Podręcznik użytkownika Anuluj

Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów

 1. Podręcznik użytkownika usługi Learning Manager
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Learning Manager
  4. Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites
  5. Aplikacja Adobe Learning Manager dla usługi Microsoft Teams
  6. Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO
  7. Ułatwienia dostępu w usłudze Learning Manager
  8. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczynanie pracy jako instruktor w usłudze Learning Manager
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Rynek zawartości
  6. Raporty
  7. Ścieżki edukacyjne
  8. Plany edukacyjne
  9. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Learning Manager
  10. Materiały pomocnicze
  11. Certyfikacje
  12. Katalogi
  13. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  14. Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
  15. Wiele metod logowania jednokrotnego
  16. Konta partnerskie
  17. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  18. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  19. Gamifikacja
  20. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  21. Odznaki
  22. Motywy kolorystyczne
  23. Transkrypty ucznia
  24. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  25. Odtwarzacz Fluidic
  26. Komunikaty
  27. Szablony wiadomości e-mail
  28. Integracja Adobe Connect
  29. Ustawienia
  30. Powiadomienia
  31. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  32. Pierwsze kroki w roli Administratora
  33. Czyszczenie danych użytkowników
  34. Znaczniki
  35. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  36. Role niestandardowe
  37. Etykiety katalogu
  38. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
  39. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  40. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  41. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki usługi Learning Manager
  3. Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Learning Manager
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w usłudze Learning Manager
  19. Program Adobe Learning Manager
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Learning Manager
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Learning Manager
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Learning Manager wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Learning Manager
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Learning Manager
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Learning Manager
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu
  22. Brak przycisków opcji
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Learning Manager
Uwaga:

Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Tworzenie, przypisywanie i modyfikowanie umiejętności i poziomów.

Mapa umiejętności to zestawienie umiejętności, wiedzy i cech charakteru pracownika organizacji. Takie mapy pomagają firmom/organizacjom określić lub zwiększyć oczekiwania co do wyników członków personelu. Dzięki umiejętnościom pracownicy mogą dostosowywać się do oczekiwań organizacji.

Na mapie umiejętności w usłudze Adobe Learning Manager można tworzyć mapy wyników uczniów w oparciu o ich umiejętności. Kiedy uczniowie kończą kurs, mogą sprawdzić na mapie umiejętności, jakie umiejętności zdobyli.

Podstawowym celem umiejętności na platformie edukacyjnej Learning Manager jest danie administratorowi narzędzia, które wiąże naukę z celami biznesowymi.

Dodawanie umiejętność

Jako administrator można wykonać następujące czynności:

 • Zmapować domenę do umiejętności.
 • Dodać wiele poziomów umiejętności.
 • Dodać odznakę do poziomu.

Aby dodać umiejętność, wykonaj poniższe kroki:

 1. Kliknij opcję Umiejętności w lewym panelu. Nadaj umiejętności nazwę i opis.

  Dodawanie nazwy i opisu umiejętności
  Dodawanie nazwy i opisu umiejętności

 2. Przypisz domenę do umiejętności.Podczas tworzenia umiejętności można zmapować ją na najbardziej odpowiednie domeny umiejętności, które obsługuje usługa Learning Manager. Więcej informacji znajdziesz w artykule Mapowanie umiejętności na domeny.

  Zacznij wpisywać domenę w polu, aby zobaczyć rekomendacje. Wybierz istotną dla umiejętności opcję lub opcje.

  Mapowanie domeny na umiejętności
  Mapowanie domeny na umiejętności

 3. Przypisz poziomy do umiejętności. Aby dodać poziom, kliknij przycisk Dodaj.

  Tylko administratorzy mogą przypisywać umiejętności pracownikom. Istnieją różne poziomy umiejętności i każdy poziom wymaga zdobycia określonej liczby punktów.

  Do umiejętności można dodać maksymalnie trzy poziomy. Ścieżka edukacyjna polega na rejestracji uczniów w różnych elementach edukacyjnych, które następnie przekładają się na określoną liczbę punktów spełniających wymagania różnych poziomów umiejętności.

  Po ukończeniu tych elementów edukacyjnych i poziomów uczeń jest gotowy zwiększyć swoją produktywność.

  Dodawanie poziomów umiejętności
  Dodawanie poziomów umiejętności

  Uwaga:

  Po dodaniu umiejętności można przypisać do punktów liczby dziesiętne. Punkty są wyświetlane z maksymalnie dwoma cyframi po przecinku.

  Liczby dziesiętne są obsługiwane tylko w języku angielskim.

 4. Wybierz odznakę dla poziomu. Z listy rozwijanej Odznaka wybierz obraz, który ma być użyty jako odznaka poziomu.

 5. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz.

  Po utworzeniu umiejętności znajdziesz ją na stronie Umiejętność. Można także zobaczyć domeny i krótki opis umiejętności. Można także wyświetlić poziomy i punkty przypisane do każdego poziomu.

  Lista umiejętności
  Lista umiejętności

Przypisywanie umiejętności do uczniów

Administratorzy mogą przypisywać umiejętności do uczniów.

Po utworzeniu umiejętności i ich zapisaniu zostaną one umieszczone na stronie umiejętności. Teraz można przypisywać te umiejętności uczniom w następujący sposób:

 1. Na stronie Umiejętność kliknij hiperłącze z liczbą uczniów zarejestrowanych do umiejętności. W przypadku nowo utworzonej umiejętności liczba uczniów na wszystkich poziomach wynosi zero.

  Liczba uczniów zarejestrowanych do umiejętności
  Liczba uczniów zarejestrowanych do umiejętności

  W tym przykładzie dodaj uczniów na poziomie 1. Kliknij hiperłącze przylegające do poziomu 1.

 2. W oknie dialogowym uczniowie kliknij opcję Dodaj uczniów.

  Dodawanie uczniów
  Dodawanie uczniów

 3. Wyszukaj i dodaj uczniów. Możesz również dodać grupy użytkowników.

  Wyszukiwanie i dodawanie uczniów
  Wyszukiwanie i dodawanie uczniów

 4. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz.

  Po przypisaniu uczniów, wszyscy uczniowie w grupie są domyślnie automatycznie zapisani w umiejętności. Możesz zrezygnować z automatycznej rejestracji, klikając przycisk Automatyczna rejestracja.

  Wyłączanie automatycznej rejestracji
  Wyłączanie automatycznej rejestracji

 5. Po kliknięciu przycisku Zamknij możesz zobaczyć całkowitą liczbę uczniów przypisanych do utworzonej umiejętności.

  W tym przykładzie są dwie osoby indywidualne i trzy osoby w grupie użytkowników.

  Uczniowie przypisani do umiejętności
  Uczniowie przypisani do umiejętności

Przypisywanie umiejętności do kursu

Po utworzeniu umiejętności autor może utworzyć kurs i przypisać do niego umiejętność.

Przypisywanie umiejętności do kursu
Przypisywanie umiejętności do kursu przez autora

Po opublikowaniu kursu przez autora, na stronie Umiejętność można zobaczyć liczbę kursów powiązanych z poziomem umiejętności, przeliczanym po przypisaniu umiejętności do nowego kursu.

Umiejętność przypisana do kursu
Umiejętność przypisana do kursu

Przypisywanie materiałów pomocniczych do umiejętności

Materiały pomocnicze to zawartość szkoleniowa, do której uczeń ma dostęp bez konieczności rejestrowania się do udziału w jakimkolwiek elemencie edukacyjnym, takim jak kurs czy program edukacyjny.

Podczas tworzenia materiału pomocniczego, autor może przypisać do niego poziom umiejętności. Tworzenie materiału pomocniczego bez umiejętności i przypisanie go do kursu z umiejętnością nie łączy umiejętności z materiałem.

Tworzenie materiału pomocniczego
Tworzenie materiału pomocniczego

Na stronie Umiejętność można wyświetlić liczbę materiałów pomocniczych powiązanych z tym poziomem umiejętności.

Materiał pomocniczy przypisany do umiejętności
Materiał pomocniczy przypisany do umiejętności

Wyszukiwanie umiejętności

Wyszukaj dowolną umiejętność, wpisując jej nazwę i wybierając umiejętność z wyświetlonych opcji. Stosowane jest też tutaj wyszukiwanie z wyprzedzeniem.

Można wyszukiwać umiejętności w sekcjach Aktywne i Wycofane strony Umiejętności.

Edycja umiejętności

Na stronie Umiejętność kliknij umiejętność, którą chcesz zmodyfikować. W oknie dialogowym Edytuj umiejętność wprowadź wymagane zmiany, na przykład 

 • Dodawanie lub usuwanie domeny umiejętności.
 • Edycja nazwy i opisu umiejętności.
 • Dodawanie poziomu umiejętności lub modyfikacja istniejącego poziomu.
 • Dodawanie lub usuwanie odznaki w umiejętności.

Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz.

Wycofanie umiejętności

Na stronie Umiejętność kliknij umiejętność, którą chcesz wycofać.

W menu Działania w prawym górnym rogu strony kliknij przycisk Wycofaj.

Uwaga:

Po wycofaniu umiejętności nie pojawi się już ona w kursie.

Wycofanej umiejętności nie można już powiązać z kursami ani materiałami pomocniczymi przed jej ponowną publikacją. Wycofanie umiejętności nie ma wpływu na istniejące powiązania i przypisania.

Ponowna publikacja umiejętności

Po wycofaniu umiejętności pojawi się ona w zakładce Wycofane. Zakładka wyświetla listę wszystkich wycofanych umiejętności.

Aby ponownie opublikować wycofaną umiejętność, wybierz ją i w menu Działania kliknij opcję Opublikuj ponownie.

Przywraca to umiejętność i można ją ponownie zobaczyć na karcie Aktywne.

Usuwanie umiejętności

Można usunąć tylko wycofane wcześniej umiejętności.

Na karcie Wycofane wybierz umiejętność do usunięcia i w menu Działania kliknij opcję Usuń.

Uwaga:

Umiejętność można usunąć tylko wtedy, gdy nie jest ona powiązana z żadnymi uczniami, kursami ani materiałami pomocniczymi.

Przypisywanie umiejętności do instruktorów

Możesz dodać plik CSV zawierający umiejętności instruktorów. Zostaną one dodane do listy umiejętności.

 1. W prawym górnym rogu ekranu wybierz opcję Dodaj > Przypisz umiejętności instruktorowi.

 2. Prześlij plik CSV.Kolumny pliku CSV:

  • Skill Name  (Nazwa umiejętności)
  • Skill Level  (Poziom umiejętności)
  • Instructor Email (Adres e-mail instruktora) lub Instructor UUID  (Identyfikator UUID instruktora)

  Jeśli konto ma identyfikator UUID, zamiast kolumny Instructor Email (Adres e-mail instruktora) należy użyć kolumny Instructor UUID  (Identyfikator UUID instruktora).

  Kliknij opcję Zapisz.

  Dodawanie pliku CSV umiejętności instruktorów
  Dodawanie pliku CSV umiejętności instruktorów

 3. Zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

  Uwaga: W przypadku nieprawidłowych pól w pliku CSV zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

  Komunikat o błędzie, jeśli plik CSV zawiera nieprawidłowe pola
  Komunikat o błędzie, jeśli plik CSV zawiera nieprawidłowe pola

Strona Umiejętności

Na stronie Umiejętności znajduje się kolumna o nazwie Instruktorzy, która wskazuje liczbę instruktorów przypisanych do umiejętności. Po kliknięciu liczby instruktorów zostanie wyświetlone okno podręczne z informacjami o instruktorach przypisanych do umiejętności.

Umiejętności przypisane instruktorom
Umiejętności przypisane instruktorom

Pobierz plik CSV przypisywania umiejętności

 1. Na stronie Umiejętności kliknij opcję Dodaj > Przypisz umiejętności do instruktora.
 2. W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij opcję Wcześniej dodane przypisanie.
 3. Zostanie pobrany wprowadzony plik CSV.
Uwaga:

Zalecamy pobranie pliku CSV przydziału umiejętności, edytowanie go, a następnie przesłanie pliku.

Często zadawane pytania

 1. Jak można usunąć ucznia z umiejętności?

  Nie można usunąć ucznia z umiejętności. Można jednak dodać do niej nowych uczniów lub grupy użytkowników.

 2. Jak automatycznie zarejestrować uczniów w umiejętności?

  Funkcja automatycznej rejestracji dotyczy tylko grup użytkowników. Po rejestracji w umiejętności grupy użytkowników, na przykład Wszystkich autorów, i zapisaniu jej, domyślnie włączana jest automatyczna rejestracja. Wszyscy użytkownicy dodani do grupy Wszyscy autorzy będą również przypisani do umiejętności.

  Jeśli zatrzymasz automatyczną rejestrację w tym poziomie umiejętności dla grupy Wszyscy autorzy, użytkownicy dodawani do grupy Wszyscy autorzy nie będą rejestrowani w umiejętności.

 3. Jak ponownie uruchomić automatyczną rejestrację?

  Ponownie przypisz tę samą grupę użytkowników do poziomu umiejętności, w którym zatrzymano automatyczną rejestrację.

  Ponownie uruchomi to automatyczną rejestrację, a użytkownicy dodani do grupy po wyłączeniu funkcji zostaną przypisani do umiejętności.

  Oznacza to, że za każdym razem, gdy ponownie rejestrujesz grupę użytkowników, aby rozpocząć automatyczną rejestrację, odświeża ona członków grupy użytkowników i przypisuje umiejętność do wszystkich obecnych członków.

 4. Jak można przypisać umiejętność do kursu?

  Więcej informacji o tym procesie znajdziesz w artykule Przypisywanie umiejętności do kursu.

 5. Jak zmienić poziom umiejętności?

  Aby zmienić jeden lub więcej poziomów w umiejętności, edytuj ją i zmodyfikuj właściwości istniejących poziomów.

 6. Jak włączyć odznaki i umiejętności, aby powiązać je z ukończeniem kursu?

  Umiejętności można powiązać z ukończeniem kursu podczas tworzenia go jako autor. W sekcji Ustawienia można skonfigurować kryteria ukończenia kursu.

  Umiejętności w ramach danego kursu
  Umiejętności w ramach danego kursu

  Aby włączyć odznaki ukończenia kursu, włącz wymaganą odznakę w sekcji Wystąpienia aplikacji autora.

 7. Czy administrator może oznaczyć odznakę jako ukończoną, nawet jeśli ma ona stan „W toku”?

  Administrator może oznaczyć element edukacyjny jako ukończony. Umiejętności i odznaki są powiązane z elementem edukacyjnym i nie można ich oddzielnie oznaczyć jako Ukończone.

  Innymi słowy, uzyskanie odznaki wymaga ukończenia powiązanego elementu edukacyjnego.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto