Dostosowywanie motywu składników AEM

Dostosowywanie motywów

Poniższy kod JSON umożliwia dostosowanie widżetu katalogu.

{
  "globalCssText":"@import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Grandstander:ital,wght@0,100;0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;1,100;1,200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800;1,900&family=Montserrat:ital,wght@0,100;0,200;0,300;0,400;0,500;0,600;0,700;0,800;0,900;1,100;1,200;1,300;1,400;1,500;1,600;1,700;1,800;1,900&display=swap');",
  "fontNames":"Grandstander",
  "cardLayout":{
   "cardLayoutName":"compact",
   "cardPrimaryColor":"#376BA4",
   "cardSecondaryColor":"#F98EB0",
   "startedStateTextColor":"#ffffff",
   "continueStateTextColor":"#ffffff",
   "revisitStateTextColor":"#ffffff",
   "startedStateColor":"#a0a0a0",
   "continueStateColor":"#f9a122",
   "revisitedStateColor":"#7fbc64",
   "textPrimaryColor":"#ffffff",
   "textSecondaryColor":"#d93f3f",
   "navIconColor":"#a0a0a0"
  }
}

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online