Podręcznik użytkownika Anuluj

Pierwsze kroki w roli ucznia

 1. Podręcznik użytkownika usługi Learning Manager
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Learning Manager
  4. Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites
  5. Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO
  6. Ułatwienia dostępu w usłudze Learning Manager
  7. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczynanie pracy jako instruktor w usłudze Learning Manager
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  6. Rynek zawartości
  7. Raporty
  8. Ścieżki edukacyjne
  9. Plany edukacyjne
  10. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Learning Manager
  11. Materiały pomocnicze
  12. Certyfikacje
  13. Katalogi
  14. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  15. Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
  16. Wiele metod logowania jednokrotnego
  17. Konta partnerskie
  18. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  19. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  20. Gamifikacja
  21. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  22. Odznaki
  23. Motywy kolorystyczne
  24. Transkrypty ucznia
  25. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  26. Odtwarzacz Fluidic
  27. Komunikaty
  28. Szablony wiadomości e-mail
  29. Integracja Adobe Connect
  30. Ustawienia
  31. Powiadomienia
  32. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  33. Pierwsze kroki w roli Administratora
  34. Czyszczenie danych użytkowników
  35. Znaczniki
  36. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  37. Role niestandardowe
  38. Etykiety katalogu
  39. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
  40. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  41. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  42. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki usługi Learning Manager
  3. Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Learning Manager
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w usłudze Learning Manager
  19. Program Adobe Learning Manager
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Learning Manager
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Learning Manager
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Learning Manager wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Learning Manager
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Learning Manager
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Learning Manager
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu
  22. Brak przycisków opcji
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Learning Manager
Uwaga:

Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Pierwsze kroki z aplikacją ucznia Learning Manager

Aplikacja ucznia Learning Manager jest oparta w całości na widżetach, co pozwala szybko przechodzić do potrzebnych funkcji.

Po zalogowaniu się jako uczeń w aplikacji internetowej Learning Manager widać następujące widżety na stronie głównej:

Strona główna ucznia
Strona główna ucznia

Moja edukacja: Można wyświetlić elementy edukacyjne według typu i ostatecznego terminu, aby je wybrać. Wystarczy kliknąć okrąg w widżecie Moja edukacja, żeby przejść bezpośrednio do elementu edukacyjnego określonego typu albo wyświetlić elementy edukacyjne według ostatecznego terminu.

Moje umiejętności: Można też wyświetlić mapę umiejętności w prawym górnym rogu strony. Patrz opis funkcji mapa umiejętności, aby uzyskać więcej informacji.

Widżet Elementy edukacyjne: Znajduje się bezpośrednio pod widżetem Moja edukacja i zawiera wykaz elementów edukacyjnych użytkownika. W obszarze pod widżetem Moja edukacja można wyświetlić wszystkie kursy, programy edukacyjne i programy certyfikacji, na które się zapisano lub które zostały przydzielone. Bezpośrednio z tego widżetu można rozpocząć nowy element edukacyjny lub wrócić do już rozpoczętego.

Kalendarz edukacyjny: W tym widżecie jest wyświetlana lista nadchodzących i planowanych szkoleń w danej organizacji, z rozbiciem na kwartały. Kursy, na które użytkownik jest zapisany, mają stan Zarejestrowano. 

Zalecana edukacja: Ten widżet zawiera wszystkie kursy zalecane dla danego profilu użytkownika przez administratora/przełożonego. Klikając łącza, można przejść do stron zalecanych kursów.

Moje osiągnięcia: Po ukończeniu kursu uczeń zdobywa odznakę. Odznaki są wyświetlane na górze strony, obok profilu. Klikając pozycję Odznaki, można wyświetlić szczegółowe informacje. Aby uzyskać więcej informacji na temat odznak, należy się zapoznać z opisem funkcji Odznaki.

W tym widżecie są też wyświetlane punkty gamifikacji dla ucznia. Po kliknięciu łącza Gamifikacja można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o punktach, jak również z innymi możliwościami, jakie zapewnia funkcja gamifikacji. Szczegółowe informacje na temat punktów gamifikacji i tablicy liderów znajdziesz w opisie funkcji Gamifikacja.

Uwaga:

Użytkownicy korzystający z usługi Learning Manager za pomocą tabletu iPad lub z systemem Android powinni zapoznać się z sekcją „Użytkownicy tabletów iPad i z systemem Android” na tej stronie.

Użytkownicy aplikacji na tabletach iPad i z systemem Android

Kiedy logujesz się jako uczeń w usłudze Learning Manager na tablecie iPad lub z systemem Android, są wyświetlane następujące informacje na ekranie początkowym:

Karta Strona główna
Karta Strona główna

Aby przejść do funkcji związanych z katalogiem i zdobywaniem wiedzy, stuknij listę rozwijaną Menu i wybierz odpowiednią opcję.

Lista rozwijana Menu
Lista rozwijana Menu

Korzystanie z aplikacji w trybie offline
Z aplikacji Learning Manager na tablecie iPad lub z systemem Android można korzystać także bez połączenia z Internetem. W tym celu należy pobrać kursy, a po korzystaniu z nich w trybie offline zsynchronizować postęp, gdy zostanie przywrócone połączenie z siecią.
 1. Stuknij listę rozwijaną Menu na górze, a potem stuknij opcję Edukacja. Pojawią się wszystkie dostępne kursy w postaci kafelków.
 2. Stuknij ikonę pobierania na dole kafelka wybranego elementu edukacyjnego, aby zapisać zawartość edukacyjną na urządzeniu.
Opcja pobierania
Opcja pobierania

 1. Po nawiązaniu połączenia z Internetem na górnym pasku aplikacji pojawi się monit o zsynchronizowanie postępu. Stuknij czerwony pasek, aby przeprowadzić synchronizację. Zielony kolor paska oznacza, że trwa synchronizacja.

Monitorowanie ilości zajmowanego miejsca

Można okresowo sprawdzać, ile miejsca w pamięci danych urządzenia zajmują pliki powiązane z aplikacją.
W tym celu należy stuknąć ikonę profilu w prawym górnym rogu aplikacji, a następnie stuknąć w menu opcję Magazyn urządzeń.

Monitorowanie ilości zajmowanego miejsca
Monitorowanie ilości zajmowanego miejsca

Zostanie wyświetlone okno z informacjami o ilości zajmowanego miejsca, takie jak poniżej.

Okno z informacjami o ilości zajmowanego miejsca
Okno z informacjami o ilości zajmowanego miejsca

Analizując wyświetlone informacje, można sprawdzić całkowitą ilość miejsca na dane na urządzeniu, a także ilość miejsca zajmowanego przez aplikację i pobrane kursy. Przydaje się to przy szacowaniu, czy jest możliwe pobranie kolejnego kursu. Aby usunąć pobrany kurs z urządzenia, stuknij ikonę X obok jego nazwy.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto