Oglądanie zdjęć i filmów Lightroom na ekranie telewizora

Dowiedz się, jak korzystać z aplikacji Adobe Lightroom na urządzenie Apple TV

Aplikacja Adobe Photoshop Lightroom na urządzenie Apple TV umożliwia oglądanie zdjęć, filmów i albumów w chmurze Lightroom oraz wyświetlanie pokazów slajdów na ekranie telewizora. Jeśli w trakcie działania aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TV wprowadzisz jakiekolwiek zmiany w zdjęciach lub albumach w aplikacji Lightroom na komputerze, urządzeniu mobilnym, w sieci lub w aplikacji Lightroom Classic na komputerze, aplikacja zostanie uaktualniona i wyświetli te zmiany. Możesz przesuwać albumy i szybko znaleźć szukane zdjęcie lub powiększyć zdjęcia, aby wyświetlić każdy szczegół na dużym ekranie.

Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o interfejsie i ustawieniach aplikacji.

Uwaga:

Aby przesłać filmy do odtwarzania w aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TV, zaimportuj i zsynchronizuj filmy z zupełnie nowej aplikacji Lightroom na komputery, Lightroom na urządzenia mobilne (iOS lub Android) lub Lightroom w sieci (lightroom.adobe.com).

Lightroom Classic może importować filmy, ale nie może ich synchronizować z chmurą.

Albumy

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Adobe Photoshop Lightroom na urządzenie Apple TV na ekranie telewizora zostaje wyświetlony widok Albumy.

 • Widok Albumy pokazuje wszystkie foldery i albumy, które zostały zsynchronizowane/przesłane do chmury z Lightroom na komputerze, urządzeniu mobilnym lub w sieci albo z Lightroom Classic na komputerze.
 • Dla każdego folderu wyświetlany jest tytuł folderu oraz liczba albumów w tym folderze.
  • Aplikacja Lightroom na komputery, urządzenia mobilne (Android i iOS) i w sieci umożliwia tworzenie oraz zarządzanie albumami w folderach, dzięki czemu łatwiej jest śledzić wszystkie albumy.
  • Foldery zawierają albumy lub podfoldery, ale nie wyświetlają zdjęć. Aby wyświetlić zdjęcia, przejdź do albumu.
 • Dla każdego albumu wyświetlane są zdjęcie w tle, tytuł albumu oraz liczba zdjęć w tym albumie.

Przeglądaj swoje albumy

W widoku Albumy przesuń palcem w lewo, w prawo, w górę lub w dół po powierzchni dotykowej pilota Apple TV, aby przewijać albumy. Aby przeglądać albumy w folderze, wybierz folder i kliknij powierzchnię dotykową pilota. Zostaną wyświetlone albumy w tym folderze. Aby zamknąć folder, naciśnij przycisk Menu na pilocie Apple TV.

Foldery i albumy w aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TV
Przeglądanie folderów i albumów w aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TV

Wyświetlanie zdjęć i filmów w albumie (widok Siatka)

Aby wyświetlić zdjęcia i filmy w albumie, wybierz album w widoku Albumy i kliknij powierzchnię dotykową pilota. Zdjęcia zostaną wyświetlone w widoku Siatka.

Przeglądanie zdjęć w albumie

Otwórz dowolny album i przesuń palcem w lewo, w prawo, w górę lub w dół po powierzchni dotykowej pilota, aby przewijać zdjęcia i filmy znajdujące się w tym albumie.     

Uwaga:

Adobe Photoshop Lightroom na urządzenie Apple TV obsługuje teraz szybkie przewijanie tvOS. Podczas wyświetlania dużego albumu przesuń palcem wzdłuż prawej krawędzi powierzchni dotykowej pilota Apple TV, aby wybrać określony miesiąc w albumie.

Wszystkie zdjęcia

Aby przejść do widoku Wszystkie zdjęcia w widoku Albumy (domyślnie), naciśnij przycisk Menu na pilocie Apple TV.

Widok Wszystkie zdjęcia to widok na osi czasu wszystkich zdjęć i filmów w chmurze Lightroom, w tym tych, które nie są częścią żadnego albumu, posegmentowane według miesięcy w roku.

Uwaga:

Aby przesłać filmy do odtwarzania w aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TV, zaimportuj i zsynchronizuj filmy z zupełnie nowej aplikacji Lightroom na komputery, Lightroom na urządzenia mobilne (iOS lub Android) lub Lightroom w sieci (lightroom.adobe.com).

Lightroom Classic może importować filmy, ale nie może ich synchronizować z chmurą.

Przeglądanie swoich zdjęć i filmów w aplikacji Lightroom

W widoku Wszystkie zdjęcia przesuń palcem w lewo, w prawo, w górę lub w dół po powierzchni dotykowej pilota Apple TV, aby przewijać wszystkie zdjęcia i filmy zsynchronizowane z Lightroom na komputerze, urządzeniu mobilnym lub w sieci albo z Lightroom Classic na komputerze.

Uwaga:

Adobe Photoshop Lightroom na urządzenie Apple TV obsługuje szybkie przewijanie tvOS. Przesuń palcem po prawej krawędzi powierzchni dotykowej pilota Apple TV, aby szybko przewijać zdjęcia i filmy.

Widok na osi czasu wszystkich zdjęć i filmów w chmurze Lightroom
Widok na osi czasu wszystkich zdjęć i filmów w chmurze Lightroom (widok Wszystkie zdjęcia)

Wyświetlanie zdjęcia na pełnym ekranie (widok Lupa)

Wyświetlanie zdjęcia w widoku Lupa

Przeglądając zdjęcia w albumie (widok Siatka) lub przeglądając wszystkie zdjęcia w chmurze Lightroom (widok Wszystkie zdjęcia), kliknij powierzchnię dotykową pilota, aby wyświetlić wybrane zdjęcie na pełnym ekranie telewizora (widok Lupa). 

Zdjęcia w widoku Taśma filmowa

Podczas wyświetlania zdjęcia lub filmu na pełnym ekranie telewizora (Lupa) przesuń palcem w dół po powierzchni dotykowej pilota, aby wyświetlić widok Taśma filmowa u góry ekranu. W widoku Taśma filmowa wyświetlany jest mały podgląd obrazów i filmów w widokach Albumy lub Wszystkie zdjęcia.

 • Przesuń palcem po powierzchni dotykowej w lewo lub w prawo na pasku Taśma filmowa, aby szybko nawigować między zdjęciami i filmami.
 • Przesuń palcem w górę po powierzchni dotykowej, aby ukryć pasek Taśma filmowa. 
W widoku Lupa przesuń palcem w dół po powierzchni dotykowej pilota, aby wyświetlić pasek Taśma filmowa.
Szybkie nawigowanie po zdjęciach. W widoku Lupa przesuń palcem w dół po powierzchni dotykowej pilota, aby wyświetlić pasek Taśma filmowa.

Powiększanie zdjęcia

Podczas wyświetlania dowolnego zdjęcia na pełnym ekranie telewizora (widok Lupa) kliknij powierzchnię dotykową pilota, aby powiększyć zdjęcie do 200%. Podczas wyświetlania powiększenia można przesuwać zdjęcie, przesuwając palcem w lewo, w prawo, w górę lub w dół po powierzchni dotykowej pilota. To umożliwia przyjrzenie się szczegółom w konkretnych częściach zdjęcia.  

Powiększ i przesuwaj powiększone zdjęcie w programie Adobe Photoshop Lightroom CC na Apple TV.
Zobacz swoje zdjęcie bardziej szczegółowo. Kliknij powierzchnię dotykową, aby powiększyć zdjęcie do 200%, a następnie przesuń palcem po powierzchni dotykowej, aby przesunąć zdjęcie.

Sortowanie lub filtrowanie zdjęć i filmów

Sortowanie oraz filtrowanie zdjęć i filmów
Sortowanie oraz filtrowanie zdjęć i filmów

Sortowanie kolejności wyświetlania zdjęć i filmów

Przeglądając zdjęcia w albumie (widok Siatka) lub przeglądając wszystkie zdjęcia w chmurze Lightroom (widok Wszystkie zdjęcia), przesuń palcem w lewo, aby wybrać ikonę (), a następnie kliknij powierzchnię dotykową pilota, aby wyświetlić opcje sortowania. Teraz wybierz i kliknij jedną z następujących opcji:

Najpierw najnowsze

Wyświetla najpierw najnowsze zdjęcia w oparciu o czas ich zarejestrowania.

Najpierw najstarsze

Wyświetla najpierw najstarsze zdjęcia w oparciu o czas ich zarejestrowania.

Niestandardowe zamówienie

Sortuje zdjęcia w niestandardowej kolejności określonej w programie Lightroom lub Lightroom Classic na komputery.

Filtrowanie zdjęć i filmów

Przeglądając zdjęcia w albumie (widok Siatka) lub przeglądając wszystkie zdjęcia w chmurze Lightroom (widok Wszystkie zdjęcia), wybierz ikonę () po lewej stronie, aby wyświetlić opcje filtrowania.

Stan flagi

Wyświetlanie zdjęć w oparciu o ich status flagi — Wybrane. Wybierz ikonę flagi, a następnie kliknij powierzchnię dotykową pilota, aby wybrać stan flagi.

Ocena w postaci gwiazdek

Wyświetl tylko te zdjęcia, które mają określoną ocenę w postaci gwiazdek. Wybierz opcję Ocena w postaci gwiazdek, a następnie przesuń palcem w dół lub w górę, aby wybrać liczbę gwiazdek, po czym kliknij powierzchnię dotykową pilota.

Wyczyść wszystkie filtry

Aby usunąć wszystkie ustawione wcześniej kryteria filtrowania, kliknij ikonę filtra () po lewej stronie w celu ponownego wyświetlenia wszystkich zdjęć.

Odtwarzanie pokazu slajdów ze zdjęciami i filmami

Naciśnij i przytrzymaj powierzchnię dotykową, aby rozpocząć pokaz slajdów z wybranego albumu (lub rozpoczynając od określonego zdjęcia). Na ekranie na krótko pojawi się ikona nakładki odtwarzania wskazująca początek pokazu slajdów. Kliknij powierzchnię dotykową, aby wstrzymać pokaz slajdów. Można również użyć przycisku odtwarzania/wstrzymania na pilocie Apple TV.

 • Aby uruchomić pokaz slajdów ze zdjęciami i filmami w albumie, naciśnij i przytrzymaj powierzchnię ekranu dotykowego na pilocie podczas przeglądania albumów (widok Albumy), zdjęć/filmów w albumie (widok Siatka) lub zdjęć/filmów w albumie na pełnym ekranie (widok Lupa).
 • Aby uruchomić pokaz slajdów ze wszystkimi zdjęciami i filmami w chmurze Lightroom, naciśnij i przytrzymaj powierzchnię dotykową na pilocie podczas przeglądania zdjęć/filmów w widoku Wszystkie zdjęcia.
 • Aby wstrzymać pokaz slajdów, ponownie kliknij powierzchnię dotykową na pilocie.

Wyszukiwanie

Aby przejść do ekranu Wyszukiwanie, naciśnij raz lub kilka razy przycisk „Menu” na pilocie zdalnego sterowania, aż w górnej części ekranu pojawi się menu widoku.

Wyszukiwanie zdjęć
Wyszukiwanie zdjęć

Znajdź zdjęcia w albumie lub w widoku Wszystkie zdjęcia, wpisując hasło w pasku wyszukiwania w górnej części ekranu. Oprócz wyszukiwania zdjęć według metadanych i słów kluczowych, Lightroom na Apple TV może teraz wyszukiwać i wyświetlać zdjęcia na podstawie obiektów w nich zawartych.

Możesz np. wyszukać obiekty takie jak pies czy łódź, a także metadane, takie jak słowa kluczowe lub aparaty.

Uwaga:

Jeśli korzystasz z pilota Apple TV z włączoną funkcją Siri w Apple TV, możesz wypowiadać słowa do aplikacji Lightroom. Aby to zrobić:

 1. Przejdź do ekranu wyszukiwania, aby podświetlić pole wprowadzania tekstu.
 2. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk Siri, wypowiadając jedno lub więcej słów do wyszukania. Przed rozpoczęciem mówienia upewnij się, że pole wprowadzania tekstu jest podświetlone. 

Ustawienia

Aby przejść do ekranu Ustawienia, naciśnij raz lub kilka razy przycisk „Menu” na pilocie zdalnego sterowania, aż w menu u góry ekranu będzie dostępny ekran ustawień.

Załaduj albumy ponownie

Ładuje ponownie zdjęcia i filmy w aplikacji Lightroom na urządzenie Apple TV, gdy wprowadzisz zmiany w zdjęciach w aplikacji Lightroom na komputerze, urządzeniu mobilnym lub w sieci albo w aplikacji Lightroom Classic na komputerze.

Czas wyświetlania slajdu

Umożliwia ustawienie szybkości przejścia zdjęć i filmów podczas pokazu slajdów. Wybierz opcję Wolno, Średnio lub Szybko.   

Informacje o Lightroom na urządzenie Apple TV

Wyświetla nazwiska wspaniałych ludzi, którzy stworzyli Lightroom na urządzenie Apple TV.

Zbieraj dane o wykorzystaniu

Wybierz opcję Tak, aby wysłać do firmy Adobe anonimowe, niespersonalizowane dane dotyczące użytkowania. To pomaga nam zrozumieć przepływy pracy i sposób użytkowania aplikacji w warunkach rzeczywistych.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto