Podręcznik użytkownika Anuluj

Szablony wiadomości e-mail

 1. Podręcznik użytkownika usługi Learning Manager
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Learning Manager
  4. Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites
  5. Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO
  6. Ułatwienia dostępu w usłudze Learning Manager
  7. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczynanie pracy jako instruktor w usłudze Learning Manager
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  6. Rynek zawartości
  7. Raporty
  8. Ścieżki edukacyjne
  9. Plany edukacyjne
  10. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Learning Manager
  11. Materiały pomocnicze
  12. Certyfikacje
  13. Katalogi
  14. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  15. Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
  16. Wiele metod logowania jednokrotnego
  17. Konta partnerskie
  18. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  19. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  20. Gamifikacja
  21. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  22. Odznaki
  23. Motywy kolorystyczne
  24. Transkrypty ucznia
  25. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  26. Odtwarzacz Fluidic
  27. Komunikaty
  28. Szablony wiadomości e-mail
  29. Integracja Adobe Connect
  30. Ustawienia
  31. Powiadomienia
  32. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  33. Pierwsze kroki w roli Administratora
  34. Czyszczenie danych użytkowników
  35. Znaczniki
  36. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  37. Role niestandardowe
  38. Etykiety katalogu
  39. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
  40. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  41. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  42. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki usługi Learning Manager
  3. Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Learning Manager
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w usłudze Learning Manager
  19. Program Adobe Learning Manager
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Learning Manager
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Learning Manager
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Learning Manager wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Learning Manager
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Learning Manager
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Learning Manager
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu
  22. Brak przycisków opcji
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Learning Manager
Uwaga:

Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować szablony wiadomości e-mail dla zdarzeń związanych z wszystkimi elementami edukacyjnymi.

Aplikacja Learning Manager wysyła powiadomienia e-mail do wielu ról użytkowników w oparciu o zdarzenia.

Autor może dostosowywać szablony wiadomości e-mail, dodając lub modyfikując zawartość i wysyłając powiadomienia do użytkowników o różnych zdarzeniach spowodowanych przez uczniów, przełożonych i autorów. Można na przykład wysłać niestandardową wiadomość e-mail, gdy uczeń zapisze się na kurs. Podczas rejestracji na kurs uczeń automatycznie otrzyma określoną dla kursu wiadomość e-mail.

Można również zrezygnować z wysyłania powiadomień e-mail o określonych wydarzeniach, wyłączając opcję szablonu wiadomości e-mail.

Ustawianie powiadomień w wiadomościach e-mail

 1. W aplikacji autora kliknij element edukacyjny, dla którego chcesz skonfigurować szablon wiadomości e-mail. Na przykład kliknij opcję Kursy.
 2. Na stronie Element edukacyjny kliknij kurs, certyfikację lub program edukacyjny, dla którego chcesz skonfigurować ustawienia wiadomości e-mail.
 3. Na stronie z informacjami szczegółowymi o elemencie edukacyjnym kliknij opcję Szablony wiadomości e-mail.

Można zobaczyć listę szablonów dostępnych dla wybranego elementu.

Szablony wiadomości e-mail dla programów edukacyjnych w usłudze Learning Manager
Szablony wiadomości e-mail dla programów edukacyjnych

 1. Aby wyświetlić szablon w trybie podglądu, kliknij nazwę zdarzenia.
Podgląd szablonu wiadomości e-mail dla elementu edukacyjnego
Podgląd szablonu wiadomości e-mail dla elementu edukacyjnego

Można dostosować każdy szablon, klikając tekst w zawartości szablonu, a także wstawiać zmienne do tekstu, klikając odpowiednie ikony zilustrowane na zrzucie ekranu. Przesuń kursor myszy nad każdą z ikon, aby wyświetlić nazwy.

Wstawianie zmiennych
Wstawianie zmiennych

Dostępne są następujące zmienne:

 • LPName
 • LPCompletionDeadline
 • LearnerName
 • LearnerEmail
 • CourseName
 • CourseDescription
 • CourseCompletionDeadline
 • CourseSkillDetails
 • CourseBadge

Można zresetować wiadomość do zawartości domyślnej, klikając łącze Cofnij zmiany powyżej szablonu.
W górnej części szablonu widnieją opcje umożliwiające dostosowanie szablonu do wielu ról (np. Przełożony, Uczeń) w zależności od rodzaju powiadomienia.

 1. Kliknij opcję Zapisz w dolnej części strony.
 2. Na stronie Szablony wiadomości e-mail kliknij przycisk przełączania Tak/Nie, aby wysłać lub wyłączyć powiadomienie.
Ustawienia ogólne
Ustawienia ogólne

Jeżeli okrągły przycisk przełączania znajduje się przy opcji Tak dla każdego zdarzenia (a tło przycisku jest niebieskie), wówczas powiadomienie jest włączone. Jeśli tło przycisku jest szare, a przycisk znajduje się obok opcji Nie, wówczas powiadomienie jest wyłączone.

Uwaga:

Podczas każdej konfiguracji szablonu wiadomości e-mail na poziomie kursu, ma on pierwszeństwo przed ustawieniami wprowadzonymi przez administratora dla danego kursu.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto