Podręcznik użytkownika Anuluj

Obsługa domeny niestandardowej

 1. Podręcznik użytkownika usługi Learning Manager
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Learning Manager
  4. Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites
  5. Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO
  6. Ułatwienia dostępu w usłudze Learning Manager
  7. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczynanie pracy jako instruktor w usłudze Learning Manager
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  6. Rynek zawartości
  7. Raporty
  8. Ścieżki edukacyjne
  9. Plany edukacyjne
  10. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Learning Manager
  11. Materiały pomocnicze
  12. Certyfikacje
  13. Katalogi
  14. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  15. Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
  16. Wiele metod logowania jednokrotnego
  17. Konta partnerskie
  18. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  19. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  20. Gamifikacja
  21. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  22. Odznaki
  23. Motywy kolorystyczne
  24. Transkrypty ucznia
  25. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  26. Odtwarzacz Fluidic
  27. Komunikaty
  28. Szablony wiadomości e-mail
  29. Integracja Adobe Connect
  30. Ustawienia
  31. Powiadomienia
  32. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  33. Pierwsze kroki w roli Administratora
  34. Czyszczenie danych użytkowników
  35. Znaczniki
  36. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  37. Role niestandardowe
  38. Etykiety katalogu
  39. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
  40. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  41. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  42. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki usługi Learning Manager
  3. Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Learning Manager
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w usłudze Learning Manager
  19. Program Adobe Learning Manager
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Learning Manager
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Learning Manager
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Learning Manager wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Learning Manager
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Learning Manager
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Learning Manager
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu
  22. Brak przycisków opcji
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Learning Manager
Uwaga:

Domeny niestandardowe nie są obecnie obsługiwane w usłudze Learning Manager działającej jako wystąpienie usługi Azure.

Przegląd

Dzięki obsłudze domeny niestandardowej klienci uzyskują pełną kontrolę nad nazwą domeny, której używają w połączeniu z kontem Learning Manager. Klient kupuje taką domenę samodzielnie i wspólnie z zespołem firmy Adobe konfiguruje ją jako adres URL logowania do platformy edukacyjnej. 

Umożliwia to klientom usunięcie oznaczeń marki z interfejsu logowania i dostępu, tak aby użytkownicy nie widzieli odniesień do nazw Adobe ani Adobe Learning Manager. 

Czasami na przykład domena powinna działać dla użytkowników tak samo jak podczas korzystania z domeny firmy Adobe. Jeśli firma ABC chce szkolić klientów, może udostępnić im domenę abc.com.pl/nauczanie zamiast domeny captivateprime.adobe.com/abc-inc/mylearning.

Aby to zrobić, należy najpierw zarejestrować domenę, a następnie zgłosić się do firmy Adobe w celu dostosowania adresu URL.

Uwaga:

Funkcja domeny niestandardowej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z kierownikiem ds. sukcesu klienta.

 • W przypadku uczniów domena zaczyna się od https://cdn.<własna_domena_klienta>/ Przykład: https://cdn.elearningetap1.testdomenycp.in/
 • W przypadku pozostałych ról domena zaczyna się od https://własna_domena_klienta/. Przykład: https://elearningetap1.testdomenycp.in/

Część <własna_domena_klienta> można dostosować.

Konfigurowanie własnej domeny na koncie

Uwaga:

Klient musi posiadać tę nazwę domeny i kupić ją od dostawcy.

Załóżmy na przykład, że klient posiada fikcyjną domenę acme.com. Klient chce, aby zawartość z usługi Learning Manager była dostępna pod adresem nauczanie.acme.com.

Aby skonfigurować domenę niestandardową, należy wykonać następujące kroki:

 1. Klient musi dodać trzy rekordy CNAME w domenie:

  • nauczanie.acme.com: Jest to publiczny punkt końcowy usługi Learning Manager udostępniony przez firmę Adobe.
  • lrs.nauczanie.acme.com: Jest to publiczny punkt końcowy ALB, na który wskazuje domena learning.acme.com
  • cdn.nauczanie.acme.com: Jest to punkt końcowy systemu CDN udostępniony przez firmę Adobe.
 2. Klient musi udostępnić certyfikaty SSL tych domen:

  • nauczanie.acme.com
  • lrs.nauczanie.acme.com
  • cdn.nauczanie.acme.com
 3. Firma Adobe wyśle te certyfikaty SSL do usługi ALB AWS na potrzeby obsługi żądań związanych z domenami.

 4. Firma Adobe doda domenę nauczanie.acme.com do swojego certyfikatu SAN.

 5. Firma Adobe wygeneruje metadane SP dla klienta. Te metadane będą zawierały adresy URL w domenie niestandardowej.

  • Jeśli klient chce używać strony logowania społeczności, firma Adobe musi dodać do listy dozwolonych adresów URL wzorce przekierowań adresów URL do witryn społecznościowych.
  • Jeśli klient włączył logowanie jednokrotne, musi wspólnie z dostawcą tożsamości zadbać o to, aby domeny klienta zostały uwzględnione w przekierowaniach adresów URL. Klient musi udostępnić firmie Adobe metadane dostawcy tożsamości w formacie XML. Na ich podstawie firma Adobe wprowadzi odpowiednie ustawienia logowania jednokrotnego na koncie klienta.
 6. Następnie firma Adobe zmieni reguły CORS S3, tak aby uwzględniały domenę klienta.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto