Podręcznik użytkownika Anuluj

Czyszczenie danych użytkowników

 1. Podręcznik użytkownika usługi Learning Manager
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Learning Manager
  4. Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites
  5. Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO
  6. Ułatwienia dostępu w usłudze Learning Manager
  7. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczynanie pracy jako instruktor w usłudze Learning Manager
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  6. Rynek zawartości
  7. Raporty
  8. Ścieżki edukacyjne
  9. Plany edukacyjne
  10. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Learning Manager
  11. Materiały pomocnicze
  12. Certyfikacje
  13. Katalogi
  14. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  15. Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
  16. Wiele metod logowania jednokrotnego
  17. Konta partnerskie
  18. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  19. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  20. Gamifikacja
  21. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  22. Odznaki
  23. Motywy kolorystyczne
  24. Transkrypty ucznia
  25. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  26. Odtwarzacz Fluidic
  27. Komunikaty
  28. Szablony wiadomości e-mail
  29. Integracja Adobe Connect
  30. Ustawienia
  31. Powiadomienia
  32. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  33. Pierwsze kroki w roli Administratora
  34. Czyszczenie danych użytkowników
  35. Znaczniki
  36. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  37. Role niestandardowe
  38. Etykiety katalogu
  39. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
  40. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  41. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  42. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki usługi Learning Manager
  3. Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Learning Manager
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w usłudze Learning Manager
  19. Program Adobe Learning Manager
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Learning Manager
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Learning Manager
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Learning Manager wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Learning Manager
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Learning Manager
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Learning Manager
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu
  22. Brak przycisków opcji
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Learning Manager

Dowiedz się więcej o czyszczeniu danych użytkowników w usłudze Learning Manager.

Przegląd

Funkcja czyszczenia danych użytkowników służy do usuwania danych osobowych i dotyczących nauki użytkownika z usługi Learning Manager. Należy pamiętać, że usuwanie i czyszczenie danych użytkownika to dwie różne funkcje. Podczas gdy usunięty użytkownik może zostać przywrócony, nie można przywrócić danych użytkownika i zapisów dotyczących nauki po przeprowadzeniu procesu czyszczenia danych.

Uwaga:

Przeprowadzenie działania czyszczenia danych użytkownika może przynieść następujące wyniki:

 • Jeśli przeprowadzono czyszczenie danych użytkownika, łącza w logach importu nie działają w celu uniknięcia pobierania starych plików CSV i ponownego wprowadzania danych użytkownika do systemu.
 • Jeśli przeprowadzono czyszczenie danych autora, jego imię i nazwisko jest zastępowane imieniem i nazwiskiem administratora, który przeprowadził ten proces dla tego użytkownika.
 • Jeżeli przeprowadzono czyszczenie danych instruktorów, są oni usuwani z sesji. Dla takiej sesji administrator musi odpowiednio zastąpić/dodać instruktorów.
 • Usunięcie danych użytkownika z aplikacji Prime nie powoduje usunięcia użytkownika z aplikacji zewnętrznych (systemów innych firm lub innych aplikacji napisanych przez użytkownika). Skontaktuj się z właścicielami aplikacji zewnętrznych, aby usunąć z nich dane użytkowników.
 • Jeśli w ustawieniach konfiguracyjnych łącznika obecne są odniesienia do użytkownika, którego dane są czyszczone, taki łącznik zostaje wyłączony. Administrator musi ponownie skonfigurować łącznik, aby można było kontynuować jego działanie.

Aby przeprowadzić czyszczenie danych użytkowników, należy wykonać następujące kroki:

 1. Administrator powinien kliknąć opcję Użytkownicy w lewym panelu. Otworzy się strona Użytkownicy wewnętrzni.

 2. Usuń użytkowników, dla których chcesz przeprowadzić proces czyszczenia danych. Aby usunąć, zaznacz co najmniej jednego użytkownika za pomocą pola wyboru. Otwórz menu rozwijane Działanie i wybierz opcję Usuń użytkownika.

 3. W lewym panelu wybierz opcję Czyszczenie użytkowników. Zostanie wyświetlona strona Czyszczenie użytkowników z listą usuniętych użytkowników. Użyj przycisków wyboru, aby wybrać użytkownika, w przypadku którego należy przeprowadzić czyszczenie danych. Możesz przeprowadzić proces czyszczenia danych tylko jednego użytkownika na raz.

  Wybierz użytkownika, w przypadku którego należy przeprowadzić czyszczenie danych.
  Wybierz użytkownika, w przypadku którego należy przeprowadzić czyszczenie danych.

 4. Otwórz menu rozwijane Działania i wybierz opcję Wyczyść dane użytkownika.

  Wybieranie opcji Wyczyść dane użytkownika z menu rozwijanego Działania
  Wybieranie opcji Wyczyść dane użytkownika z menu rozwijanego Działania

 5. Pojawia się okno dialogowe z prośbą o potwierdzenie. Po wykonaniu działania czyszczenia wszystkie dane użytkownika i zapisy dotyczące nauki związane z wybranym użytkownikiem są trwale usuwane. Po wykonaniu czyszczenia to działanie nie może zostać cofnięte. Aby potwierdzić, kliknij przycisk Wyczyść.

  Zatwierdzanie operacji czyszczenia danych
  Zatwierdzanie operacji czyszczenia danych

 6. Po potwierdzeniu i kliknięciu przycisku Wyczyść żądanie jest akceptowane. Użytkownik otrzyma powiadomienie, gdy działanie zostanie ukończone. Zostanie również podany identyfikator żądania czyszczenia danych. Można podać ten identyfikator CSM, aby śledzić żądanie.

Wsadowe czyszczenie użytkowników

Możesz zaznaczyć 50 pierwszych użytkowników i wyczyścić ich naraz. Administratorzy mogą dzięki temu zaznaczać i usuwać nawet 50 użytkowników naraz. Ułatwia to grupowe czyszczenie administratorów. Zalecane jest sprawdzenie listy użytkowników przed ich wyczyszczeniem. Ważne jest dbanie o to, aby nie czyścić niewłaściwych użytkowników. 

Wsadowe czyszczenie użytkowników
Wsadowe czyszczenie użytkowników

Czyszczenie przy użyciu interfejsu Captivate Prime dla przedsiębiorstw  
Usuwanie wybranego użytkownika z konta wnioskującego przedsiębiorstwa.
Tak
Usuwanie wszystkich użytkowników ze wszystkich kont testowych, których adres e-mail i identyfikator Adobe ID pasuje do adresów e-mail wybranych użytkowników. Tak
Usuwanie wszystkich użytkowników ze wszystkich kont testowych, których adres e-mail i identyfikator Adobe ID pasuje do adresów e-mail wybranych użytkowników i którzy są twórcami kont testowych. Nie
Usuwanie wiadomości e-mail użytkownika ze wszystkich pól wnioskującego konta dla przedsiębiorstw i wszystkich kont testowych. Tak
Powiadamianie osoby inicjującej o potwierdzeniu usunięcia. Tak
Czyszczenie przy użyciu interfejsu aplikacji Captivate Prime dla użytkowników indywidualnych  
Usuwanie wybranego użytkownika z wnioskującego konta testowego. Tak
Usuwanie wszystkich użytkowników ze wszystkich kont testowych, których adres e-mail i identyfikator Adobe ID pasuje do adresów e-mail wybranych użytkowników. Tak
Usuwanie wszystkich użytkowników ze wszystkich kont testowych, których adres e-mail i identyfikator Adobe ID pasuje do adresów e-mail wybranych użytkowników i którzy są twórcami kont testowych. Nie
Usuwanie wiadomości e-mail użytkownika ze wszystkich pól wszystkich kont testowych. Tak
Powiadamianie osoby inicjującej o potwierdzeniu usunięcia. Tak
Działanie czyszczenia dla innych użytkowników — przedsiębiorstwa (dotyczy osób, które nie są użytkownikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi Prime)  
Usuwanie wybranego użytkownika ze wszystkich pól wnioskującego konta dla przedsiębiorstw i wszystkich kont testowych. Tak
Usuwanie użytkownika z kont. Nie
Powiadamianie osoby inicjującej o potwierdzeniu usunięcia.  Tak
Działanie czyszczenia dla innych użytkowników — osoby indywidualne (dotyczy osób, które nie są użytkownikami wewnętrznymi lub zewnętrznymi Prime)  
Usuwanie wybranego użytkownika ze wszystkich pól wszystkich kont testowych. Tak
Usuwanie użytkownika z kont. Nie
Powiadamianie osoby inicjującej o potwierdzeniu usunięcia. Tak
Działanie czyszczenia przy użyciu Adobe IMS — przedsiębiorstwa  
Powiadamianie administratora przedsiębiorstwa o żądaniu. Tak
Zaznaczanie pól Wiadomości e-mail, aby wysyłać powiadomienia. Nie
Działanie czyszczenia przy użyciu Adobe IMS — klienci indywidualni  
Usuwanie wszystkich użytkowników posiadających określony identyfikator Adobe ID/adres e-mail ze wszystkich kont testowych. Tak
Usuwanie wszystkich użytkowników konta testowego, jeśli podany adres e-mail / Adobe ID był twórcą konta. Tak
Usuwanie wybranego adresu e-mail ze wszystkich pól wszystkich kont testowych. Tak

Aplikacja Prime jest zgodna z przepisami RODO. Więcej informacji o zgodności z przepisami RODO znajdziesz w artykule Zgodność usługi Learning Manager z przepisami RODO.

Często zadawane pytania

1.Ile dni zajmuje wykonanie żądania czyszczenia?

Żądanie wyczyszczenia użytkowników zostanie wykonane w ciągu maksymalnie 30 dni.

2. Czy usługa Learning Manager pozwala na czyszczenie wsadowe?

Tak. Czyszczenie można wykonać jako operację wsadową. Może to obejmować maksymalnie 50 użytkowników.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto