Adobe Advertising Cloud | Opis produktu


Obowiązuje od dnia 2 sierpnia 2021 r.

Informacje o ofercie Adobe Advertising Cloud

Adobe Advertising Cloud platforma wielokanałowa, która (1) umożliwia klientom planowanie i nabywanie kampanii reklamowych, ich optymalizację i analizę oraz zarządzanie nimi w następujących kanałach: reklam wyświetlanych, wideo, natywnych, mobilnych i dźwiękowych, w wyszukiwarkach i w przystawkach telewizyjnych (CTV); a także (2) oferuje dynamiczne szablony reklam, pozwalające dostarczać użytkownikom końcowym odpowiednie treści reklamowe.

Produkty i usługi  

Jednostka licencjonowania

Rodzaj usługi

Subskrypcja Adobe Advertising Cloud Advertising Measurement and Strategy Services (AMS) Subscription: edycja cyfrowa Wg ustalonego okresu obowiązywania Na żądanie
Adobe Advertising Cloud Creative CPM (koszt na tysiąc) wyświetleń Na żądanie
Adobe Advertising Cloud Creative: kanał/szablon Opłata stała Na żądanie
Adobe Advertising Cloud — niestandardowe rozwiązania kreatywne Wg ustalonego okresu obowiązywania lub jako opłata stała, stosownie do sytuacji Na żądanie

Adobe Advertising Cloud DSP

Koszt brutto mediów rocznie lub za zamówienie reklamowe, stosownie do sytuacji

Na żądanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Private Inventory Smart Ad Serving (udostępnianie inteligentne reklam z katalogu prywatnego)

Roczny koszt brutto mediów

Na żądanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Simple Ad Serving (udostępnianie proste reklam) CPM (koszt na tysiąc) wyświetleń Na żądanie

Adobe Advertising Cloud DSP: Campaign Management Services 

Roczny koszt brutto mediów

Usługi profesjonalne powiązane wyłącznie z usługami na żądanie (OnDemand Services)

Adobe Advertising Cloud Search

Roczny koszt brutto mediów

Na żądanie

Adobe Advertising Cloud Search: Media Management

Roczny koszt brutto mediów

Usługi profesjonalne powiązane wyłącznie z usługami na żądanie (OnDemand Services)

Adobe Advertising Cloud Search: opłata konfiguracyjna Opłata stała Na żądanie

Definicje

  • „Kampania” oznacza połączenie Szablonu lub Szablonów z kolekcją lub kolekcjami Materiałów Reklamowych, powiązanych wspólną koncepcją, motywem, tematyką lub celem, co wskazuje liczba lub nazwa przypisana przez Adobe lub Klienta.
  • „Projekt kanału/szablonu” oznacza jeden z następujących projektów realizowany przez Adobe:

(A) (1) utworzenie jednego nowego Szablonu i (2) wykonanie wszystkich usług niezbędnych do utworzenia jednej nowej Kampanii, która wykorzystuje taki nowy Szablon;

(B) (1) utworzenie jednego nowego Szablonu do wykorzystania w istniejącej Kampanii oraz (2) wykonanie wszystkich usług niezbędnych do wstawienia takiego nowego Szablonu do istniejącej Kampanii;

(C) wykonanie wszystkich usług niezbędnych do utworzenia jednej nowej Kampanii, która wykorzystuje (1) jeden istniejący Szablon i (2) nową kolekcję lub kolekcje Materiałów Reklamowych; lub

(D) wykonanie wszystkich usług niezbędnych do wprowadzenia nowej kolekcji Materiałów Marketingowych do istniejącej Kampanii, która wykorzystuje istniejący Szablon lub Szablony.

  • „Koszt brutto mediów” oznacza koszt netto mediów powiększony o opłatę techniczno-serwisową.
  • „Wyświetlenie” (ang. impression) oznacza pojedyncze wywołanie serwera usługi w ofercie On-demand Service.
  • „Koszt mediów netto” oznacza:

(A) rzeczywistą kwotę wydatków na media na Kontach należących do Klienta, w przypadku gdy to Klient jest odpowiedzialny za zawarcie transakcji z Partnerami Medialnymi i uiszczenie opłat na ich rzecz; kwota ta obejmuje rezerwę na rozbieżności w rozliczeniach; lub

(B) koszty związane z zakupami mediów dokonanymi na rzecz Klienta za pośrednictwem Kont należących do Adobe, w przypadku gdy to Adobe odpowiada za zawarcie transakcji z Partnerami Medialnymi i uiszczenie opłat na ich rzecz; kwota ta obejmuje rezerwę na rozbieżności w rozliczeniach.

  • „Opłata techniczno-serwisowa” oznacza Cenę Jednostkową wyrażoną jako część procentowa Kosztu brutto Mediów nabytych przez Klienta. Na przykład jeśli Klient nabywa media za cenę brutto 10 000 USD, a Cena Jednostkowa to 30%, wówczas Koszt brutto Mediów wynosi 10 000 USD, opłata techniczno-serwisowa wynosi 3 000 USD, a Koszt netto Mediów wynosi 7 000 USD. 
  • „Cena Jednostkowa” oznacza cenę wyrażoną jako procent Kosztu brutto Mediów.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online