Adobe Creative Cloud | Opis produktu

Ostatnia aktualizacja: 8 sierpnia 2017 r.

Co to jest Adobe Creative Cloud?

Adobe Creative Cloud umożliwia użytkownikom dostęp do zbioru oprogramowania opracowanego przez Adobe, przeznaczonego do projektowania grafiki, edycji wideo, tworzenia stron internetowych, przetwarzania fotografii i korzystania z usług przetwarzanych w chmurze.

Produkty i usługi

Jednostka licencjonowania

Wdrożenie

Adobe Creative Cloud*

* obejmuje program Adobe Acrobat Pro

Użytkownik

Oprogramowanie instalowane lokalnie oraz

Usługi na żądanie

Dodatkowe transakcje*

* Jeśli dostępne

Transakcja

Usługi na żądanie

Definicje

Dokument elektroniczny oznacza dowolny dokument przesłany do Usługi na żądanie i transmitowany do osób trzecich w celu recenzji, akceptacji, zatwierdzenia lub podpisania.

Transakcja oznacza każdy przypadek wysłania Dokumentu elektronicznego albo kolekcji powiązanych Dokumentów elektronicznych do odbiorcy za pośrednictwem Usługi na żądanie.  Transakcję stanowi każde 100 stron lub 10 MB.

Użytkownik oznacza osobę będącą pracownikiem, wykonawcą lub podwykonawcą określonego przedsiębiorstwa Klienta lub podmiotu gospodarczego o podobnym charakterze, która uzyskuje dostęp do Produktów i usług Adobe, nie przekraczając liczby uprawnień określonej w licencji.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto