Podręcznik użytkownika Anuluj

Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam

 1. Lightroom Classic — podręcznik użytkownika
 2. Wprowadzenie do programu Lightroom Classic
  1. Nowości w programie Lightroom Classic
  2. Lightroom Classic — wymagania systemowe
  3. Lightroom Classic | Typowe pytania
  4. Lightroom Classic — podstawowe pojęcia
  5. Samouczki programu Lightroom Classic
  6. Podsumowanie funkcji | Lightroom CC 2015.x/Lightroom 6.x
 3. Program Lightroom i usługi firmy Adobe
  1. Biblioteki Creative Cloud
  2. Korzystanie z usługi Adobe Stock w aplikacjach Creative Cloud
 4. Lightroom na urządzenia przenośne, dla telewizji i Internetu
  1. Adobe Photoshop Lightroom na urządzenia przenośne i Apple TV | Często zadawane pytania
  2. Synchronizizacja programu Lightroom Classic z ekosystemem Lightroom
  3. Rodzina aplikacji Photoshop na urządzenia przenośne
 5. Importowanie zdjęć
  1. Importowanie zdjęć z aparatu lub czytnika kart
  2. Importowanie zdjęć z folderu na dysku twardym
  3. Automatyczne importowanie zdjęć
  4. Importuj zdjęcia z programu Photoshop Elements
  5. Importowanie zdjęć z połączonego aparatu
  6. Określanie opcji importu
  7. Ustawianie preferencji importu
  8. Edytor szablonu nazwy pliku i edytor szablonu tekstu
 6. Obiegi pracy
  1. Stosowanie maskowania na zdjęciach
  2. Eksportowanie i zapisywanie zdjęć jako plików JPEG
  3. Eksportowanie i oznaczanie zdjęć znakiem wodnym
  4. Importowanie zdjęć
  5. Pędzel dopasowania: podstawy
  6. Regulacja za pomocą krzywej tonalnej
  7. Zaawansowane pokazy slajdów wideo
  8. Kontrola balansu bieli
  9. Tworzenie stykówki
  10. Poprawa obiegu pracy w programie Lightroom Classic
  11. Dopasowania za pomocą funkcji Rozmycie obiektywu
  12. Edycja i eksportowanie w trybie HDR
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy przestrzeni roboczej
  2. Ustawianie preferencji pracy w programie Lightroom Classic
  3. Wyświetlanie biblioteki na drugim monitorze
  4. Personalizacja tabliczek identyfikacyjnych i przycisków modułu
  5. Oznaczanie zdjęć znakiem wodnym w programie Lightroom Classic
  6. Zarządzanie kolorami
 8. Wyświetlanie zdjęć
  1. Wyświetlanie zdjęć
  2. Przeglądanie i porównywanie zdjęć
  3. Ustawianie opcji widoku biblioteki
  4. Udostępnianie zdjęć w celu uzyskania komentarzy i opinii
  5. Podglądy inteligentne
 9. Zarządzanie katalogami i plikami
  1. Często zadawane pytania dotyczące katalogu Lightroom Classic
  2. Jak działają katalogi Lightroom Classic
  3. Tworzenie katalogów i zarządzanie nimi
  4. Tworzenie kopii zapasowej katalogu
  5. Znajdowanie brakujących zdjęć
  6. Tworzenie folderów i zarządzanie nimi
  7. Zarządzanie zdjęciami w folderze
 10. Mapy
  1. Praca z modułem Mapa
 11. Organizowanie zdjęć w programie Lightroom Classic
  1. Rozpoznawanie twarzy
  2. Praca z kolekcjami zdjęć
  3. Grupowanie zdjęć w stosy
  4. Flagowanie, nadawanie etykiet i ocenianie zdjęć
  5. Używanie słów kluczowych
  6. Podstawy i działania dotyczące metadanych
  7. Znajdowanie zdjęć w katalogu
  8. Praca z filmami w programie Lightroom Classic
  9. Zaawansowane działania dotyczące metadanych
  10. Używanie panelu szybkiej obróbki
 12. Przetwarzanie i obróbka zdjęć
  1. Podstawy modułu obróbki
  2. Tworzenie panoram i panoram HDR
  3. Korekcja pola płaskiego
  4. Korygowanie zniekształceń perspektywy na zdjęciach za pomocą funkcji Upright
  5. Poprawianie jakości obrazu za pomocą funkcji Popraw jakość
  6. Praca z odcieniem i kolorem obrazu
  7. Maskowanie
  8. Wprowadzanie korekt lokalnych
  9. Scalanie zdjęć do HDR (High Dynamic Range)
  10. Opcje modułu obróbki
  11. Retuszowanie zdjęć
  12. Usuwanie efektu czerwonych oczu i oczu zwierząt
  13. Korzystanie z narzędzia Filtr promieniowy
  14. Korzystanie z ulepszonego narzędzia Usuwanie plam
 13. Eksportowanie zdjęć
  1. Eksportowanie plików na dysk lub dysk CD
  2. Eksportowanie zdjęć z programu Lightroom Classic
  3. Publikowanie zdjęć online
  4. Eksportowanie na dysk twardy przy użyciu usług publikowania
  5. Ustawienia predefiniowane dla eksportu i inne ustawienia
 14. Praca z edytorami zewnętrznymi
  1. Preferencje edycji zewnętrznej
  2. Otwieranie i edytowanie zdjęć Lightroom Classic w programie Photoshop lub Photoshop Elements
 15. Pokazy slajdów
  1. Tworzenie pokazów slajdów
  2. Panele i narzędzia modułu pokazu slajdów
  3. Określanie układu slajdów
  4. Dodawanie nakładek do slajdów
  5. Odtwarzanie i eksportowanie pokazów slajdów
 16. Drukowanie zdjęć
  1. Podstawy modułu drukowania
  2. Drukowanie układów modułów i szablonów
  3. Praca z opcjami i ustawieniami zadań drukowania
 17. Książki zdjęć
  1. Tworzenie książek zdjęć
 18. Galerie internetowe
  1. Tworzenie galerii internetowych
  2. Używanie paneli i narzędzi modułu internetowego
  3. Praca z układami galerii internetowych
  4. Praca z szablonami i ustawieniami galerii internetowych
  5. Podgląd, eksportowanie i przesyłanie internetowych galerii zdjęć
 19. Skróty klawiaturowe
  1. Skróty klawiaturowe
 20. Rozwiązywanie problemów 
  1. Rozwiązane problemy
  2. Znane problemy

Za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam możesz w kilku prostych krokach usunąć niepożądane elementy zdjęcia.

Uwaga:

Począwszy od wersji programu Lightroom Classic 11.3 (wydanie z kwietnia 2022 r.) podczas korzystania z narzędzia Usuwanie plam włączona jest funkcja automatycznej synchronizacji

Po korekcji części obrazu poprzez ręczne wybranie źródła i przeciągnięcie go do nowej lokalizacji ręczna zmiana nie będzie automatycznie synchronizowana na innych wybranych obrazach, chyba że są to wirtualne kopie ręcznie zmienionego obrazu.

Można również nadal korzystać z poprzedniego procesu kopiowania i wklejania: z obrazu źródłowego do innych przy użyciu ręcznego zaznaczania plam.

Informacje o ulepszonym narzędziu Usuwanie plam

Narzędzie Usuwanie plam w programie Lightroom Classic umożliwia naprawienie wybranego obszaru obrazu poprzez nałożenie w to miejsce próbki pobranej z innego obszaru tego samego obrazu. Na przykład można wyczyścić obraz krajobrazu, usuwając wszelkie niepotrzebne obiekty (ludzie, przewody elektryczne i inne).

Usuwanie osoby ze zdjęcia krajobrazu za pomocą narzędzia Usuwanie plam w programie Lightroom Classic CC
Zdjęcie krajobrazu zawiera osobę (obraz po lewej stronie). Osobę tę można usunąć ze sceny za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam (obraz po prawej stronie).

Samouczek wideo: Sposób usuwania elementów ze zdjęć

Korzystanie z Narzędzia do usuwania plam

 1. W module obróbki wybierz narzędzie Usuwanie plam z paska narzędzi lub naciśnij klawisz Q.

 2. Zaznacz jedną z poniższych opcji:

  Korekta Dopasowuje teksturę, oświetlenie i cieniowanie obszaru, z którego pobrano próbkę do zaznaczonego obszaru.
  Klonuj Duplikuje pobraną próbkę na zaznaczonym obszarze.

 3. (Opcjonalnie) w obszarze opcji narzędzia Usuwanie plam przesuń suwak opcji Wielkość, aby określić rozmiar obszaru, na który ma oddziaływać narzędzie.

  Uwaga:

  Można przewijać w górę/w dół, aby zwiększyć/zmniejszyć promień działania narzędzia. Możesz też użyć klawiszy nawiasów kwadratowych na klawiaturze, aby zmienić rozmiar pędzla:

  • Lewy nawias kwadratowy ([) zmniejsza promień narzędzia.
  • Prawy nawias kwadratowy (]) zwiększa promień narzędzia.
 4. Kliknij i przeciągnij część zdjęcia przeznaczoną do retuszowania.

  • Wybór jest oznaczany białą ramką.
  • Inny biały obszar ramki z strzałką wskazującą na zaznaczenie oznacza obszar próbkowania.
  Korzystanie z narzędzia Usuwanie plam w celu retuszu zdjęcia w programie Lightroom Classic CC
  Wskaż część obrazu do usunięcia (w tym przypadku osobę), a następnie użyj narzędzia Usuwanie plam do zamalowania tego obszaru. Użyj pinezek (obraz po prawej stronie), aby zmienić położenie wybranych lub próbkowanych obszarów.

 5. (Opcjonalnie) Aby zmienić domyślnie wybrany obszar próbkowania, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Automatycznie Kliknij uchwyt zaznaczonego obszaru i naciśnij klawisz ukośnika (/). Próbkowany jest nowy obszar. Naciskaj klawisz ukośnika aż do znalezienia najlepiej pasującego obszaru próbkowania.
  • Ręcznie Użyj uchwytu obszaru próbkowania, aby przeciągnąć i wybrać nowy obszar.
  Uwaga:

  Podczas zaznaczania większych fragmentów obrazu przy użyciu dłuższych pociągnięć dopasowanie właściwego obszaru próbkowania nie będzie natychmiastowe. Aby eksperymentować z różnymi opcjami, kliknij ukośnik (/), a narzędzie automatycznie dokonana za Ciebie próbkowania kilku obszarów .

 6. Aby usunąć wszystkie dopasowania dokonane za pomocą narzędzia Usuwanie plam, kliknij Resetuj pod paskiem narzędzi.

Skróty klawiaturowe i ich modyfikatory

Okrągła plamka:

 • Pojedyncze kliknięcie tworzy okrągłą plamkę i automatycznie odnajduje źródło.
 • Control/Command + kliknięcie, aby utworzyć okrągłą plamkę; przeciągnij, aby ustawić źródło plamki.
 • Command/Control + Option/Alt + kliknięcie, aby utworzyć okrągłą plamkę; przeciągnij, aby określić wielkość plamki.

Usuwanie zaznaczonego obszaru lub plamki:

 • Wybierz pinezkę i naciśnij klawisz Delete, aby usunąć dopasowanie.
 • Wciśnij Option/Alt i kliknij plamę, aby ją usunąć.
 • Naciśnij klawisz Option/Alt i przeciągnij myszą, aby narysować ramkę, a następnie automatycznie usuń plamy znajdujące się w ramce.

Czyszczenie zdjęcia przy pomocy funkcji Wyświetlania plam

Podczas drukowania zdjęcia w jego pełnej rozdzielczości wynik drukowania może zawierać wiele niedoskonałości, które nie były widoczne na ekranie komputera. Te niedoskonałości mogą być różnorodne: kurz na czujniku aparatu, niedoskonałości skóry portretowanej osoby, drobne obłoki chmur na błękitnym niebie. W pełnej rozdzielczości te niedoskonałości mogą wizualnie rozpraszać uwagę.

Funkcja Wyświetl plamy pomaga dostrzec i naprawić te niedoskonałości przed wydrukowaniem obrazu.

Po wybraniu narzędzia Usuwanie plam pod obrazem dostępna jest opcja Wyświetl plamy i suwak. Po wybraniu opcji Wizualizacji plamek obraz zostaje odwrócony, co daje lepszy przegląd niedoskonałości. Za pomocą suwaka można zmieniać poziomy kontrastu, aby szukać niedoskonałości z większym lub mniejszym poziomem szczegółowości. Następnie przy użyciu narzędzia Usuwanie plam można usunąć rozpraszające elementy.

 1. Wybierz narzędzie Usuwanie plam z paska narzędzi, a następnie zaznacz pole wyboru Wyświetl plamy.

  Obraz zostaje odwrócony, a kontury jego elementów stają się lepiej widoczne.

  Korzystanie z opcji Wyświetl plamy, gdy w programie Lightroom Classic CC zostanie wybrane narzędzie Usuwanie plam
  Opcja Wyświetl plamy jest wyłączona (po lewej). Po wybraniu opcji Wyświetl plamy (po prawej) można wyświetlić więcej elementów do usunięcia za pomocą narzędzia Usuwanie plam. Na przykład w tym widoku wyraźniej widoczne są plamki kurzu na kapeluszu na zdjęciu.

 2. Za pomocą suwaka Wyświetl plamy możesz zmienić próg kontrastu odwróconego obrazu. Przesuń suwak do różnych poziomów kontrastu, aby obejrzeć niedoskonałości, takie jak kurz, kropki i inne niepotrzebne elementy.

 3. Użyj narzędzia Usuwanie plam, aby oczyścić elementy zdjęcia. Usuń zaznaczenie pola Wizualizacja plamek, aby obejrzeć obraz wynikowy.

 4. Powtórz kroki 2 i 3 stosownie do potrzeb.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?