Adobe Dynamic Media Classic | Opis produktu

Obowiązuje od 28 lipca 2022 r.

Czym jest platforma Dynamic Media Classic, stanowiąca część programu Adobe Experience Manager?

Dynamic Media Classic to platforma, która umożliwia Klientom zarządzanie, ulepszanie, publikowanie i dostarczanie dynamicznych plików multimedialnych treść i osobistych doświadczeń konsumentom na wszystkich kanałach i urządzeniach, w tym w Internecie, materiałach drukowanych, kampaniach e-mailowych, na komputerach stacjonarnych, kanałach społecznościowych i telefonach.

Produkty i usługi                     

Jednostka licencjonowania

Wdrożenie

Dynamic Media Classic

VPM 

Usługi na żądanie

Dodatki:

Konfigurator wizualny

VPM

Usługi na żądanie

Szablony 1:1

VPM

Usługi na żądanie

Stacja tworzenia obrazów      

Za Komputer

Oprogramowanie lokalne

Dodatkowe stanowiska na portalu multimedialnym

Za Pakiet stanowisk na portalu multimedialnym

Usługi na żądanie

Dynamic Media Classic: ograniczenia produktu

1.  Dynamic Media Classic

Licencjonowanie. Licencja Dynamic Media Classic obejmuje do 10 kont skonfigurowanych do użytku w Witrynach Klienta, 60 gigabajtów całkowitej przestrzeni dyskowej, 10 stanowisk na portalu multimedialnym i nieograniczoną liczbę Użytkowników do wykorzystania tylko z Dynamic Media Classic.

Funkcja Banerów dynamicznych. Korzystanie z szablonów banerów dynamicznych jest dozwolone wyłącznie w segmentach, a nie w personalizacji 1:1. Żądania serwera pochodzenia dla banerów nie mogą przekroczyć 30% całkowitej liczby żądań dla konta. Jeśli żądania serwera pochodzenia przekraczają 30% całkowitej liczby żądań, Klient musi zakupić dodatek Szablony 1:1.

2.  Dodatki do Dynamic Media Classic

Konfigurator wizualny. Konfigurator wizualny można dodać tylko przy zakupionej licencji na Dynamic Media Classic. Licencja dla Klienta na usługę Konfigurator wizualny obejmuje 10 licencji na usługę Stacja tworzenia obrazów.

Szablony 1:1. Szablony 1:1 można dodać tylko przy zakupionej licencji na Dynamic Media Classic. Usługa Szablony 1:1 jest wymagana do tworzenia Banerów dynamicznych 1:1 o wysokim stopniu stargetowania, w przypadku gdy żądania serwera pochodzenia przekraczają 30% całkowitej liczby żądań dla konta.

Stacja tworzenia obrazów. Stację tworzenia obrazów można dodać tylko przy zakupionej licencji na Dynamic Media Classic. Klient nie może instalować usługi Stacja tworzenia obrazów na żadnym serwerze albo współużytkowanym lub hostowanym systemie, który umożliwia dostęp lub korzystanie z usługi Stacja tworzenia obrazów z wielu Komputerów lub korzystanie z niej przez wielu Użytkowników.

Pakiet stanowisk na portalu multimedialnym. Pakiet stanowisk na portalu multimedialnym można dodać tylko przy zakupionej licencji na Dynamic Media Classic.

Definicje Dynamic Media Classic

Baner dynamiczny oznacza dynamicznie zmontowane szablony multimedialne.

Pakiet stanowisk na portalu multimedialnym oznacza dostęp użytkownika do samoobsługowego portalu zasobów, który zapewnia użytkownikom kontrolowane przez administratora „wyświetlenia” zasobów Dynamic Media Classic, co ułatwia dostęp do przesyłania, przeglądania, wyszukiwania, podglądu i eksportowania zasobów.

Wizyta oznacza aktywność odwiedzającego w Witrynach Klienta. Pojedyncza Wizyta może składać się z wielu wyświetleń Stron Klientów i mierzona jest do momentu wygaśnięcia (30 minut braku aktywności odwiedzającego w Witrynach Klienta) lub też jako 12 godzin nieprzerwanej aktywności odwiedzającego w Witrynach Klienta, po upływie których rozpoczyna się i jest naliczana nowa Wizyta.

VPM oznacza Miesięczną liczbę Wizyt i jest obliczana jako całkowita liczba Wizyt w każdym miesiącu kalendarzowym, rozpoczynającym się w pierwszym dniu miesiąca następującego po Dacie rozpoczęcia obowiązywania licencji, zgodnie z pomiarem przy użyciu Adobe Analytics, dzienników serwera Klienta albo usługi podmiotów trzecich, analizującej lub monitorującej ruch na stronie. VPM są liczone we wszystkich witrynach Klienta, niezależnie od użycia Dynamic Media Classic.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online