Adobe Primetime Ad Currency Optimization | Opis produktu

Ostatnia aktualizacja: 11 czerwca 2019 r.

Informacje o rozwiązaniu Adobe Primetime Ad Currency Optimization

Adobe Primetime Ad Currency Optimization to usługa wykorzystująca zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego w celu tworzenia danych optymalizacyjnych na podstawie danych przesłanych przez klienta. Dane optymalizacyjne są umieszczane na platformie docelowej Klienta do jego użytku w ramach targetowania kampanii do konkretnych grup demograficznych.

Produkt lub usługa

Jednostka licencjonowania

Wdrożenie

Ad Currency Optimization

DPM (koszt na tysiąc) wyświetleń

Usługi na żądanie

Ograniczenia produktu

Do wykorzystania w ramach kampanii prowadzonych we własnym odtwarzaczu wideo Klienta oraz w należących do niego i prowadzonych przez niego serwisach WWW i aplikacjach mobilnych.

Definicje

Piksel Statystyk Adobe oznacza piksel odsłonowy Adobe, dostarczony Klientowi przez Adobe w celu rejestrowania odsłon realizowanych przy użyciu Danych Optymalizacyjnych. Piksel Statystyk Adobe wchodzi w skład Kodu Rozproszonego.

Kampania oznacza kampanię reklamową związaną z danymi optymalizacyjnymi, która ma podlegać pomiarowi przez dostawcę walut (Currency Provider).

Dostawca walut oznacza podmiot gospodarczy, który realizuje pomiary reklamowe i informacje dotyczące targetowania reklam.

Wyświetlenie (impression) oznacza pomiar reakcji z systemu dostarczania reklam wideo w odpowiedzi na żądanie reklamy wysłane przez hosta cyfrowych treści wideo, zgodnie z definicją określoną w paragrafie 4.1 „Impression Counting” (Zliczanie wyświetleń) dokukmentu 2018 Interactive Advertising Bureau (IAB) Digital Video Impression Measurement Guidelines.

Dane optymalizacyjne oznaczają dane segmentacyjne wygenerowane przez usługi na żądanie na podstawie pseudonimowanych danych użytkownika dostarczonych przez Klienta i zoptymalizowanych według danych uzyskanych od dostawcy lub dostawców walut.

Pseudonimizowany identyfikator oznacza niepowtarzalny identyfikator (taki jak identyfikator odwiedzającego lub urządzenia mobilnego, powiązany z pojedynczym konsumentem, gospodarstwem domowym, grupą, organizacją lub urządzeniem), który w swojej postaci oryginalnej lub po modyfikacji przez Klienta uniemożliwia (i) wykorzystanie danych (lub danych połączonych z innymi informacjami) przez Adobe lub osobę trzecią w celu identyfikacji konkretnej osoby fizycznej; (ii) odtworzenie danych z użyciem dostępnych obecnie technologii.

Pseudonimizowane dane użytkownika oznaczają dane Klienta dotyczące zachowań związanych z wyświetlaniem na poziomie poszczególnych użytkowników wraz z powiązanymi z tymi danymi pseudonimizowanymi identyfikatorami. Termin „dane Klienta” obejmuje także pseudominizowane dane użytkownika.

Platforma docelowa oznacza dowolny podmiot (np. platformę DSP, serwer reklam lub platformę zarządzania treścią), który zawarł z Klientem umowę upoważniającą go do dostępu do przesyłanych danych i korzystania z nich.

Przesyłane dane oznaczają wszelkie dane importowane do usług na żądanie z innych źródeł (tj. Adobe Analytics) oraz wszelkie dane eksportowane z usług na żądanie.  Przesyłane dane z wyłączeniem danych optymalizacyjnych stanowią dane Klienta.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online