Obowiązuje od dnia 6 sierpnia 2018 r.

Opis produktu dla Klientów kupujących licencję na Adobe Experience Manager Managed Services w wersji 6.3 lub Klientów, którzy kupili licencję przed dniem 4 kwietnia 2018 roku dostępny jest tutaj.  

Adobe Experience Manager Managed Services ("AEM Managed Services")

Czym jest Adobe Experience Manager Sites 6.4 („AEM Sites”)?

AEM Sites to platforma do zarządzania treścią i usługami zapewniająca wielokanałową obsługę klientów. Usługa AEM Sites pozwala organizacjom tworzyć i zarządzać usługami cyfrowymi na dużą skalę na wszystkich kanałach.

Produkty i usługi

Jednostka licencjonowania

AEM Sites Managed Services Basic

Za Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Basic

AEM Sites Managed Services Enterprise

Za Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Enterprise

AEM Sites Managed Services: ograniczenia produktu

1.  AEM Sites Managed Services Basic

Licencjonowanie. Dla każdego Wdrożenia AEM usługi AEM Sites Managed Services Basic należy posiadać licencję na Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Basic. AEM Sites Managed Services Basic zawiera funkcje Biblioteki multimediów z usługi AEM Assets.

Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Basic oznacza jedną z następujących konfiguracji, określoną w odpowiednim Zamówieniu sprzedaży:

(a)    AEM Sites: MS Basic 99,5%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej, 1 Instancji Publikacyjnej i 1 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przechowywanie: 500 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1 terabajt na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 1,5 terabajta.
 • 3 Ogólne Instancje Nieprodukcyjne do użytku w środowisku nieprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Ogólnych Instancjach Nieprodukcyjnych:
  • Przechowywanie: 300 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 150 gigabajtów na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 300 gigabajtów.
 • maksymalnie 10 Równoczesnych Użytkowników;
 • maksymalnie 1 milion Aktywności miesięcznie;
 • Warstwę 1 usług; oraz
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnej Witrynie Klienta obsługiwanej przez usługę AEM Sites Managed Services Basic; oraz
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnej Witrynie Klienta obsługiwanej przez usługę AEM Sites Managed Services Basic.

(b)    AEM Sites: MS Basic HR 99,5%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej, 2 Instancji Publikacyjnych i 2 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przechowywanie: 750 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1,5 terabajta na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 2,25 terabajta.
 • 5 Ogólnych Instancji Nieprodukcyjnych do użytku w środowisku nieprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Ogólnych Instancjach Nieprodukcyjnych:
  • Przechowywanie: 500 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 250 gigabajtów na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 500 gigabajtów.
 • maksymalnie 20 Równoczesnych Użytkowników;
 • maksymalnie 3 miliony Aktywności miesięcznie;
 • Warstwę 1 usług; oraz
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnej Witrynie Klienta obsługiwanej przez usługę AEM Sites Managed Services Basic HR; oraz
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnej Witrynie Klienta obsługiwanej przez usługę AEM Sites Managed Services Basic HR.

2.  AEM Sites Managed Services Enterprise

Licencjonowanie. Dla każdego Wdrożenia AEM usługi AEM Sites Managed Services Enterprise należy posiadać licencję na Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Enterprise. Usługa AEM Sites Managed Services Enterprise zawiera funkcje Biblioteki multimediów z usługi AEM Assets.

Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Enterprise oznacza jedną z następujących konfiguracji, określoną w odpowiednim Zamówieniu sprzedaży:

(a)    AEM Sites: MS Enterprise 99,5%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej, 1 Instancji Publikacyjnej i 1 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przechowywanie: 500 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1 terabajt na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 1,5 terabajta.
 • 3 Ogólne Instancje Nieprodukcyjne do użytku w środowisku nieprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Ogólnych Instancjach Nieprodukcyjnych:
  • Przechowywanie: 300 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 150 gigabajtów na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 300 gigabajtów.
 • maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników;
 • maksymalnie 5 milionów Aktywności miesięcznie;
 • Warstwę 2 usług; oraz
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnej Witrynie Klienta obsługiwanej przez usługę AEM Sites Managed Services Enterprise; oraz
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnej Witrynie Klienta obsługiwanej przez usługę AEM Sites Managed Services Enterprise.

(b)    AEM Sites: MS Enterprise HR 99,5%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej, 2 Instancji Publikacyjnych i 2 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przechowywanie: 750 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1,5 terabajta na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 2,25 terabajta.
 • 5 Ogólnych Instancji Nieprodukcyjnych do użytku w środowisku nieprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Ogólnych Instancjach Nieprodukcyjnych:
  • Przechowywanie: 500 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 250 gigabajtów na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 500 gigabajtów.
 • maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników;
 • maksymalnie 10 milionów Aktywności miesięcznie;
 • Warstwę 2 usług; oraz
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnej Witrynie Klienta obsługiwanej przez usługę AEM Sites Managed Services Enterprise HR; oraz
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnej Witrynie Klienta obsługiwanej przez usługę AEM Sites Managed Services Enterprise HR.

(c)    AEM Sites: MS Enterprise 99,9%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,9% dla 2 Instancji Publikacyjnych i 2 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przechowywanie: 750 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1,5 terabajta na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 2,25 terabajta.
 • 5 Ogólnych Instancji Nieprodukcyjnych do użytku w środowisku nieprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Ogólnych Instancjach Nieprodukcyjnych:
  • Przechowywanie: 500 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 250 gigabajtów na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 500 gigabajtów.
 • maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników;
 • maksymalnie 40 milionów Aktywności miesięcznie;
 • Warstwę 2 usług; oraz
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnej Witrynie Klienta obsługiwanej przez usługę AEM Sites Managed Services Enterprise; oraz
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnej Witrynie Klienta obsługiwanej przez usługę AEM Sites Managed Services Enterprise.

(d)    AEM Sites: MS Enterprise 99,95%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,95% dla 4 Instancji Publikacyjnych i 4 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,9% dla 2 Instancji Autorskich do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przechowywanie: 1,5 terabajta;
  • Dane do/z sieci: 3 terabajty na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 4,5 terabajta.
 • 10 Ogólnych Instancji Nieprodukcyjnych do użytku w środowisku nieprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Ogólnych Instancjach Nieprodukcyjnych:
  • Przechowywanie: 1 terabajt;
  • Dane do/z sieci: 500 gigabajtów na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 1 terabajt.
 • maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników;
 • maksymalnie 80 milionów Aktywności miesięcznie;
 • Warstwę 2 usług; oraz
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnej Witrynie Klienta obsługiwanej przez usługę AEM Sites Managed Services Enterprise; oraz
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnej Witrynie Klienta obsługiwanej przez usługę AEM Sites Managed Services Enterprise.

(e)    AEM Sites: MS Enterprise 99,99%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,99% dla 4 Instancji Publikacyjnych i 4 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,9% dla 2 Instancji Autorskich do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przechowywanie: 1,5 terabajta;
  • Dane do/z sieci: 3 terabajty na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 4,5 terabajta.
 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,0% dla 2 Instancji Autorskich, 4 Instancji Publikacyjnych i 4 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku przedprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach przedprodukcyjnych:
  • Przechowywanie: 1,5 terabajta;
  • Dane do/z sieci: 3 terabajty na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 4,5 terabajta.
 • 10 Ogólnych Instancji Nieprodukcyjnych do użytku w środowisku nieprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Ogólnych Instancjach Nieprodukcyjnych:
  • Przechowywanie: 1 terabajt;
  • Dane do/z sieci: 500 gigabajtów na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 1 terabajt.
 • maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników;
 • maksymalnie 80 milionów Aktywności miesięcznie;
 • Warstwę 2 usług; oraz
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnej Witrynie Klienta obsługiwanej przez usługę AEM Sites Managed Services Enterprise; oraz
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnej Witrynie Klienta obsługiwanej przez usługę AEM Sites Managed Services Enterprise.

Czym jest Adobe Experience Manager Assets 6.4 („AEM Assets”)?

AEM Assets to narzędzie do zarządzania zasobami cyfrowymi, które jest zintegrowane z platformą Adobe Experience Manager i umożliwia Klientowi udostępnianie oraz dystrybucję zasobów cyfrowych. Użytkownicy mogą zarządzać, przechowywać i uzyskiwać dostęp do zdjęć, wideo, dokumentów, klipów audio i multimediów w celu ich wykorzystywania do dystrybucji w druku, w Internecie i do dystrybucji cyfrowej.

Produkty i usługi

Jednostka licencjonowania

AEM Assets Managed Services Basic

Za Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Basic

AEM Assets Managed Services Enterprise

Za Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Enterprise

AEM Assets Managed Services: ograniczenia produktu

1.  AEM Assets Managed Services Basic

Licencjonowanie. Dla każdego Wdrożenia AEM usługi AEM Assets Managed Services Basic należy posiadać licencję na Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Basic. AEM Assets Managed Services Basic nie obejmują korzystania z Usług płynnych.

Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Basic oznacza jedną z następujących konfiguracji, określoną w odpowiednim Zamówieniu sprzedaży:

(a)    AEM Assets: MS Basic 99,5% – 1 TB. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej XL i 1 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich w środowiskach produkcyjnych:
  • Przechowywanie: 1 terabajt;
  • Dane do/z sieci: 1 terabajt na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 3 terabajty.
 • 2 Ogólne Instancje Nieprodukcyjne do użytku w środowisku nieprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Ogólnych Instancjach Nieprodukcyjnych:
  • Przechowywanie: 200 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 100 gigabajtów na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 200 gigabajtów.
 • maksymalnie 10 Równoczesnych Użytkowników;
 • Warstwę 1 usług; oraz
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Portalu marki dla maksymalnie 200 Użytkowników Portalu marki i maksymalnie 1 terabajt Przechowywania na żądanie;
  • korzystanie z Usług treści inteligentnych z możliwością oznaczania maksymalnie 1 miliona zdjęć rocznie; oraz
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnej Witrynie Klienta wyłącznie w celu monitorowania korzystania z Treści Klienta zarządzanej w ramach usługi AEM Assets Managed Services Basic.

(b)    AEM Assets: MS Basic 99,5% – 2,5 TB. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej XL i 1 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich w środowiskach produkcyjnych:
  • Przechowywanie: 2,5 terabajta;
  • Dane do/z sieci: 1 terabajt na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 7,5 terabajta.
 • 2 Ogólne Instancje Nieprodukcyjne do użytku w środowisku nieprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Ogólnych Instancjach Nieprodukcyjnych:
  • Przechowywanie: 200 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 100 gigabajtów na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 200 gigabajtów.
 • maksymalnie 15 Równoczesnych Użytkowników;
 • Warstwę 1 usług; oraz
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Portalu marki dla maksymalnie 500 Użytkowników Portalu marki i maksymalnie 2,5 terabajta Przechowywania na żądanie;
  • korzystanie z Usług treści inteligentnych z możliwością oznaczania maksymalnie 2 milionów zdjęć rocznie; oraz
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnej Witrynie Klienta wyłącznie w celu monitorowania korzystania z Treści Klienta zarządzanej w ramach usługi AEM Assets Managed Services Basic.

(c)    AEM Assets: MS Basic 99,5% – 5 TB. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej XL i 1 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich w środowiskach produkcyjnych:
  • Przechowywanie: 5 terabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1 terabajt na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 15 terabajtów.
 • 2 Ogólne Instancje Nieprodukcyjne do użytku w środowisku nieprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Ogólnych Instancjach Nieprodukcyjnych:
  • Przechowywanie: 200 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 100 gigabajtów na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 200 gigabajtów.
 • maksymalnie 20 Równoczesnych Użytkowników;
 • Warstwę 1 usług; oraz
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Portalu marki dla maksymalnie 1000 Użytkowników Portalu marki i maksymalnie 5 terabajtów Przechowywania na żądanie;
  • korzystanie z Usług treści inteligentnych z możliwością oznaczania maksymalnie 5 milionów zdjęć rocznie; oraz
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnej Witrynie Klienta wyłącznie w celu monitorowania korzystania z Treści Klienta zarządzanej w ramach usługi AEM Assets Managed Services Basic.

2.  AEM Assets Managed Services Enterprise

Licencjonowanie. Dla każdego Wdrożenia AEM usługi AEM Assets Managed Services Enterprise należy posiadać licencję na Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Enterprise. AEM Assets Managed Services Enterprise nie obejmuje korzystania z Usług płynnych.

Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Enterprise oznacza jedną z następujących konfiguracji, określoną w odpowiednim Zamówieniu sprzedaży:

(a)    AEM Assets: MS Enterprise 99,5%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej XL i 1 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich w środowiskach produkcyjnych:
  • Przechowywanie: maksymalna ilość terabajtów pamięci zasobów Managed Services, wyszczególniona w opisie SKU usługi AEM Assets Managed Services Enterprise umieszczonym w Zamówieniu sprzedaży;
  • Dane do/z sieci: 1 terabajt na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: Trzykrotność ilości miejsca do przechowywania dla środowiska produkcyjnego.
 • 2 Ogólne Instancje Nieprodukcyjne do użytku w środowisku nieprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Ogólnych Instancjach Nieprodukcyjnych:
  • Przechowywanie: 200 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 100 gigabajtów na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 200 gigabajtów.
 • maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników;
 • Warstwę 2 usług; oraz
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Portalu marki dla maksymalnie 1000 Użytkowników Portalu marki i maksymalnie 10 terabajtów Przechowywania na żądanie;
  • korzystanie z Usług treści inteligentnych z możliwością oznaczania maksymalnie 5 milionów zdjęć rocznie; oraz
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnej Witrynie Klienta wyłącznie w celu monitorowania korzystania z Treści Klienta zarządzanej w ramach usługi AEM Assets Managed Services Enterprise.

(b)    AEM Assets: MS Enterprise 99,9%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,9% dla 2 Instancji Autorskich XL i 2 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich w środowiskach produkcyjnych:
  • Przechowywanie: maksymalna ilość terabajtów pamięci zasobów Managed Services, wyszczególniona w opisie SKU usługi AEM Assets Managed Services Enterprise umieszczonym w Zamówieniu sprzedaży;
  • Dane do/z sieci: 2 terabajty na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: Trzykrotność ilości miejsca do przechowywania dla środowiska produkcyjnego.
 • 4 Ogólne Instancje Nieprodukcyjne do użytku w środowisku nieprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Ogólnych Instancjach Nieprodukcyjnych:
  • Przechowywanie: 400 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 200 gigabajtów na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 400 gigabajtów.
 • maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników;
 • Warstwę 2 usług; oraz
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Portalu marki dla maksymalnie 1000 Użytkowników Portalu marki i maksymalnie 10 terabajtów Przechowywania na żądanie;
  • korzystanie z Usług treści inteligentnych z możliwością oznaczania maksymalnie 5 milionów zdjęć rocznie; oraz
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnej Witrynie Klienta wyłącznie w celu monitorowania korzystania z Treści Klienta zarządzanej w ramach usługi AEM Assets Managed Services Enterprise.

Czym jest Adobe Experience Manager Forms 6.4 („AEM Forms”)?

Usługa AEM Forms to platforma do tworzenia dokumentów korporacyjnych i formularzy, która umożliwia Klientowi przechwytywanie i przetwarzanie informacji, wysyłanie spersonalizowanych komunikatów oraz ochronę i śledzenie informacji. Usługa AEM Forms rozszerza procesy biznesowe na mobilnych pracowników i klientów poprzez nadanie dostępu do usług użytkownikom posiadającym komputer, laptop, smartfon lub tablet.

Produkty i usługi

Jednostka licencjonowania

AEM Forms Managed Services Basic

Za Pakiet podstawowy AEM Forms Managed Services Basic

AEM Forms Managed Services Enterprise

Za Pakiet podstawowy AEM Forms Managed Services Enterprise

AEM Forms Managed Services: ograniczenia produktu

1.  AEM Forms Managed Services Basic

Licencjonowanie. Dla każdego Wdrożenia AEM usługi AEM Forms Managed Services Basic należy posiadać licencję na Pakiet podstawowy AEM Forms Managed Services Basic. AEM Forms Managed Services Basic zawierają funkcje Biblioteki multimediów z usługi AEM Assets. AEM Forms Managed Services Basic podlegają Ograniczeniom licencyjnym usługi AEM Forms.

Pakiet podstawowy AEM Forms Managed Services Basic oznacza jedną z dwóch następujących konfiguracji, określoną w odpowiednim Zamówieniu sprzedaży:

(a)    AEM Forms: MS Basic 99,5%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej, 1 Instancji Publikacyjnej i 1 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przechowywanie: 500 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1 terabajt na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 1,5 terabajta.
 • 3 Ogólne Instancje Nieprodukcyjne do użytku w środowisku nieprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Ogólnych Instancjach Nieprodukcyjnych:
  • Przechowywanie: 300 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 150 gigabajtów na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 300 gigabajtów.
 • maksymalnie 100 000 Przesłań Formularzy rocznie;
 • maksymalnie 1 000 000 Renderowań Dokumentów rocznie;
 • Warstwę 1 usług; oraz
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub interaktywnych komunikatach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), stworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Basic, które spełniają definicję Witryn Klienta; oraz
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub dokumentach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), stworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Basic, które spełniają definicję Witryny Klienta.

(b)    AEM Forms: MS Basic HR 99,5%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej, 2 Instancji Publikacyjnych i 2 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przechowywanie: 750 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1,5 terabajta na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 2,25 terabajta.
 • 5 Ogólnych Instancji Nieprodukcyjnych do użytku w środowisku nieprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Ogólnych Instancjach Nieprodukcyjnych:
  • Przechowywanie: 500 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 250 gigabajtów na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 500 gigabajtów.
 • maksymalnie 300 000 Przesłań Formularzy rocznie;
 • maksymalnie 3 000 000 Renderowań Dokumentów rocznie;
 • Warstwę 1 usług; oraz
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub interaktywnych komunikatach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), stworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Basic HR, które spełniają definicję Witryn Klienta; oraz
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub dokumentach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), stworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Basic HR, które spełniają definicję Witryny Klienta.

2.  AEM Forms Managed Services Enterprise

Licencjonowanie. Dla każdego Wdrożenia AEM usługi AEM Forms Managed Services Enterprise należy posiadać licencję na Pakiet podstawowy AEM Forms Managed Services Enterprise. AEM Forms Managed Services Enterprise zawiera funkcje Biblioteki multimediów z usługi AEM Assets. AEM Forms Managed Services Enterprise podlega Ograniczeniom licencyjnym usługi AEM Forms.

Pakiet podstawowy AEM Forms Managed Services Enterprise oznacza jedną z następujących konfiguracji, określoną w odpowiednim Zamówieniu sprzedaży:

(a)    AEM Forms: MS Enterprise 99,5%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej, 1 Instancji Publikacyjnej i 1 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 •  całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przechowywanie: 500 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1 terabajt na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 1,5 terabajta.
 • 3 Ogólne Instancje Nieprodukcyjne do użytku w środowisku nieprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Ogólnych Instancjach Nieprodukcyjnych:
  • Przechowywanie: 300 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 150 gigabajtów na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 300 gigabajtów.
 •  maksymalnie 750 000 Przesłań Formularzy rocznie;
 •  maksymalnie 10 000 000 Renderowań Dokumentów rocznie;
 •  Warstwę 2 usług; oraz
 •  następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub interaktywnych komunikatach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), stworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Enterprise, które spełniają definicję Witryn Klienta; oraz
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub dokumentach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), stworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Enterprise, które spełniają definicję Witryny Klienta.

(b)    AEM Forms: MS Enterprise HR 99,5%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej, 2 Instancji Publikacyjnych i 2 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przechowywanie: 750 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1,5 terabajta na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 2,25 terabajta.
 • 5 Ogólnych Instancji Nieprodukcyjnych do użytku w środowisku nieprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Ogólnych Instancjach Nieprodukcyjnych:
  • Przechowywanie: 500 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 250 gigabajtów na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 500 gigabajtów.
 • maksymalnie 1 000 000 Przesłań Formularzy rocznie;
 • maksymalnie 15 000 000 Renderowań Dokumentów rocznie;
 • Warstwę 2 usług; oraz
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub interaktywnych komunikatach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), stworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Enterprise HR, które spełniają definicję Witryn Klienta; oraz
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub dokumentach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), stworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Enterprise HR, które spełniają definicję Witryny Klienta.

(c)    AEM Forms: MS Enterprise 99,9%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,9% dla 2 Instancji Publikacyjnych i 2 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przechowywanie: 750 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1,5 terabajta na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 2,25 terabajta.
 • 5 Ogólnych Instancji Nieprodukcyjnych do użytku w środowisku nieprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Ogólnych Instancjach Nieprodukcyjnych:
  • Przechowywanie: 500 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 250 gigabajtów na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 500 gigabajtów.
 • maksymalnie 2 000 000 Przesłań Formularzy rocznie;
 • maksymalnie 30 000 000 Renderowań Dokumentów rocznie;
 • Warstwę 2 usług; oraz
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub interaktywnych komunikatach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), stworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Enterprise, które spełniają definicję Witryn Klienta; oraz
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub dokumentach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), stworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Enterprise, które spełniają definicję Witryny Klienta.

(d)    AEM Forms: MS Enterprise 99,95%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,95% dla 4 Instancji Publikacyjnych i 4 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,9% dla 2 Instancji Autorskich do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przechowywanie: 1,5 terabajta;
  • Dane do/z sieci: 3 terabajty na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 4,5 terabajta.
 • 10 Ogólnych Instancji Nieprodukcyjnych do użytku w środowisku nieprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Ogólnych Instancjach Nieprodukcyjnych:
  • Przechowywanie: 1 terabajt;
  • Dane do/z sieci: 500 gigabajtów na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 1 terabajt.
 • maksymalnie 5 000 000 Przesłań Formularzy rocznie;
 • maksymalnie 90 000 000 Renderowań Dokumentów rocznie;
 • Warstwę 2 usług; oraz
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub interaktywnych komunikatach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), stworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Enterprise, które spełniają definicję Witryn Klienta; oraz
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub dokumentach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), stworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Enterprise, które spełniają definicję Witryny Klienta.

(e)    AEM Forms: MS Enterprise 99,99%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,99% dla 4 Instancji Publikacyjnych i 4 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,9% dla 2 Instancji Autorskich do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przechowywanie: 1,5 terabajta;
  • Dane do/z sieci: 3 terabajty na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 4,5 terabajta.
 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,0% dla 2 Instancji Autorskich, 4 Instancji Publikacyjnych i 4 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku przedprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach przedprodukcyjnych:
  • Przechowywanie: 1,5 terabajta;
  • Dane do/z sieci: 3 terabajty na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 4,5 terabajta.
 • 10 Ogólnych Instancji Nieprodukcyjnych do użytku w środowisku nieprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Ogólnych Instancjach Nieprodukcyjnych:
  • Przechowywanie: 1 terabajt;
  • Dane do/z sieci: 500 gigabajtów na miesiąc; oraz
  • Kopie zapasowe: 1 terabajt.
 • maksymalnie 10 000 000 Przesłań Formularzy rocznie;
 • maksymalnie 200 000 000 Renderowań Dokumentów rocznie;
 • Warstwę 2 usług; oraz
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub interaktywnych komunikatach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), stworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Enterprise, które spełniają definicję Witryn Klienta; oraz
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub dokumentach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), stworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Enterprise, które spełniają definicję Witryny Klienta.

Dodatki

Produkty i usługi

Jednostka licencjonowania

Zastosowanie produktów i usług dodatkowych

Dodatek AEM Assets

Za Wdrożenie

AEM Sites lub AEM Forms

Udostępnianie zasobów

Za Pakiet

AEM Assets Enterprise

AEM Communities

Za Instancję

AEM Sites Enterprise

AEM Communities Extension
Usługi na żądanie

Za Instancję

AEM Communities

Dodatek AEM Forms

Za Wdrożenie

AEM Sites lub AEM Assets

Dodatkowa pojemność licencji dla usługi AEM Forms

Za Pakiet

AEM Forms Enterprise

AEM Screens Standard 

Za Odtwarzacz

AEM Sites Enterprise lub AEM Assets Enterprise

AEM Screens Premium 

Za Odtwarzacz

AEM Sites Enterprise lub AEM Assets Enterprise

Dodatek AEM Sites

Za Wdrożenie

AEM Assets lub AEM Forms

Handel

Za Wdrożenie

AEM Sites (z wyłączeniem 99,5% SLA) lub AEM Assets Enterprise 99,9% SLA

Równoczesny Użytkownik

Za Wdrożenie

AEM Sites Enterprise lub AEM Assets Enterprise

Bezpieczeństwo dokumentów

Za Odbiorcę

AEM Forms Enterprise

Dynamic Media and Video
Usługi na żądanie

Ruch z wyświetlania stron rocznie

AEM Assets lub dodatek AEM Assets

Użytkownicy Włączeni

Za Użytkownika

AEM Communities

Rozszerzone zabezpieczenia

Za Zamówienie

AEM Sites Enterprise, AEM Assets Enterprise lub AEM Forms Enterprise

Ogólne Nieprodukcyjne

Za Instancję

AEM Sites, AEM Assets lub AEM Forms

Stacja tworzenia obrazów
Oprogramowanie lokalne

Za Instancję

AEM Assets

Przepływy pracy JEE

Za Wdrożenie

AEM Forms Enterprise

Spersonalizowane multimedia
Usługi na żądanie

Ruch z wyświetlania stron rocznie

AEM Assets lub dodatek AEM Assets

Pojemność produkcji zarządzanej

Za Pakiet

AEM Sites Enterprise, AEM Assets Enterprise lub AEM Forms Enterprise

Przechowywanie zarządzane

Za Pakiet 250 gigabajtów

Dodatek AEM Sites, AEM Forms lub AEM Assets

Sieć przekazywania treści

Za Pakiet 500 gigabajtów

Managed Services

Dodatki: Ograniczenia produktów

Dodatek AEM Assets. Wdrożenia dodatku AEM Assets można dodawać tylko do Wdrożenia AEM, na którym zakupiono licencję na Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Basic lub Enterprise albo Pakiet podstawowy AEM Forms Managed Services Basic lub Enterprise.  Wdrożenia dodatku AEM Assets obejmują:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności równą Minimalnej wartości procentowej Czasu sprawności środowiska produkcyjnego Pakietu podstawowego AEM Sites Managed Services lub Pakietu podstawowego AEM Forms Managed Services, do którego dodawana jest usługa AEM Assets;
 • zwiększenie środowiska produkcyjnego Instancji Autorskiej o 2 vCPU i zwiększenie środowiska nieprodukcyjnego Instancji Autorskiej Pakietu podstawowego AEM Sites Managed Services lub Pakietu podstawowego AEM Forms Managed Services, do którego dodawana jest usługa AEM Assets;
 • maksymalną całkowitą liczbę Równoczesnych Użytkowników autoryzowanych w Pakiecie podstawowym AEM Sites Managed Services, do którego dodawana jest usługa AEM Assets lub maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników, jeśli usługa AEM Assets dodawana jest do Pakietu podstawowego AEM Forms Managed Services;
 • maksymalnie 1 terabajt przechowywania zasobów Managed Services;
 • maksymalnie 3 terabajty na kopie zapasowe;
 • Warstwę usług odpowiadającą Warstwie usług środowiska produkcyjnego Pakietu podstawowego AEM Sites Managed Services lub Pakietu podstawowego AEM Forms Managed Services, do którego dodawana jest usługa AEM Assets; oraz
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Portalu marki dla maksymalnie 200 Użytkowników Portalu marki i maksymalnie 1 terabajt Przechowywania na żądanie;
  • korzystanie z Usług treści inteligentnych z możliwością oznaczania maksymalnie 1 miliona zdjęć rocznie; oraz
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnej Witrynie Klienta wyłącznie w celu monitorowania korzystania z Treści Klienta zarządzanej w ramach usługi AEM Assets Managed Services.

Udostępnianie zasobów. Pakiety Udostępnianie zasobów mogą być dodawane do Wdrożenia AEM tylko wtedy, gdy dla Pakietu podstawowego AEM Assets Managed Services Enterprise została zakupiona licencja. Funkcjonalność usługi AEM Sites udostępnioną do użytku w usłudze Udostępnianie zasobów można wykorzystywać wyłącznie w celu ułatwienia Klientowi korzystania z Udostępniania zasobów, w tym:

 • do tworzenia „Strony udostępniania zasobów” (tj. strony używanej do wyszukiwania zasobów na podstawie powiązanych z nimi metadanych), która ułatwia dystrybucję cyfrowych zasobów Klienta przechowywanych w usłudze AEM Assets wśród grup wewnętrznych i zewnętrznych (dostęp Użytkowników do Strony udostępniania zasobów jest nieograniczony); oraz
 • do dodania maksymalnie 5 powiązanych stron, towarzyszących Stronie udostępniania zasobów (np. strony logowania, strony pomocy, wytycznych marki).

Pakiety Udostępnianie zasobów obejmują:

 • 1 Instancję Publikacyjną i, jeśli to konieczne, 1 Instancję Dyspozytora do użytku w środowisku produkcyjnym; oraz
 • 1 lub, jeśli to konieczne, 2 Ogólne Instancje Nieprodukcyjne do użytku w środowisku nieprodukcyjnym.

AEM Communities. Instancje usługi AEM Communities mogą być dodawane do Wdrożenia AEM tylko wtedy, gdy dla Pakietu podstawowego AEM Sites Managed Services Enterprise została zakupiona licencja. Instancje usługi AEM Communities muszą posiadać wykupione licencje w ilości równej całkowitej liczbie Instancji Autorskich i Publikacyjnych wdrożonych w ramach Wdrożenia AEM, w przypadkach, w których funkcjonalność usługi Communities lub jakakolwiek jej część jest użytkowana lub była wcześniej aktywowana (nawet jeśli nie jest używana w sposób ciągły). Instancje usługi AEM Communities dodawane do usługi AEM Sites Managed Services Enterprise mają Minimalną wartość procentową Czasu sprawności równą mniejszej z następujących dwóch wartości: Minimalnej wartości procentowej Czasu sprawności związanej z Instancjami usługi AEM Sites lub wartości 99,9%. Klient musi nabyć licencję na AEM Communities Extension do wykorzystania z usługą AEM Communities. Licencja na Użytkownika Włączonego wymagana jest do tworzenia stron lub korzystania z szablonów stron (np. Szablonu strony edukacyjnej o strukturze referencyjnej), które posiadają funkcję Przydzielania.

AEM Communities Extension.  AEM Communities Extension może być dodawane do Wdrożenia AEM tylko wtedy, gdy na usługę AEM Communities zakupiono licencję. AEM Communities Extension musi posiadać licencje w ilości równej licencjom wykupionym przez Klienta na Instancje Publikacyjne dla usługi AEM Communities. Klient może dodać maksymalnie 10 000 wpisów miesięcznie i maksymalną pojemność 500 gigabajtów na każde licencjonowane AEM Communities Extension.

Dodatek AEM Forms. Wdrożenia dodatku AEM Forms można dodawać tylko do Wdrożenia AEM, na którym zakupiono licencję na Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Basic lub Enterprise albo Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Basic lub Enterprise. Wdrożenia dodatku AEM Forms podlegają Ograniczeniom licencyjnym usługi AEM Forms. Wdrożenia dodatku AEM Forms obejmują:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności równą Minimalnej wartości procentowej Czasu sprawności środowiska produkcyjnego Pakietu podstawowego AEM Assets Managed Services lub Pakietu podstawowego AEM Sites Managed Services, do którego dodawana jest usługa AEM Forms;
 • 1 dodatkową Instancję Publikacyjną do użytku w środowisku produkcyjnym i 1 dodatkową Ogólną Instancję Nieprodukcyjną do użytku w środowisku nieprodukcyjnym przy dodawaniu do Pakietu podstawowego AEM Assets Managed Services Basic lub Enterprise;
 • maksymalną całkowitą liczbę Równoczesnych Użytkowników autoryzowanych w Pakiecie podstawowym AEM Assets Managed Services lub Pakiecie podstawowym AEM Sites Managed Services, do którego dodawana jest usługa AEM Forms;
 • maksymalnie 100 000 Przesłań Formularzy rocznie;
 • maksymalnie 1 000 000 Renderowań Dokumentów rocznie;
 • Warstwę usług odpowiadającą Warstwie usług środowiska produkcyjnego Pakietu podstawowego AEM Assets Managed Services lub Pakietu podstawowego AEM Sites Managed Services, do którego dodawana jest usługa AEM Forms; oraz
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub interaktywnych komunikatach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), stworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services, które spełniają definicję Witryn Klienta; oraz
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub dokumentach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), stworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services, które spełniają definicję Witryny Klienta.

Dodatkowa pojemność licencji dla usługi AEM Forms. Pakiety Dodatkowa pojemność licencji dla usługi AEM Forms mogą być dodawane do Wdrożenia AEM tylko wtedy, gdy dla Pakietu podstawowego AEM Forms Managed Services Enterprise została zakupiona licencja. Pakiety Dodatkowa pojemność licencji dla usługi AEM Forms obejmują:

 • 1 milion dodatkowych Przesłań Formularzy rocznie; oraz
 • 15 milionów dodatkowych Renderowań Dokumentów rocznie.

AEM Screens Standard. Usługę AEM Screens Standard można dodawać tylko do Wdrożenia AEM, na którym zakupiono licencję na Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Enterprise albo Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Enterprise. Usługa AEM Screens Standard może być używana tylko do zarządzania treściami wideo i zdjęciami, które są przesyłane z AEM Screens do Odtwarzacza w zaplanowanych godzinach i terminach. Usługa AEM Screens Standard nie obejmuje uprawnień do zarządzania treściami inteligentnymi, interaktywnymi, spersonalizowanymi lub dynamicznymi. Usługa AEM Screens jest licencjonowana za każdy Odtwarzacz i musi posiadać wykupione licencje w ilości równej całkowitej liczbie Odtwarzaczy w przypadkach, w których funkcjonalność usługi AEM Screens Standard lub jakakolwiek jej część jest użytkowana lub była wcześniej aktywowana (nawet jeśli nie jest używana w sposób ciągły). W skład usługi AEM Screens Standard nie wchodzą żadne Odtwarzacze. Kiedy usługa AEM Screens Standard jest dodawana do Pakietu podstawowego AEM Assets Managed Services Enterprise, usługa AEM Screens Standard udostępnia funkcjonalność usługi AEM Sites tylko w celu ułatwienia Klientowi korzystania z usługi AEM Screens Standard. Usługa AEM Screens Standard dodawana do usługi AEM Sites Managed Services Enterprise lub usługi AEM Assets Managed Services Enterprise ma Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5%. Adobe może, według własnego uznania, uruchomić AEM Screens Standard na oddzielnym Wdrożeniu AEM w środowisku Managed Services.

AEM Screens Premium. Usługę AEM Screens Premium można dodawać tylko do Wdrożenia AEM, na którym zakupiono licencję na Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Enterprise albo Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Enterprise. Usługa AEM Screens Premium zawiera wszystkie funkcje usługi AEM Screens Standard, ale może być również używana do zarządzania treściami inteligentnymi, interaktywnymi, spersonalizowanymi lub dynamicznymi, wymagającymi automatycznego mechanizmu decydującego o tym, czy wyświetlić dynamiczną treść. Usługa AEM Screens Premium jest licencjonowana za każdy Odtwarzacz i musi posiadać wykupione licencje w ilości równej całkowitej liczbie Odtwarzaczy w przypadkach, w których funkcjonalność usługi AEM Screens Premium lub jakakolwiek jej część jest użytkowana lub była wcześniej aktywowana (nawet jeśli nie jest używana w sposób ciągły). W skład usługi AEM Screens Premium nie wchodzą żadne Odtwarzacze. Kiedy usługa AEM Screens Premium jest dodawana do Pakietu podstawowego AEM Assets Managed Services Enterprise, usługa AEM Screens Premium udostępnia funkcjonalność usługi AEM Sites tylko w celu ułatwienia Klientowi korzystania z usługi AEM Screens Premium. Usługa AEM Screens Premium zawiera funkcję umożliwiającą użycie Odtwarzaczy w aplikacjach interaktywnych lub dotykowych. Usługa AEM Screens Premium dodawana do usługi AEM Sites Managed Services Enterprise lub usługi AEM Assets Managed Services Enterprise ma Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5%. Adobe może, według własnego uznania, uruchomić AEM Screens Premium na oddzielnym Wdrożeniu AEM w środowisku Managed Services.

Dodatek AEM Sites. Wdrożenia dodatku AEM Sites można dodawać tylko do Wdrożenia AEM, na którym zakupiono licencję na Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Basic lub Enterprise albo Pakiet podstawowy AEM Forms Managed Services Basic lub Enterprise. Wdrożenia dodatku AEM Sites obejmują:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności równą Minimalnej wartości procentowej Czasu sprawności środowiska produkcyjnego Pakietu podstawowego AEM Assets Managed Services lub Pakietu podstawowego AEM Forms Managed Services, do którego dodawana jest usługa AEM Sites;
 • 1 dodatkową Instancję Publikacyjną do użytku w środowisku produkcyjnym i 1 dodatkową Ogólną Instancję Nieprodukcyjną do użytku w środowisku nieprodukcyjnym przy dodawaniu do Pakietu podstawowego AEM Assets Managed Services Basic lub Enterprise;
 • maksymalną całkowitą liczbę Równoczesnych Użytkowników autoryzowanych w Pakiecie podstawowym AEM Assets Managed Services, do którego dodawana jest usługa AEM Sites lub maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników, jeśli usługa AEM Sites dodawana jest do Pakietu podstawowego AEM Forms Managed Services;
 • maksymalnie 1 milion Aktywności miesięcznie;
 • Warstwę usług odpowiadającą Warstwie usług środowiska produkcyjnego Pakietu podstawowego AEM Assets Managed Services lub Pakietu podstawowego AEM Forms Managed Services, do którego dodawana jest usługa AEM Sites; oraz
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnej Witrynie Klienta obsługiwanej przez usługę AEM Sites Managed Services; oraz
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnej Witrynie Klienta obsługiwanej przez usługę AEM Sites Managed Services.

Handel. Wdrożenia Handlowe można dodawać tylko do Wdrożenia AEM, do którego zakupiono licencję na Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Basic (z wyjątkiem konfiguracji dla usługi AEM Sites Managed Services Basic 99,5%), Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Enterprise (z wyjątkiem konfiguracji dla usługi AEM Sites Managed Services Enterprise 99,5%) lub Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Basic 99,9%.

Równoczesny Użytkownik. Wdrożenie usługi Równoczesny Użytkownik można dodawać tylko do Wdrożenia AEM, na którym zakupiono licencję na Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Enterprise albo Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Enterprise.  Wdrożenia usługi Równoczesny Użytkownik obejmują:

 • zwiększenie środowiska produkcyjnego Instancji Autorskiej Pakietu podstawowego AEM Sites Managed Services Enterprise lub Pakietu podstawowego AEM Assets Managed Services Enterprise, do którego dodawana jest Instancja Równoczesnego Użytkownika, o 2 vCPU; oraz
 • zwiększenie ilości Równoczesnych Użytkowników autoryzowanych w Pakiecie podstawowym AEM Sites Managed Services Enterprise lub Pakiecie podstawowym AEM Assets Managed Services Enterprise, do którego dodawane jest Wdrożenie usługi Równoczesny Użytkownik, o maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników.

Sieć przekazywania treści. Usługi Sieć przekazywania treści można dodawać tylko do Pakietu podstawowego AEM Managed Services AEM Enterprise wdrożonego w Amazon Web Services.

Bezpieczeństwo dokumentów. Usługa Bezpieczeństwo dokumentów może być dodawana do Wdrożenia AEM tylko wtedy, gdy dla Pakietu podstawowego AEM Forms Managed Services Enterprise została zakupiona licencja.  Każdy Odbiorca posiada licencję na pojedyncze Wdrożenie AEM. Klient nie może wyłączać ani ingerować w powiadomienia elektroniczne lub okna dialogowe dotyczące prywatności lub śledzenia, które pojawiają się w oprogramowaniu używanym do przeglądania plików elektronicznych, które zostały przetworzone przez Bezpieczeństwo dokumentów. Na usługę Bezpieczeństwo dokumentów musi być wykupiona licencja dla co najmniej 1000 Odbiorców. Usługa Bezpieczeństwo dokumentów obejmuje 1 Instancję Przetwarzania do użytku w środowisku produkcyjnym. Usługa Bezpieczeństwo dokumentów dodana do usługi AEM Forms Managed Services Enterprise ma Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5%.

Dynamic Media and Video. Usługę Dynamic Media and Video można dodać do Wdrożenia AEM tylko wtedy, gdy zakupiono licencje na Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Basic lub Enterprise lub dodatek AEM Assets. Korzystanie z szablonów banerów dynamicznych jest dozwolone wyłącznie w segmentach, a nie w personalizacji 1:1. Żądania serwera pochodzenia dla banerów nie mogą przekroczyć 30% całkowitej liczby żądań dla konta.  Jeśli żądania serwera pochodzenia przekraczają 30% całkowitej liczby żądań, Klient musi zakupić dodatek Spersonalizowane multimedia. Dodatek Dynamic Media and Video jest dostarczany z całkowitą pamięcią na żądanie w ilości 60 gigabajtów. Dostęp do niektórych opcji i funkcji zawartych w dodatku Dynamic Media and Video może być zapewniony poprzez różne interfejsy, które mogą być oznaczone jako Adobe Scene7 lub Dynamic Media Classic. Adobe może, według własnego uznania, zaktualizować nazwy marek alternatywnych interfejsów oraz połączyć takie opcje i funkcje w jeden interfejs dostępowy.

Użytkownicy Włączeni. Użytkownicy Włączeni mogą być dodawani do Wdrożenia AEM tylko wtedy, gdy została zakupiona licencja na usługę AEM Communities. Licencja na usługę Użytkownika Włączonego nie może być używana równocześnie (tzn. ten sam identyfikator logowania nie może być używany przez więcej niż jednego Użytkownika Włączonego lub Komputer Włączony w konkretnym momencie) lub przez wielu Użytkowników.

Rozszerzone zabezpieczenia. Usługa Rozszerzone zabezpieczenia może być dodawana do Wdrożenia AEM tylko wtedy, gdy dla Pakietu podstawowego AEM Sites/Forms/Assets Managed Services Enterprise została zakupiona licencja.

Stacja tworzenia obrazów. Usługę Stacja tworzenia obrazów można dodać do Wdrożenia AEM tylko wtedy, gdy zakupiono licencje na Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Basic lub Enterprise lub dodatek AEM Assets. Klient nie może instalować usługi Stacja tworzenia obrazów na żadnym serwerze albo współużytkowanym lub hostowanym systemie, który umożliwia dostęp lub korzystanie z usługi Stacja tworzenia obrazów z wielu Komputerów lub korzystanie z niej przez wielu Użytkowników.

Przepływy pracy JEE.  Wdrożenia usługi Przepływy pracy JEE mogą być dodawane do Wdrożenia AEM tylko wtedy, gdy dla Pakietu podstawowego AEM Forms Managed Services Enterprise została zakupiona licencja.  Przepływy pracy JEE obsługują jedynie funkcje Przestrzeni roboczej HTML oraz Przepływów pracy JEE usługi AEM Forms określonych tutaj: https://helpx.adobe.com/pl/experience-manager/6-3/forms/using/capabilities-osgi-jee-workflows.html. Kopie środowiska Adobe AEM Workbench udostępnione w dodatku Przepływy pracy JEE mogą być wykorzystywane przez Klienta na Komputerach lub laptopach tylko wraz z dodatkiem Przepływy pracy JEE. Każde takie użycie nie będzie liczone jako dodatkowe Wdrożenie. Wdrożenia usługi Przepływy pracy JEE obejmują 1 Instancję Przetwarzania do użytku w środowisku produkcyjnym. Wdrożenia usługi Przepływy pracy JEE dodane do usługi AEM Forms Managed Services Enterprise mają Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5%.

Spersonalizowane multimedia. Usługę Spersonalizowane multimedia i wideo można dodać do Wdrożenia AEM tylko wtedy, gdy zakupiono licencję na Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Basic lub Enterprise lub dodatek AEM Assets. Dodatek Spersonalizowane multimedia i wideo jest dostarczany z całkowitą pamięcią na żądanie w ilości 60 gigabajtów. Funkcje usługi Dynamic Media and Video zawarte w usłudze Spersonalizowane multimedia (gdy nie jest wykupiona oddzielna licencja na dodatek Dynamic Media and Video być wykorzystywane tylko w celu umożliwienia Klientowi korzystania z komponentów Konfigurator wizualny oraz Szablony 1:1 w usłudze Spersonalizowane multimedia. Dostęp do niektórych opcji i funkcji zawartych w dodatku Spersonalizowane multimedia może być zapewniony poprzez różne interfejsy, które mogą być oznaczone jako Adobe Scene7 lub Dynamic Media Classic. Adobe może, według własnego uznania, zaktualizować nazwy marek alternatywnych interfejsów oraz połączyć takie opcje i funkcje w jeden interfejs dostępowy.

Pojemność produkcji zarządzanej. Pakiety usługi Pojemność produkcji zarządzanej obejmują:

 • dla Wdrożeń AEM usługi AEM Sites Managed Services Enterprise:
  • maksymalnie 20 milionów Aktywności miesięcznie;
  • 1 Instancję Publikacyjną i 1 Instancję Dyspozytora do użytku w środowisku produkcyjnym; oraz
  • 2 Ogólne Instancje Nieprodukcyjne do użytku w środowisku nieprodukcyjnym.
 • dla Wdrożeń AEM usługi AEM Forms Managed Services Enterprise: 
  • 1 Instancję Publikacyjną i 1 Instancję Dyspozytora do użytku w środowisku produkcyjnym; oraz
  • 2 Ogólne Instancje Nieprodukcyjne do użytku w środowisku nieprodukcyjnym.
 • dla Wdrożeń AEM usługi AEM Assets Managed Services Enterprise:
  • zwiększenie środowiska produkcyjnego Instancji Autorskiej o 4 vCPU i zwiększenie środowiska nieprodukcyjnego Instancji Autorskiej o 4 vCPU.

Przechowywanie zarządzane. Usługę Przechowywanie zarządzane można dodawać tylko do Wdrożenia AEM, na którym zakupiono licencję na Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Basic lub Enterprise, Pakiet podstawowy AEM Forms Managed Services Basic lub Enterprise albo dodatek AEM Assets do usługi AEM Sites Managed Services lub do usługi AEM Forms Managed Services. Usługa Przechowywanie zarządzane jest ograniczona do 1,5 terabajta przy dodawaniu do dodatku AEM Assets do usługi AEM Sites Managed Services lub do usługi AEM Forms Managed Services.

Definicje

Aktywności oznaczają każde wezwanie wysłane do usługi AEM Sites Managed Services (w tym m.in. wyświetlenia stron, odnośniki wychodzące, pobrania, odnośniki niestandardowe, wywołania API lub inne wydarzenia w Witrynie lub Witrynach Klientów) wykonywane w celu dostarczenia treści lub danych do Witryny Klienta. Każde wywołanie będzie liczone jako jedna Aktywność. Aktywności nie obejmują wywołań do sieci przekazywania treści.

Aktywności miesięcznie oznaczają sumę Aktywności w ciągu 1 miesiąca.  W formie, w jakiej są dostarczane, niedostosowane przez Klienta usługi AEM Sites Managed Services są skonfigurowane tak, aby wspierać określoną liczbę Aktywności miesięcznie (zgodnie z opisem Produktów i Usług) w oparciu o znormalizowane wzorce ruchu (np. wzorce ruchu ze skokami natężenia ruchu mniejszymi niż 25% w stosunku do średniej miesięcznej). Jeśli Aktywności wykroczą poza znormalizowane wzorce ruchu w sposób, który zagraża wydajności systemu, Adobe podejmie uzasadnione działania, które mają na celu obsługę nadwyżki Aktywności maksymalnie przez okres 2 tygodni w ciągu kwartału bez dodatkowych opłat ze strony Klienta.

Adobe Analytics Essentials oznacza, ​​w przypadku klientów nieposiadających licencji na Adobe Analytics, którzy nie mają licencji na wdrożenie usługi AEM Managed Services zgodne z ustawą HIPAA, korzystanie z (i) Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials zgodnie z definicją odpowiedniego Pakietu podstawowego AEM Managed Services oraz (ii) z funkcji raportowania dostępnej w ramach odpowiedniego Pakietu podstawowego AEM Managed Services. Korzystanie z Adobe Analytics Essentials w usłudze AEM Managed Services i usłudze AEM Mobile On-demand Services jest ograniczone do 150 milionów Pierwotnych wywołań serwera miesięcznie (to znaczy, że jeśli Klient ma wiele wdrożeń Adobe Analytics Essentials w AEM (np. usługi Sites Managed Services, Assets Managed Services, Forms Managed Services i AEM Mobile On-demand Services), obowiązuje ograniczenie łącznej liczby Pierwotnych wywołań serwera miesięcznie we wszystkich takich wdrożeniach do 150 milionów (np. 150 milionów Pierwotnych wywołań serwera miesięcznie podzielonych na usługi Sites Managed Services, Assets Managed Services, Forms Managed Services i AEM Mobile On-demand Services Klienta we wdrożeniach Adobe Analytics Essentials)). W skład funkcjonalności programu Adobe Analytics Essentials nie wchodzi dostęp do interfejsu użytkownika Adobe Experience Cloud lub korzystanie z dowolnej powiązanej z nim funkcji.

Dane Klienta zebrane przez Adobe Analytics Essentials są przechowywane poza usługą AEM Managed Services w środowisku Usług na żądanie, ale Dane Klienta mogą być zduplikowane i przechowywane w usłudze AEM Managed Services w celu ułatwienia raportowania w ramach usługi AEM Managed Services.

Adobe Experience Targeting oznacza, w przypadku klientów nieposiadających licencji na Adobe Target, którzy nie mają licencji na wdrożenie usługi AEM Managed Services zgodne z ustawą HIPAA, korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting, zgodnie z definicją odpowiedniego Pakietu podstawowego AEM Managed Services oraz z opartej na regułach funkcjonalności Adobe Experience Targeting, dostępnej w ramach odpowiedniego Pakietu podstawowego AEM Managed Services, dla maksymalnie 150 milionów Wyświetleń stron miesięcznie (tzn. że jeśli Klient ma wiele wdrożeń Adobe Experience Targeting w usłudze AEM Sites Managed Services oraz usłudze AEM Forms Managed Services, liczba Wyświetleń stron podlega ograniczeniu do łącznej liczby 150 milionów na miesiąc we wszystkich tych wdrożeniach (np. 150 milionów Wyświetleń stron miesięcznie podzielonych na wdrożenia Adobe Experience Targeting w usłudze Sites Managed Services i usłudze Forms Managed Services wykupionych przez Klienta)). W skład funkcjonalności programu Adobe Experience Targeting nie wchodzi dostęp do interfejsu użytkownika Adobe Experience Cloud lub korzystanie z dowolnej powiązanej z nim funkcji albo funkcjonalności testowania A/B.

Dane klienta zbierane przez Adobe Experience Targeting są przechowywane poza usługą AEM Managed Services w środowisku Usług na żądanie.

Wdrożenie AEM oznacza niezależną Instancję Autorską lub połączoną grupę Instancji Autorskich powiązaną z dowolną liczbą Instancji Publikacyjnych.

Ograniczenia licencyjne usługi AEM Forms oznaczają następujące ograniczenia licencyjne:

 • Portal AEM Forms
  • Funkcjonalność usługi AEM Sites zawarta w Portalu AEM Forms może być wykorzystywana wyłącznie do tworzenia, zarządzania, administrowania oraz dostarczania formularzy i Dokumentów na stronie internetowej, np. tworzenia i dostosowywania strony internetowej związanej z wyszukiwaniem, wyświetlaniem, uzyskaniem oraz przetwarzaniem formularzy i Dokumentów, a także do tworzenia wiadomości e-mail, które są połączone z Dokumentami dostarczonymi na stronie internetowej. Klient nie może korzystać z funkcjonalności usługi AEM Sites w Portalu AEM Forms w celu opublikowania treści internetowych lub zarządzania witrynami niezwiązanymi z przetwarzaniem formularzy lub wyświetlaniem Dokumentów.
  • Biblioteki multimediów można używać jedynie do tworzenia formularzy, Dokumentów i korespondencji oraz na powiązanych stronach internetowych Portalu AEM Forms, ale nie można jej używać do ogólnego przechowywania i zarządzania zasobami.
 • Rozszerzenia programu Reader. Dla każdego pakietu AEM Forms Managed Services Basic lub Enterprise, na który Klient zakupił licencję:
  • Klient może korzystać z Rozszerzeń programu Reader na maksymalnie 100 różnych („unikatowych”) Dokumentach i udostępniać te Dokumenty nieograniczonej liczbie Odbiorców.
  • Klient może korzystać z Rozszerzeń programu Reader na nieograniczonej liczbie Dokumentów, gdy Dokument został wyrenderowany przez Mechanizm renderowania formularzy PDF bezpośrednio przed Udostępnieniem Odbiorcy. W tym scenariuszu nieograniczonego używania, Dokument, na którym zastosowano Rozszerzenie programu Reader nie może zostać umieszczony na stronie internetowej lub w inny sposób Udostępniony więcej niż jednemu Odbiorcy bez ponownego zrenderowania Dokumentu za pomocą Mechanizmu renderowania formularzy PDF.
 • Czcionki. Dla czcionek zidentyfikowanych jako „Z licencją na osadzanie w celu drukowania i podglądu” pod tym adresem: http://www.adobe.com/pl/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html Klient może osadzać kopie oprogramowania czcionki udostępnionego Klientowi do wykorzystania w AEM Forms w Dokumentach Klienta wyłącznie w celu drukowania i przeglądania Dokumentów.
 • Adobe AEM Designer. Kopie programów Adobe AEM Designer mogą być używane przez Klienta na Komputerach lub laptopach wyłącznie wraz z usługą AEM Forms Managed Services Basic. Każde takie użycie nie będzie liczone jako dodatkowa Instancja.
 • Certyfikaty cyfrowe. Wszystkie zakupy, wszelkie użycia lub poleganie na certyfikatach cyfrowych wydanych przez zewnętrzne organy odpowiedzialne za certyfikaty w trakcie korzystania przez Klienta z usługi AEM Forms Managed Services Basic odbywa się wyłącznie na podstawie własnych ustaleń Klienta oraz na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność Klienta.
 • Adobe Acrobat Professional. Dowolny program Adobe Acrobat Professional dostarczony Klientowi w połączeniu z usługą AEM Forms Managed Services Basic może być zainstalowany tylko na Komputerach, na których zainstalowano usługę AEM Forms Managed Services Basic i może być używany tylko pośrednio w zakresie, w jakim Generator formularzy PDF AEM został zaprojektowany w celu uzyskiwania programowego dostępu do Adobe Acrobat Professional, tak jak opisano w Dokumentacji.
 • Równocześni Użytkownicy.  W formie, w jakiej są dostarczane, niedostosowane przez Klienta usługi AEM Forms Managed Services są skonfigurowane tak, aby wspierać maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników.

Portal AEM Forms oznacza moduł usługi AEM Forms Managed Services, który umożliwia ograniczony dostęp do funkcjonalności AEM Sites oraz Biblioteki multimediów do użytkowania wraz z usługą AEM Forms Managed Services. Portal AEM Forms udostępnia rozsądną liczbę licencji Użytkownika, ale każdy taki Użytkownik jest upoważniony do korzystania z funkcji usługi AEM Sites i Biblioteki multimediów w oparciu o limity Portalu AEM Forms i nie jest upoważniony do uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności usługi AEM Sites i usługi AEM Assets.

AEM Mobile On-demand Services oznaczają usługę dla wielu dzierżawców, do której można uzyskać dostęp za pośrednictwem Interfejsu użytkownika usługi AEM Mobile On-demand Services.

Ruch z wyświetlania stron rocznie oznacza sumę Wyświetleń stron w okresie 12 miesięcy.

Przydzielanie oznacza zdolność Klienta do przydzielania zasobów Użytkownikom Włączonym w przypadku, gdy zużycie zasobów jest monitorowane, oceniane i raportowane.

Instancja Autorska oznacza środowisko, w którym Użytkownicy mogą otwierać treść witryny Klienta i zarządzać tą treścią. Wszystkie Instancje Autorskie są Instancjami Dużymi (L), chyba że oznaczono je jako Instancje Bardzo Duże (XL).

Kopie zapasowe oznaczają całkowitą łączną przestrzeń na kopie zapasowe dostępną dla każdego Wdrożenia AEM.

Portal marki oznacza Usługę Portal marki na żądanie. Przechowywanie w oparciu o Usługę Portal marki na żądanie wlicza się w całkowitą ilość pamięci przechowywania wykupionej przez Klienta.

Użytkownik Portalu marki oznacza osobę, która może korzystać z interfejsu użytkownika Portalu marki lub uzyskiwać do niego dostęp. Licencje na Użytkowników Portalu marki nie mogą być używane równocześnie (tzn. ten sam identyfikator logowania nie może być używany przez więcej niż jednego Użytkownika lub Komputer w konkretnym momencie) lub przez wielu Użytkowników.

Powiązane Usługi na żądanie oznaczają jedną lub połączenie kilku z następujących usług, zgodnie z opisem odpowiedniego Pakietu podstawowego AEM Managed Services:

 • Analytics Essentials;
 • Portal marki;
 • Experience Targeting; lub
 • Usługi treści inteligentnych.

Powiązane Usługi na żądanie działają w środowiskach dostępnych dla wielu dzierżawców poza środowiskiem Managed Services.  W konsekwencji Powiązane Usługi na żądanie nie są świadczone w ramach Minimalnej wartości procentowej Czasu sprawności powiązanych z nimi Managed Services i nie podlegają zobowiązaniom związanym z innymi usługami Managed Services, które odnoszą się do infrastruktury, tworzenia kopii zapasowych, przechowywania, szyfrowania, zachowywania danych lub wsparcia, zgodnie z postanowieniami tej Umowy.  Powiązane Usługi na żądanie nie są zgodne z ustawami HIPAA oraz FedRAMP i nie można ich używać w połączeniu z danymi lub procesami wymagającymi ochrony wynikającej z ustaw HIPAA oraz FedRAMP.

Pojęcie Równocześni Użytkownicy oznacza liczbę Użytkowników jednocześnie uzyskujących dostęp do środowiska produkcyjnego Instancji Autorskiej/Autorskich Managed Services. W formie, w jakiej są dostarczane, niedostosowane przez Klienta usługi AEM Sites Managed Services są skonfigurowane tak, aby wspierać określoną liczbę Równoczesnych Użytkowników (zgodnie z opisami Produktów i Usług) w oparciu o średnie obciążenie Instancji Autorskiej/Autorskich środowiska produkcyjnego Managed Services związane z Użytkownikami. Jeśli liczba Równoczesnych Użytkowników w dowolnym momencie przekroczy liczbę Równoczesnych Użytkowników określoną w opisie odpowiednich Produktów i Usług albo średnie obciążenie Instancji Autorskiej/Autorskich środowiska produkcyjnego Managed Services związane z Użytkownikami przekroczy wstępnie zdefiniowaną przez Adobe średnią, Klient może odczuć związane z tym obniżenie wydajności. Jeśli średnie obciążenie Instancji Autorskiej/Autorskich środowiska produkcyjnego Managed Services związane z Użytkownikami dla Klienta jest niższe niż wstępnie zdefiniowana przez Adobe średnia, wdrożenie usługi AEM Managed Services Klienta może obsłużyć większą liczbę Równoczesnych Użytkowników niż określona liczba (umieszczona w opisie Produktów i Usług).

Inżynier ds. wsparcia Klienta oznacza zasób połączony, który może odpowiadać na pytania dotyczące najlepszych sposobów postępowania z usługami Managed Services, pochodzące od maksymalnie 10 określonych przez Klienta osób kontaktowych w sprawach pomocy technicznej w zakresie do 90 godzin czasu pracy Inżyniera ds. wsparcia Klienta rocznie, o ile nie ustalono inaczej w Zamówieniu sprzedaży. Adobe nie określa dokładnie czasu, w jaki Inżynier ds. wsparcia Klienta udziela odpowiedzi.

Inżynier ds. sukcesu Klienta oznacza zasób, który może odpowiadać na pytania pochodzące od maksymalnie 10 określonych przez Klienta osób kontaktowych w sprawach pomocy technicznej, które dotyczą wstępnej implementacji Managed Services, procesu aktualizacji oraz najlepszych metod postępowania z usługami Managed Services. Inżynier ds. sukcesu Klienta będzie dostępny w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku w strefie czasowej, w której znajduje się Inżynier ds. sukcesu Klienta. Adobe nie określa dokładnie czasu, w jaki Inżynier ds. sukcesu Klienta udziela odpowiedzi.

Udostępnić (Deploy) oznacza dostarczenie lub udostępnienie w dowolny inny sposób, pośrednio lub bezpośrednio, przy pomocy dowolnych środków, Dokumentu jednej lub większej ilości osób lub podmiotów, w tym Odbiorcom. Dokument, który został Udostępniony, uznaje się za Udostępniany do momentu, w którym nie jest już dostępny do przekazywania.

Instancja Dyspozytora oznacza środowisko buforowania lub narzędzie do równoważenia obciążenia dla dynamicznego środowiska tworzenia treści WWW. W przypadku buforowania, Instancja Dyspozytora działa jako część serwera HTTP, który buforuje jak największą część treści statycznej strony internetowej i uzyskuje dostęp do mechanizmu układu strony tak rzadko, jak to możliwe. W roli narzędzia do równoważenia obciążenia, Instancja Dyspozytora rozdziela obciążenie pomiędzy różne zgrupowane Instancje. Wszystkie Instancje Dyspozytora są Instancjami Dużymi (L).

Dokument oznacza plik elektroniczny lub wydrukowany, który jest przetwarzany lub generowany przez usługę AEM Forms, w tym Dokumenty zawierające pola danych, w których można wprowadzać i zapisywać dane. Dokument uznawany jest za „unikatowy”, o ile nie jest identyczną kopią Udostępnionego Dokumentu, bezpośrednim tłumaczeniem Udostępnionego Dokumentu, różni się od innych Udostępnionych Dokumentów tylko w odniesieniu do korekty błędów typograficznych lub zawiera zastosowane przed Udostępnieniem modyfikacje informacji o Odbiorcach (np. imię i nazwisko, adres, numer konta itp.) lub podobne różnice, które nie zmieniają podstawowego celu biznesowego Dokumentu.

Renderowanie Dokumentu oznacza renderowanie Dokumentu poprzez połączenie szablonu i danych lub konwersję Dokumentu z jednego formatu do drugiego niezależnie od długości lub ostatecznego formatu Dokumentu. W formie, w jakiej są dostarczane, niedostosowane przez Klienta usługi AEM Forms Managed Services są skonfigurowane tak, aby wspierać określoną liczbę Renderowań Dokumentów rocznie (zgodnie z opisem Produktów i Usług) w oparciu o znormalizowane wzorce Renderowania Dokumentów (np. wzorce Renderowania Dokumentów z godzinnymi skokami natężenia Renderowania Dokumentów mniejszymi niż 25% w stosunku do średniej godzinnej). Jeśli Renderowania Dokumentów wykroczą poza znormalizowane wzorce Renderowania Dokumentów w sposób, który zagraża wydajności systemu, Adobe podejmie uzasadnione działania, które mają na celu obsługę nadwyżki Renderowań Dokumentów maksymalnie przez okres 2 tygodni w ciągu kwartału bez dodatkowych opłat ze strony Klienta.

Instancje Bardzo Duże (XL) oznaczają takie, które mają przydzielone 4 vCPU.

Przesłanie Formularza oznacza przesłanie danych z dowolnego formularza dowolnego typu utworzonego w AEM Forms, które skutkuje przesłaniem danych do bazy danych lub innego repozytorium pamięci, niezależnie od lokalizacji. Jeżeli formularz składa się z wielu stron lub paneli, przesłanie formularza jest liczone jako pojedyncze Przesłanie Formularza. Częściowo wypełnione formularze nie są traktowane jako Przesłania Formularzy: tylko ostateczne przesłanie formularza jest uznawane za Przesłanie Formularza. Każdy formularz w zestawie formularzy liczy się jako pojedyncze Przesłanie Formularza. W formie, w jakiej są dostarczane, niedostosowane przez Klienta usługi AEM Forms Managed Services są skonfigurowane tak, aby wspierać określoną liczbę Przesłań Formularzy rocznie (zgodnie z opisem Produktów i Usług) w oparciu o znormalizowane wzorce Przesłań Formularzy (np. wzorce Przesłań Formularzy z godzinnymi skokami natężenia Przesłań Formularzy mniejszymi niż 25% w stosunku do średniej godzinnej). Jeśli Przesłania Formularzy wykroczą poza znormalizowane wzorce Przesłań Formularzy w sposób, który zagraża wydajności systemu, Adobe podejmie uzasadnione działania, które mają na celu obsługę nadwyżki Przesłań Formularzy maksymalnie przez okres 2 tygodni w ciągu kwartału bez dodatkowych opłat ze strony Klienta.

Usługi płynne oznaczają funkcjonalność w usłudze AEM Sites, składającą się z następujących funkcji: Fragmenty treści, Fragmenty usług i Usługi treści.

Ogólna Instancja Nieprodukcyjna oznacza Instancję, która może być używana wyłącznie do pełnienia funkcji w nieprodukcyjnym środowisku Wdrożenia AEM, dla którego zakupiono licencję na Pakiet podstawowy AEM Managed Services Sites/Assets/Forms.  Wszystkie Ogólne Instancje Nieprodukcyjne są Instancjami Dużymi (L).

Instancja oznacza:

(a)    w przypadku wdrożeń Managed Services – jedną kopię usługi AEM Managed Services, działającą na jednym komputerze; i

(b)    w przypadku wdrożeń Oprogramowania lokalnego – jedną kopię Oprogramowania lokalnego z utworzoną instancją i uruchomionego w procesie maszyny wirtualnej Java na jednym fizycznym Komputerze lub środowisku wirtualnym.

Każda Instancja może zostać oznaczona jako Instancja Autorska lub Publikacyjna, ale każda z nich będzie liczona osobno jako jedna Instancja.

Instancje Duże (L) oznaczają takie, które mają przydzielone 2 vCPU.

Biblioteka multimediów oznacza następujące funkcjonalności dostępne w usłudze AEM Assets do użytku na poziomie poszczególnych zasobów cyfrowych: przechowywanie zasobów cyfrowych w celu obsługi systemu zarządzania treściami internetowymi Klienta; zarządzanie właściwościami metadanych w zakładce Właściwości podstawowe; dostęp do funkcji Osi czasu (w tym przeglądanie Komentarzy, zarządzanie Wersjami zasobów, uruchamianie Przepływów pracy i wyświetlanie Aktywności); dodawanie komentarzy za pomocą ikony Adnotacja; zarządzanie statycznymi Reprezentacjami; oraz udostępnianie plików w Creative Cloud za pośrednictwem łącza do Udostępniania. Używanie jakichkolwiek innych funkcji usługi AEM Assets wymaga pełnej licencji na usługę AEM Assets.

Dane do/z sieci oznaczają całkowity łączny ruch wejściowy i wyjściowy, do i z danego regionu chmury, dla każdego Wdrożenia AEM. Nie ma ograniczeń dla przekazywania informacji, które nie wychodzą z lokalnej chmury, a które zamiast tego są przesyłane na inny serwer na tej lokalnej chmurze.

Wyświetlenie strony oznacza pojedyncze wyświetlenie wiadomości e-mail lub strony w witrynie internetowej, w tym wyświetlenie w ekranie aplikacji, stany ekranu aplikacji, strony internetowe na urządzeniach mobilnych i strony sieci społecznościowych. Wyświetlenie strony następuje za każdym razem, gdy ładowana lub odświeżana jest strona internetowa, ładowana jest aplikacja lub gdy treść jest renderowana lub pokazywana za pośrednictwem otwieranej lub wyświetlanej wiadomości e-mail.

Mechanizm renderowania formularzy PDF oznacza umieszczony na serwerze komponent usługi AEM Forms, który dynamicznie renderuje i Udostępnia formularz PDF do wypełnienia, zapisania i przesłania.

Odtwarzacz oznacza komputer multimedialny, na którym zainstalowano aplikację AEM Screens w celu zarządzania treściami i usługami na podłączonym panelu ekranu. Jeden Odtwarzacz może obsługiwać maksymalnie 25 ekranów i nie może być używany do ponownego nadawania treści na większej liczbie ekranów.

Pierwotne wywołanie serwera oznacza każde wyświetlenie strony, odsyłacz wychodzący, pobranie, odsyłacz niestandardowy lub inne zdarzenie w Witrynie lub Witrynach Klienta w zakresie, w którym Klient oznacza, pozwala na oznaczanie lub powoduje oznaczenie tagami takich wyświetleń stron, odsyłaczy wychodzących, pobrań, odsyłaczy niestandardowych i innych zdarzeń w celu uzyskania dostępu do programu Adobe Analytics Essentials i korzystania z niego. Każde otagowane wyświetlenie strony, odsyłacz wychodzący, żądanie z kontenera kampanii, pobranie, niestandardowy odsyłacz lub inne wydarzenie będą liczone jako jedno Pierwotne wywołanie serwera.

Instancja Przetwarzania oznacza środowisko, w którym przeprowadzane są operacje przetwarzania w czasie rzeczywistym, które nie występują na Instancji Publikacyjnej.

Instancja Publikacyjna oznacza środowisko, które udostępnia treść docelowej grupie odbiorców Klienta. Wszystkie Instancje Publikacyjne są Instancjami Dużymi (L).

Rozszerzenia programu Reader oznaczają moduł usługi AEM Forms Managed Services, który, gdy jest stosowany do Dokumentów, umożliwia Klientowi aktywowanie dodatkowych Funkcji programu Reader w Adobe Acrobat Reader.

Funkcje programu Reader oznaczają:

(a)    niektóre technologie osadzone w plikach PDF przez usługę AEM Forms Managed Services, umożliwiające stosowanie funkcji w programie Adobe Acrobat Reader, które w przeciwnym razie nie byłyby dostępne (np. możliwość zapisywania dokumentów lokalnie lub opisywania ich); oraz

(b)    metadane (przechowywane na Komputerze i/lub osadzone w pliku elektronicznym w obsługiwanym formacie), które zawierają lub odnoszą się do praw dostępu i użytkowania, a które mają być egzekwowane przez Adobe Forms Rights Management bezpośrednio lub za pośrednictwem obsługiwanych aplikacji.

Odbiorca oznacza osobę, której Klient bezpośrednio lub pośrednio Udostępnia Dokumenty. Licencje Odbiorcy nie mogą być udostępniane lub używane przez więcej niż jednego pojedynczego Odbiorcę, ale mogą być ponownie przypisywane:

(a)    gdy nowi Odbiorcy zastąpią byłych Odbiorców, którzy zakończyli swoje zobowiązania wobec Klienta; lub

(b)    za pisemną zgodą firmy Adobe.

Warstwa usług oznacza

Funkcje

Warstwa 1

Warstwa 2

Dostęp do Inżyniera ds. wsparcia Klienta

maksymalnie 90 godz./rok

 

Dostęp do Inżyniera ds. sukcesu Klienta

 

X

Zautomatyzowana samoobsługa

X

X

Wsparcie dla użytkowników i monitorowanie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu

X

X

Poprawki i aktualizacje

X

X

Kopie zapasowe, przywracanie i odtwarzanie po awarii

X

X

Wstępnie skonfigurowana instalacja

X

X

Rozmowa wdrożeniowa dla klientów i partnerów

X

X

Doradztwo w sprawie najlepszych praktyk

 

X

Doradztwo w sprawie gotowości do startu systemu i aktualizacji

 

X

Dedykowane wsparcie w dniu startu systemu

Na żądanie

X

Indywidualne monitorowanie

 

X

Wsparcie przy dostosowywaniu architektury systemu

 

X

Bieżące wdrażanie kodu z repozytorium kodu zarządzanego

 

X

Bieżące dostrajanie wydajności i wsparcie przy dostosowywaniu produkcji

 

X

Zarządzane planowe prace serwisowe

 

X

Administracja produkcji

 

X

Usługi treści inteligentnych oznaczają Usługi treści inteligentnych na żądanie. Każde ze zduplikowanych zdjęć, przetworzone i oznaczone z użyciem Usług treści inteligentnych, zostanie policzone jako zdjęcie oznaczone. Klient może zdecydować o wysłaniu oznaczonych zdjęć do Usług treści inteligentnych w celu ich przetworzenia. Klient uznaje, że ​​takie przetworzenie umożliwi Usługom treści inteligentnych nauczenie się metod oznaczania tagami, stosowanych przez Klienta oraz bardziej wiernego odwzorowywania tego procesu przy przetwarzaniu kolejnych obrazów w przyszłości.

Przechowywanie oznacza całkowitą łączną pamięć dostępną w danym momencie dla wszystkich aktywnych danych w każdym Wdrożeniu AEM. Przechowywanie może obejmować przechowywanie obiektowe oraz na dyskach SSD w zależności od konieczności zapewnienia sprawnego działania Managed Services w stosunku określonym wyłącznie przez standardową procedurę operacyjną Managed Services.

Znaczenie pojęcia Użytkownik jest określone w Ogólnych warunkach użytkowania, ale obejmuje również osoby, które mogą uzyskać dostęp do Produktów i Usług programowo (na przykład poprzez użycie API) w dowolnym celu.

Konfigurator wizualny oznacza technologię oraz strukturę renderowania obrazu w czasie rzeczywistym, zapewniające Klientom stosowanie rozwiązań konfiguracji wizualnej umożliwiających im personalizację i dostosowywanie, np. renderowanie w czasie rzeczywistym kolorów, tekstur, powierzchni, wzorów, monogramów, grawerowanych napisów na obrazach i przedstawieniach produktów. Licencja Klienta na usługę Konfigurator wizualny obejmuje 10 Instancji Scene7 Image Authoring.

Szablony 1:1 oznaczają dynamicznie zestawiane i dostarczane banery multimedialne spersonalizowane 1:1 i skierowane do odwiedzających witrynę. Usługa Szablony 1:1 jest wymagana do tworzenia dynamicznych banerów o wysokim stopniu stargetowania lub do wiadomości e-mail spersonalizowanych 1:1, w przypadku gdy żądania serwera pochodzenia przekraczają 30% całkowitej liczby żądań dla konta.

 

 

 

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online