Podręcznik użytkownika Anuluj

Programy edukacyjne

 1. Podręcznik użytkownika usługi Learning Manager
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Learning Manager
  4. Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites
  5. Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO
  6. Ułatwienia dostępu w usłudze Learning Manager
  7. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczynanie pracy jako instruktor w usłudze Learning Manager
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  6. Rynek zawartości
  7. Raporty
  8. Ścieżki edukacyjne
  9. Plany edukacyjne
  10. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Learning Manager
  11. Materiały pomocnicze
  12. Certyfikacje
  13. Katalogi
  14. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  15. Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
  16. Wiele metod logowania jednokrotnego
  17. Konta partnerskie
  18. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  19. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  20. Gamifikacja
  21. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  22. Odznaki
  23. Motywy kolorystyczne
  24. Transkrypty ucznia
  25. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  26. Odtwarzacz Fluidic
  27. Komunikaty
  28. Szablony wiadomości e-mail
  29. Integracja Adobe Connect
  30. Ustawienia
  31. Powiadomienia
  32. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  33. Pierwsze kroki w roli Administratora
  34. Czyszczenie danych użytkowników
  35. Znaczniki
  36. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  37. Role niestandardowe
  38. Etykiety katalogu
  39. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
  40. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  41. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  42. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki usługi Learning Manager
  3. Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Learning Manager
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w usłudze Learning Manager
  19. Program Adobe Learning Manager
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Learning Manager
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Learning Manager
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Learning Manager wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Learning Manager
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Learning Manager
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Learning Manager
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu
  22. Brak przycisków opcji
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Learning Manager
Uwaga:

Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Dowiedz się, jak wyświetlać programy edukacyjne w aplikacji ucznia Learning Manager i jak z nich korzystać.

Programy edukacyjne to wyjątkowe kursy spełniające określone cele dla ucznia. Administratorzy mogą je tworzyć dla uczniów. Z kolei uczniowie mogą je wyświetlić, aby się z nimi zapoznać.

Przegląd

Za pomocą usługi Adobe Learning Manager uczniowie mogą korzystać z kursów i programów edukacyjnych. Mogą przeszukiwać wszystkie dostępne programy edukacyjne, używając katalogu lub zapisywać się do programów wybranych samodzielnie. Kompletny wykaz kursów, na które zapisał się dany uczeń lub które zostały mu przypisane, znajduje się na karcie Kursy.

Uwaga
Uczniowie mogą także zainstalować aplikację Learning Manager na tablet iPad (ze sklepu App Store) lub tablet z systemem Android (ze sklepu Google Play), aby przerabiać kursy na urządzeniu przenośnym. W tej wersji aplikacji są dostępne wszystkie funkcje przeznaczone dla uczniów. Można też korzystać z trybu offline pozwalającego kontynuować naukę także w razie braku połączenia z Internetem. 

Program edukacyjny

Programy edukacyjne to zestawy kursów pozwalające uczniom osiągnąć określone cele. Uczeń może wyświetlić programy edukacyjne, które mu przypisano, w sekcji Moja edukacja.

Autorzy i administratorzy mogą tworzyć programy edukacyjne.

Wyświetlanie programów edukacyjnych

Można wyświetlić listę wszystkich programów edukacyjnych dostępnych dla ucznia. W widżecie Elementy edukacyjne widać każdy z programów, na które zapisał się dany uczeń lub które zostały mu przypisane. W lewym panelu należy wybrać katalog i ustawić filtr tak, aby zostały wyświetlone wszystkie dostępne programy edukacyjne.

Na stronie Moja edukacja można filtrować szkolenia, do których się zarejestrowano, według ich czasu trwania i formatu.

Na stronie Katalog można wyświetlić wartość procentową efektywności każdego kursu. Kurs/program edukacyjny może być podzielony na wiele elementów/sesji. Aby zapoznać się ze szczegółami, wystarczy kliknąć dany kurs lub program. Widać również ostateczne terminy wyznaczone dla poszczególnych elementów kursu/programu edukacyjnego.

Wyszukiwanie kursów i programów edukacyjnych

Usługa Adobe Learning Manager pozwala szybko i łatwo wyszukiwać kursy. Dostępne są następujące sposoby ich wyszukiwania:

 1. Za pomocą pola wyszukiwania. W tym celu należy kliknąć pasek wyszukiwania na górze strony. Teraz można wpisać tytuł kursu/nazwę programu edukacyjnego lub dowolne powiązane słowa kluczowe. Można też przeprowadzić wyszukiwanie z użyciem gotowych znaczników, np. Captivate, C, Java, HTML itp. Znaczniki można znajdować także w polu wyszukiwania, co oznacza, że pojawiają się w tym polu przy wprowadzaniu znaków.
 2. Uczeń może wyszukiwać elementy edukacyjne w oparciu o stan kursu: Wszystkie, Jeszcze nie rozpoczęte, Ukończone, W toku.
 3. Uczeń może wyszukiwać kursy i programy edukacyjne na stronie Katalog, używając filtrów, opcji sortowania, kompetencji i typu.

Można również przeprowadzić wyszukiwanie w oparciu o kompetencje. W tym celu należy kliknąć opcję Kompetencje, a następnie wybrać odpowiednie pozycje. Kursy można posortować, klikając opcję Sortuj wg i wybierając odpowiednie kryterium.

Zapisywanie się do programów edukacyjnych

Istnieją następujące sposoby rejestrowania udziału uczniów w programach edukacyjnych:

 1. Administrator/przełożony rejestruje udział określonych uczniów w obowiązkowych programach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb organizacji.
 2. Uczniowie mogą samodzielnie zarejestrować swój udział w kursie/programie edukacyjnym. Jeśli uczeń samodzielnie zapisuje się na kurs/do programu edukacyjnego, rejestracja odbywa się natychmiast.

Uczniowie mogą się zapisywać samodzielnie do wielu różnych programów edukacyjnych. W widżecie Zalecana edukacja są wyświetlane wszystkie kursy, programy edukacyjne, certyfikacje i materiały pomocnicze, które uczniowie sami wybrali lub które im przypisano. Aby samodzielnie zarejestrować się do udziału w danym elemencie edukacyjnym, można kliknąć opcję Poznaj, co spowoduje przejście na stronę tego elementu.

Można też przejrzeć dowolny program edukacyjny z katalogu, klikając powiązaną z nim opcję Poznaj. Zostanie wyświetlona strona rejestracji. Po kliknięciu opcji Zarejestruj się dostępnej w prawym górnym rogu strony, dany kurs trafi na listę kursów.

Kurs/program edukacyjny może być podzielony na wiele elementów/sesji. Po przejściu do katalogu należy kliknąć nazwę kafelka kursu/programu edukacyjnego, aby wyświetlić szczegóły. Zostanie wyświetlone opcja zapisania udziału w wystąpieniu kursu/programu edukacyjnego z uwzględnieniem ostatecznego terminu dla danego wystąpienia.

Kończenie programów edukacyjnych

Program edukacyjny zostaje ukończony, gdy uczeń spełni określone warunki. W przypadku niektórych programów konieczne jest zaliczenie wszystkich kursów, a w przypadku innych tylko części z nich (X z Y).

Jeśli administrator określi, że warunkiem ukończenia programu edukacyjnego jest zaliczenie 2 z 4 kursów, po zaliczeniu jednego kursu na pasku postępu będzie widać wartość 50%. Z kolei gdy uczeń zaliczy dwa kursy, pojawi się informacja o pomyślnym ukończeniu programu. 

W dowolnym momencie można wrócić do już ukończonego programu, aby przystąpić także do kursów opcjonalnych.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto