Podręcznik użytkownika Anuluj

Często zadawane pytania — przełożeni

 1. Podręcznik użytkownika usługi Learning Manager
 2. Wprowadzenie
  1. Najważniejsze nowe funkcje
  2. Uwagi na temat wersji
  3. Wymagania systemowe | Adobe Learning Manager
  4. Pakiet witryny odniesienia usługi Adobe Learning Manager (ALM) dla programu AEM Sites
  5. Zgodność usługi Learning Manager z dyrektywą RODO
  6. Ułatwienia dostępu w usłudze Learning Manager
  7. Obsługa domeny niestandardowej
 3. Pierwsze kroki
  1. Pierwsze kroki w roli Administratora
  2. Pierwsze kroki w roli Autora
  3. Pierwsze kroki w roli ucznia
  4. Pierwsze kroki — przełożeni
  5. Rozpoczynanie pracy jako instruktor w usłudze Learning Manager
 4. Administrator
  1. Logowanie użytkownika
  2. Dodawanie użytkowników i tworzenie grup użytkowników
  3. Dodawanie lokalizacji klas
  4. Tworzenie modułów kursu, wystąpień i programów edukacyjnych
  5. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  6. Rynek zawartości
  7. Raporty
  8. Ścieżki edukacyjne
  9. Plany edukacyjne
  10. Zarządzanie zamówieniami i rozliczeniami w usłudze Learning Manager
  11. Materiały pomocnicze
  12. Certyfikacje
  13. Katalogi
  14. Zbiorcze dodawanie użytkowników
  15. Logowanie w imieniu ucznia lub przełożonego
  16. Wiele metod logowania jednokrotnego
  17. Konta partnerskie
  18. Tworzenie i modyfikowanie umiejętności i poziomów
  19. Sztuczna inteligencja polecania kursów
  20. Gamifikacja
  21. Dostosowywanie strony głównej ucznia
  22. Odznaki
  23. Motywy kolorystyczne
  24. Transkrypty ucznia
  25. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  26. Odtwarzacz Fluidic
  27. Komunikaty
  28. Szablony wiadomości e-mail
  29. Integracja Adobe Connect
  30. Ustawienia
  31. Powiadomienia
  32. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
  33. Pierwsze kroki w roli Administratora
  34. Czyszczenie danych użytkowników
  35. Znaczniki
  36. Katalog zawartości usługi Learning Manager
  37. Role niestandardowe
  38. Etykiety katalogu
  39. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
  40. Monitorowanie i moderacja Nauki społecznościowej jako administrator
  41. Włączanie pełnej kontroli współdzielonego katalogu
  42. Mapowanie umiejętności do domen
 5. Administrator ds. integracji
  1. Podręcznik migracji
  2. Łączniki usługi Learning Manager
  3. Integracja usługi Learning Manager z rozwiązaniem AEM
  4. Instalowanie pakietu Salesforce w usłudze Learning Manager
  5. Instalowanie łącznika Microsoft Teams
  6. Podręcznik dla programistów aplikacji
  7. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  8. Ustawienia
  9. Zarządzanie rolami niestandardowymi za pomocą plików CSV
 6. Autorzy
  1. Logowanie użytkownika
  2. Biblioteka treści
  3. Tworzenie, modyfikowanie i publikowanie kursów
  4. Katalogi
  5. Materiały pomocnicze
  6. Integracja Adobe Connect
  7. Dodawanie elementów edukacyjnych w różnych lokalizacjach
  8. Powiadomienia użytkownika
  9. Szablony wiadomości e-mail
  10. Jak wybrać moduły kursu?
  11. Podgląd w roli ucznia
  12. Ustawienia
  13. Interfejs xAPI w usłudze Learning Manager
 7. Instruktor
  1. Moduły
  2. Zarządzanie uczniami przypisanymi do sesji użytkownika
 8. Uczeń
  1. Logowanie
  2. Ustawienia profilu
  3. Katalogi
  4. Kursy 
  5. Odtwarzacz Fluidic
  6. Programy edukacyjne
  7. Certyfikacje
  8. Materiały pomocnicze
  9. Odznaki
  10. Umiejętności i poziomy
  11. Gamifikacja
  12. Powiadomienia użytkownika
  13. Komunikaty
  14. Zarządzanie listami oczekujących i frekwencją
  15. Aplikacja Learning Manager dla systemu Salesforce
  16. Integracja Adobe Connect
  17. Aplikacja dla ucznia przeznaczona na smartfony i tablety
  18. Nauka społecznościowa w usłudze Learning Manager
  19. Program Adobe Learning Manager
  20. Strona główna ucznia
  21. Udostępnianie do Nauki społecznościowej
  22. Wymagania systemowe | Program Adobe Learning Manager
 9. Przełożony
  1. Logowanie użytkownika
  2. Interfejs przełożonego
  3. Raporty
  4. Elementy edukacyjne
  5. Powiadomienia użytkownika
  6. Transkrypty ucznia
  7. Ustawienia
  8. Użytkownicy urządzeń iPad i tabletów z systemem Android
 10. Najczęściej zadawane pytania
  1. Najczęściej zadawane pytania — Administratorzy
  2. Najczęściej zadawane pytania — autorzy
  3. Najczęściej zadawane pytania — instruktorzy
  4. Najczęściej zadawane pytania — przełożeni
 11. Baza wiedzy o środowisku
  1. Nie można zalogować się w usłudze Learning Manager
  2. Nieaktualne dane na stronie Podsumowanie edukacji
  3. Nie można przesłać pliku CSV
  4. Generowanie pliku HAR
  5. Brak automatycznie wyświetlanego okna informacji zwrotnych L1
  6. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia certyfikacji
  7. Brak widoczności niektórych kursów w katalogu podczas tworzenia programu edukacyjnego
  8. Problemy z wycofywaniem programów edukacyjnych
  9. Nie można przypisać odznaki
  10. Sesja usługi Learning Manager wygasa
  11. Nie można wyszukać kursu
  12. Rozwiązywanie problemów z migracją
  13. Rozwiązywanie problemów z aplikacją Learning Manager
  14. Użytkownicy są automatycznie usuwani z usługi Learning Manager
  15. Problemy z publikowaniem w domenie EU
  16. Nie można zarejestrować się jako użytkownik zewnętrzny
  17. Integracja usługi Okta Active Directory z usługą Learning Manager
  18. Nie można wyświetlić uczniów biorących udział w kursie
  19. Nie można wyświetlić kalendarza
  20. Moduł nie jest oznaczany jako ukończony po ukończeniu kursu
  21. Nie można zdobyć umiejętności po ukończeniu kursu
  22. Brak przycisków opcji
  23. Nie można wyświetlić przesłanych plików w usłudze Learning Manager

Po zalogowaniu się z uprawnieniami przełożonego nie można wyświetlić kursów. Aby do nich przystąpić, należy zalogować się jako uczeń.

Zależnie od wymagań organizacji administratorzy mogą włączyć/wyłączyć dla określonych kursów opcję przekazywania informacji zwrotnych L3. Jeśli dany kurs wymaga przekazania informacji zwrotnych L3, przełożony otrzymuje powiadomienie, gdy uczeń go ukończy.

 1. Kliknij w lewym panelu opcję Powiadomienia.
 2. Kliknij kartę Oczekujące zadania.
 3. Kliknij powiadomienia z kategorii Udziel informacji zwrotnych i przekaż informacje zwrotne L3.

Na górze ikony powiadomień widać liczbę najnowszych powiadomień. Kiedy członek zespołu zapisuje się na kurs lub go kończy, generowane jest nowe powiadomienie. Kliknięcie opcji Pokaż wszystkie powiadomienia w oknie podręcznym pozwala przejrzeć wszystkie powiadomienia i oczekujące zadania.

Do udziału w kursie można nominować tylko członków swojego zespołu. Opcja przypisywania kursów zbiorczo i importowania grupy uczniów jest dostępna tylko dla administratora.

Aby nominować uczniów, należy w lewym panelu aplikacji kliknąć opcję Powiadomienia.

 1. Zostanie wyświetlona szczegółowa lista powiadomień.
 2. Na karcie Oczekujące zadania wybierz kurs docelowy, a następnie kliknij opcję Nominuj.
  Zostanie wyświetlone okno dialogowe nominacji uczniów do udziału w kursie, a w nim informacja o liczbie dostępnych miejsc.
 3. Kliknij w oknie dialogowym opcję Nominuj.
 4. Zaznacz pole wyboru obok każdego członka zespołu, którego chcesz nominować, a następnie kliknij opcję Gotowe.
  Zostanie wyświetlone okno podręczne z potwierdzeniem.

Uczniowie, którym przypisano kursy, otrzymają powiadomienie w usłudze Learning Manager.

Te powiadomienia konfiguruje administrator w danej organizacji.

Tak. Postępy, jakie uczniowie poczynili w określonym czasie, można sprawdzić, generując raporty postępu za dany okres.

Po kliknięciu ikony można zmienić zakres dat. Następnie wystarczy kliknąć opcję Zapisz i przejrzeć raporty.

Można tworzyć raporty pozwalające sprawdzić, jakie umiejętności przypisano poszczególnym członkom zespołu, a jakie zdobyli. W tym celu należy kliknąć w lewym panelu opcję Raporty, a następnie kliknąć kartę Przykładowe raporty, na której jest dostępny raport Umiejętności a przełożeni.

Szczegółowe informacje można znaleźć w opisie funkcji Raporty w pomocy usługi Learning Manager.

Kiedy członek zespołu prosi o zapisanie na kurs, na górze ikony powiadomień widać informację o nowych wiadomościach, wraz z ich liczbą.

Aby wyświetlić nowe prośby, należy kliknąć ikonę powiadomień.

Raport można dodać, wybierając opcję Raporty, a następnie klikając w prawym górnym rogu strony opcję Dodaj.

Modyfikacja/zmiana wielkości raportu

Aby zmodyfikować raport, kliknij strzałkę menu rozwijanego w prawym górnym rogu raportu, a następnie wybierz opcję Edytuj. Po wprowadzeniu w raporcie zmian należy kliknąć opcję Zapisz.

Aby anulować wprowadzone zmiany, można kliknąć opcję Resetuj.

W celu zmiany wielkości raportu należy kliknąć opcję Zmień rozmiar i wybrać żądane ustawienie: 1×1 (mały) lub 1×2 (duży).

Szczegółowe informacje znajdziesz w opisie funkcji Raporty.

Dostępne są następujące rodzaje raportów:

 • Kompetencje przypisane i zdobyte
 • Kursy rozpoczęte i ukończone
 • Efektywność kursów
 • Programy edukacyjne rozpoczęte i ukończone
 • Czas spędzony na naukę wg kursu
 • Czas nauki na kwartał
 • Raporty certyfikacji
Uwaga:

Dla wszystkich tych raportów można określić przedział czasowy.

Aby wyświetlić wszystkie dostępne kursy, należy się zalogować w roli ucznia. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Kursy.

Rolę przełożonego przypisuje administrator z danej firmy — w oparciu o uprawnienia i stanowisko. Po zalogowaniu się w usłudze Adobe Learning Manager z uprawnieniami przełożonego użytkownik widzi stronę główną w wersji dla przełożonego.

W przypadku pierwszego użycia usługi Learning Manager można się zalogować na trzy sposoby:

 • Zaloguj się, używając identyfikatora Adobe ID i hasła. Jeśli nie masz identyfikatora Adobe ID, możesz go utworzyć, klikając łącze logowania z użyciem Adobe ID i postępując zgodnie z instrukcjami.
 • Jeżeli nie masz jeszcze konta na platformie Adobe Learning Manager, utwórz je, klikając na ekranie logowania opcję Utwórz konto.

Przełożeni mogą nominować członków swojego zespołu do udziału w określonym kursie, jeśli zezwolił na to administrator.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto