Podręcznik użytkownika Anuluj

Podręcznik dla programistów aplikacji

 1. Podręcznik użytkownika usługi Learning Manager
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Learning Manager
  4. Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites
  5. Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO
  6. Ułatwienia dostępu w usłudze Learning Manager
  7. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczynanie pracy jako instruktor w usłudze Learning Manager
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  6. Rynek zawartości
  7. Raporty
  8. Ścieżki edukacyjne
  9. Plany edukacyjne
  10. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Learning Manager
  11. Materiały pomocnicze
  12. Certyfikacje
  13. Katalogi
  14. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  15. Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
  16. Wiele metod logowania jednokrotnego
  17. Konta partnerskie
  18. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  19. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  20. Gamifikacja
  21. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  22. Odznaki
  23. Motywy kolorystyczne
  24. Transkrypty ucznia
  25. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  26. Odtwarzacz Fluidic
  27. Komunikaty
  28. Szablony wiadomości e-mail
  29. Integracja Adobe Connect
  30. Ustawienia
  31. Powiadomienia
  32. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  33. Pierwsze kroki w roli Administratora
  34. Czyszczenie danych użytkowników
  35. Znaczniki
  36. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  37. Role niestandardowe
  38. Etykiety katalogu
  39. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
  40. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  41. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  42. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki usługi Learning Manager
  3. Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Learning Manager
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w usłudze Learning Manager
  19. Program Adobe Learning Manager
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Learning Manager
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Learning Manager
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Learning Manager wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Learning Manager
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Learning Manager
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Learning Manager
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu
  22. Brak przycisków opcji
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Learning Manager
Uwaga:

Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Uwaga:

Wersja 1 interfejsu API usługi Learning Manager jest przestarzała. Interfejsy API w wersji 1 przestaną działać 28 lutego 2021 r. Zalecamy korzystanie z usługi Learning Manager przy użyciu interfejsów API w wersji 2.

Przegląd

Usługa Adobe Learning Manager jest opartym na w chmurze, samoobsługowym, zorientowanym na uczniów rozwiązaniem do zarządzania nauczaniem. Klienci mogą uzyskać programowy dostęp do zasobów usługi Learning Manager za pomocą interfejsu API usługi w celu zintegrowania tych zasobów z innymi aplikacjami w przedsiębiorstwie. Interfejs API pozwala też partnerom firmy Adobe na rozszerzanie usługi Learning Manager przez dodawanie funkcji lub integrację z innymi aplikacjami czy usługami.

Scenariusz użycia

Korzystając z interfejsu API usługi Learning Manager, programiści mogą tworzyć aplikacje autonomiczne, które zwiększają funkcjonalność środowiska Learning Manager, a nawet integrują tę usługę z innymi aplikacjami przedsiębiorstwa w konkretnych procesach. Można opracować aplikację internetową, klienta na komputer lub aplikację mobilną przy użyciu dowolnej technologii. Programiści mogą uzyskać dostęp do danych aplikacji z poziomu usługi Learning Manager.Wdrożenie tworzonej aplikacji ma miejsce poza platformą Learning Manager. Programista ma pełną kontrolę nad cyklem rozwoju oprogramowania w miarę rozwoju aplikacji. Zazwyczaj aplikacje są programowane w organizacji klienta do stosowania z kontem Learning Manager i są traktowane jako prywatne dla tej konkretnej organizacji klienta. Partnerzy firmy Adobe mogą również tworzyć aplikacje oparte na interfejsie API usługi Learning Manager, z których może korzystać wielu klientów tej usługi.

Interfejs API usługi Learning Manager

Interfejs API usługi Learning Manager opiera się na zasadach REST i eksponuje kluczowe elementy modelu obiektowego platformy programistom aplikacji przez protokół HTTP. Przed zapoznaniem się z informacjami szczegółowymi dotyczącymi punktów końcowych interfejsu API i metod HTTP programiści mogą zaznajomić się z różnymi obiektami usługi Learning Manager, ich atrybutami i wzajemnymi powiązaniami. Gdy modele zostaną dobrze zrozumiane, przydatne będzie zapoznanie się ze strukturą żądań i odpowiedzi interfejsu API oraz terminami programistycznymi, których używamy ogólnie w całym interfejsie.

Szczegółowe informacje na temat punktów końcowych i metod interfejsu API znajdują się w dokumentacji interfejsu API usługi Learning Manager.

Uwierzytelnianie API

Podczas pisania aplikacji, która tworzy wywołania interfejsu API do usługi Learning Manager, należy zarejestrować ją za pomocą aplikacji administratora ds. integracji. 

Interfejsy API usługi Learning Manager stosują strukturę OAuth 2.0 do uwierzytelniania i autoryzacji aplikacji klienckich. 

Procedura

1. Konfiguracja aplikacji

Możesz skonfigurować swoją aplikację z identyfikatorem klienta i tajnym kluczem klienta, aby korzystać z odpowiednich punktów końcowych.Po zarejestrowaniu aplikacji można uzyskać dostęp do wartości clientId i clientSecret. Zapytanie GET w adresie URL powinno być używane w wyszukiwarce do uwierzytelniania użytkowników usługi Learning Manager za pomocą wstępnie skonfigurowanych kont, na przykład w oparciu o logowanie jednokrotne lub identyfikatory Adobe ID. 

GET https://captivateprime.adobe.com/oauth/o/authorize?client_id=<Wprowadź identyfikator klienta>&redirect_uri=<Wprowadź URL przekierowania>&state=<Dowolny ciąg danych>&scope=<zakresy oddzielone przecinkami>&response_type=CODE.

Po udanym uwierzytelnieniu przeglądarka przekierowuje do redirect_uri wspomnianego w powyższym adresie URL. Parametr kod jest dołączany wraz z przekierowaniem uri.

2. Pobieranie odświeżonego tokena z kodu

POST https://captivateprime.adobe.com/oauth/token Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Zawartość żądania typu POST:

client_id:<identyfikator klienta>&
client_secret:<klucz tajny klienta>&
code:<kod z kroku 1>

3. Uzyskiwanie tokena dostępu dzięki odświeżonemu tokenowi

Adres URL umożliwiający uzyskanie tokena dostępu:

POST https://learningmanager.adobe.com/oauth/token/refresh Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Zawartość żądania typu POST:

client_id:<identyfikator klienta>&
client_secret:<klucz tajny klienta>&
refresh_token:<odświezony token>

Adres URL umożliwiający weryfikację informacji szczegółowych tokena dostępu

GET https://learningmanager.adobe.com/oauth/token/check?access_token=<access_token>

Adres URL umożliwiający weryfikację informacji szczegółowych tokena dostępu

Bezklientowa aplikacja platformy edukacyjnej pobiera token odświeżania (refresh_token) przy pierwszym logowaniu. Następnie token odświeżania służy do generowania tokenu dostępu (access_token) dla aplikacji klienckich, co umożliwia tworzenie wywołań interfejsu API. Przy odtwarzaniu zawartości punkt końcowy OAuth służy do wygenerowania pliku cookie zarządzania odtwarzaniem. Obejmuje to wiele plików zawartości i wywołań interfejsu API związanych z plikami cookie. Plik cookie wygenerowany przez rozwiązanie OAuth jest ważny tak samo długo jak token dostępu — przez siedem dni. Po wygenerowaniu pliku cookie nie można go wyczyścić (inaczej niż w przypadku wylogowania się z aplikacji internetowej). Pliki cookie OAuth i aplikacji internetowej są innego rodzaju. Różne oprogramowanie nie rozpoznaje obu typów.

Aby umożliwić wyczyszczenie pliku cookie, wprowadziliśmy nowy punkt końcowy. Wycofuje on token odświeżania, plik cookie lub plik cookie razem z tokenem odświeżania.

SZCZEGÓŁY

Punkt końcowy Parametry zapytania Treść żądania
POST oauth/o/revoke

cookie=true|false

Wskazuje potrzebę wycofania pliku cookie.

refresh_token=true|false

Wskazuje odświeżenie.

Treść wymagana do wycofania tokenu odświeżania lub tego tokenu razem z plikiem cookie.

{

      "Identyfikator klienta": <>,

      "Klucz tajny klienta": <>,

      "Odświeżanie tokena": <>

}

Treść wymagana do wycofania samego pliku cookie OAuth.

{

      "Token dostępu": <>

}

Ograniczenia wykorzystania

Token dostępu jest ważny przez siedem dni. Po jednym dniu należy wygenerować nowy token dostępu, odświeżając go. Jeśli wygenerujesz nowy token dostępu, odświeżając go, podczas gdy obecny token dostępu jest nadal ważny, token dostępu zostanie zwrócony. 

Poniżej wyjaśniono niektóre z często używanych terminów w odniesieniu do interfejsu API usługi Learning Manager. 

Parametr zawiera

Programiści mają dostęp do jednego modelu obiektowego API, a także wielu modeli związanych z tym modelem. Aby uzyskać dostęp do kolejnych powiązanych modeli, należy zrozumieć związek każdego modelu z innymi modelami. Parametr zawiera umożliwia programistom dostęp do modeli zależnych. Można użyć przecinka jako separatora, aby uzyskać dostęp do wielu modeli.Przykładowe użycie i informacje szczegółowe dotyczące parametru zawiera znajdują się na tej stronie w sekcji przykładowego modelu API.

Żądanie interfejsu API

Żądania interfejsu API mogą być zgłaszane przez żądanie HTTP. W zależności od punktu końcowego i metody programista może wybrać pomiędzy różnymi czasownikami HTTP, takimi jak m.in. GET, PUT, POST, DELETE, PATCH. W przypadku niektórych żądań mogą być przekazywane parametry zapytania. Przy składaniu żądania o konkretny model danych użytkownik może również zażądać modeli pokrewnych opisanych w specyfikacjach API JSON. Struktura typowego żądania API została opisana w sekcji przykładowe wykorzystanie modelu.

Odpowiedź API

Gdy żądanie API jest składane przez klienta, zostanie uzyskany dokument SON zgodnie ze specyfikacją API JSON. Odpowiedź zawiera również kod stanu HTTP, który programista może zweryfikować w celu wykonania odpowiednich dalszych kroków w logice aplikacji.Struktura typowej odpowiedzi API opisana jest w sekcji przykładowe wykorzystanie modelu.

Błędy

Gdy żądanie API nie powiedzie się, pojawi się informacja o błędzie. Zwrócony w odpowiedzi kod stanu HTTP wskaże charakter błędu. Kody błędów są przedstawiane za pomocą numerów dla każdego modelu. Niektóre z częstych błędów występujących w interfejsie API, wskazujące na problemy z dostępem do protokołu HTTP, 200, 204, 400 i 404.  

Pola

Atrybuty obiektu API i ich relacje nazywane są zbiorczo polami. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Struktura JSON interfejsu API. Pól można używać jako parametru podczas wywołań API w celu pobrania określonych atrybutów z modelu. W przypadku braku parametru Pola wywołanie API pobiera wszystkie dostępne atrybuty z modelu. W tym wywołaniu API fields[skill]=name zapewnia atrybut nazwy samego modelu umiejętności.

https://captivateprime.adobe.com/primeapi/v2/users/{userId}/userSkills/{id}?include=skillLevel.skill&fields[skill]=name 

Dzielenie na strony

Czasami żądanie API skutkuje długą listą obiektów, które mają być przesłane w odpowiedzi. W takich przypadkach atrybut dzielenia na strony umożliwia programiście pobieranie wyników kolejno na wielu stronach, gdzie każda strona zawiera szereg rekordów. Atrybut dzielenia na strony w usłudze Learning Manager umożliwia ustawienie maksymalnej ilości danych wyświetlanych na stronie. Można również określić zakres rekordów, które mają zostać wyświetlone na stronie. 

Sortowanie

W modelach API sortowanie jest dozwolone. W oparciu o model, wybierz typ sortowania, który ma być zastosowany dla wyników.Wyniki mogą być sortowane w kolejności rosnącej lub malejącej. Jeśli na przykład podasz wartość sort=name, nazwy zostaną posortowane alfabetycznie w kolejności od A do Z. Jeśli podasz wartość sort=-name nazwy zostaną posortowane alfabetycznie w kolejności od Z do A. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Specyfikacja struktury JSON interfejsu API.

Wykorzystanie interfejsu API

Rozważmy przypadek, w którym programista chce uzyskać nazwę umiejętności, maksymalną liczbę punktów przypisanych do poziomu umiejętności oraz punkty zdobyte przez ucznia w ramach tej umiejętności.

Model userSkill (Umiejętności użytkownika) w interfejsu API usługi Learning Manager składa się z atrybutów domyślnych, takich jak id, type, dateAchieved, dateCreated, pointsEarned. Gdy programista używa metody GET do pozyskania informacji o modelu userSkill, bieżące dane dotyczące atrybutów domyślnych są wyświetlane. 

Jednak w tym scenariuszu programista chce uzyskać nazwę umiejętności i punkty poziomu umiejętności dla użytkownika. Interfejs API usługi Learning Manager umożliwia dostęp do tych powiązanych informacji za pomocą pól relacji i parametru Zawiera. Modele skojarzone dla userSkill są uzyskiwane ze znacznika relacji. Informacje szczegółowe każdego skojarzonego modelu można uzyskać przez wywołanie tych modeli wraz z userSkill. Aby uzyskać te informacje, użyj parametru zawiera z wartościami oddzielonymi kropką dla każdego ze skojarzonych modeli.Można użyć przecinka jako separatora, aby zażądać innego modelu, takiego jak np. użytkownik include=skillLevel.skill,course

Wywołanie API

https://captivateprime.adobe.com/primeapi/v2/users/{userId}/userSkills/{id}?include=skillLevel.skill&fields[skill]=name&fields[skillLevel]=maxCredits&fields[userSkill]=pointsEarned

Wartość dla userId może wynosić np. 746783 a dla userSkills id: 746783_4426_1. 

Odpowiedź na wywołanie API

{ 
  &quot;links&quot;: {&quot;self&quot;: &quot;https://captivateprime.adobe.com/primeapi/v2/users/746783/userSkills/746783_4426_1?include=skillLevel.skill&fields[userSkill]=pointsEarned&fields[skillLevel]=maxCredits&fields[skill]=name&quot;}, 
  &quot;data&quot;:  { 
   &quot;id&quot;: &quot;746783_4426_1&quot;, 
   &quot;type&quot;: &quot;userSkill&quot;, 
   &quot;attributes&quot;: {&quot;pointsEarned&quot;: 5}, 
   &quot;links&quot;: {&quot;self&quot;: &quot;https://captivateprime.adobe.com/primeapi/v2/users/746783/userSkills/746783_4426_1&quot;} 
  }, 
  &quot;included&quot;:  [ 
      { 
     &quot;id&quot;: &quot;4426&quot;, 
     &quot;type&quot;: &quot;skill&quot;, 
     &quot;attributes&quot;: {&quot;name&quot;: &quot;Java&quot;}, 
     &quot;links&quot;: {&quot;self&quot;: &quot;https://captivateprime.adobe.com/primeapi/v2/skills/4426&quot;} 
   }, 
      { 
     &quot;id&quot;: &quot;4426_1&quot;, 
     &quot;type&quot;: &quot;skillLevel&quot;, 
     &quot;attributes&quot;: {&quot;maxCredits&quot;: 10} 
   } 
  ] 
} 

Modele usługi Learning Manager

Interfejs API usługi Learning Manager umożliwia programistom dostęp do obiektów usługi jako zasobów RESTful. Oznacza to, że każdy punkt końcowy API reprezentuje zasób (zazwyczaj element obiektu, taki jak Odznaka lub zbiór takich elementów). Następnie programiści używają czasowników HTTP, takich jak PUT, GET, POST i DELETE do wykonywania operacji CRUD na tych obiektach (kolekcjach).

Poniższy diagram przedstawia różne elementy modelu obiektowego Learning Manager w wersji 1 interfejsu API.

Model obiektowy API V1
Model obiektowy API V1

Lp.

Obiekt usługi Learning Manager

Opis

1.      

user

Użytkownik jest kluczowym modelem w usłudze Learning Manager. Użytkownicy są zazwyczaj uczniami z organizacji lub spoza niej, którzy korzystają z elementów edukacyjnych. Mogą oni jednak odgrywać inne role, takie jak autor czy przełożony. Identyfikator użytkownika, typ, adres e-mail to niektóre z atrybutów inline. 

2.      

course

Kurs to jeden z elementów edukacyjnych obsługiwanych w usłudze Learning Manager, który składa się z co najmniej jednego modułu. 

3.      

module

Moduły są składowymi elementów edukacyjnych w usłudze Learning Manager. Istnieją cztery typy modułów: klasa, klasa wirtualna, aktywność i moduł realizowany w tempie uczestnika. Użyj tego modelu modułu, aby uzyskać szczegółowe informacje o wszystkich modułach na koncie. 

4.      

certification

Certyfikacja jest przyznawana uczniom na podstawie pomyślnego ukończenia kursów. Przed skorzystaniem z certyfikacji aplikacja musi zawierać kursy. 

5.      

learning program

Programy edukacyjne to kursy pozwalające uczniom osiągnąć określone wymagania. Zazwyczaj programy są wykorzystywane do realizacji celów edukacyjnych obejmujących poszczególne kursy. 

6.      

badge

Odznaka to znak osiągnięć, który uczniowie otrzymują, gdy osiągną określone cele w miarę postępów w nauce. 

7.      

skill

Model umiejętności składa się z poziomów i punktów. Umiejętności mogą być nabywane przez uczniów po ukończeniu odpowiedniego kursu. 

8.      

certificationEnrollment

Model ten zawiera szczegółowe informacje o rejestracji użytkownika na certyfikację.

9.  

courseEnrollment

Model ten zawiera szczegółowe informacje o rejestracji użytkownika na kurs. 

10.  

courseInstance

Kurs może mieć jeden lub wiele elementów. Można wybrać element kursu.

11.  

courseSkill

Model ten określa postęp dla umiejętności osiągany przez ukończenie kursu.

12.  

courseModule

Model ten określa, w jaki sposób moduł jest zawarty w kursie,np. czy jest używany do testów wstępnych czy do tworzenia zawartości.

13.  

learningProgramInstance

Program edukacyjny może składać się z wielu elementów o cechach programu edukacyjnego lub z elementów niestandardowych. 

14.  

job aid

Materiały pomocnicze to zawartość szkoleniowa dostępna dla uczniów bez konieczności rejestracji czy ukończenia kursu. Można uzyskać zaktualizowaną datę, stan, informacje o identyfikatorze wraz z powiązanymi z nimi modelami, takimi jak wersja materiału pomocniczego, autorzy i poziom umiejętności. 

15.  

jobAidVersion

Materiały pomocnicze mogą być dostępne w jednej lub wielu wersjach, co wynika z liczby aktualizacji dokumentu. Model ten zawiera szczegółowe informacje na temat wersji materiału pomocniczego. 

16.  

learningProgramInstanceEnrollment

Program edukacyjny składa się z co najmniej jednego elementu. Uczniowie mogą zapisać się do elementu programu samodzielnie lub mogą zostać przypisani przez administratora. Model ten zawiera szczegółowe informacje o rejestracji użytkownika na element programu edukacyjnego. 

17.  

moduleVersion

Moduł może mieć jedną wersję lub wiele wersji w oparciu o liczbę aktualizacji. Użyj tego modelu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wersji modułu. 

18.  

skillLevel

Poziom umiejętności składa się z co najmniej jednego kursu, który należy ukończyć w celu zdobycia poziomu i punktów. 

19.  

userBadge

Ten element odnosi się do odznaki danego użytkownika. Zawiera informacje, takie jak data uzyskania odznaki czy URL ACS. 

20.  

userSkill

UserSkill wskazuje, ile z jednego poziomu umiejętności osiągnął jeden użytkownik.

Poniżej przedstawiono różne elementy diagramu klasy usługi Learning Manager w wersji 2 interfejsu API.

Diagram klasy API V2
Diagram klasy API V2

Obiekt usługi Learning Manager Opis
account Zawiera informacje dotyczące klienta systemu Prime.
badge Odznaka to znak osiągnięć, który uczniowie otrzymują, gdy osiągną określone cele w miarę postępów w nauce. 
catalog W aplikacji Captivate Prime katalog jest zbiorem elementów edukacyjnych.
user Użytkownik jest kluczowym modelem w usłudze Learning Manager. Użytkownicy są zazwyczaj uczniami z organizacji lub spoza niej, którzy korzystają z elementów edukacyjnych. Mogą oni jednak odgrywać inne role, takie jak autor czy przełożony. Identyfikator użytkownika, typ, adres e-mail to niektóre z atrybutów inline. 
resource Używany do modelowania każdego zasobu zawartości, który moduł stara się zawrzeć. Wszystkie zasoby znajdujące się w loResource są równoważne pod względem celu nauczania, ale różnią się od siebie pod względem sposobu dostarczania lub lokalizacji zawartości.
userNotification Model ten zawiera informacje na temat powiadomień związane z uczniem.
userSkill UserSkill wskazuje, ile z jednego poziomu umiejętności osiągnął jeden użytkownik.
userBadge Ten element odnosi się do odznaki danego użytkownika. Zawiera informacje, takie jak data uzyskania odznaki czy URL ACS. 
skill Model umiejętności składa się z poziomów i punktów. Umiejętności mogą być nabywane przez uczniów po ukończeniu odpowiedniego kursu. 
skillLevel Poziom umiejętności składa się z co najmniej jednego kursu, który należy ukończyć w celu zdobycia poziomu i punktów. 
learningObject Element edukacyjny jest elementem, do którego użytkownicy mogą się zapisać i dzięki któremu mogą się uczyć. Obecnie w usłudze Learning Manager istnieją cztery rodzaje elementów edukacyjnych: kurs, certyfikacja, program edukacyjny i materiały pomocnicze.
learningObjectInstance
Konkretny przykład elementu edukacyjnego.
learningObjectResource Jest to odpowiednik (modułu) module . Kurs składa się z co najmniej jednego modułu. W systemie Prime moduł może być dostarczany na różne sposoby. Z tego względu loResource zasadniczo obejmuje wszystkie te równoważne zasoby.
loResourceGrade
Jest to wynik użytkownika realizującego określony zasób w kontekście elementu edukacyjnego, do którego jest zapisany. Zawiera informacje takie jak czas spędzony przez (użytkownika) user podczas korzystania z zasobu, procentowy postęp dokonany przez użytkownika, stan zaliczony/niezaliczony oraz wynik uzyskany przez użytkownika w powiązanym teście.
calendar
Kalendarz to lista zbliżających się kursów typu klasa lub klasa wirtualna, do których użytkownik może się zapisać.
l1FeedbackInfo
Informacje zwrotne L1 zawierają odpowiedzi udzielone przez ucznia na pytania związane z elementami edukacyjnymi. Zazwyczaj pytania te są zadawane po ukończeniu przez użytkownika elementu edukacyjnego, jeśli został on skonfigurowany tak, aby zbierać takie informacje zwrotne od uczniów.
enrollment
Zawiera informacje dotyczące przypisania konkretnego użytkownika do konkretnego elementu edukacyjnego.

Proces opracowywania aplikacji

Wymagania wstępne

Zaleca się, aby programista najpierw utworzył konto testowe w systemie Prime, aby uzyskać pełny dostęp do wszystkich ról w ramach tego konta. Aby napisać aplikację, programista musi również utworzyć kilku użytkowników i kilka kursów oraz doprowadzić konto do odpowiedniego stanu, tak aby tworzona aplikacja miała dostęp do przykładowych danych.

Tworzenie identyfikatora klienta i tajnego klucza

 1. Po zalogowaniu jako administrator ds. integracji kliknij opcję Aplikacje w lewym panelu.

 2. Kliknij opcję Rejestruj w prawym górnym rogu strony, aby zarejestrować informacje aplikacji. Zostanie wyświetlona strona Rejestracja. 

  Rejestracja nowej aplikacji
  Rejestracja nowej aplikacji

  Wypełnienie wszystkich pól na tej stronie jest obowiązkowe. 

  Nazwa aplikacji: Wprowadź nazwę aplikacji. Nie trzeba używać tej samej nazwy aplikacji, może to być dowolna nazwa.

  URL: Jeśli znasz dokładny adres URL, na którym znajduje się aplikacja, można zamieścić go w tym polu. Jeśli nie masz pewności, możesz podać adres URL swojej firmy. W tym miejscu należy podać poprawny adres URL.

  Domeny przekierowania: Wprowadź nazwę domeny aplikacji, do której ma nastąpić przekierowanie aplikacji Learning Manager po uwierzytelnieniu OAuth. Możesz wymienić tutaj wiele adresów URL, które muszą być ważne, np.: http://google.com czy http://yahoo.com.

  Opis: Wprowadź krótki opis aplikacji. 

  Zakresy: Wybierz jedną z czterech dostępnych opcji, aby określić zakres aplikacji. Punkt końcowy interfejsu API usługi Learning Manager jest dostępny dla aplikacji zgodnie z tym wyborem. Jeśli na przykład wybrano opcję Dostęp do odczytu w roli ucznia, wszystkie punkty końcowe interfejsu API ucznia są dostępne tylko do odczytu.

  Dotyczy tylko tego konta? 
  Tak — Jeśli wybierzesz opcję Tak, aplikacja nie będzie widoczna dla administratorów innych kont.
  Nie — Jeśli wybierzesz opcję Nie, administratorzy innych kont również będą mogli uzyskać dostęp do tej aplikacji, ale muszą w tym celu użyć identyfikatora aplikacji. Identyfikator aplikacji jest generowany i wyświetlany w trybie edycji aplikacji Learning Manager.

  Uwaga:

  Jeśli podczas rejestracji aplikacji jako zakres wybierzesz opcję Dostęp do odczytu i zapisu w roli administratora oraz opcję Dostęp do odczytu w roli administratora podczas tworzenia interfejsów API, nadal możesz mieć dostęp do zapisu dla aplikacji, ponieważ zakres rejestracji aplikacji zastępuje działania związane z tworzeniem.

 3. Kliknij opcję Rejestruj w prawym górnym rogu po wypełnieniu informacji na stronie rejestracji.

Rozwój i testowanie aplikacji

Interfejs API usługi Learning Manager może być używany przez programistę do budowania dowolnych aplikacji. Programiści muszą upewnić się, że ich konta składają się z ważnych użytkowników i kursów. Programiści mogą tworzyć kilka fikcyjnych użytkowników i kursów oraz symulować aktywność na koncie testowym, tak aby przetestować działanie aplikacji.

Wdrażanie aplikacji

Zalecamy, aby administrator lub administrator ds. integracji konta produkcyjnego w usłudze Learning Manager wziął na siebie odpowiedzialność za udostępnianie aplikacji użytkownikom w ramach organizacji. Po przetestowaniu aplikacji i uznaniu jej za gotową do produkcji należy poinformować administratora konta produkcyjnego. Idealnie byłoby, gdyby administratorzy wygenerowali nowy identyfikator i tajny klucz klienta dla aplikacji w koncie produkcyjnym oraz by wykonali niezbędne kroki w celu bezpiecznego umieszczenia ich w aplikacji. Rzeczywista procedura wdrażania aplikacji różni się w zależności od przedsiębiorstwa. Administrator usługi Learning Manager w organizacji musi skorzystać z pomocy działu informatycznego w organizacji, aby ukończyć ten proces.

Zatwierdzenie aplikacji zewnętrznej

Można dodać aplikacje zewnętrzne, klikając przycisk Zatwierdź w prawym górnym rogu strony Aplikacje. Podaj identyfikator aplikacji zewnętrznej i kliknij opcję Zapisz.

Dodawanie aplikacji zewnętrznej
Dodawanie aplikacji zewnętrznej

Często zadawane pytania

1. Czy usługa Learning Manager umożliwia integrację z platformami handlu elektronicznego?

Usługa Adobe Learning Manager nie integruje się z platformami handlu elektronicznego. Udostępniamy interfejsy API, przy użyciu których można tworzyć bezklientowe systemy zarządzania nauczaniem, w których można implementować funkcje handlu elektronicznego. 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto