Podręcznik użytkownika Anuluj

Elementy edukacyjne

 1. Podręcznik użytkownika usługi Learning Manager
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Learning Manager
  4. Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites
  5. Aplikacja Adobe Learning Manager dla usługi Microsoft Teams
  6. Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO
  7. Ułatwienia dostępu w usłudze Learning Manager
  8. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczynanie pracy jako instruktor w usłudze Learning Manager
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Rynek zawartości
  6. Raporty
  7. Ścieżki edukacyjne
  8. Plany edukacyjne
  9. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Learning Manager
  10. Materiały pomocnicze
  11. Certyfikacje
  12. Katalogi
  13. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  14. Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
  15. Wiele metod logowania jednokrotnego
  16. Konta partnerskie
  17. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  18. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  19. Gamifikacja
  20. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  21. Odznaki
  22. Motywy kolorystyczne
  23. Transkrypty ucznia
  24. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  25. Odtwarzacz Fluidic
  26. Komunikaty
  27. Szablony wiadomości e-mail
  28. Integracja Adobe Connect
  29. Ustawienia
  30. Powiadomienia
  31. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  32. Pierwsze kroki w roli Administratora
  33. Czyszczenie danych użytkowników
  34. Znaczniki
  35. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  36. Role niestandardowe
  37. Etykiety katalogu
  38. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
  39. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  40. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  41. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki usługi Learning Manager
  3. Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Learning Manager
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w usłudze Learning Manager
  19. Program Adobe Learning Manager
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Learning Manager
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Learning Manager
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Learning Manager wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Learning Manager
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Learning Manager
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Learning Manager
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu
  22. Brak przycisków opcji
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Learning Manager
Uwaga:

Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Ten dokument zawiera informacje o elementach edukacyjnych dostępnych dla przełożonego.

Przełożony może rejestrować udział uczniów (swoich podwładnych) w kursach, programach edukacyjnych i certyfikacjach. Więcej informacji na ten temat i instrukcje rejestracji przedstawiono w sekcji Rejestracja uczniów.

Kursy

Wyświetlanie kursów

Przełożony może wyświetlić listę wszystkich dostępnych kursów. Wystarczy, że kliknie pozycję Kursy w lewym panelu, a pojawi się taka lista wraz z opcjami wyszukiwania i filtrowania. Może również wyświetlić wartość procentową efektywności każdego kursu — na miniaturach kursów. Istnieje jednak pewne ograniczenie: przełożony może zapisać członków swojego zespołu tylko na te kursy, które widzi w aplikacji ucznia.

Uwaga
Na karcie Wycofane można się zapoznać z listą wszystkich wycofanych kursów.

Wyświetlanie wyników testu

 1. Kliknij tytuł kursu na miniaturze kursu.
 2. Kliknij w lewym panelu opcję Wynik testu.

Można wyświetlić wyniki dla dowolnego kursu według nazwy użytkownika lub poszczególnych pytań. W tym celu należy kliknąć odpowiednio kartę Wg użytkowników albo kartę Według pytania. Wyświetlane są tylko wyniki uzyskane przez członków danego zespołu.

W celu wyświetlenia wyników według poszczególnych elementów kursu należy wybrać typ elementu z listy rozwijanej.

Zarządzanie listą uczniów zapisanych na określony kurs

Przełożony może zarządzać listą uczniów będących członkami jego zespołu.

 1. Kliknij tytuł kursu na miniaturze kursu.
 2. W lewym panelu kliknij opcję Uczniowie.
Zarządzanie uczniami zapisanymi na określony kurs
Zarządzanie uczniami zapisanymi na określony kurs

Na stronie Uczniowie można wykonać następujące działania:

 • Wybrać ucznia do usunięcia, a następnie kliknąć opcję Działania > Usuń.
 • Wybrać ucznia, który ukończył kurs, a następnie kliknij opcję Działania > Zaznacz, że ukończono.

Aby umożliwić uczniom zresetowanie modułu i przystąpienie do niego ponownie od początku, należy kliknąć opcję resetowania. Następnie należy kliknąć przycisk Tak w oknie podręcznym, aby potwierdzić operację resetowania. Nie jest możliwe zresetowanie modułów, które zostały ukończone. Można to zrobić tylko w przypadku modułów niezaliczonych lub nieukończonych.

Dostępna jest także opcja eksportu listy uczniów w postaci arkusza programu Excel. Aby wyeksportować listę uczniów, kliknij opcję Działania > Eksportuj.

Uwaga
Jeśli istnieje wiele wystąpień kursu, lista uczniów jest tworzona dla każdego z nich — w osobnym arkuszu. Lista zawiera nazwiska uczniów, stan i kryteria wyboru. Dostępne stany to: Nierozpoczęte, W toku, Ukończone.

Wyświetlanie informacji zwrotnych L1 i L3

Można wyświetlić informacje zwrotne L1 (przekazane przez uczniów i dotyczące kursu), a także informacje zwrotne L3 (przekazane członkom zespołu).

 1. Kliknij dowolny kafelek kursu na liście Kursy.
 2. Kliknij w lewym panelu opcję Informacje zwrotne L1 lub opcję Informacje zwrotne L3, aby wyświetlić otrzymane informacje zwrotne.
 3. Wybierz z listy rozwijanej element, którego mają dotyczyć informacje.

Wyświetlanie podglądu kursu

Przełożony może wyświetlić podgląd kursu, klikając opcję Podgląd w roli ucznia na stronie z listą modułów kursu.

 1. Zaloguj się i kliknij opcję Kursy w lewym panelu.
 2. Kliknij dowolny kafelek kursu na wyświetlonej liście kursów.
 3. Kliknij w lewym panelu opcję Podgląd w roli ucznia, a potem kliknij tytuł modułu, aby wyświetlić podgląd tego modułu w odtwarzaczu.

Efektywność kursu

Efektywność kursu to miara jego przydatności dla ucznia. Określa się ją w oparciu o informacje zwrotne na temat zawartości kursu przekazane przez ucznia, wyniki testu uzyskane przez ucznia i informacje zwrotne przekazane przez przełożonego.

Ocena efektywności kursu jest wyświetlana na jego miniaturze, jak widać na poniższym zrzucie ekranu. W tym przypadku jest to 100.

Ta wartość jest obliczana na podstawie wartości z informacji zwrotnych L1, L2 oraz L3. Aby zapoznać się ze szczegółowym rozbiciem, wystarczy kliknąć wartość efektywności kursu. Zostanie wyświetlone okno podręczne takie jak poniżej.

W tym przykładzie 1 z 1 użytkowników otrzymał wszystkie trzy rodzaje informacji zwrotnych — stąd ocena 100/100. Z analizy tabeli wynika, że brak informacji zwrotnych któregokolwiek rodzaju (L1, L2 lub L3) wpływa negatywnie na ogólną efektywność kursu. Po kliknięciu strzałki w dół, która znajduje się w prawym dolnym rogu okna, pojawia się szczegółowy opis sposobu obliczania efektywności kursu.

Na pokazanym powyżej wykresie kołowym widać, że największą wagę mają informacje zwrotne L3, przekazywane przez przełożonego.

Wyszukiwanie kursów, programów edukacyjnych i certyfikacji

Usługa Adobe Learning Manager pozwala szybko i łatwo wyszukiwać kursy oraz programy edukacyjne. Kursy można wyszukiwać na dwa sposoby:

 1. Za pomocą pola wyszukiwania. Przez kliknięcie ikony Wyszukaj w prawym górnym rogu. Spowoduje to wyświetlenie pola wyszukiwania. Teraz należy wpisać tytuł kursu lub dowolne słowa kluczowe powiązane z danymi kursami / programami edukacyjnymi. Można też przeprowadzić wyszukiwanie z użyciem gotowych znaczników, np. Captivate, C, Java czy HTML. Znaczniki można znajdować także w polu wyszukiwania, co oznacza, że pojawiają się w tym polu przy wprowadzaniu znaków. Ponadto wyszukiwanie można przeprowadzić z użyciem unikalnego identyfikatora.
 2. Przez zastosowanie filtrów do listy kursów/programów edukacyjnych/certyfikacji. Kursy można przefiltrować według stanu, np. Wszystkie, Opublikowane, Wycofane.

Można również przeprowadzić wyszukiwanie w oparciu o kompetencje. W tym celu należy kliknąć opcję Kompetencje, a następnie wybrać odpowiednie pozycje. Dodatkowo przełożony ma do dyspozycji cztery opcje sortowania kursów ułatwiające znalezienie tego właściwego. Aby posortować kursy, należy kliknąć pozycję Sortuj wg, a następnie wybrać żądaną kolejność: rosnąco w porządku alfabetycznym, malejąco w porządku alfabetycznym, według daty aktualizacji kursu, według efektywności kursu.

Programy edukacyjne można sortować z użyciem trzech kryteriów: rosnąco w porządku alfabetycznym, malejąco w porządku alfabetycznym, według daty aktualizacji kursu.

Rejestrowanie uczniów do udziału w kursie

Przełożony zapisuje uczniów na obowiązkowe kursy odpowiednio do potrzeb organizacji.

 1. Ustaw kursor myszy na dowolnym kafelku opublikowanego kursu i kliknij opcję Zarejestruj uczniów.
  Możesz też kliknąć dowolny kafelek opublikowanego kursu, a potem kliknąć w lewym panelu opcję Uczniowie. Zostanie wyświetlona strona z listą uczniów. Kliknij opcję Zarejestruj.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe rejestracji uczniów.
 2. Wprowadź nazwiska uczniów lub wskaż żądane profile uczniów, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Uwaga
Rejestrować można tylko osoby, które są członkami zespołu danego przełożonego.

Programy edukacyjne

Uwaga:

Przełożony może rejestrować, wyrejestrowywać, wyświetlać wyniki testu i wyświetlać informacje zwrotne L1 oraz L3 tylko w przypadku swoich podwładnych.

Dodawanie uczniów do programu edukacyjnego

 1. W trybie przełożonego kliknij w lewym panelu opcję Programy edukacyjne.
 2. Wybierz z listy kafelków opublikowany program edukacyjny, do którego chcesz dodać uczniów.
 3. Kliknij opcję Uczniowie w lewym panelu w kategorii raportów Program. Uwaga: aby można było dodać uczniów, program edukacyjny musi być opublikowany.
 4. Kliknij łącze Zarejestruj się.
 5. Zacznij wpisywać nazwisko lub nazwę profilu i wybierz ucznia z listy rozwijanej. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetlanie wyników testu

1. Kliknij dowolny kafelek programu edukacyjnego.

2. Kliknij w lewym panelu opcję Wynik testu.

Można wyświetlić wyniki dla dowolnego programu edukacyjnego według nazwy użytkownika lub poszczególnych pytań. W tym celu należy kliknąć odpowiednio kartę Wg użytkowników albo kartę Według pytania. Wyniki są wyświetlane osobno dla każdego z kursów. Aby wyświetlić wyniki testu dla innego kursu, należy wybrać z listy rozwijanej jego tytuł. Można również wyeksportować wyniki testu dla każdego kursu. Ponadto istnieje możliwość wyświetlenia wyników dla poszczególnych elementów programu edukacyjnego. W tym celu należy wybrać żądany typ elementu z listy rozwijanej.

Wyrejestrowywanie uczniów

Przełożony może wyrejestrować ucznia, jeśli nie zaczął on jeszcze programu edukacyjnego.

Zaznaczanie ukończenia

Przełożony może zaznaczyć, że uczniowie ukończyli dany program edukacyjny. Aby uzyskać więcej informacji, należy się zapoznać z opisem opcji Zaznacz, że ukończono.

Certyfikacje

Rejestrowanie uczniów do udziału w programie certyfikacji

Przełożony może zarejestrować udział uczniów w programie certyfikacji na dwa sposoby. Przedstawiono je poniżej.

 1. Zaloguj się jako przełożony i kliknij w lewym panelu opcję Certyfikacje. Na liście Opublikowane ustaw kursor myszy kolejno na każdym programie certyfikacji i kliknij opcję Zarejestruj uczniów. Możesz też kliknąć dowolny kafelek opublikowanego programu certyfikacji, a następnie kliknąć w lewym panelu opcję Uczniowie. Kliknij opcję + Zarejestruj się po prawej stronie ekranu uczniów, aby zacząć dodawać uczniów.
 2. Po kliknięciu opcji Zarejestruj uczniów w każdym z powyższych przypadków zostanie wyświetlone okno podręczne rejestracji uczniów. Zacznij wpisywać nazwisko lub nazwę profilu, wybierz ucznia z listy rozwijanej, a następnie kliknij opcję Zapisz.

Wyrejestrowywanie uczniów

Przełożony może wyrejestrować ucznia, jeśli nie zaczął on jeszcze programu certyfikacji. 

Zaznaczanie ukończenia

Przełożony może zaznaczyć, że program certyfikacji został ukończony. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z opisem opcji Zaznacz, że ukończono.

Powiadomienia przełożonego dotyczące zatwierdzenia kursu ucznia

Przy próbie zaakceptowania lub odrzucenia rejestracji ucznia przełożony może teraz wyświetlić szczegóły sesji (Wideokonferencja lub Klasa) w oknie podręcznym.

Zatwierdzanie ucznia
Zatwierdzanie ucznia

Są wyświetlane następujące szczegóły sesji:

 • Nazwa sesji
 • Imię i nazwisko instruktora
 • Lokalizacja
 • Data i godzina

Obieg pracy:

 1. Gdy uczeń prosi o zatwierdzenie kursu, u przełożonego jest wyświetlane powiadomienie.

 2. Przełożony klika opcję Szczegóły sesji.

  Oczekujące zadania
  Oczekujące zadania

 3. Następnie przełożony zatwierdza lub odrzuca prośbę.

 4. Przełożony otrzyma potwierdzenie, a jeśli zatwierdzenie lub odrzucenie nie zostanie wykonane zgodnie z oczekiwaniami — komunikat o błędzie.

 5. Uczeń otrzyma powiadomienie o zatwierdzeniu lub odrzuceniu jego rejestracji do kursu.

Opcjonalne zgłoszenia w zewnętrznych programach certyfikacji

We wcześniejszych wersjach usługi Learning Manager ukończenie zewnętrznego programu certyfikacji wymagało zaakceptowania przez przełożonego pliku zgłoszonego przez ucznia. Przełożony otrzymuje powiadomienie, gdy uczeń prześle plik.

Przełożony może teraz wyświetlić listę uczniów zapisanych na zewnętrzny program certyfikacji na stronie zgłoszeń dostępnej dla zewnętrznego programu certyfikacji, a także akceptować lub odrzucać uczniów z poziomu tej strony, nie czekając na powiadomienie.

 

Gdy przełożony zaakceptuje ucznia bez czekania na zgłoszenie, uczeń otrzymuje nowy komunikat o zaakceptowaniu i nie musi przesyłać pliku. Jeśli przełożony odrzuci ucznia bez zgłoszonego pliku, może go później zaakceptować ponownie, również bez czekania na plik.

 

Jeśli uczeń zgłosi plik, przełożony może go wyświetlić na stronie zgłoszeń oraz zaakceptować lub odrzucić ucznia w oparciu o ten plik.

Zgłoszenia opcjonalne
Zgłoszenia opcjonalne

Uwaga:

Gdy kursy ustawiono jako obowiązkowe:

 • Strona zgłoszeń zawiera pozycje uczniów tylko po ukończeniu przez nich kursów.
 • Uczeń może wysłać plik dopiero po ukończeniu kursu.

Materiały pomocnicze

Przełożony może zarządzać przydzielaniem swoim podwładnym materiałów pomagających w pracy. Widzi jednak tylko materiały opublikowane, podczas gdy dla administratora są widoczne także materiały wycofane.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto