Konfigurowanie ustawień domyślnych dla plików RAW

Wprowadzono w programie \Lightroom 3.3 (wydanie z czerwca 2020 r.)

Skonfiguruj domyślne ustawienia importowania obrazów w formacie RAW w programie Lightroom na podstawie ustawień domyślnych Adobe, ustawień domyślnych aparatu lub niestandardowych ustawień predefiniowanych. 

Konfigurowanie ustawień domyślnych dla importowania plików RAW

Aby skonfigurować ustawienia domyślne dla importowania plików RAW, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do Edycja > Preferencje (Win) lub Lightroom > Preferencje (macOS).

 2. Wybierz kartę Importuj w oknie dialogowym Preferencje.

 3. Z listy rozwijanej Ustawienia domyślne RAW wybierz jedną z następujących opcji:

  Ustawienia domyślne Adobe

  Wybierz tę opcję, aby zastosować domyślne ustawienia programu Adobe do plików RAW.

  Ustawienia aparatu

  Wybierz tę opcję, aby zachować ustawienia aparatu, z którego pobrano obraz RAW.

  Ustawienie predefiniowane

  Zaznacz tę opcję i wybierz ustawienie wstępne, które ma być stosowane do obrazów RAW podczas ich importowania.

  Uwaga:

  Jeśli wybierzesz opcję Ustawienia aparatu, gdy w programie Lightroom nie ma żadnych pasujących ustawień, zostaną zastosowane Domyślne ustawienia Adobe.

  Skonfiguruj ustawienia domyślne plików RAW
  Konfigurowanie ustawień domyślnych dla importowania plików RAW

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto