Podręcznik użytkownika Anuluj

Powiadomienia użytkownika

 1. Podręcznik użytkownika usługi Learning Manager
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Learning Manager
  4. Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites
  5. Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO
  6. Ułatwienia dostępu w usłudze Learning Manager
  7. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczynanie pracy jako instruktor w usłudze Learning Manager
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  6. Rynek zawartości
  7. Raporty
  8. Ścieżki edukacyjne
  9. Plany edukacyjne
  10. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Learning Manager
  11. Materiały pomocnicze
  12. Certyfikacje
  13. Katalogi
  14. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  15. Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
  16. Wiele metod logowania jednokrotnego
  17. Konta partnerskie
  18. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  19. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  20. Gamifikacja
  21. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  22. Odznaki
  23. Motywy kolorystyczne
  24. Transkrypty ucznia
  25. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  26. Odtwarzacz Fluidic
  27. Komunikaty
  28. Szablony wiadomości e-mail
  29. Integracja Adobe Connect
  30. Ustawienia
  31. Powiadomienia
  32. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  33. Pierwsze kroki w roli Administratora
  34. Czyszczenie danych użytkowników
  35. Znaczniki
  36. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  37. Role niestandardowe
  38. Etykiety katalogu
  39. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
  40. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  41. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  42. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki usługi Learning Manager
  3. Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Learning Manager
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w usłudze Learning Manager
  19. Program Adobe Learning Manager
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Learning Manager
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Learning Manager
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Learning Manager wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Learning Manager
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Learning Manager
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Learning Manager
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu
  22. Brak przycisków opcji
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Learning Manager
Uwaga:

Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Powiadomienia dla uczniów w usłudze Learning Manager

Funkcja powiadomień dotyczy wszystkich użytkowników usługi Adobe Learning Manager. Każdy użytkownik na podstawie swojej roli otrzymuje różne rodzaje powiadomień w różnych scenariuszach. Wszystkie alerty i powiadomienia dla użytkowników są wyświetlane w podręcznym oknie dialogowym powiadomień.

Uzyskiwanie dostępu do powiadomień

Użytkownicy mogą zobaczyć powiadomienia, klikając ikonę powiadomień w prawym górnym rogu.

Przykładowe okno powiadomień dla ucznia pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

Przykładowe powiadomienie dla uczniów w usłudze Learning Manager
Przykładowe powiadomienie dla uczniów w usłudze Learning Manager

W tym oknie podręcznym są wyświetlane wszystkie powiadomienia (wraz z informacjami o czasie) oraz pasek przewijania.

Wyróżniona liczba na górze ikony powiadomień informuje, ile jest najnowszych powiadomień. Jeśli na przykład od czasu ostatniego logowania pojawiło się pięć powiadomień, u góry ikony powiadomień widać cyfrę 5. Znika ona po przeczytaniu wszystkich najnowszych powiadomień.

Kurs przypisany przez przełożonego można odrzucić, klikając opcję Odrzuć w oknie podręcznym powiadomień.

Łącze Pokaż wszystkie powiadomienia

Po kliknięciu łącza Pokaż wszystkie powiadomienia na dole okna podręcznego powiadomień są wyświetlane wszystkie powiadomienia na osobnej stronie.

Powiadomienia
Powiadomienia

Rodzaje powiadomień dla uczniów

Uczniowie mogą otrzymywać powiadomienia w następujących sytuacjach:

 1. Uczeń ukończył kurs.
 2. Uczeń ukończył kurs, ale ma jeszcze przekazać informacje zwrotne L1.
 3. Uczeń zdobył odznakę.
 4. Administrator zapisał ucznia na kurs, do programu edukacyjnego lub do programu certyfikacji.
 5. Przełożony nominował ucznia do udziału w kursie i czeka na zaakceptowanie lub odrzucenie nominacji.
 6. Uczniowi przypisano nową kompetencję.
 7. Uczeń uzyskał kompetencję.
 8. Uczeń ukończył program edukacyjny.
 9. Uczeń zaakceptował nominację.
 10. Uczeń odrzucił nominację.
 11. Przełożony zatwierdził/odrzucił prośbę o zapisanie użytkownika na kurs.
 12. Opróżniono listę oczekujących.
 13. Uczeń został automatycznie zarejestrowany do udziału w kursie, programie edukacyjnym lub programie certyfikacji.
 14. Uczeń ukończył program certyfikacji.
 15. Przełożony zatwierdził/odrzucił przesłany przez ucznia dokument stanowiący dowód ukończenia programu certyfikacji.
 16. Zbliża się ostateczny termin wyznaczony dla konkretnego wystąpienia kursu. (Administrator może określić, od kiedy uczeń ma otrzymywać przypomnienia).

Przekazywanie informacji zwrotnych

Uczniowie przekazują informacje zwrotne L1 po ukończeniu kursu, w przypadku którego włączono taką opcję. Aby przekazać informacje zwrotne, należy kliknąć odpowiednie łącze (patrz poniżej) po ukończeniu kursu.

Łącze do przekazania informacji zwrotnych
Łącze do przekazania informacji zwrotnych

Uwaga
Uczniowie widzą opcję dotyczącą informacji zwrotnych tylko wtedy, gdy administrator włączył ją w przypadku danego kursu.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto