotyczy przede wszystkim konkretnych użytkowników. Można użyć filtrów, aby wybrać użytkownika (użytkowników) i wyświetlić poziom ich umiejętności w postaci interfejsu. Korzystając z tego arkusza, przełożeni i administratorzy mogą sprawdzić faktyczny poziom umiejętności danego ucznia i porównać go z poziomem oczekiwanym. Interfejs umiejętności pozwala też określić, którzy uczniowie powinni odświeżyć swoje umiejętności. Odpowiednia lista uczniów jest przygotowywana w oparciu o wprowadzoną liczbę dni.

Interfejs zgodności

Interfejs zgodności składa się z dwóch części: raportu zgodności dotyczącego użytkownika i raportu zgodności dotyczącego szkolenia. Raport dotyczący użytkownika pozwala zidentyfikować użytkowników, w przypadku których zbliża się data wygaśnięcia ważnej inicjatywy z zakresu zapewniania zgodności. Z kolei raport dotyczący szkolenia umożliwia odfiltrowanie danych według programu edukacyjnego lub certyfikacji.

W przypadku obu raportów zgodności należy wprowadzić datę wygaśnięcia, aby uzyskać potrzebne dane.

Kolumny godziny i daty w transkrypcie

Wartości w poniższych kolumnach mają minuty zaokrąglone do najbliższej minuty i sekundy do 00:

 • Data zarejestrowania (strefa czasowa UTC)
 • Data rozpoczęcia (strefa czasowa UTC)
 • Data ukończenia (strefa czasowa UTC)
Kolumny godziny w transkrypcie
Kolumny godziny w transkrypcie

Czas trwania modułu i kolumny identyfikatorów w transkrypcie

Transkrypt ucznia zawiera też kolumny Czas trwania i Identyfikator.

Kolumna czasu trwania modułu
Kolumna czasu trwania modułu

Inne kolumny transkryptu

Kolumna Opis
Po Liczba uczniów, którzy zdobyli umiejętność przed wprowadzoną liczbą dni, która wymaga odświeżenia
Umiejętność Nazwy umiejętności przypisanych do uczniów
Imię i nazwisko przełożonego Nazwa przełożonego, dla którego osób podległych należy wyświetlić dane o zaangażowaniu w umiejętności w tabeli podsumowania umiejętności
Etykiety wierszy Imię i nazwisko ucznia wraz z listą przypisanych mu umiejętności
Liczba umiejętności, które powinien mieć każdy użytkownik Liczba umiejętności przypisanych do ucznia
Liczba umiejętności, które ma każdy użytkownik Liczba umiejętności zdobytych przez ucznia
Liczba umiejętności wymagających odświeżenia Liczba uczniów, których umiejętność wymaga odświeżenia
Odsetek zgodności Odsetek postępu w przypisanej umiejętności
Osadzona ścieżka Te wiersze zawierają nazwę osadzonego programu edukacyjnego.  
Identyfikator osadzonej ścieżki Te wiersze zawierają nazwę identyfikatory osadzonych programów edukacyjnych.
Język osadzonej ścieżki Te wiersze zawierają język utworzenia programu edukacyjnego. 
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto