Podręcznik użytkownika Anuluj

Włączanie pełnej kontroli katalogu udostępnionego

  1. Podręcznik użytkownika usługi Learning Manager
  2. Wprowadzenie
    1. Najważniejsze nowe funkcje
    2. Uwagi na temat wersji
    3. Wymagania systemowe | Adobe Learning Manager
    4. Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites
    5. Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO
    6. Ułatwienia dostępu w usłudze Learning Manager
    7. Obsługa domeny niestandardowej
  3. Pierwsze kroki
    1. Pierwsze kroki w roli Administratora
    2. Pierwsze kroki w roli Autora
    3. Pierwsze kroki w roli ucznia
    4. Pierwsze kroki — przełożeni
    5. Rozpoczynanie pracy jako instruktor w usłudze Learning Manager
  4. Administrator
    1. Logowanie użytkownika
    2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
    3. Dodawanie lokalizacji klas
    4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
    5. Katalog zawartości usługi Learning Manager
    6. Rynek zawartości
    7. Raporty
    8. Ścieżki edukacyjne
    9. Plany edukacyjne
    10. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Learning Manager
    11. Materiały pomocnicze
    12. Certyfikacje
    13. Katalogi
    14. Zbiorcze dodawanie użytkowników
    15. Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
    16. Wiele metod logowania jednokrotnego
    17. Konta partnerskie
    18. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
    19. Sztuczna inteligencja polecania kursów
    20. Gamifikacja
    21. Dostosowywanie strony głównej ucznia
    22. Odznaki
    23. Motywy kolorystyczne
    24. Transkrypty ucznia
    25. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
    26. Odtwarzacz Fluidic
    27. Komunikaty
    28. Szablony wiadomości e-mail
    29. Integracja Adobe Connect
    30. Ustawienia
    31. Powiadomienia
    32. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
    33. Pierwsze kroki w roli Administratora
    34. Czyszczenie danych użytkowników
    35. Znaczniki
    36. Katalog zawartości usługi Learning Manager
    37. Role niestandardowe
    38. Etykiety katalogu
    39. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
    40. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
    41. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
    42. Mapowanie umiejętności do domen
  5. Administrator ds. integracji
    1. Podręcznik migracji
    2. Łączniki usługi Learning Manager
    3. Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM
    4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Learning Manager
    5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
    6. Podręcznik dla programistów aplikacji
    7. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
    8. Ustawienia
    9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
  6. Autorzy
    1. Logowanie użytkownika
    2. Biblioteka treści
    3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
    4. Katalogi
    5. Materiały pomocnicze
    6. Integracja Adobe Connect
    7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
    8. Powiadomienia użytkownika
    9. Szablony wiadomości e-mail
    10. Jak wybrać moduły kursu?
    11. Podgląd w roli ucznia
    12. Ustawienia
    13. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
  7. Instruktor
    1. Moduły
    2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
  8. Uczeń
    1. Logowanie
    2. Ustawienia profilu
    3. Katalogi
    4. Kursy 
    5. Odtwarzacz Fluidic
    6. Programy edukacyjne
    7. Certyfikacje
    8. Materiały pomocnicze
    9. Odznaki
    10. Umiejętności i poziomy
    11. Gamifikacja
    12. Powiadomienia użytkownika
    13. Komunikaty
    14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
    15. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
    16. Integracja Adobe Connect
    17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
    18. Nauka społecznościowa w usłudze Learning Manager
    19. Program Adobe Learning Manager
    20. Strona główna ucznia
    21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
    22. Wymagania systemowe | Program Adobe Learning Manager
  9. Przełożony
    1. Logowanie użytkownika
    2. Interfejs przełożonego
    3. Raporty
    4. Elementy edukacyjne
    5. Powiadomienia użytkownika
    6. Transkrypty ucznia
    7. Ustawienia
    8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  10. Najczęściej zadawane pytania
    1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
    2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
    3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
    4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
  11. Baza wiedzy o środowisku
    1. Nie można zalogować się w usłudze Learning Manager
    2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
    3. Nie można przesłać pliku CSV
    4. Generowanie pliku HAR
    5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
    6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
    7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
    8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
    9. Nie można przypisać odznaki
    10. Sesja usługi Learning Manager wygasa
    11. Nie można wyszukać kursu
    12. Rozwiązywanie problemów z migracją
    13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Learning Manager
    14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Learning Manager
    15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
    16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
    17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Learning Manager
    18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
    19. Nie można wyświetlić kalendarza
    20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu
    21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu
    22. Brak przycisków opcji
    23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Learning Manager
Uwaga:

Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Tworzenie katalogów

Jako administrator możesz utworzyć katalog kursów, programów edukacyjnych, materiałów pomocniczych i certyfikatów.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Katalogi.

Udostępnianie katalogów

Możesz udostępniać katalogi użytkownikom wewnętrznym organizacji lub użytkownikom zewnętrznym. Udostępnianie katalogów ma jednak charakter wyłączny. Innymi słowy, katalog udostępniany wewnętrznie nie może być udostępniany grupom zewnętrznym i na odwrót.

Kursy, programy edukacyjne, materiały pomocnicze i certyfikacje są elementami edukacyjnymi, które mogą być zawarte w katalogu udostępnionym. 

Więcej informacji znajdziesz w artykule Udostępnianie katalogów.

Włączanie pełnej kontroli katalogu udostępnionego

Możesz udzielić pełnego dostępu do swojego katalogu kontom zewnętrznym. Administrator konta może następnie zaakceptować katalog i dodawać lub usuwać obiekty edukacyjne i moduły.

Aby udzielić pełnej kontroli kontu zewnętrznemu,

  1. Po dodaniu elementów edukacyjnych do katalogu należy udostępnić go użytkownikom zewnętrznym.

  2. W oknie dialogowym Konto zewnętrzne dodaj poddomenę i identyfikator e-mail administratora organizacji zewnętrznej.

  3. W opcji Kontrola katalogu przełącz przycisk, by zezwolić użytkownikom zewnętrznym na pełną kontrolę nad katalogiem.

    Pełna kontrola nad katalogiem
    Pełna kontrola nad katalogiem

    Po zezwoleniu na pełną kontrolę nad katalogiem, administrator organizacji zewnętrznej akceptuje prośbę o zezwolenie na modyfikację katalogu. Autor organizacji zewnętrznej może następnie edytować kursy lub dodawać moduły.

    Więcej informacji znajdziesz w poniższych sekcjach.

Administrator organizacji zewnętrznej

Gdy administrator poprzedniej organizacji umożliwi pełną kontrolę nad katalogiem, administrator organizacji zewnętrznej akceptuje wniosek, akceptuje katalog i przegląda go.

  1. Kliknij ikonę powiadomienia, by je wyświetlić i zaakceptować katalog.

    Powiadomienie o akceptacji katalogu
    Powiadomienie o akceptacji katalogu

  2. Aby zaakceptować zaproszenie do katalogu, kliknij przycisk Akceptuj.

  3. Jeśli uruchomisz na liście katalogów udostępniony katalog, pojawi się komunikat informujący o pełnej kontroli nad katalogiem.

    Szczegóły katalogu
    Szczegóły katalogu

  4. Możesz zmodyfikować nazwę i opis katalogu.

Udostępnianie katalogu dla programu edukacyjnego, certyfikatu i materiałów pomocniczych

Tak jak w przypadku nadawaniu pełnej kontroli nad katalogiem dla kursów, administrator może nadać pełną kontrolę nad katalogiem poniższym kategoriom:

  • Programy edukacyjne
  • Certyfikacje
  • Materiały pomocnicze

Resetuj kurs

  1. Na karcie katalogowej z uszkodzonym łączem kliknij przycisk Resetuj kurs.

    Resetuj kurs
    Resetuj kurs

  2. Po kliknięciu przycisku Resetuj pojawi się komunikat ostrzegawczy. Resetowanie kursu:

    • Usuwa całą nowo dodaną zawartość z katalogu.
    • Aktualizuje katalog, by zsynchronizować go oryginalnie udostępnionym katalogiem.
    • Przywraca relację z nadrzędnym elementem edukacyjnym.

    Resetowanie katalogu jest nieodwracalne. Nie można cofnąć zmian wprowadzonych w katalogu.

  3. Aby zaakceptować zmiany, kliknij przycisk Tak.

  4. W Katalogu kursu można zobaczyć, że katalog nie ma już komunikatu Łącze uszkodzone.

    Podczas przeglądania szczegółów katalogu widać, że katalog został przywrócony do początkowego stanu.

Ponowne dodawanie elementu edukacyjnego

Jeśli przypadkowo usunięto kurs, program edukacyjny, certyfikat lub materiał pomocniczy, można dodać go ponownie.

Aby przywrócić usunięty element edukacyjny, kliknij przycisk Dodaj ponownie.

To działanie odwraca poprzednie i przywraca element edukacyjny w widoku katalogu.

Przycisk Dodaj ponownie
Przycisk Dodaj ponownie

Po kliknięciu przycisku Dodaj ponownie pojawi się komunikat potwierdzający, że element edukacyjny dodano do katalogu.

Organizacja zewnętrzna

Po zaakceptowaniu katalogu przez administratora konta zewnętrznego autor może dodawać kursy i programy edukacyjne.

  1. Jako użytkownik otrzymasz powiadomienie, że katalog jest teraz dostępny na Twoim koncie.

  2. Aby wyświetlić listę kursów, kliknij przycisk Kursy w lewym panelu nawigacji. Wyświetlone są tam wszystkie utworzone i udostępnione kursy.

  3. Aby wyświetlić szczegóły kursu, kliknij przycisk Wyświetl kurs na karcie kursu.

    Wyświetl kurs
    Wyświetl kurs

  4. Na stronie ze szczegółami kursu widać informacje o kursie i udostępnionych modułach. Aby dodać moduł, kliknij przycisk Dodaj moduły. Po dodaniu modułów do istniejących modułów, nowe moduły pojawią się na końcu listy istniejących modułów. Układ modułów można zawsze zmienić.

  5. Po dodaniu modułów kliknij przycisk Opublikuj ponownie.

    Uwaga:

    Po ponownym opublikowaniu modułów, na karcie katalogowej pojawi się komunikat Łącze uszkodzone.

    Ponieważ oryginalny katalog zaktualizowano o nowe moduły, poprzednia relacja z uzyskanym kursem już nie istnieje.

    Element edukacyjny nie będzie synchronizowany z kontem źródłowym, bo zawartość elementu edukacyjnego została zmodyfikowana.

    Łącze uszkodzone
    Łącze uszkodzone

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto