Podręcznik użytkownika Anuluj

Raporty

 1. Podręcznik użytkownika usługi Learning Manager
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Learning Manager
  4. Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites
  5. Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO
  6. Ułatwienia dostępu w usłudze Learning Manager
  7. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczynanie pracy jako instruktor w usłudze Learning Manager
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  6. Rynek zawartości
  7. Raporty
  8. Ścieżki edukacyjne
  9. Plany edukacyjne
  10. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Learning Manager
  11. Materiały pomocnicze
  12. Certyfikacje
  13. Katalogi
  14. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  15. Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
  16. Wiele metod logowania jednokrotnego
  17. Konta partnerskie
  18. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  19. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  20. Gamifikacja
  21. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  22. Odznaki
  23. Motywy kolorystyczne
  24. Transkrypty ucznia
  25. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  26. Odtwarzacz Fluidic
  27. Komunikaty
  28. Szablony wiadomości e-mail
  29. Integracja Adobe Connect
  30. Ustawienia
  31. Powiadomienia
  32. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  33. Pierwsze kroki w roli Administratora
  34. Czyszczenie danych użytkowników
  35. Znaczniki
  36. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  37. Role niestandardowe
  38. Etykiety katalogu
  39. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
  40. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  41. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  42. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki usługi Learning Manager
  3. Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Learning Manager
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w usłudze Learning Manager
  19. Program Adobe Learning Manager
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Learning Manager
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Learning Manager
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Learning Manager wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Learning Manager
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Learning Manager
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Learning Manager
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu
  22. Brak przycisków opcji
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Learning Manager
Uwaga:

Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Zapoznaj się z raportami dostępnymi w roli administratora w usłudze Learning Manager.

Usługa Adobe Learning Manager pozwala tworzyć różne raporty, aby śledzić, monitorować i kontrolować czynności wykonywane przez uczniów. Działania uczniów są automatycznie monitorowane i zapisywane w bazie danych. Właśnie w oparciu o tę bazę danych powstają raporty dla przełożonych i dla administratora.

Przegląd

Proces generowania raportów jest podobny zarówno dla administratora, jak i przełożonego. Przełożeni mogą wyświetlać raporty dotyczące swoich podwładnych, natomiast administrator ma wgląd we wszystkie raporty, dotyczące całej organizacji.

Raporty są agregowane w interfejsie. Raport musi istnieć w interfejsie. Standardowo na stronie raportów jest używany Interfejs domyślny. Każdy dodany przez użytkownika raport trafia do tego interfejsu domyślnego. Aby dodać raporty do poszczególnych interfejsów, kliknij strzałkę menu rozwijanego i wybierz opcję Dodaj raport. Więcej informacji na temat tworzenia interfejsów znajdziesz na tej stronie w sekcji Interfejsy.

Interfejsy Podsumowanie edukacji

Jest dostępny raport podsumowujący całej aktywności edukacyjnej na platformie. Na tej stronie są dostępne informacje podsumowujące o zespole i profilach zewnętrznych wybranego użytkownika najwyższego poziomu. Można też określić zakres czasowy:

 • Podsumowanie edukacji obejmujące rejestracje, widoki i ukończenia
 • Najważniejsze umiejętności
 • Podsumowanie zgodności
Wykresy podsumowujące
Wykresy podsumowujące

Jeśli istnieją wewnętrzni przełożeni najwyższego poziomu, ich pozycje zostaną wyświetlone jedna po drugiej. 

Wszystkie profile zewnętrzne zostaną wyświetlone po profilach wewnętrznych (wewnętrznych użytkownikach najwyższego poziomu).

Jeśli profil zewnętrzny ma przełożonego, na liście rozwijanej Wyświetlanie danych dla zostanie wyświetlona hierarchia przełożonych.Użytkownicy są widoczni w hierarchii przełożonych na wszystkich stronach szczegółów (podsumowania edukacji, zgodności i stanu umiejętności).

W przeciwnym wypadku wszystkie dane poszczególnych użytkowników są widoczne na liście.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o rejestracji poszczególnych zespołów wewnętrznych, kliknij opcję Szczegóły podsumowania edukacji.

Szczegóły podsumowania edukacji
Szczegóły podsumowania edukacji

Klikając dowolną rejestrację, można wyświetlić uczniów obsługiwanych przez poszczególnych przełożonych, a także rejestracje do poszczególnych elementów edukacyjnych.Są też dostępne informacje o postępach i ukończeniu elementów przez uczniów.

Uczniowie przełożonego
Uczniowie przełożonego

Kliknij dowolny zespół, aby wyeksportować raport na jego temat w formacie CSV. Administrator może wyeksportować raport dotyczący dowolnej grupy użytkowników i dowolnego użytkownika, wybierając grupę lub użytkownika i używając opcji eksportowania szczegółów na liście rozwijanej Działanie.

Można też wyświetlić wykres słupkowy umiejętności, które są zdobywane lub zostały zdobyte. Na tym wykresie można dodawać i usuwać umiejętności zależnie od potrzeb.

Wykres słupkowy złożonych stanów umiejętności
Wykres słupkowy złożonych stanów umiejętności

Ostatnia wizualizacja pozwala sprawdzić stan zgodności uczniów, aby podjąć odpowiednie działania.

Administrator może wyświetlać poszczególne dane szkoleń w interfejsie zgodności.

Załóżmy na przykład, że administrator wybrał trzy szkolenia, których zgodność chce śledzić. Usługa Learning Manager pozwala wykonać migawkę zgodności wszystkich szkoleń naraz.

Następnie administrator może kliknąć dowolne szkolenie, aby szybko wyświetlić jego zgodność.

Interfejs Zgodność
Interfejs Zgodność

Są też dostępne stany zgodności poszczególnych zespołów wewnętrznych.

Kliknij łącze Szczegóły stanu zgodności u dołu wizualizacji.

Spowoduje to wyświetlenie liczby uczniów danego zespołu, którzy działają zgodnie lub niezgodnie z zasadami edukacji.

Stan zgodności zespołu
Stan zgodności zespołu

Udostępnianie szkoleń przełożonym

Usługa Learning Manager zawiera interfejs zgodności dostępny dla wszystkich administratorów i przełożonych.Przełożonym umożliwia on śledzenie zgodności dotyczącej określonego szkolenia wśród członków ich zespołu.Administratorzy mogą zezwalać wszystkim przełożonym na dodawanie szkoleń związanych ze zgodnością i śledzenie ich w interfejsach przełożonych. 

Usługa Learning Manager zawiera obieg pracy Udostępnij przełożonym, za pomocą którego administratorzy mogą udostępniać szkolenia przełożonym do umieszczania w ich interfejsach zgodności.Dzięki temu przełożeni nie muszą nic robić, aby od razu rozpocząć śledzenie zgodności.

Administrator może udostępnić zbiór kursów szkoleniowych pojedynczemu przełożonemu lub ich grupie. Ten mechanizm udostępniania ułatwia przełożonym śledzenie zgodności w zespole w kontekście określonego szkolenia.

Administrator może wysłać domyślną listę szkoleń związanych ze zgodnością, która będzie dostępna w interfejsie zgodności przełożonego.

Udostępnianie szkoleń

 1. Na ekranie Raporty > Podsumowanie edukacji przewiń w dół i kliknij zakładkę Udostępnij przełożonym

  Udostępnianie szkoleń przełożonym
  Udostępnianie szkoleń przełożonym

 2. Aby dodać szkolenie lub kilka szkoleń, kliknij opcję Udostępnij więcej.

 3. W oknie dialogowym Udostępnij przełożonym
  wybierz szkolenia i przełożonych.

  Wybieranie szkoleń do udostępnienia przełożonym
  Wybieranie szkoleń do udostępnienia przełożonym

 4. Kliknij przycisk Udostępnij.

Szkolenie zostanie udostępnione określonym przełożonym.

Wyświetlanie szkoleń

Na liście udostępnionych szkoleń kliknij przycisk Wyświetl.Możesz wyświetlać szkolenia przydzielone określonym przełożonym.

Wycofywanie szkoleń

 1. Aby wycofać szkolenie przełożonego, kliknij przycisk Wycofaj.
 2. Kliknij opcję Kontynuuj. Udostępnione szkolenie zostanie wycofane z interfejsu zgodności tego przełożonego.

Interfejsy aktywności użytkowników

Wyświetl podsumowanie aktywności wszystkich użytkowników platformy w czasie. Skonfiguruj grupy użytkowników i użyj filtrów.

Interfejs aktywności użytkowników zawiera informacje o działaniach użytkowników konta. Są dostępne trzy raporty:

 • Zarejestrowani użytkownicy. W tym raporcie znajdziesz informacje o liczbie użytkowników zarejestrowanych na koncie w kolejnych tygodniach. W przypadku kont z licencjonowaniem opartym na aktywnych jednostkach w miesiącu ten raport zawiera te jednostki.

 • Raport odwiedzin użytkowników. W tym raporcie znajdziesz informacje o liczbie użytkowników korzystających z platformy w kolejnych dniach. Jest też dostępny raport miesięczny.

 • Czas poświęcony na naukę. W tym raporcie znajdziesz informacje o tym, ile czasu poświęcono na naukę na platformie w kolejnych dniach. Jest też dostępny raport miesięczny.

Zarejestrowani użytkownicy

Usługa Learning Manager zapisuje liczbę użytkowników zarejestrowanych w systemie w każdym tygodniu. Administratorzy mogą dzięki temu raportowi łatwiej sprawdzić, ilu użytkowników było zarejestrowanych danego dnia tygodnia. Po zapisaniu liczba użytkowników zarejestrowanych w danym tygodniu nie zmienia się. Historyczna liczba zarejestrowanych użytkowników nie ma związku z bieżącymi uczniami w systemie.

W tym raporcie znajdziesz informacje o liczbie użytkowników zarejestrowanych na koncie w kolejnych tygodniach.

W przypadku kont z licencjonowaniem opartym na aktywnych jednostkach w miesiącu ten raport zawiera te jednostki.

Raport Zarejestrowani użytkownicy
Raport Zarejestrowani użytkownicy

W przypadku kont rozliczanych według aktywnych jednostek w miesiącu:

Raport Miesięczni aktywni użytkownicy

Ten raport zawiera liczbę uczniów aktywnych na platformie edukacyjnej w poszczególnych miesiącach. Jeśli dana osoba wykona dowolne działania edukacyjne wymienione tutaj, jest uznawana za aktywnego użytkownika w danym miesiącu. Aktywne jednostki w miesiącu są obliczane w ten sam sposób.

Po obliczeniu i zapisaniu liczba aktywnych jednostek w miesiącu nie ulega zmianie. Wyświetlana liczba historyczna nie ma związku z bieżącymi uczniami w systemie.

Odwiedziny użytkowników

Ten raport zawiera łączną liczbę uczniów korzystających z systemu w danym dniu lub okresie miesiąca. Przeglądanie platformy bez używania funkcji edukacyjnych jest traktowane jako uzyskiwanie dostępu do niej. Pomaga to administratorowi sprawdzić, ilu użytkowników łącznie korzysta z systemu. W pierwszym dniu miesiąca usługa Learning Manager tworzy rejestr sumy użytkowników korzystających z platformy w poprzednim miesiącu. Zapisywane są też informacje o grupach tych użytkowników.

Zapis obejmuje tylko te grupy użytkowników, które skonfigurował administrator. Administrator może filtrować grupy użytkowników, aby badać dane historyczne w okresach miesięcznych. Jeśli konfiguracja grup użytkowników zmieni się, a usługa Learning Manager nie zapisała danych dotyczących danej grupy użytkowników we wcześniejszych miesiącach, nie można wyświetlić danych dla nowo skonfigurowanych grup. 

Ten raport obejmuje użytkowników korzystających z platformy w dowolnych formatach, takich jak strona internetowa, aplikacja mobilna czy rozwiązania niestandardowe. Wykres użycia aplikacji na urządzeniach obejmuje tylko użytkowników korzystających z usługi Learning Manager w aplikacji na urządzeniach. Dzięki temu administrator może zbadać użycie aplikacji mobilnej na koncie. 

Raport Odwiedziny użytkowników
Raport Odwiedziny użytkowników

Raport Czas poświęcony na naukę

Te wykresy z dwiema osiami zawierają cały łączny czas poświęcony na naukę przez wszystkich uczniów w okresie 12 miesięcy. Druga oś reprezentuje medianę czasu poświęconego na naukę na osobę.

Czas poświęcony na naukę różnych elementów edukacyjnych, takich jak programy edukacyjne i certyfikacje, jest obliczany w następujący sposób:

 • Kurs realizowany we własnym tempie z zawartością statyczną i interaktywną
 • Kursy z ćwiczeniami i adresem URL
 • Sesje weekendowe z włączoną flagą weekendu 
 • Sesja połączenia wideokonferencji, gdzie obecność jest oznaczana automatycznie
 • Czas poświęcony na naukę różnych elementów edukacyjnych, takich jak programy edukacyjne i certyfikacje
 • Elementy interfejsu xAPI w przypadku kursu z ćwiczeniami xAPI

Wykres można wyeksportować jako arkusz kalkulacyjny programu Excel.

Jest dostępny filtr umożliwiający wybranie konfiguracji grupy użytkowników, który ułatwia przeglądanie danych poszczególnych grup.

Wybrany filtr dat i grupy użytkowników jest stosowany do odpowiednich wykresów w interfejsie. 

Uwaga:

W przypadku raportów Odwiedziny użytkowników i Czas poświęcony na naukę są domyślnie wyświetlane dane obejmujące całe konto (gdy nie skonfigurowano żadnej grupy użytkowników).

Interfejs Zawartość szkoleniowa

Interfejs Zawartość szkoleniowa zawiera informacje o szkoleniach dostępnych na platformie. Pozwala wyświetlić popularne szkolenia lub wszystkie dostępne szkolenia.

Raport Szkolenia

Ten raport zawiera informacje o łącznej liczbie szkoleń dostępnych (opublikowanych) na platformie w poszczególnych miesiącach. Wskazuje on zmiany liczby dostępnych szkoleń w czasie.

Raport na temat szkoleń
Raport na temat szkoleń

Raport Aktywne szkolenia

Ten raport zawiera informacje o aktywnych szkoleniach w danym zakresie czasu. Szkolenia są aktywne, gdy je zarejestrowano, zostały wyświetlone w odtwarzaczu lub ukończono je w określonym czasie.

Gdy nie skonfigurowano grup użytkowników, dla aktywnych szkoleń można wybrać dane wszystkich wewnętrznych grup użytkowników najwyższego poziomu (o roli przełożonego). Oprócz grup użytkowników najwyższego poziomu można w razie potrzeby skonfigurować 10 dodatkowych grup.

Raport Aktywne szkolenia
Raport Aktywne szkolenia

Uwaga:

Dane nie są wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami w przypadku wybrania filtrów Wszyscy użytkownicy i 12 miesięcy, ale są poprawne w przypadku wybrania opcji Wszystkie wewnętrzne grupy użytkowników
.

Odniesienie

Mierzona wartość

Opis

1

Współczynnik rozpoczęcia (%)

Odsetek liczby uczniów, którzy rozpoczęli kurs, względem liczby rejestracji.

2

Współczynnik ukończenia (%)

Odsetek liczby użytkowników, którzy ukończyli kurs, względem łącznej liczby osób, które go rozpoczęły.

3

Informacje zwrotne uczniów

Średnia z wszystkich otrzymanych odpowiedzi z informacjami zwrotnymi L1 w skali od 1 do 10, zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej.

4

Informacje zwrotne przełożonych

Średnia z wszystkich otrzymanych odpowiedzi z informacjami zwrotnymi L3 w skali od 1 do 5, zaokrąglona do najbliższej liczby całkowitej.

Raport na temat szkoleń zawiera dwie dodatkowe kolumny:

 1. Średnia liczba gwiazdek (ocena) kursu.
 2. Liczba uczniów, którzy ocenili kurs.
 3. Osadzona ścieżka
 4. Identyfikator osadzonej ścieżki
 5. Identyfikator osadzonego kursu
Uwaga:

Wartości Współczynnik rozpoczęcia, Współczynnik ukończenia, Informacje zwrotne uczniów i Informacje zwrotne przełożonych nie zależą od zastosowanych filtrów. Filtry wpływają tylko na dane rejestracji, widoki i ukończenia.

Uwaga:

W obu raportach (Zawartość szkoleniowa, Aktywność użytkowników) można skonfigurować maksymalnie 10 grup użytkowników. Przetworzenie nowych filtrów w celu ich pełnego udostępnienia może zająć do 24 godzin.

Interfejs Raporty

Interfejs zawiera zbiór raportów. Raporty można grupować z użyciem interfejsów stosownie do potrzeb.

Raporty przykładowe

Po kliknięciu karty Przykładowe raporty można przejrzeć raporty oparte na przykładowych danych. Pozwoli to zapoznać się z różnymi typami zaawansowanych raportów, które można generować z użyciem danych swojego konta.

Interfejs Raporty

Po kliknięciu tej karty są wyświetlane wszystkie interfejsy utworzone przez danego użytkownika. Z listy rozwijanej Wyświetl interfejs można wybrać interfejs domyślny lub dowolny z samodzielnie utworzonych interfejsów.

Tworzenie interfejsów

 1. Kliknij po prawej stronie opcję Dodaj interfejs, aby rozpocząć tworzenie własnych interfejsów.

  Dodawanie interfejsów
  Dodawanie interfejsów

 2. Podaj nazwę i opis interfejsu.

 3. Jeśli chcesz udostępnić interfejs któremuś Przełożonemu, wybierz go w polu Udostępnij. Możesz użyć dowolnych normalnych kryteriów wyboru dla tej operacji.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

Nowo utworzony interfejs można wyświetlić na karcie Interfejs Raporty.

Aby dodać raporty do interfejsu, należy kliknąć listę rozwijaną w prawym górnym rogu okna interfejsu i wybrać opcję Dodaj raport. Utworzony w ten sposób raport będzie powiązany z danym interfejsem.

Uwaga:

Raporty tworzone przez kliknięcie opcji Dodaj w prawym górnym rogu strony Raporty są dodawane do interfejsu domyślnego.

Współdzielone interfejsy

Udostępnione interfejsy to zbiór raportów udostępnionych przez innych użytkowników z organizacji. Wszelkie raporty dodane do interfejsu udostępnionego są automatycznie udostępniane innym użytkownikom, którzy mają do niego dostęp.

Interfejs można udostępnić na dwa sposoby:

 • Wprowadzając użytkowników w polu Udostępnij.
 • Wybierając opcję Edytuj tablicę z listy rozwijanej i wprowadzając dane użytkownika.
Uwaga:

Przełożony może przeglądać raporty swoich członków zespołu z poziomu interfejsu udostępnionego.

Pobieranie

Wyeksportowany arkusz raportu zawiera szczegółowe informacje, a nie jedynie podsumowanie. Pobrany raport ma format zgodny z transkryptem ucznia.

Tworzenie raportów

 1. Kliknij opcję Raporty w lewym panelu. Zostanie wyświetlona strona z podsumowaniem dotyczącym raportów.

  Uwaga:

  Domyślnie na karcie z przykładowym interfejsem są wyświetlane co najmniej trzy raporty przykładowe. Mają jedynie pomóc w zrozumieniu, jak tworzyć raporty i dostosowywać je do określonych potrzeb. 

 2. Kliknij opcję Dodaj w prawym górnym rogu strony.

 3. W oknie dialogowym Dodaj raport można wybrać zdefiniowane raporty lub raporty Niestandardowe z listy rozwijanej Typ. Jeśli wybierzesz zdefiniowany raport, formularz zostanie automatycznie wypełniony. Możesz wprowadzić zmiany w niektórych polach i kliknąć przycisk Zapisz. Dodaje to raport do domyślnego interfejsu.

  Utwórz raport
  Utwórz raport

  W polu Rodzaj raportu można wybrać gotowy zestaw raportów albo wybrać niestandardowe wartości. Gotowy zestaw zapewnia dostęp do następujących raportów:

  • Umiejętności przypisane i zdobyte
  • Kursy rozpoczęte i ukończone
  • Efektywność kursów
  • Programy edukacyjne rozpoczęte i ukończone
  • Czas spędzony na naukę wg kursu
  • Czas spędzony na naukę wg kwartału
  • Postęp certyfikacji
 4. Wybierz Oś Y dla raportu z rozwijanej listy opcji. W przypadku niektórych kryteriów można wybrać stan lub stany z pola Stany. Jeśli na przykład głównym kryterium są statystyki dotyczące kursów, dostępne są stany Ukończone, Nieukończone, Zarejestrowano itd. Dane z zakresu podstawowego są przedstawiane w raporcie za pomocą wykresów słupkowych.

  Osie raportów
  Osie raportów

 5. Wybierz kryteria/zakres dla drugiej Osi Y raportu z opcji w liście rozwijanej. Na przykład dla opcji dotyczącej rejestracji do udziału w programie edukacyjnym można wybrać stan lub stany z pola rozwijanego Stany. Dane z zakresu dodatkowego są przedstawiane w postaci wykresów liniowych.

 6. Wybierz odpowiednie kryteria dla Osi X raportu z opcji w liście rozwijanej. Jeśli na przykład oś X ma dotyczyć daty, jest dostępna opcja pogrupowania danych dla osi X według dnia, miesiąca, kwartału i roku.

 7. W sekcji Zakres czasowy wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej. Dostępne opcje to:

  • Ostatni miesiąc
  • Kwartał
  • Rok
  • Ostatnie 90 dni
  • Ostatnie 365 dni
  • Zakres dat. Podaj wartości w polach Od i Do daty.
  Filtr czasowy raportu
  Filtr czasowy raportu

 8. Sekcja filtrów

  Filtry pojawiają się u dołu okna dialogowego Dodaj raportu w oparciu o wybrane typy raportów. Poniżej opisano część tych najważniejszych.

  • Przełożony: Można wybrać dowolnego z przełożonych, kierując się hierarchią. W przypadku niektórych przełożonych mogą istnieć podlegający im przełożeni, którym z kolei są podporządkowani liczni pracownicy.
  • Profil: Tutaj określa się funkcję pełnioną przez pracownika. Pozwala to przeglądać raporty w oparciu o ich profil/stanowisko. Mogą to być funkcje takie jak informatyk, inżynier itp.
  • Grupa użytkownika: W tym miejscu wybiera się grupę użytkowników, według której mają być filtrowane raporty. W usłudze Learning Manager są używane grupy użytkowników, które zdefiniowano dla danego konta (są one pobierane z modułu Użytkownicy).
  • Zawartość: Raport można przefiltrować w oparciu o dowolny kurs z listy rozwijanej.

  Rozwiń tę sekcję i wybierz wymagane filtry.

  Wybierz filtry
  Wybierz filtry

 9. Kliknij opcję Zapisz, aby zakończyć tworzenie raportu.

  Przykładowy raport
  Przykładowy raport

Edytuj raport

Kliknij strzałkę rozwinięcia w raporcie i wybierz opcję Edytuj raport.

raport

Wprowadź wymagane zmiany w raporcie. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz.

Przenieś raport do interfejsu

Wybierz tę opcję, aby przenieść bieżący raport do istniejącego interfejsu. Aby przenieść raport, kliknij opcję Przenieś do interfejsu.

przenieś raport do interfejsu

Wybierz interfejs, do którego chcesz przenieść raport, i kliknij przycisk Przenieś.

Utwórz kopię raportu

Aby utworzyć kopię raportu, wybierz opcję Utwórz kopię.

kopiuj raport

Wybierz interfejs, do którego chcesz skopiować raport. Aby rozpocząć kopiowanie, kliknij przycisk Kopiuj.

Usuń raport

Aby usunąć raport, wybierz opcję Usuń raport. Po usunięciu raportu nie można go przywrócić.. Ten proces jest nieodwracalny. Zachowaj ostrożność podczas usuwania raportu.

Usuń raport

Pobierz raport

Aby pobrać raport, wybierz opcję Pobierz raport.

Pobierz raport

Zmień rozmiar raportu

Rozmiar raportu można zmienić na 1×1 (średni) lub 1×2 (duży). Daje to lepszy ogląd raportów. Można je tez łatwo przybliżać i przesuwać widok.

Raporty dotyczące grup użytkowników

Można porównywać wyniki różnych grup użytkowników, np. działów, partnerów zewnętrznych i ról, z wynikami innych grup użytkowników albo zestawiać je z innymi celami edukacyjnymi.

Grupy użytkowników

Aby wygenerować raporty w oparciu o grupy użytkowników, należy wybrać opcję Grupa użytkownika z listy rozwijanej dla osi X zgodnie z poniższym zrzutem ekranu.

Raporty dotyczące grup użytkowników
Raporty dotyczące grup użytkowników

Aby wybrać grupę użytkowników, wpisz nazwę grupy. Możesz zobaczyć sugerowane grupy, wyświetlane zgodnie z wprowadzonym ciągiem. Po wyświetleniu listy grup wybierz wymaganą grupę użytkowników.

Możesz także wybrać wiele grup użytkowników za pomocą wyszukiwania z wyprzedzeniem.

Po zapisaniu ustawień i wygenerowaniu raportu obejmującego wiele grup użytkowników wszystkie te grupy będą widoczne na wykresie jako umieszczone obok siebie słupki na osi X. 

Ten raport dotyczący grup użytkowników pozwala porównywać wyniki poszczególnych działów/oddziałów/ról i oceniać ich osiągnięcia w dziedzinie szkoleń. 

Typy raportów

Usługa Adobe Learning Manager obsługuje cztery podstawowe typy raportów: Ukończenie, Czas spędzony, Umiejętności i Efektywność. Korzystając z wyszczególnionych poniżej typów raportów, można wygenerować ponad 300 różnych wersji raportów:

 • Statystyki udostępniania kursów uczniom
 • Raport dot. efektywności kursów
 • Raport w oparciu o umiejętności uczniów
 • Statystyki dotyczące rejestracji udziału uczniów w programie edukacyjnym
 • Czas spędzony na naukę przez uczniów
 • Liczba uczniów
 • Postęp certyfikacji

Wyświetlanie raportów

Na stronie dotyczącej Raportów można wyświetlić wszystkie raporty. Każdy raport można zminimalizować, klikając ikonę minusa (-) w jego prawym górnym rogu. Aby ponownie wyświetlić raport, należy kliknąć ikonę plusa (+).

Szybkie wyświetlanie raportów z różnymi datami

Można zmienić przedział czasowy dla dowolnego raportu i szybko wyświetlić raport wynikowy bez jego modyfikowania i zapisywania. W tym celu należy kliknąć ikonę edycji (strzałkę na poniższym zrzucie ekranu) obok zakresu dat, takiego jak Od początku kwartału czy Ostatni rok. Następnie należy wybrać nową wartość z menu rozwijanego i kliknąć symbol haczyka, aby potwierdzić zmianę. Zmianę można anulować, klikając symbol X.

Uwaga:

Wartości daty wprowadzone w celu wyświetlenia raportów są tymczasowe. Ten widok raportów nie jest pobierany po kliknięciu opcji Pobierz. Ma charakter doraźny.

Liczba uczniów
Liczba uczniów

Szybkie wyświetlanie raportów dla różnych przełożonych

Osoba, której podlega wielu przełożonych, może szybko wyświetlić raporty dla każdego z nich. Po wybraniu nazwiska przełożonego z listy rozwijanej pojawi się powiązany z nim raport.

Uwaga:

Wartości przełożonego wprowadzone w celu wyświetlenia raportów są tymczasowe. Ten widok raportów nie jest pobierany po kliknięciu opcji Pobierz. Ma charakter doraźny.

Wyświetlanie raportów z kursu

Można wyświetlić raporty dla danego kursu, wykonując poniższe czynności:

 1. Kliknij łącze Wyświetlanie raportów z kursu w zakładce Moje interfejsy na stronie Raporty.
  Zostanie wyświetlone okno podręczne.Znajduje się w nim pole wprowadzania tekstu, w którym można wprowadzić wymagany kurs. Na liście rozwijanej pojawiają się sugerowane nazwy kursów. Wybierz kurs z ukazanej listy.

  Wyświetlanie raportów z kursu
  Wyświetlanie raportów z kursu

 2. Wybierz kurs z listy rozwijanej i kliknij opcję Pokaż.

 3. Nastąpi przekierowanie na stronę wyników Testu wybranego kursu, aby wyświetlić odpowiedni raport.

Edytowanie / przenoszenie na tablicę / tworzenie kopii / usuwanie / zmiana wielkości raportu

Kliknięcie strzałki menu rozwijanego w prawym górnym rogu dowolnego raportu zapewnia dostęp do opcji edycji raportu, przeniesienia go do innego interfejsu, utworzenia jego kopii, usunięcia go i zmiany jego wielkości.

Edytowanie / przenoszenie do innego interfejsu / tworzenie kopii / usuwanie / zmiana wielkości raportów
Edytowanie / przenoszenie do innego interfejsu / tworzenie kopii / usuwanie / zmiana wielkości raportów

Edytuj. Aby w trakcie modyfikowania danych przywrócić początkowe wartości, kliknij opcję Resetuj. Po zmodyfikowaniu wartości kliknij opcję Zapisz.

Przesuń do interfejsu. Bieżący raport można przenieść do innego interfejsu, który wybiera się z listy interfejsów.

Utwórz kopię. Raport można skopiować do tego samego interfejsu lub do innego, wybranego z listy.

Usuń. Kliknij opcję Usuń, aby skasować raport. Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy/prośba o potwierdzenie zamiaru usunięcia raportu.

Zmień rozmiar. Wielkość raportu można zmienić na 1×1 (średni) lub 2×2 (duży).

Generowanie i przeglądanie raportów dla konta partnerskiego

Jako administrator, oprócz generowania raportów dla swojego konta, możesz również generować i przeglądać raporty dla kont partnerskich.

W przypadku założenia kont partnerskich z innym użytkownikiem możliwe jest przeglądanie raportów dla tego konta z poziomu strony Raporty. Podczas tworzenia raportu dostępne będzie pole Wybierz konto. Z listy rozwijanej, na której znajdują się wszystkie konta partnerskie, z którymi użytkownik jest powiązany, należy wybrać konto, dla którego mają zostać wyświetlone udostępnione raporty.

Zarządzanie raportami dla konta partnerskiego
Zarządzanie raportami dla konta partnerskiego

 1. Wybierz osie X i Y dla tego raportu i wybierz datę dla tego raportu.

 2. W polu filtrów opcja Katalogi udostępnione jest automatycznie zaznaczona. Jest to obowiązkowe. Jeśli opcja Katalog udostępniony nie jest zaznaczona, oznacza to, że nie można generować ani przeglądać raportów dla konta partnerskiego.

 3. Z listy rozwijanej poniżej opcji Katalog udostępniony wybierz katalog, dla którego chcesz wyświetlić raport.

 4. Kliknij opcję Zapisz.

  Wybieranie opcji Katalog udostępniony dla konta partnerskiego
  Wybieranie opcji Katalog udostępniony dla konta partnerskiego

 5. Po kliknięciu przycisku Zapisz wyświetli się graficzna reprezentacja raportów w domyślnym interfejsie. Z poziomu tego interfejsu można dalej filtrować raport wg przełożonych dla danego konta.

 6. Jeśli użytkownik wprowadził jakiekolwiek zmiany w katalogu, zostaną one natychmiast odzwierciedlone w raportach i interfejsie generowanym przez partnera. Jednak, gdy partner modyfikuje katalog, zmiany nie pojawiają się automatycznie w interfejsie użytkownika. 

 7. Jeśli chcesz, aby dochodziło do automatycznej aktualizacji interfejsu, partner musi wysłać do niego nowe żądanie.

  Uwaga:

  Przełożeni nie mogą przeglądać raportów partnerskich.

Subskrypcje za pośrednictwem wiadomości e-mail

Po zasubskrybowaniu raportów użytkownik otrzymuje je w wiadomościach e-mail.

Na stronie Raporty należy kliknąć kartę Subskrypcja. Zostanie wyświetlona strona Subskrypcja raportów.

Należy zacząć wpisywać nazwę raportu w polu Raporty i wybrać odpowiednią nazwę z listy rozwijanej. Z listy można wybrać częstotliwość otrzymywania wiadomości e-mail. Można również dodać temat wiadomości e-mail i podać alternatywny adres e-mail.

Subskrypcje można edytować i usuwać.

Raporty programu Excel

Karta Raporty programu Excel umożliwia eksportowanie raportów w formacie XLS.

Poniżej przedstawiono rodzaje raportów dostępnych do pobrania.

 • Raporty z kursów
 • Transkrypty uczniów
 • Raporty na temat komunikatów
 • Raporty na temat materiałów pomocniczych
 • Ścieżka audytu zawartości
 • Ścieżka audytu użytkownika
 • Raport na temat logowania/uzyskiwania dostępu
 • Transkrypty z gamifikacji

Raporty z kursów

Administrator może pobierać raporty z kursów. Należy wykonać następujące kroki:

 1. Wybierz opcję Raporty > Raporty programu Excel > Raporty z kursów.

 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Raport z kursu. Wybierz kurs, dla którego chcesz pobrać raport, i kliknij przycisk Pokaż.

  Raporty z kursów
  Raporty z kursów

 3. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę kursu. Można wyeksportować wynik testu według użytkownika (user) i wg pytania w oparciu o poszczególne rejestracje, wybierając konkretny typ rejestracji.

 4. Należy wybrać opcję Eksportuj wyniki testu, aby wyeksportować raport. Zostanie wyświetlone okno Żądanie wygenerowania raportu. Należy kliknąć OK, aby potwierdzić.

  Żądanie wygenerowania raportu
  Żądanie wygenerowania raportu

  Uwaga:

  Jeśli dla modułu ustawiono opcję zezwalającą na podejmowanie wielu prób, wyeksportowany raport dotyczący wyników testu będzie zawierał szczegółowe informacje dotyczące wyniku dla każdej próby.

Transkrypty uczniów

Usługa Adobe Learning Manager pozwala administratorom w organizacji generować transkrypty powiązane z uczniami. Raport na temat transkryptu ucznia zawiera następujące informacje:

 1. Transkrypt ucznia: Interfejs aktywności edukacyjnej
 2. Umiejętność: Interfejs umiejętności
 3. Interfejs zgodności

Transkrypty uczniów w raportach w formacie Excel zawierają kolumny Wymagane punkty i Uzyskane punkty w liczbach dziesiętnych.

Więcej informacji na temat generowania raportów znajdziesz w artykule Transkrypt ucznia.

Raporty na temat komunikatów

Administrator może wygenerować raport z wszystkich wysyłanych komunikatów. Raport zawiera następujące informacje szczegółowe:

 • Rodzaj komunikatu
 • Nazwa komunikatu
 • Data komunikatu
 • Stan komunikatu
 • Imię i nazwisko ucznia

Aby pobrać raport, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

 1. Wybierz opcję Raporty > Raporty programu Excel > Raporty na temat komunikatów. Zostanie wyświetlone okno Żądanie wygenerowania raportu. Kliknąć przycisk Ok.

 2. Kolejno wybrać opcje Komunikaty > Działania > Eksportuj raport.

  Raporty na temat komunikatów
  Raporty na temat komunikatów

 3. Można wyeksportować raport dla konkretnego komunikatu, klikając opcję Eksportuj raport pod ikoną ustawień.

  Raport na temat konkretnych komunikatów
  Raport na temat konkretnych komunikatów

Raporty na temat materiałów pomocniczych

Materiały pomocnicze to zawartość szkoleniowa, do której uczeń ma dostęp bez konieczności rejestrowania się do udziału w jakimkolwiek elemencie edukacyjnym, takim jak kurs czy program edukacyjny. Administratorzy mogą wyodrębniać i pobierać raporty na temat materiałów pomocniczych.

Taki raport zawiera następujące informacje:

 • Nazwa
 • Rodzaj materiału pomocniczego
 • Stan materiału pomocniczego (opublikowany lub wycofany)
 • Data rejestracji
 • Data ukończenia
 • Data pobrania
 • Imię i nazwisko ucznia
 • Imię i nazwisko przełożonego
 • Autor

Aby pobrać raport, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Wybierz opcję Raporty > Raporty programu Excel > Raporty na temat materiałów pomocniczych. Zostanie wyświetlone okno Żądanie wygenerowania raportu. Kliknąć opcję Ok.
 • Kolejno wybrać opcje Materiały pomocnicze > Działania > Eksportuj raport.
Raport na temat materiałów pomocniczych
Raport na temat materiałów pomocniczych

 • Można również wyeksportować raport dla konkretnych materiałów pomocniczych, klikając opcję Eksportuj raport pod ikoną ustawień.
Raport na temat konkretnych materiałów pomocniczych
Raport na temat konkretnych materiałów pomocniczych

Raporty na temat materiałów pomocniczych

Po wybraniu z listy raportu na temat materiałów pomocniczych zostaną wyświetlone dwie opcje:

Raporty na temat materiałów pomocniczych

Jeśli wybierzesz tę opcję, zostaną pobrane wszystkie zawarte w systemie materiały pomocnicze oraz związane z nimi metadane i szkolenia.

Pobrany raport będzie zawierał następujące pola:

 • Nazwa materiału pomocniczego
 • Języki
 • Identyfikator
 • Typ
 • Czas trwania (w minutach)
 • Stan
 • Data opublikowania (strefa czasowa UTC)
 • Utworzone wg nazwy
 • Utworzone wg adresu e-mail
 • Utworzone wg unikatowego identyfikatora użytkownika
 • Katalogi
 • Ścieżki edukacyjne
 • Kursy
 • Znaczniki
 • Umiejętności

Raport dotyczący rejestracji użytkowników do materiałów pomocniczych

Raport dotyczący rejestracji zawiera szczegóły rejestracji użytkowników oraz inne informacje.

Raporty Ścieżka audytu zawartości

Generator raportów Ścieżka audytu zawartości pozwala utworzyć raport dotyczący wszystkich zmian i poprawek wprowadzonych w kursie w całym jego cyklu życia w systemie. Wygenerowany raport zawiera następujące informacje:

 • Identyfikator obiektu
 • Nazwa obiektu
 • Rodzaj obiektu
 • Rodzaj zmiany
 • Opis
 • Identyfikator powiązanego obiektu
 • Nazwa powiązanego obiektu
 • Modyfikacja: nazwa użytkownika
 • Modyfikacja: identyfikator użytkownika
 • Data modyfikacji (strefa UTC)

Informacje dotyczące metadanych nie są zawarte w wygenerowanym raporcie.

Aby wygenerować raport Ścieżka audytu kursu, wykonaj te kroki.

 1. Wybierz opcję Raport > Raporty programu Excel > Ścieżka audytu kursu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ścieżka audytu zawartości.

  Ścieżka audytu kursu
  Ścieżka audytu kursu

 2. Należy wybrać kurs, program edukacyjny i certyfikację, dla których ma zostać pobrany raport. Jeśli nie określono, wszystkie raporty są pobierane domyślnie.

 3. Należy wybrać zakres dat dla raportu i kliknąć przycisk Generuj.

 4. Raport zostanie wygenerowany i otrzymasz powiadomienie, gdy będzie on gotowy. Można pobrać raport.

Raporty Ścieżka audytu użytkownika

Funkcja Ścieżka audytu użytkownika pozwala zapisywać cykl życia użytkowników, grup użytkowników i profili samodzielnej rejestracji. Zapisywane są informacje takie jak dodanie lub usunięcie użytkownika czy zmiana przełożonego. Procesy tworzenia i usuwania profili samodzielnej rejestracji są rejestrowane. Można również wstrzymać i wznowić samodzielną rejestrację.

Dla profili zewnętrznych można skorzystać z opcji dodawania, włączania, wyłączania, wstrzymywania lub wznawiania, natomiast w przypadku samodzielnej rejestracji można dodawać, usuwać, wstrzymywać lub wznawiać. Przechwytywane są również dane z plików CSV.

 1. Wybierz opcję Raport > Raport programu Excel > Ścieżka użytkownika. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ścieżka audytu użytkownika.

 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ścieżka audytu użytkownika. Należy wybrać zakres dat z menu podręcznego. Można wybrać wygenerowanie raportu za ostatni tydzień, ostatni miesiąc lub wybrać datę własną.

  Ścieżka audytu użytkownika
  Ścieżka audytu użytkownika

 3. Należy kliknąć opcję Generuj, aby generować raport.

W oknie dialogowym Raport na temat ścieżki audytu użytkownika znajdują się dwa filtry.

Filtr zakresu dat: Pozwala wybrać zakres dat, jaki ma obejmować raport. Istnieją trzy opcje:

 • Ostatni tydzień
 • Ostatni miesiąc
 • Data niestandardowa

Filtr wyboru uczniów: Pozwala wyszukać użytkownika lub grupę użytkowników.

Raport będzie zawierał dane użytkowników spełniających oba kryteria wyszukiwania.

Okno dialogowe Ścieżka audytu użytkownika
Okno dialogowe Ścieżka audytu użytkownika

Raporty na temat gamifikacji

Administratorzy mogą pobrać transkrypt z gamifikacji w formacie CSV. Raport można pobrać dla poszczególnych  użytkowników lub grup użytkowników. Nazwa użytkownika, adres e-mail użytkownika, UUID użytkownika, całkowita liczba zdobytych przez użytkownika punktów ,  rozbicie zebranych punktów, nazwa grup, do których należy użytkownik, nazwa przełożonego, wartości aktywnych pól. Administratorzy mogą wykorzystać ten raport do oceny i zrozumienia rankingów użytkowników na poziomie organizacji lub dla konkretnej grupy.

 1. Wybierz opcję Raport > Raport programu Excel > Raporty na temat gamifikacji.

  Raport na temat gamifikacji
  Raport na temat gamifikacji

 2. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Transkrypty z gamifikacji. Należy wybrać uczniów, używając ich imienia i nazwiska, profilu, grup użytkowników, identyfikatora e-mail lub identyfikatora UUID.

  Okno dialogowe transkryptów z gamifikacji
  Okno dialogowe transkryptów z gamifikacji

 3. Należy kliknąć opcję Generuj, aby generować raport.

  Po wygenerowaniu raportu ucznia musisz wyeksportować informacje o poziomie bieżącym i osiągniętym dla wszystkich użytkowników (wewnętrznych, zewnętrznych lub usuniętych) na koncie. Możesz także sprawdzić daty poziomów osiągniętych przez ucznia:

  • Data uzyskania poziomu Brąz
  • Data uzyskania poziomu Srebro
  • Data uzyskania poziomu Złoto
  • Data uzyskania poziomu Platyna

  Te kolumny zawierają daty, w których poziom został osiągnięty po raz pierwszy. Kolumna Aktualny poziom wyświetla aktualny poziom ucznia. 

  Gdy administrator zresetuje gamifikację, wszystkie punkty ucznia zostaną odpowiednio zresetowane.

Raporty dotyczące rejestracji i wyrejestrowania

Administratorzy i przełożeni mogą pobrać raport na temat zarejestrowanych i wyrejestrowanych uczniów. W przypadku wystąpienia kursu, programu edukacyjnego lub certyfikacji administrator widzi każdego zarejestrowanego lub wyrejestrowanego ucznia, administratora lub przełożonego oraz może eksportować raport na ten temat. Przełożony może pobierać raport tylko na temat członków swojego zespołu. Przełożony nie jest w stanie zobaczyć usuniętych uczniów lub swojego imienia i nazwiska w aplikacji przełożonego jako zarejestrowany lub niezarejestrowany uczeń.

Aby pobrać raport, wybierz kurs / program edukacyjny / certyfikację i wybierz opcję Uczniowie > Działanie > Eksportuj raport.

Raporty dotyczące wyrejestrowania
Raporty dotyczące wyrejestrowania

Raport Informacje zwrotne

Jako administrator możesz pobrać raporty Informacje zwrotne uczniów (L1) i Informacje zwrotne przełożonych (L3) dla wybranych szkoleń w określonym okresie. 

Dane można wyeksportować z poziomu interfejsu użytkownika lub łącznika Power BI, aby bardziej szczegółowo je przeanalizować.

Raporty informacji zwrotnych L1 i L3 pozwalają pobrać skonsolidowane informacje zwrotne tych poziomów dla wybranych szkoleń w zakresie jednego roku lub dla maksymalnie 10 wybranych szkoleń z dowolnego zakresu dat.

Zaloguj się jako administrator, kliknij opcję Raporty > Raporty niestandardowe i na liście raportów kliknij pozycję Raport Informacje zwrotne.

Pobieranie raportu Informacje zwrotne
Pobieranie raportu Informacje zwrotne

Kliknięcie opcji pobrania po wybraniu filtrów spowoduje wyświetlenie powiadomienia o pobraniu raportu w formacie CSV.

Pobrany raport zawiera szczegółowe dane, takie jak nazwa i typ szkolenia, nazwa wystąpienia, imię i nazwisko oraz adres ucznia, typ informacji zwrotnych (L1 lub L3) oraz daty przesłania informacji zwrotnych jako nowych danych. 

W przypadku danych, które istniały przed zaimplementowaniem tej funkcji, zostanie wyświetlona data ukończenia LO. Data ukończenia LO, rzeczywisty tekst informacji zwrotnych L1 ze szkolenia samodzielnego i tekst do klasy będą widoczne w oddzielnych kolumnach. Odpowiedzi informacji zwrotnych L1, imię i nazwisko oraz adres e-mail przełożonego, wartość informacji zwrotnych L3 i data przesłania będą polami aktywnymi.

Dane można wyeksportować z poziomu interfejsu użytkownika lub łącznika Power BI (obsługującego wszystkie szkolenia w dowolnym zakresie dat) aby bardziej szczegółowo je przeanalizować.

Raport Szkolenia

Usługa Learning Manager udostępnia raport na temat szkoleń, w którym administrator może pobrać szczegóły szkoleń i skojarzone z nimi metadane — informacje o autorach, datach publikacji, umiejętnościach, etykietach katalogu itd. 

W aplikacji administratora kliknij opcję Raporty > Raporty niestandardowe > Raporty programu Excel > Raport Szkolenia.

Można pobrać następujące raporty:

 • Wybrane szkolenia (maksymalnie 10) — wybiera maksymalnie 10 szkoleń z dowolnego katalogu.
 • Szkolenia w wybranym katalogu (maksymalnie 5) — pozwala wybrać do 5 katalogów.
 • Wszystkie szkolenia — udostępnia wszystkie szkolenia na koncie.
Pobieranie raportu na temat szkoleń
Pobieranie raportu na temat szkoleń

W sekcji Opcje zaawansowane są dostępne następujące ustawienia:

 • Uwzględnij mapowania kursów na programy edukacyjne / certyfikaty
 • Uwzględnij informacje na poziomie modułu

Wybranie filtrów i kliknięcie przycisku Pobierz powoduje wyświetlenie powiadomienia dotyczącego pobrania raportu w formacie CSV. 

Raport zawiera następujące pola:

Nazwa katalogu, Typ szkolenia, Identyfikator szkolenia, Unikatowy identyfikator szkolenia, Nazwa szkolenia, Szkolenia podrzędne, Moduły, Czas trwania szkolenia lub modułu, Format, Stan szkolenia, Umiejętności, Autor, Ostatnia data publikacji, Ostatnia data ukończenia, Rejestracja instruktorów, Liczba rejestracji, Liczba rozpoczętych, Liczba ukończeń, Średnia ocena L1, Średnia ocena L2, Średnia ocena L3, Otrzymane odpowiedzi L1, Otrzymane odpowiedzi L2, Otrzymane odpowiedzi L3, Etykiety i znaczniki katalogu.

Opcje dodatkowe
Opcje dodatkowe

Raport Podsumowanie sesji

Raport Podsumowanie sesji zawiera wszystkie sesje zaplanowane dla ucznia w określonym zakresie dat.

Umożliwia to administratorowi eksportowanie szczegółów wszystkich sesji wirtualnych i w klasie, które przypadają w danym okresie. Administrator może też eksportować informacje o sesji obejmujące określone szkolenia lub określonych instruktorów. 

Dzięki temu administrator może zapoznać się z sesjami zaplanowanymi na cały miesiąc oraz sprawdzić harmonogram sesji i już zrealizowane sesje instruktorów.

Pracując w roli administratora kliknij opcję Raporty niestandardowe > Raport Podsumowanie sesji.

W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz zakres dat i szkolenie lub instruktora, dla którego chcesz wyświetlić podsumowanie.

Raport Podsumowanie sesji
Raport Podsumowanie sesji

Dostępny do pobrania raport (w formacie CSV) zawiera następujące pola:

 • Data i godzina rozpoczęcia

 • Data i godzina zakończenia

 • Nazwa modułu

 • Czas trwania sesji (w minutach)

 • Liczba miejsc

 • Lokalizacja

 • Nazwa wystąpienia

 • Nazwa kursu

 • Identyfikator kursu

 • Imię i nazwisko instruktora

 • Adres e-mail instruktora

 • Liczba rejestracji

 • Typ sesji

 • Maksymalna liczba osób na liście oczekujących

 • Liczba miejsc na liście oczekujących

 • Adresy e-mail użytkowników na liście oczekujących

Często zadawane pytania

1.Jak udostępnić interfejs użytkownika przełożonemu?

Podczas tworzenia interfejsu wprowadź jego nazwę i opis. Aby udostępnić go przełożonemu, wprowadź nazwę użytkownika przełożonego w polu Udostępnij.

udostępnianie interfejsu

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto