Adobe Experience Manager Managed Services | Opis produktu

Obowiązuje od dnia 30 lipca 2020 r.

Opis produktu dla Klientów kupujących licencję na Adobe Experience Manager Managed Services w wersji 6.3 lub Klientów, którzy kupili licencję przed dniem 4 kwietnia 2018 roku dostępny jest tutaj.  

Adobe Experience Manager Managed Services ("AEM Managed Services")

Opis produktu Adobe Experience Manager Sites 6.5 („AEM Sites”)

AEM Sites to platforma do zarządzania treścią i usługami zapewniająca wielokanałową obsługę klientów. Usługa AEM Sites pozwala organizacjom tworzyć i zarządzać usługami cyfrowymi na dużą skalę na wszystkich kanałach.

Produkty i usługi

Jednostka licencjonowania

AEM Sites Managed Services Basic

Za Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Basic

AEM Sites Managed Services Enterprise

Za Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Enterprise

AEM Sites Managed Services: ograniczenia produktu

1.  AEM Sites Managed Services Basic

Licencjonowanie. Dla każdego Wdrożenia AEM usługi AEM Sites Managed Services Basic należy posiadać licencję na Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Basic. AEM Sites Managed Services Basic zawiera funkcje Biblioteki multimediów z usługi AEM Assets. 

Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Basic oznacza jedną z następujących konfiguracji, określoną w odpowiednim zleceniu sprzedaży:

(a)    AEM Sites: MS Basic 99,5%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej, 1 Instancji Publikacyjnej i 1 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przestrzeń dyskowa: 500 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1 terabajt na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 1,5 terabajta.
 • 3 Instancje Tymczasowe, obejmujące 1 Instancję Autorską, 1 Instancję Publikacyjną i 1 Instancję Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Tymczasowych wynoszącą:
  • Przestrzeń dyskowa: 300 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 150 gigabajtów na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 300 gigabajtów.
 • maksymalnie 10 Równoczesnych Użytkowników;
 • maksymalnie 3 miliony Operacji miesięcznie;
 • Warstwę 1 usług; a także
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnym Serwisie WWW Klienta obsługiwanym przez usługę AEM Sites Managed Services Basic; a także
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnym Serwisie WWW Klienta obsługiwanym przez usługę AEM Sites Managed Services Basic.

(b)    AEM Sites: MS Basic HR 99,5%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej, 2 Instancji Publikacyjnych i 2 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przestrzeń dyskowa: 750 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1,5 terabajta na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 2,25 terabajta.
 • 5 Instancji Tymczasowych, obejmujących 1 Instancję Autorską, 2 Instancje Publikacyjne i 2 Instancje Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Tymczasowych wynoszącą:
  • Przestrzeń dyskowa: 500 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 250 gigabajtów na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 500 gigabajtów.
 • maksymalnie 20 Równoczesnych Użytkowników;
 • maksymalnie 5 milionów Operacji miesięcznie; 
 • Warstwę 1 usług; a także
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnym Serwisie WWW Klienta obsługiwanym przez usługę AEM Sites Managed Services Basic HR; a także
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnym Serwisie WWW Klienta obsługiwanym przez usługę AEM Sites Managed Services Basic HR.

2.  AEM Sites Managed Services Enterprise

Licencjonowanie. Dla każdego Wdrożenia AEM usługi AEM Sites Managed Services Enterprise należy posiadać licencję na Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Enterprise. Usługa AEM Sites Managed Services Enterprise zawiera funkcje Biblioteki multimediów z usługi AEM Assets. Usługa AEM Sites Managed Services Enterprise jest przedmiotem Ograniczeń wydajnościowych dotyczących produktu AEM Sites.

Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Enterprise oznacza jedną z następujących konfiguracji, określoną w odpowiednim zleceniu sprzedaży:

(a)    AEM Sites: MS Enterprise 99,5%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej, 1 Instancji Publikacyjnej i 1 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przestrzeń dyskowa: 500 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1 terabajt na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 1,5 terabajta.
 • 3 Instancje Tymczasowe, obejmujące 1 Instancję Autorską, 1 Instancję Publikacyjną i 1 Instancję Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Tymczasowych wynoszącą:
  • Przestrzeń dyskowa: 300 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 150 gigabajtów na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 300 gigabajtów.
 • maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników;
 • Warstwę 2 usług; a także
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnym Serwisie WWW Klienta obsługiwanym przez usługę AEM Sites Managed Services Enterprise; a także
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnym Serwisie WWW Klienta obsługiwanym przez usługę AEM Sites Managed Services Enterprise.

(b)    AEM Sites: MS Enterprise HR 99,5%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej, 2 Instancji Publikacyjnych i 2 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przestrzeń dyskowa: 750 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1,5 terabajta na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 2,25 terabajta.
 • 5 Instancji Tymczasowych, obejmujących 1 Instancję Autorską, 2 Instancje Publikacyjne i 2 Instancje Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Tymczasowych wynoszącą:
  • Przestrzeń dyskowa: 500 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 250 gigabajtów na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 500 gigabajtów.
 • maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników;
 • Warstwę 2 usług; a także
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnym Serwisie WWW Klienta obsługiwanym przez usługę AEM Sites Managed Services Enterprise HR; a także
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnym Serwisie WWW Klienta obsługiwanym przez usługę AEM Sites Managed Services Enterprise HR.

(c)    AEM Sites: MS Enterprise 99,9%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,9% dla 2 Instancji Publikacyjnych i 2 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przestrzeń dyskowa: 750 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1,5 terabajta na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 2,25 terabajta.
 • 5 Instancji Tymczasowych, obejmujących 1 Instancję Autorską, 2 Instancje Publikacyjne i 2 Instancje Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Tymczasowych wynoszącą:
  • Przestrzeń dyskowa: 500 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 250 gigabajtów na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 500 gigabajtów.
 • maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników;
 • Warstwę 2 usług; a także
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnym Serwisie WWW Klienta obsługiwanym przez usługę AEM Sites Managed Services Enterprise; a także
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnym Serwisie WWW Klienta obsługiwanym przez usługę AEM Sites Managed Services Enterprise.

(d)    AEM Sites: MS Enterprise 99,95%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,95% dla 4 Instancji Publikacyjnych i 4 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,9% dla 2 Instancji Autorskich do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przestrzeń dyskowa: 1,5 terabajta;
  • Dane do/z sieci: 3 terabajty na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 4,5 terabajta.
 • 10 Instancji Tymczasowych, obejmujących 2 Instancje Autorskie, 4 Instancje Publikacyjne i 4 Instancje Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Tymczasowych wynoszącą:
  • Przestrzeń dyskowa: 1 terabajt;
  • Dane do/z sieci: 500 gigabajtów na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 1 terabajt.
 • maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników;
 • Warstwę 2 usług; a także
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnym Serwisie WWW Klienta obsługiwanym przez usługę AEM Sites Managed Services Enterprise; a także
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnym Serwisie WWW Klienta obsługiwanym przez usługę AEM Sites Managed Services Enterprise.

(e)    AEM Sites: MS Enterprise 99,99%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,99% dla 4 Instancji Publikacyjnych i 4 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,9% dla 2 Instancji Autorskich do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przestrzeń dyskowa: 1,5 terabajta;
  • Dane do/z sieci: 3 terabajty na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 4,5 terabajta.
 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,0% dla 2 Instancji Autorskich, 4 Instancji Publikacyjnych i 4 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku przedprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach przedprodukcyjnych:
  • Przestrzeń dyskowa: 1,5 terabajta;
  • Dane do/z sieci: 3 terabajty na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 4,5 terabajta.
 • 10 Instancji Tymczasowych, obejmujących 2 Instancje Autorskie, 4 Instancje Publikacyjne i 4 Instancje Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Tymczasowych wynoszącą:
  • Przestrzeń dyskowa: 1 terabajt;
  • Dane do/z sieci: 500 gigabajtów na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 1 terabajt.
 • maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników;
 • Warstwę 2 usług; a także
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnym Serwisie WWW Klienta obsługiwanym przez usługę AEM Sites Managed Services Enterprise; a także
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnym Serwisie WWW Klienta obsługiwanym przez usługę AEM Sites Managed Services Enterprise.

Opis produktu Adobe Experience Manager Assets 6.5 („AEM Assets”)

AEM Assets to narzędzie do zarządzania zasobami cyfrowymi, które jest zintegrowane z platformą Adobe Experience Manager i umożliwia Klientowi udostępnianie oraz dystrybucję zasobów cyfrowych. Użytkownicy mogą zarządzać, przechowywać i uzyskiwać dostęp do zdjęć, wideo, dokumentów, klipów audio i multimediów w celu ich wykorzystywania do dystrybucji w druku, w Internecie i do dystrybucji cyfrowej.

Produkty i usługi

Jednostka licencjonowania

AEM Assets Managed Services Basic

Za Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Basic

AEM Assets Managed Services Enterprise

Za Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Enterprise

AEM Assets Managed Services: ograniczenia produktu

1.  AEM Assets Managed Services Basic

Licencjonowanie. Dla każdego Wdrożenia AEM usługi AEM Assets Managed Services Basic należy posiadać licencję na Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Basic. Produkt AEM Assets Managed Services Basic nie obejmuje następujących funkcji: Fragmenty treści, Fragmenty usług i Usługi treści.

Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Basic oznacza jedną z następujących konfiguracji, określoną w odpowiednim zleceniu sprzedaży:

(a)    AEM Assets: MS Basic 99,5% – 1 TB. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej XL i 1 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich w środowiskach produkcyjnych:
  • Przestrzeń dyskowa: 1 terabajt;
  • Dane do/z sieci: 1 terabajt na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 3 terabajty.
 • 2 Instancje Tymczasowe, obejmujące 1 Instancję Autorską XL i 1 Instancję Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Tymczasowych wynoszącą:
  • Przestrzeń dyskowa: 200 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 100 gigabajtów na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 200 gigabajtów.
 • maksymalnie 10 Równoczesnych Użytkowników;
 • Warstwę 1 usług; a także
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Portalu marki dla maksymalnie 200 Użytkowników Portalu marki i maksymalnie 1 terabajt przestrzeni dyskowej na żądanie;
  • usługi treści inteligentnych;
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnym Serwisie WWW Klienta wyłącznie w celu monitorowania korzystania z Treści Klienta zarządzanej w ramach usługi AEM Assets Managed Services Basic.

(b)    AEM Assets: MS Basic 99,5% – 2,5 TB. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej XL i 1 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich w środowiskach produkcyjnych:
  • Przestrzeń dyskowa: 2,5 terabajta;
  • Dane do/z sieci: 1 terabajt na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 7,5 terabajta.
 • 2 Instancje Tymczasowe, obejmujące 1 Instancję Autorską XL i 1 Instancję Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Tymczasowych wynoszącą:
  • Przestrzeń dyskowa: 200 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 100 gigabajtów na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 200 gigabajtów.
 • maksymalnie 15 Równoczesnych Użytkowników;
 • Warstwę 1 usług; a także
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Portalu marki dla maksymalnie 500 Użytkowników Portalu marki i maksymalnie 2,5 terabajta przestrzeni dyskowej na żądanie;
  • usługi treści inteligentnych;
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnym Serwisie WWW Klienta wyłącznie w celu monitorowania korzystania z Treści Klienta zarządzanej w ramach usługi AEM Assets Managed Services Basic.

(c)    AEM Assets: MS Basic 99,5% – 5 TB. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej XL i 1 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich w środowiskach produkcyjnych:
  • Przestrzeń dyskowa: 5 terabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1 terabajt na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 15 terabajtów.
 • 2 Instancje Tymczasowe, obejmujące 1 Instancję Autorską XL i 1 Instancję Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Tymczasowych wynoszącą:
  • Przestrzeń dyskowa: 200 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 100 gigabajtów na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 200 gigabajtów.
 • maksymalnie 20 Równoczesnych Użytkowników;
 • Warstwę 1 usług; a także
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Portalu marki dla maksymalnie 1000 Użytkowników Portalu marki i maksymalnie 5 terabajtów przestrzeni dyskowej na żądanie;
  • usługi treści inteligentnych;
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnym Serwisie WWW Klienta wyłącznie w celu monitorowania korzystania z Treści Klienta zarządzanej w ramach usługi AEM Assets Managed Services Basic.

2.  AEM Assets Managed Services Enterprise

Licencjonowanie. Dla każdego Wdrożenia AEM usługi AEM Assets Managed Services Enterprise należy posiadać licencję na Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Enterprise. Produkt AEM Assets Managed Services Enterprise nie obejmuje następujących funkcji: Fragmenty treści, Fragmenty usług i Usługi treści.

Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Enterprise oznacza jedną z następujących konfiguracji, określoną w odpowiednim zleceniu sprzedaży:

(a)    AEM Assets: MS Enterprise 99,5%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej XL i 1 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich w środowiskach produkcyjnych:
  • Przestrzeń dyskowa: maksymalna ilość terabajtów pamięci zasobów Managed Services, wyszczególniona w opisie SKU usługi AEM Assets Managed Services Enterprise umieszczonym w zleceniu sprzedaży;
  • Dane do/z sieci: 1 terabajt na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: Trzykrotność ilości miejsca do przechowywania dla środowiska produkcyjnego.
 • 2 Instancje Tymczasowe, obejmujące 1 Instancję Autorską XL i 1 Instancję Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Tymczasowych wynoszącą:
  • Przestrzeń dyskowa: 200 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 100 gigabajtów na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 200 gigabajtów.
 • maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników;
 • Warstwę 2 usług; a także
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Portalu marki dla maksymalnie 1000 Użytkowników Portalu marki i maksymalnie 10 terabajtów przestrzeni dyskowej na żądanie;
  • usługi treści inteligentnych;
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnym Serwisie WWW Klienta wyłącznie w celu monitorowania wykorzystania Treści Klienta zarządzanej w ramach usługi AEM Assets Managed Services Enterprise.

(b)    AEM Assets: MS Enterprise 99,9%. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,9% dla 2 Instancji Autorskich XL i 2 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich w środowiskach produkcyjnych:
  • Przestrzeń dyskowa: maksymalna ilość terabajtów pamięci zasobów Managed Services, wyszczególniona w opisie SKU usługi AEM Assets Managed Services Enterprise umieszczonym w zleceniu sprzedaży;
  • Dane do/z sieci: 2 terabajty na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: Trzykrotność ilości miejsca do przechowywania dla środowiska produkcyjnego.
 • 4 Instancje Tymczasowe, obejmujące 2 Instancję Autorską XL i 2 Instancje Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Tymczasowych wynoszącą:
  • Przestrzeń dyskowa: 400 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 200 gigabajtów na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 400 gigabajtów.
 • maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników;
 • Warstwę 2 usług; a także
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Portalu marki dla maksymalnie 1000 Użytkowników Portalu marki i maksymalnie 10 terabajtów przestrzeni dyskowej na żądanie;
  • usługi treści inteligentnych;
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnym Serwisie WWW Klienta wyłącznie w celu monitorowania wykorzystania Treści Klienta zarządzanej w ramach usługi AEM Assets Managed Services Enterprise.

Opis produktu Adobe Experience Manager Forms 6.5 („AEM Forms”)

Usługa AEM Forms to platforma do tworzenia dokumentów korporacyjnych i formularzy, która umożliwia Klientowi przechwytywanie i przetwarzanie informacji, wysyłanie spersonalizowanych komunikatów oraz ochronę i śledzenie informacji. Usługa AEM Forms rozszerza procesy biznesowe na mobilnych pracowników i klientów poprzez nadanie dostępu do usług użytkownikom posiadającym komputer, laptop, smartfon lub tablet.

Produkty i usługi

Jednostka licencjonowania

AEM Forms Managed Services Basic

Za Pakiet podstawowy AEM Forms Managed Services Basic

AEM Forms Managed Services Enterprise

Za Pakiet podstawowy AEM Forms Managed Services Enterprise

AEM Forms Managed Services: ograniczenia produktu

1.  AEM Forms Managed Services Basic

Licencjonowanie. Dla każdego Wdrożenia AEM usługi AEM Forms Managed Services Basic należy posiadać licencję na Pakiet podstawowy AEM Forms Managed Services Basic. AEM Forms Managed Services Basic zawierają funkcje Biblioteki multimediów z usługi AEM Assets. AEM Forms Managed Services Basic podlegają Ograniczeniom licencyjnym usługi AEM Forms.

Pakiet podstawowy AEM Forms Managed Services Basic oznacza jedną z dwóch następujących konfiguracji, określoną w odpowiednim zleceniu sprzedaży:

(a)    AEM Forms: MS Basic 99,5% — 100 tys. /1 mln. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej, 1 Instancji Publikacyjnej i 1 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przestrzeń dyskowa: 500 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1 terabajt na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 1,5 terabajta.
 • 3 Instancje Tymczasowe, obejmujące 1 Instancję Autorską, 1 Instancję Publikacyjną i 1 Instancję Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Tymczasowych wynoszącą:
  • Przestrzeń dyskowa: 300 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 150 gigabajtów na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 300 gigabajtów.
 • maksymalnie 100 000 Przesłań Formularzy rocznie;
 • maksymalnie 1 000 000 Renderowań Dokumentów rocznie;
 • Warstwę 1 usług; a także
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub interaktywnych komunikatach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), utworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Basic, które spełniają definicję Serwisów WWW Klienta; a także
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub dokumentach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), utworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Basic, które spełniają definicję Serwisów WWW Klienta.

(b)    AEM Forms: MS Basic HR 99,5%. — 300 tys. / 3 mln. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej, 2 Instancji Publikacyjnych i 2 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przestrzeń dyskowa: 750 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1,5 terabajta na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 2,25 terabajta.
 • 5 Instancji Tymczasowych, obejmujących 1 Instancję Autorską, 2 Instancje Publikacyjne i 2 Instancje Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Tymczasowych wynoszącą:
  • Przestrzeń dyskowa: 500 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 250 gigabajtów na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 500 gigabajtów.
 • maksymalnie 300 000 Przesłań Formularzy rocznie;
 • maksymalnie 3 000 000 Renderowań Dokumentów rocznie;
 • Warstwę 1 usług; a także
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub interaktywnych komunikatach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), utworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Basic HR, które spełniają definicję Serwisów WWW Klienta; a także
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub dokumentach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), utworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Basic HR, które spełniają definicję Serwisów WWW Klienta.

2.  AEM Forms Managed Services Enterprise

Licencjonowanie. Dla każdego Wdrożenia AEM usługi AEM Forms Managed Services Enterprise należy posiadać licencję na Pakiet podstawowy AEM Forms Managed Services Enterprise. AEM Forms Managed Services Enterprise zawiera funkcje Biblioteki multimediów z usługi AEM Assets. AEM Forms Managed Services Enterprise podlega Ograniczeniom licencyjnym usługi AEM Forms.

Pakiet podstawowy AEM Forms Managed Services Enterprise oznacza jedną z następujących konfiguracji, określoną w odpowiednim zleceniu sprzedaży:

(a)    AEM Forms: MS Enterprise 99,5%. — 750 tys. / 10 mln. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej, 1 Instancji Publikacyjnej i 1 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 •  całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przestrzeń dyskowa: 500 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1 terabajt na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 1,5 terabajta.
 • 3 Instancje Tymczasowe, obejmujące 1 Instancję Autorską, 1 Instancję Publikacyjną i 1 Instancję Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Tymczasowych wynoszącą:
  • Przestrzeń dyskowa: 300 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 150 gigabajtów na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 300 gigabajtów.
 •  maksymalnie 750 000 Przesłań Formularzy rocznie;
 •  maksymalnie 10 000 000 Renderowań Dokumentów rocznie;
 •  Warstwę 2 usług; a także
 •  następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub interaktywnych komunikatach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), utworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Enterprise, które spełniają definicję Serwisów WWW Klienta; a także
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub dokumentach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), utworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Enterprise, które spełniają definicję Serwisów WWW Klienta.

(b)    AEM Forms: MS Enterprise HR 99,5%. — 1 mln / 15 mln. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej, 2 Instancji Publikacyjnych i 2 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przestrzeń dyskowa: 750 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1,5 terabajta na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 2,25 terabajta.
 • 5 Instancji Tymczasowych, obejmujących 1 Instancję Autorską, 2 Instancje Publikacyjne i 2 Instancje Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Tymczasowych wynoszącą:
  • Przestrzeń dyskowa: 500 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 250 gigabajtów na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 500 gigabajtów.
 • maksymalnie 1 000 000 Przesłań Formularzy rocznie;
 • maksymalnie 15 000 000 Renderowań Dokumentów rocznie;
 • Warstwę 2 usług; a także
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub interaktywnych komunikatach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), utworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Enterprise HR, które spełniają definicję Serwisów WWW Klienta; a także
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub dokumentach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), utworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Enterprise HR, które spełniają definicję Serwisów WWW Klienta.

(c)    AEM Forms: MS Enterprise 99,9%. — 2 mln / 30 mln. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,9% dla 2 Instancji Publikacyjnych i 2 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5% dla 1 Instancji Autorskiej do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przestrzeń dyskowa: 750 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 1,5 terabajta na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 2,25 terabajta.
 • 5 Instancji Tymczasowych, obejmujących 1 Instancję Autorską, 2 Instancje Publikacyjne i 2 Instancje Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Tymczasowych wynoszącą:
  • Przestrzeń dyskowa: 500 gigabajtów;
  • Dane do/z sieci: 250 gigabajtów na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 500 gigabajtów.
 • maksymalnie 2 000 000 Przesłań Formularzy rocznie;
 • maksymalnie 30 000 000 Renderowań Dokumentów rocznie;
 • Warstwę 2 usług; a także
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub interaktywnych komunikatach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), utworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Enterprise, które spełniają definicję Serwisów WWW Klienta; a także
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub dokumentach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), utworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Enterprise, które spełniają definicję Serwisów WWW Klienta.

(d)    AEM Forms: MS Enterprise 99,95%. — 5 mln / 90 mln. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,95% dla 4 Instancji Publikacyjnych i 4 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,9% dla 2 Instancji Autorskich do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przestrzeń dyskowa: 1,5 terabajta;
  • Dane do/z sieci: 3 terabajty na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 4,5 terabajta.
 • 10 Instancji Tymczasowych, obejmujących 2 Instancje Autorskie, 4 Instancje Publikacyjne i 4 Instancje Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Tymczasowych wynoszącą:
  • Przestrzeń dyskowa: 1 terabajt;
  • Dane do/z sieci: 500 gigabajtów na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 1 terabajt.
 • maksymalnie 5 000 000 Przesłań Formularzy rocznie;
 • maksymalnie 90 000 000 Renderowań Dokumentów rocznie;
 • Warstwę 2 usług; a także
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub interaktywnych komunikatach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), utworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Enterprise, które spełniają definicję Serwisów WWW Klienta; a także
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub dokumentach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), utworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Enterprise, które spełniają definicję Serwisów WWW Klienta.

(e)    AEM Forms: MS Enterprise 99,99%. — 10 mln / 200 mln. Obejmuje:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,99% dla 4 Instancji Publikacyjnych i 4 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,9% dla 2 Instancji Autorskich do użytkowania w środowisku produkcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach produkcyjnych:
  • Przestrzeń dyskowa: 1,5 terabajta;
  • Dane do/z sieci: 3 terabajty na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 4,5 terabajta.
 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,0% dla 2 Instancji Autorskich, 4 Instancji Publikacyjnych i 4 Instancji Dyspozytora do użytkowania w środowisku przedprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Autorskich i Publikacyjnych w środowiskach przedprodukcyjnych:
  • Przestrzeń dyskowa: 1,5 terabajta;
  • Dane do/z sieci: 3 terabajty na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 4,5 terabajta.
 • 10 Instancji Tymczasowych, obejmujących 2 Instancje Autorskie, 4 Instancje Publikacyjne i 4 Instancje Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym;
 • całkowitą łączną pojemność we wszystkich Instancjach Tymczasowych wynoszącą:
  • Przestrzeń dyskowa: 1 terabajt;
  • Dane do/z sieci: 500 gigabajtów na miesiąc; a także
  • Kopie zapasowe: 1 terabajt.
 • maksymalnie 10 000 000 Przesłań Formularzy rocznie;
 • maksymalnie 200 000 000 Renderowań Dokumentów rocznie;
 • Warstwę 2 usług; a także
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub interaktywnych komunikatach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), utworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Enterprise, które spełniają definicję Serwisów WWW Klienta; a także
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub dokumentach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), utworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services Enterprise, które spełniają definicję Serwisów WWW Klienta.

Dodatki

Produkty i usługi

Jednostka licencjonowania

Zastosowanie produktów i usług dodatkowych

AEM Assets jako dodatek do produktów Sites/Forms

Za Wdrożenie

AEM Sites lub AEM Forms

Udostępnianie zasobów

Za Pakiet AEM Assets Enterprise

AEM Forms jako dodatek do produktów Sites/Assets

Za Wdrożenie

AEM Sites lub AEM Assets

Dodatkowa pojemność licencji dla usługi AEM Forms

Za Pakiet

AEM Forms Enterprise

AEM Screens Standard 

Za Odtwarzacz

AEM Sites Enterprise lub AEM Assets Enterprise

AEM Screens Premium 

Za Odtwarzacz

AEM Sites Enterprise lub AEM Assets Enterprise

AEM Sites jako dodatek do produktów Assets/Forms

Za Wdrożenie

AEM Assets lub AEM Forms

Portal marki Za Użytkownika Portalu marki AEM Assets Enterprise

Commerce Integration Framework (infrastruktura integracji funkcji handlowych),

Za Wdrożenie

AEM Sites (z wyłączeniem AEM Sites: MS Basic 99,5% SLA)

Dodatkowy równoczesny użytkownik.

Za Wdrożenie

AEM Sites Enterprise lub AEM Assets Enterprise

Instancja programistyczna (zapewnianie jakości) Za Wdrożenie AEM Sites, AEM Assets lub AEM Forms
Instancja programistyczna (zapewnianie jakości) na miesiąc Instancja na miesiąc AEM Sites Enterprise, AEM Assets Enterprise lub AEM Forms Enterprise

Bezpieczeństwo dokumentów

Za Odbiorcę

AEM Forms Enterprise

Dynamic Media
(usługi na żądanie)

Za wyświetlenia strony na miesiąc

AEM Sites lub AEM Assets

Rozszerzone zabezpieczenia

Za Zamówienie

AEM Sites Enterprise, AEM Assets Enterprise lub AEM Forms Enterprise

Stacja tworzenia obrazów
(oprogramowanie lokalne)

Za Instancję

AEM Assets

Przepływy pracy JEE

Za Wdrożenie

AEM Forms Enterprise

Spersonalizowane multimedia
(usługi na żądanie)

Ruch z wyświetlania stron rocznie

AEM Assets lub AEM Assets jako dodatek do Sites/Forms

AEM Sites: Pojemność produkcji zarządzanej MS

Za Pakiet

AEM Sites

AEM Forms: Pojemność produkcji zarządzanej MS Za Pakiet AEM Forms Enterprise
AEM Assets: Pojemność produkcji zarządzanej MS Za Pakiet AEM Assets Enterprise

Zarządzana przestrzeń dyskowa

Za Pakiet 250 gigabajtów

AEM Sites, AEM Forms lub AEM Assets jako dodatek do Sites/Forms

Instancja Tymczasowa Za Instancję AEM Sites, AEM Assets lub AEM Forms

Sieć dostarczania treści (CDN)

Za Pakiet 500 gigabajtów

Managed Services

Dodatki: Ograniczenia produktów

AEM Assets jako dodatek do produktów Sites/Forms Wdrożenia produktu „AEM Assets jako dodatek do Sites/Forms” można dodawać tylko do takiego Wdrożenia AEM, w którym zakupiono licencję na Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Basic lub Enterprise albo Pakiet podstawowy AEM Forms Managed Services Basic lub Enterprise. Wdrożenia AEM Assets jako dodatku do Sites/Forms obejmują:

 • Minimalną wartość procentową Czasu sprawności równą Minimalnej wartości procentowej Czasu sprawności środowiska produkcyjnego Pakietu podstawowego AEM Sites Managed Services lub Pakietu podstawowego AEM Forms Managed Services, do którego dodawana jest usługa AEM Assets;
 • zwiększenie środowiska produkcyjnego Instancji Autorskiej o 2 vCPU i zwiększenie środowiska nieprodukcyjnego Instancji Autorskiej Pakietu podstawowego AEM Sites Managed Services lub Pakietu podstawowego AEM Forms Managed Services, do którego dodawana jest usługa AEM Assets;
 • maksymalną całkowitą liczbę Równoczesnych Użytkowników autoryzowanych w Pakiecie podstawowym AEM Sites Managed Services, do którego dodawana jest usługa AEM Assets lub maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników, jeśli usługa AEM Assets dodawana jest do Pakietu podstawowego AEM Forms Managed Services;
 • maksymalnie 1 terabajt przestrzeni dyskowej na zasoby Managed Services;
 • maksymalnie 3 terabajty na kopie zapasowe;
 • Warstwę usług odpowiadającą Warstwie usług środowiska produkcyjnego Pakietu podstawowego AEM Sites Managed Services lub Pakietu podstawowego AEM Forms Managed Services, do którego dodawana jest usługa AEM Assets; a także
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Portalu marki dla maksymalnie 200 Użytkowników Portalu marki i maksymalnie 1 terabajt przestrzeni dyskowej na żądanie;
  • usługi treści inteligentnych;
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnym Serwisie WWW Klienta wyłącznie w celu monitorowania korzystania z Treści Klienta zarządzanej w ramach usługi AEM Assets Managed Services.

Udostępnianie zasobów. Pakiety Udostępnianie zasobów mogą być dodawane do Wdrożenia AEM tylko wtedy, gdy dla Pakietu podstawowego AEM Assets Managed Services Enterprise została zakupiona licencja. Funkcja Udostępnianie zasobów umożliwia korzystanie z funkcji rozwiązania AEM Sites wyłącznie w celu budowy niestandardowego portalu multimedialnego ułatwiającego dystrybucję cyfrowych zasobów Klienta przechowywanych w systemie AEM Assets do grup wewnętrznych i zewnętrznych.

Pakiety Udostępnianie zasobów obejmują:

 • 1 Instancję Publikacyjną XL a także, jeśli to konieczne, 1 Instancję Dyspozytora do użytku w środowisku produkcyjnym;
 • 1 Instancję Tymczasową XL wyznaczoną jako Instancję Publikacyjną, a także, jeśli to konieczne, 1 Instancję Tymczasową wyznaczoną jako Instancję Dyspozytora do użytku w środowisku pozaprodukcyjnym.

AEM Forms jako dodatek do Sites/Assets. Wdrożenia produktu „AEM Forms jako dodatek do Sites/Assets” można dodawać tylko do takiego Wdrożenia AEM, na którym zakupiono licencję na Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Basic lub Enterprise albo Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Basic lub Enterprise. Wdrożenia produktu „AEM Forms jako dodatku do Sites/Assets” podlegają Ograniczeniom licencyjnym usługi AEM Forms. Wdrożenia AEM Forms jako dodatku do Sites/Assets obejmują:

 • minimalną wartość procentową Czasu sprawności równą Minimalnej wartości procentowej Czasu sprawności środowiska produkcyjnego Pakietu podstawowego AEM Assets Managed Services lub Pakietu podstawowego AEM Sites Managed Services, do którego dodawana jest usługa AEM Forms;
 • 1 dodatkową Instancję Publikacyjną do użytku w środowisku produkcyjnym i 1 dodatkową Instancję Tymczasową wyznaczoną jako Instancja Dyspozytora do użytku w środowisku nieprodukcyjnym przy dodawaniu do Pakietu podstawowego AEM Assets Managed Services Basic lub Enterprise;
 • maksymalną całkowitą liczbę Równoczesnych Użytkowników autoryzowanych w Pakiecie podstawowym AEM Assets Managed Services lub Pakiecie podstawowym AEM Sites Managed Services, do którego dodawana jest usługa AEM Forms;
 • maksymalnie 100 000 Przesłań Formularzy rocznie;
 • maksymalnie 1 000 000 Renderowań Dokumentów rocznie;
 • warstwę usług odpowiadającą Warstwie usług środowiska produkcyjnego Pakietu podstawowego AEM Assets Managed Services lub Pakietu podstawowego AEM Sites Managed Services, do którego dodawana jest usługa AEM Forms; a także
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub interaktywnych komunikatach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), utworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services, które spełniają definicję Serwisów WWW Klienta; a także
  • wykorzystywanie Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnych formularzach adaptacyjnych lub dokumentach (np. reprezentacjach HTML do przechwytywania lub wyświetlania danych, które reagują na układ danego urządzenia i automatycznie wyświetlają odpowiednie sekcje formularza/dokumentu w razie potrzeby), utworzonych i utrzymywanych przez usługę AEM Forms Managed Services, które spełniają definicję Serwisów WWW Klienta.

Dodatkowa pojemność licencji dla usługi AEM Forms. Pakiety Dodatkowa pojemność licencji dla usługi AEM Forms mogą być dodawane do Wdrożenia AEM tylko wtedy, gdy dla Pakietu podstawowego AEM Forms Managed Services Enterprise została zakupiona licencja. Pakiety Dodatkowa pojemność licencji dla usługi AEM Forms obejmują:

 • 1 milion dodatkowych Przesłań Formularzy rocznie; a także
 • 15 milionów dodatkowych Renderowań Dokumentów rocznie.

AEM Screens Standard. Usługę AEM Screens Standard można dodawać tylko do Wdrożenia AEM, na którym zakupiono licencję na Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Enterprise albo Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Enterprise. Usługa AEM Screens Standard może być używana tylko do zarządzania treściami wideo i zdjęciami, które są przesyłane z AEM Screens do Odtwarzacza w zaplanowanych godzinach i terminach. Usługa AEM Screens Standard nie obejmuje uprawnień do zarządzania treściami inteligentnymi, interaktywnymi, spersonalizowanymi lub dynamicznymi. Usługa AEM Screens jest licencjonowana za każdy Odtwarzacz i musi posiadać wykupione licencje w ilości równej całkowitej liczbie Odtwarzaczy w przypadkach, w których funkcjonalność usługi AEM Screens Standard lub jakakolwiek jej część jest użytkowana lub była wcześniej aktywowana (nawet jeśli nie jest używana w sposób ciągły). Wersja AEM Screens Standard nie obejmuje żadnych Odtwarzaczy ani ich integracji, serwisowania i obsługi. Kiedy usługa AEM Screens Standard jest dodawana do Pakietu podstawowego AEM Assets Managed Services Enterprise, usługa AEM Screens Standard udostępnia funkcjonalność usługi AEM Sites tylko w celu ułatwienia Klientowi korzystania z usługi AEM Screens Standard. Usługa AEM Screens Standard dodawana do usługi AEM Sites Managed Services Enterprise lub usługi AEM Assets Managed Services Enterprise ma Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5%. Adobe może według własnego uznania uruchomić AEM Screens Standard na oddzielnym Wdrożeniu AEM w środowisku Managed Services.

AEM Screens Premium. Usługę AEM Screens Premium można dodawać tylko do Wdrożenia AEM, na którym zakupiono licencję na Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Enterprise albo Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Enterprise. Usługa AEM Screens Premium zawiera wszystkie funkcje usługi AEM Screens Standard, ale może być również używana do zarządzania treściami inteligentnymi, interaktywnymi, spersonalizowanymi lub dynamicznymi, wymagającymi automatycznego mechanizmu decydującego o tym, czy wyświetlić dynamiczną treść. Usługa AEM Screens Premium jest licencjonowana za każdy Odtwarzacz i musi posiadać wykupione licencje w ilości równej całkowitej liczbie Odtwarzaczy w przypadkach, w których funkcjonalność usługi AEM Screens Premium lub jakakolwiek jej część jest użytkowana lub była wcześniej aktywowana (nawet jeśli nie jest używana w sposób ciągły). Wersja AEM Screens Premium nie obejmuje żadnych Odtwarzaczy ani ich integracji, serwisowania i obsługi. Kiedy usługa AEM Screens Premium jest dodawana do Pakietu podstawowego AEM Assets Managed Services Enterprise, usługa AEM Screens Premium udostępnia funkcjonalność usługi AEM Sites tylko w celu ułatwienia Klientowi korzystania z usługi AEM Screens Premium. Usługa AEM Screens Premium zawiera funkcję umożliwiającą użycie Odtwarzaczy w aplikacjach interaktywnych lub dotykowych. Usługa AEM Screens Premium dodawana do usługi AEM Sites Managed Services Enterprise lub usługi AEM Assets Managed Services Enterprise ma Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5%. Adobe może według własnego uznania uruchomić AEM Screens Premium na oddzielnym Wdrożeniu AEM w środowisku Managed Services.

AEM Sites jako dodatek do Assets/Forms. Wdrożenia produktu „AEM Sites jako dodatek do Assets/Forms” można dodawać tylko do takiego Wdrożenia AEM, w którym zakupiono licencję na Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Basic lub Enterprise albo Pakiet podstawowy AEM Forms Managed Services Basic lub Enterprise. Wdrożenia AEM Sites jako dodatku do Assets/Forms obejmują:

 • minimalną wartość procentową Czasu sprawności równą Minimalnej wartości procentowej Czasu sprawności środowiska produkcyjnego Pakietu podstawowego AEM Assets Managed Services lub Pakietu podstawowego AEM Forms Managed Services, do którego dodawana jest usługa AEM Sites;
 • 1 dodatkową Instancję Publikacyjną do użytku w środowisku produkcyjnym i 1 dodatkową Instancję Tymczasową wyznaczoną jako Instancja Publikacyjna do użytku w środowisku nieprodukcyjnym przy dodawaniu do Pakietu podstawowego AEM Assets Managed Services Basic lub Enterprise;
 • maksymalną całkowitą liczbę Równoczesnych Użytkowników autoryzowanych w Pakiecie podstawowym AEM Assets Managed Services, do którego dodawana jest usługa AEM Sites lub maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników, jeśli usługa AEM Sites dodawana jest do Pakietu podstawowego AEM Forms Managed Services;
 • maksymalnie 1 milion Aktywności miesięcznie;
 • warstwę usług odpowiadającą Warstwie usług środowiska produkcyjnego Pakietu podstawowego AEM Assets Managed Services lub Pakietu podstawowego AEM Forms Managed Services, do którego dodawana jest usługa AEM Sites; a także
 • następujące Powiązane Usługi na żądanie:
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials w dowolnym Serwisie WWW Klienta obsługiwanym przez usługę AEM Sites Managed Services; a także
  • korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting w dowolnym Serwisie WWW Klienta obsługiwanym przez usługę AEM Sites Managed Services.

Portal marki. Funkcję Portal Marki można dodawać do Wdrożenia AEM tylko wtedy, gdy nabyta została licencja na Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Enterprise. Każdy Użytkownik Portalu marki logujący się do interfejsu użytkownika Portalu marki w ciągu 12-miesięcznego okresu obowiązywania licencji jest liczony jako jeden Użytkownik Portalu marki.

Commerce Integration Framework (infrastruktura integracji funkcji handlowych).Produkt Commerce Integration Framework można dodawać tylko do takiego Wdrożenia AEM, w którym zakupiono licencję na Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Basic (z wyłączeniem konfiguracji AEM Sites Managed Services Basic 99,5%) albo Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Enterprise. W przypadku integracji z platformą e-Commerce innego dostawcy produkt Commerce Integration Framework obejmuje możliwość korzystania z Usług na żądanie I/O Runtime. Klient jest uprawniony do używania funkcji Commerce dostarczanych wraz z produktem Adobe Experience Manager Managed Services.

Dodatkowy równoczesny użytkownik. Wdrożenie pakietu „Dodatkowy równoczesny użytkownik” można dodawać tylko do takiego Wdrożenia AEM, w którym zakupiono licencję na Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Enterprise albo Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Enterprise.  Wdrożenia pakietu „Dodatkowy równoczesny użytkownik” obejmują:

 • zwiększenie środowiska produkcyjnego Instancji Autorskiej Pakietu podstawowego AEM Sites Managed Services Enterprise lub Pakietu podstawowego AEM Assets Managed Services Enterprise, do którego dodawana jest Instancja Równoczesnego Użytkownika, o 2 vCPU; a także
 • zwiększenie ilości Równoczesnych Użytkowników autoryzowanych w Pakiecie podstawowym AEM Sites Managed Services Enterprise lub Pakiecie podstawowym AEM Assets Managed Services Enterprise, do którego dodawane jest Wdrożenie usługi Równoczesny Użytkownik, o maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników.

Sieć dostarczania treści (CDN). Usługi sieci dostarczania treści można dodawać tylko do Pakietu podstawowego AEM Managed Services AEM Enterprise wdrożonego w Amazon Web Services.

Instancja programistyczna / zapewnianie jakości (AEM:MS Dev/QA). Instancje programistyczne (zapewniania jakości) można dodawać tylko do środowiska pozaprodukcyjnego we Wdrożeniu AEM, w którym została nabyta licencja na Pakiety Podstawowe AEM Sites/Assets/Forms Managed Services; niedozwolone jest wykorzystywanie ich w sposób autonomiczny w celu wykonywania jakichkolwiek funkcji lub zadań produktu AEM Managed Services.

Instancja programistyczna (zapewnianie jakości) na miesiąc. Pakiety „Instancja programistyczna (zapewnianie jakości) na miesiąc” można dodawać tylko do środowiska pozaprodukcyjnego we Wdrożeniu AEM, w którym została nabyta licencja na Pakiety Podstawowe AEM Sites/Assets/Forms Managed Services Enterprise; niedozwolone jest wykorzystywanie ich w sposób autonomiczny w celu wykonywania jakichkolwiek funkcji lub zadań produktu AEM Managed Services. Liczba licencji na pakiet „Instancja programistyczna (zapewnianie jakości) na miesiąc” musi być równa lub stanowić wielokrotność łącznej liczby instancji autorskich, publikacyjnych i dyspozytora w konfiguracji Wdrożenia AEM Deployment, w której te pakiety są używane.

Bezpieczeństwo dokumentów. Usługa Bezpieczeństwo dokumentów może być dodawana do Wdrożenia AEM tylko wtedy, gdy dla Pakietu podstawowego AEM Forms Managed Services Enterprise została zakupiona licencja.  Każdy Odbiorca posiada licencję na pojedyncze Wdrożenie AEM. Klient nie może wyłączać ani ingerować w powiadomienia elektroniczne lub okna dialogowe dotyczące prywatności lub śledzenia, które pojawiają się w oprogramowaniu używanym do przeglądania plików elektronicznych, które zostały przetworzone przez Bezpieczeństwo dokumentów. Na usługę Bezpieczeństwo dokumentów musi być wykupiona licencja dla co najmniej 1000 Odbiorców. Usługa Bezpieczeństwo dokumentów obejmuje 1 Instancję Przetwarzania do użytku w środowisku produkcyjnym. Usługa Bezpieczeństwo dokumentów dodana do usługi AEM Forms Managed Services Enterprise ma Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5%.

Dynamic Media. Usługę Dynamic Media można dodawać tylko do Wdrożenia AEM, na którym zakupiono licencję na Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services albo Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services. W skład oferty Dynamic Media wchodzi łącznie 1 TB przestrzeni dyskowej na żądanie. Dostęp do niektórych opcji i funkcji zawartych w dodatku Dynamic Media może być zapewniany przez różne interfejsy, które mogą być oznaczone jako Adobe Scene7 lub Dynamic Media Classic. Adobe może według własnego uznania zaktualizować nazwy marek alternatywnych interfejsów oraz połączyć takie opcje i funkcje w jeden interfejs dostępowy.  Gdy Klient nabywa licencję na usługę Dynamic Media w formie dodatku do rozwiązania AEM Sites Managed Services, może korzystać z produktu AEM Assets Managed Services w środowisku AEM Sites Managed Services wyłącznie w połączeniu z Zawartością Klienta, która ma być dostarczana przez usługę Dynamic Media.

Rozszerzone zabezpieczenia. Usługa Rozszerzone zabezpieczenia może być dodawana do Wdrożenia AEM tylko wtedy, gdy dla Pakietu podstawowego AEM Sites/Forms/Assets Managed Services Enterprise została zakupiona licencja.

Stacja tworzenia obrazów. Usługę Stacja tworzenia obrazów można dodać do Wdrożenia AEM tylko wtedy, gdy zakupiono licencje na Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Basic lub Enterprise lub dodatek AEM Assets. Klient nie może instalować usługi Stacja tworzenia obrazów na żadnym serwerze albo współużytkowanym lub hostowanym systemie, który umożliwia dostęp lub korzystanie z usługi Stacja tworzenia obrazów z wielu Komputerów lub korzystanie z niej przez wielu Użytkowników.

Przepływy pracy JEE.  Wdrożenia usługi Przepływy pracy JEE mogą być dodawane do Wdrożenia AEM tylko wtedy, gdy dla Pakietu podstawowego AEM Forms Managed Services Enterprise została zakupiona licencja.  Przepływy pracy JEE obsługują jedynie funkcje Przestrzeni roboczej HTML oraz Przepływów pracy JEE usługi AEM Forms określonych tutaj: https://helpx.adobe.com/experience-manager/6-3/forms/using/capabilities-osgi-jee-workflows.html. Kopie środowiska Adobe AEM Workbench udostępnione w dodatku Przepływy pracy JEE mogą być wykorzystywane przez Klienta na Komputerach lub laptopach tylko wraz z dodatkiem Przepływy pracy JEE. Każde takie użycie nie będzie liczone jako dodatkowe Wdrożenie. Wdrożenie Obiegów pracy JEE obejmuje 1 Instancję przetwarzania, z której można korzystać w środowisku produkcyjnym, a także 1 Instancję Tymczasową, z której można korzystać w środowisku pozaprodukcyjnym. Wdrożenia usługi Przepływy pracy JEE dodane do usługi AEM Forms Managed Services Enterprise mają Minimalną wartość procentową Czasu sprawności na poziomie 99,5%.

Spersonalizowane multimedia. Usługę Spersonalizowane multimedia i wideo można dodać do Wdrożenia AEM tylko wtedy, gdy zakupiono licencję na Pakiet podstawowy AEM Assets Managed Services Basic lub Enterprise lub dodatek AEM Assets. Dodatek Spersonalizowane multimedia i wideo jest dostarczany z całkowitą pamięcią na żądanie w ilości 60 gigabajtów. Funkcje usługi Dynamic Media zawarte w usłudze Spersonalizowane multimedia (gdy nie jest wykupiona oddzielna licencja na dodatek Dynamic Media) mogą być wykorzystywane tylko w celu umożliwienia Klientowi korzystania z komponentów Konfigurator wizualny oraz Szablony 1:1 w usłudze Spersonalizowane multimedia. Dostęp do niektórych opcji i funkcji zawartych w dodatku Spersonalizowane multimedia może być zapewniony poprzez różne interfejsy, które mogą być oznaczone jako Adobe Scene7 lub Dynamic Media Classic. Adobe może według własnego uznania zaktualizować nazwy marek alternatywnych interfejsów oraz połączyć takie opcje i funkcje w jeden interfejs dostępowy.

AEM Sites: Pojemność produkcji zarządzanej MS. Pakiety „Pojemność produkcji zarządzanej AEM Sites” do rozwiązania AEM Sites Managed Services Enterprise podlegają ograniczeniom wydajnościowym dotyczącym AEM Sites. Pakiety „Pojemność produkcji zarządzanej AEM Sites” obejmują:

 • w przypadku Wdrożeń AEM z produktem AEM Sites Managed Services Basic:
  • maksymalnie 1 milion Operacji miesięcznie. Całkowita liczba pakietów „Pojemność produkcji zarządzanej” nabytych przez Klienta i dodanych do Wdrożeń AEM Deployments obejmujących produkt AEM Sites Managed Services Basic nie może przekroczyć 20 mln Operacji miesięcznie.
 • w przypadku Wdrożeń AEM obejmujących produkt AEM Sites Managed Services Enterprise skonfigurowany na potrzeby modułów AEM Sites: MS Enterprise 99,5%, AEM Sites: MS Enterprise HR 99,5%, AEM Sites: MS Enterprise 99,9% oraz AEM Sites: MS Enterprise 99,95%:
  • 1 Instancję Publikacyjną i 1 Instancję Dyspozytora do użytku w środowisku produkcyjnym; a także
  • 2 Instancje Tymczasowe, obejmujące 1 Instancję Publikacyjną i 1 Instancję Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym;
 • w przypadku Wdrożeń AEM obejmujących produkt AEM Sites Managed Services skonfigurowany na potrzeby modułu AEM Sites: MS Enterprise 99,99%:
  • 1 Instancję Publikacyjną i 1 Instancję Dyspozytora do użytku w środowisku produkcyjnym;
  • 1 Instancję Publikacyjną i 1 Instancję Dyspozytora do użytku w środowisku preprodukcyjnym;
  • 2 Instancje Tymczasowe, obejmujące 1 Instancję Publikacyjną i 1 Instancję Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym.

AEM Forms: Pojemność produkcji zarządzanej MS. Pakiety „Pojemność produkcji zarządzanej AEM Forms” we Wdrożeniach AEM zawierających produkt AEM Forms Managed Services Enterprise obejmują:

 • 1 Instancję Publikacyjną i 1 Instancję Dyspozytora do użytku w środowisku produkcyjnym; a także
 • 2 Instancje Tymczasowe, obejmujące 1 Instancję Publikacyjną i 1 Instancję Dyspozytora do użytkowania w środowisku pozaprodukcyjnym.

AEM Assets: Pojemność produkcji zarządzanej MS. Pakiety „Pojemność produkcji zarządzanej AEM Assets” do Wdrożeń AEM Deployments zawierających produkt AEM Assets Managed Services Enterprise obejmują zwiększenie środowiska produkcyjnego instancji autorskiej o 4 jednostki vCPU, jak również zwiększenie środowiska pozaprodukcyjnego instancji autorskiej o 4 vCPU.

Zarządzana przestrzeń dyskowa. Usługę Zarządzana przestrzeń dyskowa można dodawać tylko do Wdrożenia AEM, na którym zakupiono licencję na Pakiet podstawowy AEM Sites Managed Services Basic lub Enterprise, Pakiet podstawowy AEM Forms Managed Services Basic lub Enterprise albo dodatek AEM Assets do usługi AEM Sites Managed Services lub do usługi AEM Forms Managed Services. Usługa Zarządzana przestrzeń dyskowa jest ograniczona do 1,5 terabajta przy dodawaniu do dodatku AEM Assets do usługi AEM Sites Managed Services lub do usługi AEM Forms Managed Services.

Instancja tymczasowa (AEM:MS Stage). Instancje Tymczasowe (stagingowe) można dodawać tylko do środowiska pozaprodukcyjnego we Wdrożeniu AEM, w którym została nabyta licencja na Pakiety Podstawowe AEM Sites/Assets/Forms Managed Services; niedozwolone jest wykorzystywanie ich w sposób autonomiczny w celu wykonywania jakichkolwiek funkcji lub zadań produktu AEM Managed Services. Jeśli Instancje Tymczasowe są dodawane do Wdrożenia AEM, w którym nabyto licencje na Pakiet podstawowy AEM Sites/Assets/Forms Managed Services Basic, zakupiona liczba licencji na Instancje Tymczasowe musi być taka sama jak liczba Instancji Autorskich, Instancji Publikacyjnych i Instancji Dyspozytora wdrożonych odpowiednio w ramach Pakietu podstawowego AEM Sites Managed Services Basic, Pakietu podstawowego AEM Assets Managed Services Basic lub Pakietu podstawowego AEM Forms Managed Services Basic.

Definicje

Operacje oznaczają wyświetlenia stron lub wywołania API kierowane do usługi AEM Sites Managed Services w celu dostarczenia zawartości lub danych do Serwisu Klienta. Każde wyświetlenie strony i każde pięć wywołań API liczy się jako jedna Operacja Operacje nie obejmują wywołań do sieci dostarczania treści (CDN).

Adobe Analytics Essentials oznacza, ​​w przypadku klientów nieposiadających licencji na Adobe Analytics, którzy nie mają licencji na wdrożenie usługi AEM Managed Services zgodne z ustawą HIPAA, korzystanie z (i) Kodu rozproszonego Adobe Analytics Essentials zgodnie z definicją odpowiedniego Pakietu podstawowego AEM Managed Services oraz (ii) z funkcji raportowania dostępnej w ramach odpowiedniego Pakietu podstawowego AEM Managed Services. Korzystanie z usług Adobe Analytics Essentials w produktach AEM Managed Services i jest ograniczone do 150 milionów Wywołań Serwera Podstawowego miesięcznie. Oznacza to, że jeśli Klient ma wiele wdrożeń produktu Adobe Analytics Essentials w środowisku AEM (np. Sites Managed Services, Assets Managed Services i Forms Managed Services), to przysługuje mu łączna liczba 150 milionów Wywołań Serwera Podstawowego miesięcznie we wszystkich takich wdrożeniach (czyli 150 milionów Wywołań Serwera Podstawowego miesięcznie do podziału między wdrożenia Sites Managed Services, Assets Managed Services i Forms Managed Services w ramach usług Adobe Analytics Essentials). W skład oferty Adobe Analytics Essentials nie wchodzi dostęp do interfejsu użytkownika Adobe Experience Cloud ani korzystanie z dowolnej powiązanej z nim funkcji.

Dane Klienta zebrane przez Adobe Analytics Essentials są przechowywane poza usługą AEM Managed Services w środowisku Usług na żądanie, ale Dane Klienta mogą być zduplikowane i przechowywane w usłudze AEM Managed Services w celu ułatwienia raportowania w ramach usługi AEM Managed Services.

Adobe Experience Targeting oznacza, w przypadku klientów nieposiadających licencji na Adobe Target, którzy nie mają licencji na wdrożenie usługi AEM Managed Services zgodne z ustawą HIPAA, korzystanie z Kodu rozproszonego Adobe Experience Targeting, zgodnie z definicją odpowiedniego Pakietu podstawowego AEM Managed Services oraz z opartej na regułach funkcjonalności Adobe Experience Targeting, dostępnej w ramach odpowiedniego Pakietu podstawowego AEM Managed Services, dla maksymalnie 150 milionów Wyświetleń stron miesięcznie (tzn. że jeśli Klient ma wiele wdrożeń Adobe Experience Targeting w usłudze AEM Sites Managed Services oraz usłudze AEM Forms Managed Services, liczba Wyświetleń stron podlega ograniczeniu do łącznej liczby 150 milionów na miesiąc we wszystkich tych wdrożeniach (np. 150 milionów Wyświetleń stron miesięcznie podzielonych na wdrożenia Adobe Experience Targeting w usłudze Sites Managed Services i usłudze Forms Managed Services wykupionych przez Klienta)). W skład funkcjonalności programu Adobe Experience Targeting nie wchodzi dostęp do interfejsu użytkownika Adobe Experience Cloud lub korzystanie z dowolnej powiązanej z nim funkcji albo funkcjonalności testowania A/B.

Dane klienta zbierane przez Adobe Experience Targeting są przechowywane poza usługą AEM Managed Services w środowisku Usług na żądanie.

Wdrożenie AEM oznacza niezależną Instancję Autorską lub połączoną grupę Instancji Autorskich powiązaną z dowolną liczbą Instancji Publikacyjnych.

Ograniczenia licencyjne usługi AEM Forms oznaczają następujące ograniczenia licencyjne:

 • Portal AEM Forms
  • Funkcjonalność usługi AEM Sites zawarta w Portalu AEM Forms może być wykorzystywana wyłącznie do tworzenia, zarządzania, administrowania oraz dostarczania formularzy i Dokumentów na stronie internetowej, np. tworzenia i dostosowywania strony internetowej związanej z wyszukiwaniem, wyświetlaniem, uzyskaniem oraz przetwarzaniem formularzy i Dokumentów, a także do tworzenia wiadomości e-mail, które są połączone z Dokumentami dostarczonymi na stronie internetowej. Klient nie może korzystać z funkcjonalności usługi AEM Sites w Portalu AEM Forms w celu publikowania treści internetowych lub zarządzania serwisami niezwiązanymi z przetwarzaniem formularzy lub wyświetlaniem Dokumentów.
  • Biblioteki multimediów można używać jedynie do tworzenia formularzy, Dokumentów i korespondencji oraz na powiązanych stronach internetowych Portalu AEM Forms, ale nie można jej używać do ogólnego przechowywania i zarządzania zasobami.
 • Rozszerzenia programu Reader. Dla każdego pakietu AEM Forms Managed Services Basic lub Enterprise, na który Klient zakupił licencję:
  • Klient może korzystać z Rozszerzeń programu Reader na maksymalnie 100 różnych („unikatowych”) Dokumentach i udostępniać te Dokumenty nieograniczonej liczbie Odbiorców.
  • Klient może korzystać z Rozszerzeń programu Reader na nieograniczonej liczbie Dokumentów, gdy Dokument został wyrenderowany przez Mechanizm renderowania formularzy PDF bezpośrednio przed Udostępnieniem Odbiorcy. W tym scenariuszu nieograniczonego używania, Dokument, na którym zastosowano Rozszerzenie programu Reader nie może zostać umieszczony na stronie internetowej lub w inny sposób Udostępniony więcej niż jednemu Odbiorcy bez ponownego zrenderowania Dokumentu za pomocą Mechanizmu renderowania formularzy PDF.
 • Czcionki. Dla czcionek zidentyfikowanych jako „Z licencją na osadzanie w celu drukowania i podglądu” pod tym adresem: http://www.adobe.com/products/type/font-licensing/additional-license-rights.html Klient może osadzać kopie oprogramowania czcionki udostępnionego Klientowi do wykorzystania w AEM Forms w Dokumentach Klienta wyłącznie w celu drukowania i przeglądania Dokumentów.
 • AEM Forms Designer. Klient może używać kopii programu AEM Forms Designer na komputerach stacjonarnych lub laptopach jedynie w połączeniu z produktem AEM Forms Managed Services. Każde takie użycie nie będzie liczone jako dodatkowa Instancja.
 • Certyfikaty cyfrowe.Klient dokonuje zakupu, użycia lub zastosowania certyfikatów cyfrowych wydanych przez zewnętrzne organy certyfikacyjne w ramach korzystania z usługi AEM Forms Managed Services wyłącznie na podstawie własnej oceny sytuacji, na własne wyłączne ryzyko i odpowiedzialność.
 • Adobe Acrobat Professional. Dowolny program Adobe Acrobat Professional dostarczony Klientowi w połączeniu z usługą AEM Forms Managed Services może być zainstalowany tylko na Komputerach, na których zainstalowano usługę AEM Forms Managed Services i może być używany tylko pośrednio w zakresie, w jakim Generator formularzy PDF AEM został zaprojektowany w celu uzyskiwania programowego dostępu do produktu Adobe Acrobat Professional zgodnie z Dokumentacją.
 • Równocześni Użytkownicy.  W formie, w jakiej są dostarczane, niedostosowane przez Klienta usługi AEM Forms Managed Services są skonfigurowane tak, aby wspierać maksymalnie 40 Równoczesnych Użytkowników.

Portal AEM Forms oznacza moduł usługi AEM Forms Managed Services, który umożliwia ograniczony dostęp do funkcjonalności AEM Sites oraz Biblioteki multimediów do użytkowania wraz z usługą AEM Forms Managed Services. Portal AEM Forms udostępnia rozsądną liczbę licencji Użytkownika, ale każdy taki Użytkownik jest upoważniony do korzystania z funkcji usługi AEM Sites i Biblioteki multimediów w oparciu o limity Portalu AEM Forms i nie jest upoważniony do uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności usługi AEM Sites i usługi AEM Assets.

Ograniczenia wydajnościowe AEM Sites oznaczają, że każda instancja publikacyjna środowiska produkcyjnego wchodząca w skład produktu AEM Sites Managed Services Enterprise może obsługiwać maksymalnie 20 mln Operacji miesięcznie w oparciu o znormalizowane wzorce ruchu i uzasadnione Dostosowania Klienta. Jeśli liczba Operacji przekroczy znormalizowane wzorce ruchu w sposób zagrażający wydajności systemu, Adobe podejmie uzasadnione kroki w celu zapewnienia obsługi tego nadmiarowego ruchu. Adobe nie będzie jednak ponosić odpowiedzialności za pogorszenie wydajności wynikające z takiego wzrostu liczby Operacji ponad znormalizowane wzorce ruchu lub z ilości i jakości Dostosowań Klienta.  Klienci wielokrotnie przekraczający ograniczenie wydajnościowe AEM mogą zdecydować się na zakup dodatkowej mocy obliczeniowej, aby uniknąć spadku wydajności. Klient ma prawo przekroczyć ograniczenie wydajnościowe AEM Sites, jeśli nie wpływa to negatywnie na wydajność systemu.

Ruch z wyświetlania stron rocznie oznacza sumę Wyświetleń stron w okresie 12 miesięcy.

Wywołanie API oznacza żądanie pobrania lub modyfikacji danych wygenerowane przez aplikację używającą klienta HTTP za pośrednictwem interfejsu API.

Instancja Autorska oznacza środowisko, w którym Użytkownicy mogą otwierać treść serwisu Klienta i zarządzać tą treścią. Wszystkie Instancje Autorskie są Instancjami Dużymi (L), chyba że oznaczono je jako Instancje Bardzo Duże (XL).

Kopie zapasowe oznaczają całkowitą łączną przestrzeń na kopie zapasowe dostępną dla każdego Wdrożenia AEM.

Portal marki oznacza Usługę Portal marki dostępną na żądanie. Przestrzeń dyskowa usług na żądanie Portal wlicza się w całkowitą pojemność przestrzeni dyskowej wykupionej przez Klienta.

Użytkownik Portalu marki oznacza osobę, która może korzystać z interfejsu użytkownika Portalu marki lub uzyskiwać do niego dostęp. Licencje na Użytkowników Portalu marki nie mogą być używane równocześnie (tzn. ten sam identyfikator logowania nie może być używany przez więcej niż jednego Użytkownika lub Komputer w konkretnym momencie) lub przez wielu Użytkowników.

Powiązane Usługi na żądanie oznaczają jedną lub połączenie kilku z następujących usług, zgodnie z opisem odpowiedniego Pakietu podstawowego AEM Managed Services:

 • Analytics Essentials;
 • Portal marki;
 • Experience Targeting; lub
 • Usługi treści inteligentnych.

Powiązane Usługi na żądanie działają w środowiskach dostępnych dla wielu dzierżawców poza środowiskiem Managed Services.  W konsekwencji Powiązane Usługi na żądanie nie są świadczone w ramach Minimalnej wartości procentowej Czasu sprawności powiązanych z nimi Managed Services i nie podlegają zobowiązaniom związanym z innymi usługami Managed Services, które odnoszą się do infrastruktury, tworzenia kopii zapasowych, przechowywania, szyfrowania, zachowywania danych lub wsparcia, zgodnie z postanowieniami tej Umowy.  Powiązane Usługi na żądanie nie są zgodne z ustawami HIPAA oraz FedRAMP i nie można ich używać w połączeniu z danymi lub procesami wymagającymi ochrony wynikającej z ustaw HIPAA oraz FedRAMP.

Pojęcie Równocześni Użytkownicy oznacza liczbę Użytkowników jednocześnie uzyskujących dostęp do środowiska produkcyjnego Instancji Autorskiej/Autorskich Managed Services. W formie, w jakiej są dostarczane, niedostosowane przez Klienta usługi AEM Sites Managed Services są skonfigurowane tak, aby wspierać określoną liczbę Równoczesnych Użytkowników (zgodnie z opisami Produktów i Usług) w oparciu o średnie obciążenie Instancji Autorskiej/Autorskich środowiska produkcyjnego Managed Services związane z Użytkownikami. Jeśli liczba Równoczesnych Użytkowników w dowolnym momencie przekroczy liczbę Równoczesnych Użytkowników określoną w opisie odpowiednich Produktów i Usług albo średnie obciążenie Instancji Autorskiej/Autorskich środowiska produkcyjnego Managed Services związane z Użytkownikami przekroczy wstępnie zdefiniowaną przez Adobe średnią, Klient może odczuć związane z tym obniżenie wydajności. Jeśli średnie obciążenie Instancji Autorskiej/Autorskich środowiska produkcyjnego Managed Services związane z Użytkownikami dla Klienta jest niższe niż wstępnie zdefiniowana przez Adobe średnia, wdrożenie usługi AEM Managed Services Klienta może obsłużyć większą liczbę Równoczesnych Użytkowników niż określona liczba (umieszczona w opisie Produktów i Usług).

Inżynier ds. wsparcia Klienta oznacza zasób połączony, który może odpowiadać na pytania dotyczące najlepszych sposobów postępowania z usługami Managed Services, pochodzące od maksymalnie 10 określonych przez Klienta osób kontaktowych w sprawach pomocy technicznej w zakresie do 90 godzin czasu pracy Inżyniera ds. wsparcia Klienta rocznie, o ile nie ustalono inaczej w zleceniu sprzedaży. Adobe nie określa dokładnie czasu, w jaki Inżynier ds. wsparcia Klienta udziela odpowiedzi.

Inżynier ds. sukcesu Klienta oznacza zasób, który może odpowiadać na pytania pochodzące od maksymalnie 10 określonych przez Klienta osób kontaktowych w sprawach pomocy technicznej, które dotyczą wstępnej implementacji Managed Services, procesu aktualizacji oraz najlepszych metod postępowania z usługami Managed Services. Inżynier ds. sukcesu Klienta będzie dostępny w godzinach 9:00-17:00 od poniedziałku do piątku w strefie czasowej, w której znajduje się Inżynier ds. sukcesu Klienta. Adobe nie określa dokładnie czasu, w jaki Inżynier ds. sukcesu Klienta udziela odpowiedzi.

Udostępnić (Deploy) oznacza dostarczenie lub udostępnienie w dowolny inny sposób, pośrednio lub bezpośrednio, przy pomocy dowolnych środków, Dokumentu jednej lub większej ilości osób lub podmiotów, w tym Odbiorcom. Dokument, który został Udostępniony, uznaje się za Udostępniany do momentu, w którym nie jest już dostępny do przekazywania.

Instancja Programistyczna (zapewniania jakości) oznacza środowisko pozaprodukcyjne przeznaczone do prac programistycznych, takich jak projektowanie, tworzenie kodu, testowanie oraz zapewnianie jakości. Wszystkie Instancje Programistyczne są Instancjami Dużymi (L).

Instancja Dyspozytora oznacza środowisko buforowania lub narzędzie do równoważenia obciążenia dla dynamicznego środowiska tworzenia treści WWW. W przypadku buforowania, Instancja Dyspozytora działa jako część serwera HTTP, który buforuje jak największą część treści statycznej strony internetowej i uzyskuje dostęp do mechanizmu układu strony tak rzadko, jak to możliwe. W roli narzędzia do równoważenia obciążenia, Instancja Dyspozytora rozdziela obciążenie pomiędzy różne zgrupowane Instancje. Wszystkie Instancje Dyspozytora są Instancjami Dużymi (L).

Dokument oznacza plik elektroniczny lub wydrukowany, który jest przetwarzany lub generowany przez usługę AEM Forms, w tym Dokumenty zawierające pola danych, w których można wprowadzać i zapisywać dane. Dokument uznawany jest za „unikatowy”, o ile nie jest identyczną kopią Udostępnionego Dokumentu, bezpośrednim tłumaczeniem Udostępnionego Dokumentu, różni się od innych Udostępnionych Dokumentów tylko w odniesieniu do korekty błędów typograficznych lub zawiera zastosowane przed Udostępnieniem modyfikacje informacji o Odbiorcach (np. imię i nazwisko, adres, numer konta itp.) lub podobne różnice, które nie zmieniają podstawowego celu biznesowego Dokumentu.

Renderowanie Dokumentu oznacza renderowanie Dokumentu przez połączenie szablonu i danych, użycie podpisu cyfrowego albo certyfikowanie Dokumentu, lub konwersję Dokumentu z jednego formatu na inny niezależnie od długości lub ostatecznego formatu tego Dokumentu. Usługi AEM Forms Managed Services w konfiguracji standardowej, bez dostosowań Klienta, obsługują określoną liczbę Renderowań Dokumentów rocznie (wyszczególnioną w opisie Produktów i Usług) w oparciu o znormalizowane wzorce Renderowania Dokumentów (np. wzorce Renderowania Dokumentów z godzinnymi skokami natężenia Renderowania Dokumentów mniejszymi niż 25% w stosunku do średniej godzinnej). Jeśli liczba operacji Renderowania Dokumentów przekroczy znormalizowane wzorce Renderowania Dokumentów w sposób zagrażający wydajności systemu, Adobe podejmie uzasadnione działania w celu obsłużenia nadwyżki operacji Renderowań Dokumentów przez okres maksymalnie 2 tygodni w ciągu kwartału bez dodatkowych opłat ze strony Klienta.

Instancje Bardzo Duże (XL) oznaczają takie, które mają przydzielone 4 jednostki vCPU.

Przesłanie Formularza oznacza przesłanie danych z dowolnego formularza dowolnego typu utworzonego w AEM Forms, które skutkuje przesłaniem danych do bazy danych lub innego repozytorium pamięci, niezależnie od lokalizacji. Jeżeli formularz składa się z wielu stron lub paneli, przesłanie formularza jest liczone jako pojedyncze Przesłanie Formularza. Częściowo wypełnione formularze nie są traktowane jako Przesłania Formularzy: tylko ostateczne przesłanie formularza jest uznawane za Przesłanie Formularza. Każdy formularz w zestawie formularzy liczy się jako pojedyncze Przesłanie Formularza. W formie, w jakiej są dostarczane, niedostosowane przez Klienta usługi AEM Forms Managed Services są skonfigurowane tak, aby wspierać określoną liczbę Przesłań Formularzy rocznie (zgodnie z opisem Produktów i Usług) w oparciu o znormalizowane wzorce Przesłań Formularzy (np. wzorce Przesłań Formularzy z godzinnymi skokami natężenia Przesłań Formularzy mniejszymi niż 25% w stosunku do średniej godzinnej). Jeśli Przesłania Formularzy wykroczą poza znormalizowane wzorce Przesłań Formularzy w sposób, który zagraża wydajności systemu, Adobe podejmie uzasadnione działania, które mają na celu obsługę nadwyżki Przesłań Formularzy maksymalnie przez okres 2 tygodni w ciągu kwartału bez dodatkowych opłat ze strony Klienta.

Instancja oznacza:

(a)    w przypadku wdrożeń Managed Services – jedną kopię usługi AEM Managed Services, działającą na jednym komputerze; i

(b)    w przypadku wdrożeń Oprogramowania lokalnego – jedną kopię Oprogramowania lokalnego z utworzoną instancją i uruchomionego w procesie maszyny wirtualnej Java na jednym fizycznym Komputerze lub środowisku wirtualnym.

Każda Instancja może zostać oznaczona jako Instancja Autorska lub Publikacyjna, ale każda z nich będzie liczona osobno jako jedna Instancja.

Instancje Duże (L) oznaczają takie, które mają przydzielone 2 vCPU.

Biblioteka multimediów oznacza następujące funkcje systemu AEM Assets dostępne do użytku na poziomie poszczególnych zasobów cyfrowych: przechowywanie gotowych do użycia zasobów cyfrowych w celu obsługi systemu zarządzania treściami internetowymi Klienta; zarządzanie właściwościami metadanych na karcie Właściwości podstawowe; dostęp do funkcji osi czasu (w tym przeglądanie komentarzy, zarządzanie wersjami zasobów, uruchamianie przepływów pracy i wyświetlanie operacji); dodawanie komentarzy za pomocą ikony Adnotacja; zarządzanie statycznymi reprezentacjami; przeznaczone do wykorzystania w materiałach WWW i cyfrowych. Używanie jakichkolwiek innych funkcji usługi AEM Assets wymaga pełnej licencji na usługę AEM Assets.

Dane do/z sieci oznaczają całkowity łączny ruch wejściowy i wyjściowy, do i z danego regionu chmury, dla każdego Wdrożenia AEM. Nie ma ograniczeń dla przekazywania informacji, które nie wychodzą z lokalnej chmury, a które zamiast tego są przesyłane na inny serwer na tej lokalnej chmurze.

Wyświetlenie strony oznacza pojedyncze wyświetlenie wiadomości e-mail lub strony w serwisie internetowym, co obejmuje wyświetlenia ekranu aplikacji, stanów ekranu aplikacji, stron internetowych na urządzeniach mobilnych i stron sieci społecznościowych. Wyświetlenie strony zlicza się za każdym razem, gdy ładowana lub odświeżana jest strona internetowa, ładowana jest aplikacja lub gdy treść jest renderowana lub pokazywana za pośrednictwem otwieranej lub wyświetlanej wiadomości e-mail, co powoduje wyzwolenie operacji w usłudze źródłowej.

Mechanizm renderowania formularzy PDF oznacza umieszczony na serwerze komponent usługi AEM Forms, który dynamicznie renderuje i Udostępnia formularz PDF do wypełnienia, zapisania i przesłania.

Odtwarzacz oznacza komputer multimedialny, na którym zainstalowano aplikację AEM Screens w celu zarządzania treściami i usługami na podłączonym panelu ekranu. Jeden Odtwarzacz może obsługiwać maksymalnie 25 ekranów i nie może być używany do ponownego nadawania treści na większej liczbie ekranów.

Wywołanie Serwera Podstawowego oznacza każde wyświetlenie strony, odsyłacz wychodzący, pobranie, odsyłacz niestandardowy lub inne zdarzenie w Serwisach WWW Klienta w zakresie, w jakim Klient taguje znacznikami, pozwala na tagowanie lub powoduje oznaczenie tagami takich wyświetleń stron, odsyłaczy wychodzących, pobrań, odsyłaczy niestandardowych i innych zdarzeń w celu korzystania z narzędzi Adobe Analytics Essentials. Każde otagowane wyświetlenie strony, odsyłacz wychodzący, żądanie z kontenera kampanii, pobranie, niestandardowy odsyłacz lub inne wydarzenie będą liczone jako jedno Wywołanie Serwera Podstawowego. Jeśli ma to zastosowanie, każdy wiersz danych importowanych ze źródeł pozasieciowych będzie liczony jako jedno Wywołanie Serwera Podstawowego.

Instancja Przetwarzania oznacza środowisko, w którym przeprowadzane są operacje przetwarzania w czasie rzeczywistym, które nie występują na Instancji Publikacyjnej.

Instancja Publikacyjna oznacza środowisko, które udostępnia treść docelowej grupie odbiorców Klienta. Wszystkie Instancje Publikacyjne są Instancjami Dużymi (L), chyba że oznaczono je jako Instancje Bardzo Duże (XL).

Rozszerzenia programu Reader oznaczają moduł usługi AEM Forms Managed Services, który, gdy jest stosowany do Dokumentów, umożliwia Klientowi aktywowanie dodatkowych Funkcji programu Reader w Adobe Acrobat Reader.

Funkcje programu Reader oznaczają:

(a)    niektóre technologie osadzone w plikach PDF przez usługę AEM Forms Managed Services, umożliwiające stosowanie funkcji w programie Adobe Acrobat Reader, które w przeciwnym razie nie byłyby dostępne (np. możliwość zapisywania dokumentów lokalnie lub opisywania ich); a także

(b)    metadane (przechowywane na Komputerze i/lub osadzone w pliku elektronicznym w obsługiwanym formacie), które zawierają lub odnoszą się do praw dostępu i użytkowania, a które mają być egzekwowane przez Adobe Forms Rights Management bezpośrednio lub za pośrednictwem obsługiwanych aplikacji.

Odbiorca oznacza osobę, której Klient bezpośrednio lub pośrednio Udostępnia Dokumenty. Licencje Odbiorcy nie mogą być udostępniane lub używane przez więcej niż jednego pojedynczego Odbiorcę, ale mogą być ponownie przypisywane:

(a)    gdy nowi Odbiorcy zastąpią byłych Odbiorców, którzy zakończyli swoje zobowiązania wobec Klienta; lub

(b)    za pisemną zgodą firmy Adobe.

Wywołanie Serwera Dodatkowego oznacza każde zduplikowane wyświetlenie strony, odsyłacz wychodzący, pobranie, odsyłacz niestandardowy lub inne zdarzenie w Serwisach Klienta w zakresie, w jakim Klient aktywuje tagowanie w obrębie wielu serwisów lub segmentację Danych Klienta w czasie rzeczywistym z zastosowaniem reguł VISTA (Visitor Identification, Segmentation, and Transformation Architecture) w każdym z tych Serwisów Klienta.

Warstwa usług oznacza

Funkcje

Warstwa 1

Warstwa 2

Dostęp do Inżyniera ds. wsparcia Klienta

maksymalnie 90 godz./rok

 

Dostęp do Inżyniera ds. sukcesu Klienta

 

X

Zautomatyzowana samoobsługa

X

X

Wsparcie dla użytkowników i monitorowanie przez całą dobę, 7 dni w tygodniu

X

X

Poprawki i aktualizacje

X

X

Kopie zapasowe, przywracanie i odtwarzanie po awarii

X

X

Wstępnie skonfigurowana instalacja

X

X

Rozmowa wdrożeniowa dla klientów i partnerów

X

X

Doradztwo w sprawie najlepszych praktyk

 

X

Doradztwo w sprawie gotowości do startu systemu i aktualizacji

 

X

Dedykowane wsparcie w dniu startu systemu

Na żądanie

X

Indywidualne monitorowanie

 

X

Wsparcie przy dostosowywaniu architektury systemu

 

X

Bieżące wdrażanie kodu z repozytorium kodu zarządzanego

 

X

Bieżące dostrajanie wydajności i wsparcie przy dostosowywaniu produkcji

 

X

Zarządzane planowe prace serwisowe

 

X

Administracja produkcji

 

X

Usługi treści inteligentnych oznaczają Usługi treści inteligentnych na żądanie. Klient może zdecydować o wysłaniu oznaczonych zdjęć do Usług treści inteligentnych w celu ich przetworzenia. Klient potwierdza, że takie przetworzenie umożliwi Usługom treści inteligentnych uczenie się stosowanych przez Klienta metod oznaczania tagami oraz umożliwi wierniejsze naśladowanie tej metodyki przy przetwarzaniu kolejnych obrazów w przyszłości.

Instancja Tymczasowa oznacza środowisko pozaprodukcyjne służące do sprawdzania poprawności zmian treści, zanim zostaną one wprowadzone w środowisku produkcyjnym. Wszystkie Instancje Tymczasowe są Instancjami Dużymi (L), chyba że oznaczono je jako Instancje Bardzo Duże (XL).

Przestrzeń dyskowa oznacza całkowitą łączną przestrzeń dyskową dostępną w danym momencie na wszystkie aktywne dane w każdym Wdrożeniu AEM. Przestrzeń dyskowa może obejmować obiektową przestrzeń dyskową oraz przestrzeń na dyskach SSD w zależności od konieczności zapewnienia sprawnego działania Managed Services w stosunku określonym wyłącznie przez standardową procedurę operacyjną Managed Services.

Znaczenie pojęcia Użytkownik jest określone w Ogólnych warunkach użytkowania, ale obejmuje również osoby, które mogą uzyskać dostęp do Produktów i Usług programowo (na przykład poprzez użycie API) w dowolnym celu.

Konfigurator wizualny oznacza technologię oraz strukturę renderowania obrazu w czasie rzeczywistym, zapewniające Klientom stosowanie rozwiązań konfiguracji wizualnej umożliwiających im personalizację i dostosowywanie, np. renderowanie w czasie rzeczywistym kolorów, tekstur, powierzchni, wzorów, monogramów, grawerowanych napisów na obrazach i przedstawieniach produktów. Licencja Klienta na usługę Konfigurator wizualny obejmuje 10 Instancji Scene7 Image Authoring.

Szablony 1:1 oznaczają dynamicznie zestawiane i dostarczane treści multimedialne (np. banery i wiadomości e-mail), które są spersonalizowane na zasadzie 1:1 i skierowane do odwiedzających serwis.

 

 

 

 

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto