Użytkownicy tabletów iPad i z systemem Android

Użytkownicy tabletów iPad i z systemem Android

Kiedy użytkownik loguje się jako uczeń w usłudze Learning Manager na tablecie iPad lub z systemem operacyjnym Android, widzi następujący ekran początkowy:

Aby przejść do funkcji związanych z katalogiem i zdobywaniem wiedzy, stuknij listę rozwijaną Menu i wybierz odpowiednią opcję.

Z aplikacji Learning Manager na tablecie iPad lub z systemem Android można korzystać także bez połączenia z Internetem. W tym celu należy pobrać kursy, a po korzystaniu z nich w trybie offline zsynchronizować postęp, gdy zostanie przywrócone połączenie z siecią.

  1. Stuknij listę rozwijaną Menu na górze, a potem stuknij opcję Edukacja. Pojawią się wszystkie dostępne kursy w postaci kafelków.
  2. Stuknij ikonę pobierania na dole kafelka wybranego elementu edukacyjnego, aby zapisać zawartość edukacyjną na urządzeniu.

  1. Po nawiązaniu połączenia z Internetem na górnym pasku aplikacji pojawi się monit o zsynchronizowanie postępu. Stuknij czerwony pasek, aby przeprowadzić synchronizację. Zielony kolor paska oznacza, że trwa synchronizacja.

Monitorowanie ilości zajmowanego miejsca

Można okresowo sprawdzać, ile miejsca w pamięci danych urządzenia zajmują pliki powiązane z aplikacją.

W tym celu należy stuknąć ikonę profilu w prawym górnym rogu aplikacji, a następnie stuknąć opcję Magazyn urządzeń w menu.

Zostanie wyświetlone okno z informacjami o ilości zajmowanego miejsca, takie jak poniżej.

Analizując wyświetlone informacje, można sprawdzić całkowitą ilość miejsca na dane na urządzeniu, a także ilość miejsca zajmowanego przez aplikację i pobrane kursy. Przydaje się to przy szacowaniu, czy jest możliwe pobranie kolejnego kursu. Aby usunąć pobrany kurs z urządzenia, stuknij ikonę X obok jego nazwy.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online