Podręcznik użytkownika Anuluj

Raporty

 1. Podręcznik użytkownika usługi Learning Manager
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Learning Manager
  4. Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites
  5. Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO
  6. Ułatwienia dostępu w usłudze Learning Manager
  7. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczynanie pracy jako instruktor w usłudze Learning Manager
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  6. Rynek zawartości
  7. Raporty
  8. Ścieżki edukacyjne
  9. Plany edukacyjne
  10. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Learning Manager
  11. Materiały pomocnicze
  12. Certyfikacje
  13. Katalogi
  14. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  15. Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
  16. Wiele metod logowania jednokrotnego
  17. Konta partnerskie
  18. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  19. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  20. Gamifikacja
  21. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  22. Odznaki
  23. Motywy kolorystyczne
  24. Transkrypty ucznia
  25. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  26. Odtwarzacz Fluidic
  27. Komunikaty
  28. Szablony wiadomości e-mail
  29. Integracja Adobe Connect
  30. Ustawienia
  31. Powiadomienia
  32. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  33. Pierwsze kroki w roli Administratora
  34. Czyszczenie danych użytkowników
  35. Znaczniki
  36. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  37. Role niestandardowe
  38. Etykiety katalogu
  39. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
  40. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  41. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  42. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki usługi Learning Manager
  3. Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Learning Manager
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w usłudze Learning Manager
  19. Program Adobe Learning Manager
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Learning Manager
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Learning Manager
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Learning Manager wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Learning Manager
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Learning Manager
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Learning Manager
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu
  22. Brak przycisków opcji
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Learning Manager
Uwaga:

Programy edukacyjne usługi Learning Manager są teraz określane jako ścieżki edukacyjne. Ta zmiana wejdzie w życie wraz z wydaniem nowej wersji w październiku 2021 r. Termin „ścieżka edukacyjna” będzie obowiązywał dla wszystkich ról.

Tworzenie raportów dla przełożonych i zarządzanie nimi

Usługa Adobe Learning Manager pozwala tworzyć różne raporty, aby śledzić, monitorować i kontrolować czynności wykonywane przez uczniów. Działania uczniów są automatycznie monitorowane i zapisywane w bazie danych. Właśnie w oparciu o tę bazę danych powstają raporty dla przełożonych i dla administratora.

Przegląd

Proces generowania raportów dla przełożonych i dla administratora jest taki sam. Przełożeni mogą wyświetlać raporty dotyczące swoich podwładnych, natomiast administrator ma wgląd we wszystkie raporty, dotyczące całej organizacji.

Raporty są agregowane w interfejsie. Raport musi istnieć w interfejsie. Standardowo na stronie raportów jest używany Interfejs domyślny. Każdy dodany przez użytkownika raport trafia do tego interfejsu domyślnego. Aby dodać raport do określonego interfejsu, należy użyć strzałki menu rozwijanego i wybrać opcję Dodaj raport. Więcej informacji na temat tworzenia interfejsów znajdziesz na tej stronie w sekcji Interfejsy.

Interfejsy przełożonego

Przełożony może wyświetlać podsumowanie swojego zespołu (kierowanego bezpośrednio lub pośrednio).

Przełożony może filtrować ten raport, dobierając zakresy (na przykład kwartał, bieżący miesiąc, ostatnie trzy pełne miesiące i ostatnie 12 pełnych miesięcy).

Podsumowanie edukacji

Przełożony — podsumowanie nauki
Przełożony — podsumowanie nauki

Interfejs zgodności

Sprawdź zgodność w zespole i zbadaj, czy członkowie zespołu są niebezpiecznie blisko niezgodności.Wybierz elementy edukacyjne, aby sprawdzić ich stany.

Wyświetl interfejs zgodności
Wyświetl interfejs zgodności

Stan umiejętności

Tutaj sprawdzisz procent ukończenia zdobywania poszczególnych umiejętności przez uczniów. Wybierz maksymalnie pięć umiejętności, aby sprawdzić postępy w nauce. Do wizualizacji jest używany wykres słupkowy. Wskazując myszą poszczególne słupki, możesz sprawdzić szczegółowy podział stanu umiejętności.

Przełożony — stan umiejętności
Przełożony — stan umiejętności

Moduł śledzenia umiejętności

Tutaj znajdziesz przewidywane czasy zdobycia umiejętności w całym zespole. Wybierz docelowy procent ukończenia i datę dla umiejętności.

Na podstawie danych historycznych możesz wyświetlić graficzną reprezentację przewidywanego poziomu zdobycia umiejętności w określonym dniu.

Dane historyczne
Dane historyczne

Tworzenie raportów

 1. Kliknij opcję Raporty w lewym panelu. Zostanie wyświetlona strona z podsumowaniem dotyczącym raportów.
  Uwaga
  Domyślnie na stronie z podsumowaniem są wyświetlane co najmniej trzy raporty przykładowe. Mają jedynie pomóc w zrozumieniu, jak tworzyć raporty i dostosowywać je do określonych potrzeb.
 2. Kliknij opcję Dodaj na stronie z podsumowaniem dotyczącym raportów. Zostanie wyświetlone okno dialogowe tworzenia raportu.
 3. Kliknij opcję Zapisz, aby zakończyć tworzenie raportu. Przykładowy raport pokazano poniżej.

W polu Rodzaj raportu można wybrać gotowy zestaw raportów albo kliknąć opcję Niestandardowe. Gotowy zestaw zapewnia dostęp do następujących raportów:

 • Umiejętności przypisane i zdobyte
 • Kursy rozpoczęte i ukończone
 • Efektywność kursów
 • Programy edukacyjne rozpoczęte i ukończone
 • Czas spędzony na naukę wg kursu
 • Czas nauki na kwartał

Korzystając z wyszczególnionych powyżej typów raportów, można wygenerować ponad 300 różnych wersji raportów.

W polu Nazwa raportu należy wpisać tytuł raportu.

Główna oś Y. W tym polu wybiera się podstawowe/główne kryteria, korzystając z listy rozwijanej. W przypadku niektórych kryteriów można wybrać stan lub stany z sąsiedniego pola rozwijanego Stan(y). Jeśli na przykład głównym kryterium są statystyki dotyczące kursów, dostępne są stany Ukończone, Nieukończone, Zarejestrowano itd. Dane z zakresu podstawowego są przedstawiane w raporcie z pomocą wykresów słupkowych.

Druga oś Y. W tym polu wybiera się dodatkowe kryteria/dodatkowy zakres danych dla osi Y, korzystając z listy rozwijanej. Na przykład w przypadku opcji dotyczącej rejestracji do udziału w programie edukacyjnym można wybrać stan lub stany z sąsiedniego pola rozwijanego Stan(y). Dane z zakresu dodatkowego są przedstawiane w postaci wykresów liniowych.

Oś X. W tym polu wybiera się z listy rozwijanej odpowiednie kryteria dla osi X na wykresie widocznym w raporcie. Jeśli na przykład oś X ma dotyczyć daty, jest dostępna opcja pogrupowania danych dla osi X według dnia, miesiąca, kwartału i roku.

Data. W tym polu wybiera się opcję z listy rozwijanej. Dostępne są następujące opcje: Ostatni miesiąc, Kwartał, Rok, Od początku kwartału (ostatnie 90 dni), Od początku roku (ostatnie 365 dni), zakres dat. W przypadku wybrania zakresu dat należy określić daty w polach Od i Do, co opisano poniżej.

Od. Tu wybiera się datę początkową na potrzeby raportu.

Do Tu wybiera się datę końcową na potrzeby raportu.

Filtry

Filtry pojawiają się u dołu okna dialogowego Dodaj raportu w oparciu o wybrane typy raportów. Poniżej opisano część tych najważniejszych. 

Przełożony Można wybrać dowolnego z przełożonych, kierując się hierarchią. W przypadku niektórych przełożonych mogą istnieć podlegający im przełożeni, którym z kolei są podporządkowani liczni pracownicy.

Profil Tutaj określa się funkcję pełnioną przez pracownika. Pozwala to przeglądać raporty w oparciu o ich profil/stanowisko. Mogą to być funkcje takie jak informatyk, inżynier itp.

Grupa użytkownika W tym miejscu wybiera się grupę użytkowników, według której mają być filtrowane raporty. W usłudze Learning Manager są używane grupy użytkowników, które zdefiniowano dla danego konta (są one pobierane z modułu Użytkownicy).

Kurs Raport można przefiltrować w oparciu o dowolny kurs z listy rozwijanej.

Uwaga
Nad legendą wykresu znajduje się ikona powiększenia. Można ustawić na niej kursor, kliknąć, a następnie przeciągnąć krzyżyk na część obszaru, która ma zostać powiększona.

Wartości drugiej osi Y można wyświetlić w postaci linii biegnącej przez słupki na wykresie. Na przykład w powyższym przykładzie szara linia na wykresie odpowiada efektywności.

Raporty dotyczące grup użytkowników

Można porównywać wyniki różnych grup użytkowników, np. działów, partnerów zewnętrznych i ról, z wynikami innych grup użytkowników albo zestawiać je z innymi celami edukacyjnymi.

Grupy użytkowników

Aby wygenerować raporty w oparciu o grupy użytkowników, wybierz opcję Grupa użytkownika z listy rozwijanej dla osi X zgodnie z poniższym zrzutem ekranu. 

Obok osi X pojawi się inna lista rozwijana Wybierz, zawierająca grupy użytkowników dostępne dla danego konta. Można z niej wybrać jedną lub wiele grup. 

Po zapisaniu ustawień i wygenerowaniu raportu obejmującego wiele grup użytkowników wszystkie te grupy będą widoczne na wykresie jako umieszczone obok siebie słupki na osi X. 

Ten raport dotyczący grup użytkowników pozwala porównywać wyniki poszczególnych działów/oddziałów/ról i oceniać ich osiągnięcia w dziedzinie szkoleń. 

Niestandardowe grupy/atrybuty użytkowników

Można też tworzyć niestandardowe grupy użytkowników za pomocą funkcji dodawania użytkowników / grup użytkowników dostępnej w usłudze Learning Manager. Po utworzeniu grup użytkowników istnieje możliwość wygenerowania dla nich raportów z wykorzystaniem listy atrybutów takich jak lokalizacja, filia itd. 

W tym celu należy wybrać na osi X opcję atrybutu użytkownika, a następnie kliknąć na sąsiedniej liście rozwijanej Wybierz odpowiedni atrybut. Aby utworzyć raport dotyczący niestandardowych grup użytkowników na podstawie tych atrybutów, trzeba również wybrać właściwą grupę użytkowników w sekcji filtra. 

Uwaga:

Przełożeni mogą tworzyć raporty na temat grup użytkowników tylko w odniesieniu do uczniów, którzy są członkami ich zespołu. 

Typy raportów

 • Statystyki udostępniania kursów uczniom
 • Efektywność kursów
 • Umiejętności uczniów
 • Statystyki dotyczące rejestracji udziału uczniów w programie edukacyjnym
 • Czas nauki
 • Postęp certyfikacji

Moje raporty

Interfejs zawiera zbiór raportów. Raporty można grupować z użyciem interfejsów stosownie do potrzeb.

Przykładowe raporty

Po kliknięciu tej karty można przejrzeć raporty oparte na przykładowych danych. Pozwoli to zapoznać się z różnymi typami zaawansowanych raportów, które użytkownik może generować z użyciem swoich danych konta.

Moje raporty

Po kliknięciu tej karty są wyświetlane wszystkie interfejsy utworzone przez danego użytkownika. Z listy rozwijanej interfejsów do wyświetlenia można wybrać interfejs domyślny lub dowolny z samodzielnie utworzonych interfejsów.

Dodaj interfejs

 1. Kliknij po prawej stronie opcję Dodaj interfejs, aby rozpocząć tworzenie własnych interfejsów.

 1. Wprowadź nazwę i opis interfejsu, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Nowo utworzony interfejs można zobaczyć na liście Moje interfejsy.

Aby dodać raporty do interfejsu, należy kliknąć listę rozwijaną w prawym górnym rogu okna interfejsu i wybrać opcję Dodaj raport. Utworzony w ten sposób raport będzie powiązany z danym interfejsem.

Uwaga
Raporty tworzone przez kliknięcie opcji Dodaj w prawym górnym rogu strony Raporty są dodawane do interfejsu domyślnego.

Udostępnione raporty

Udostępnione raporty to zbiór raportów udostępnionych przez innych użytkowników z organizacji. Osoby z odpowiednimi uprawnieniami mogą pobierać lub duplikować takie raporty. Aby uzyskać prawa dostępu pozwalające pobierać/duplikować udostępnione raporty, należy się skontaktować z administratorem swojej organizacji. 

Subskrybowane raporty

Ulubione raporty można zasubskrybować, podając tutaj swój identyfikator e-mail. Zasubskrybowane raporty będą wysyłane pocztą elektroniczną. 

W dowolnym momencie można zmienić subskrypcję, klikając ikonę Edytuj w prawym rogu nazwy raportu wybranego z listy raportów. 

Wyświetlanie raportów

Na stronie z podsumowaniem dotyczącym raportów można wyświetlić wszystkie raporty. Każdy raport można zminimalizować, klikając ikonę minusa (-) w jego prawym górnym rogu. Aby ponownie wyświetlić raport, należy kliknąć ikonę plusa (+).

Szybkie wyświetlanie raportów z różnymi datami

Wartości daty wprowadzone w celu wyświetlenia raportów są tymczasowe. Ten widok raportów nie jest pobierany po kliknięciu opcji Pobierz. Ma charakter doraźny.

Można zmienić przedział czasowy dla dowolnego raportu i szybko wyświetlić raport wynikowy bez jego modyfikowania i zapisywania. W tym celu należy kliknąć ikonę edycji (strzałkę na poniższym zrzucie ekranu) obok zakresu dat, takiego jak Od początku kwartału czy Ostatni rok. Następnie należy wybrać nową wartość z menu rozwijanego i kliknąć symbol haczyka, aby potwierdzić zmianę. Zmianę można anulować, klikając symbol X.

Szybkie wyświetlanie raportów dla różnych przełożonych

Osoba, której podlega wielu przełożonych, może szybko wyświetlić raporty dla każdego z nich. Po wybraniu nazwiska przełożonego z listy rozwijanej pojawi się powiązany z nim raport.

Edytowanie/przenoszenie do innego interfejsu/tworzenie kopii/ usuwanie / zmiana wielkości raportów

Kliknięcie strzałki menu rozwijanego w prawym górnym rogu dowolnego raportu zapewnia dostęp do opcji edycji raportu, przeniesienia go do innego interfejsu, utworzenia jego kopii, usunięcia go i zmiany jego wielkości.

Edytuj. Aby w trakcie modyfikowania danych przywrócić początkowe wartości, kliknij opcję Resetuj. Po zmodyfikowaniu wartości kliknij opcję Zapisz.

Przesuń do interfejsu. Bieżący raport można przenieść do innego interfejsu, który wybiera się z listy interfejsów.

Utwórz kopię. Raport można skopiować do tego samego interfejsu lub do innego, wybranego z listy.

Usuń. Kliknij opcję Usuń, aby skasować raport. Zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy/prośba o potwierdzenie zamiaru usunięcia raportu.

Zmień rozmiar. Wielkość raportu można zmienić na 1×1 (średni) lub 2×2 (duży).

Subskrypcja raportów rozsyłanych pocztą elektroniczną

Po zasubskrybowaniu raportów użytkownik otrzymuje je w wiadomościach e-mail.

Należy przejść do strony Raporty i kliknąć opcję Subskrypcja raportów rozsyłanych pocztą elektroniczną, która znajduje się obok przycisku Dodaj w prawym górnym rogu. Zostanie wyświetlona strona Subskrypcja raportów.

Teraz należy zacząć wpisywać nazwę raportu w polu Raporty i wybrać odpowiednią nazwę z listy rozwijanej. Następnie należy wybrać częstotliwość otrzymywania wiadomości e-mail (codziennie, co tydzień, co miesiąc), podać temat wiadomości e-mail i kliknąć opcję Dodaj, aby włączyć subskrypcję.

Kliknięcie opcji Edytuj pozwala zmodyfikować subskrypcję. Po kliknięciu opcji Usuń subskrypcja jest usuwana.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto