Korzystanie z narzędzia Korygowanie

Za pomocą narzędzia Korygowanie możesz w kilku prostych krokach usunąć niepożądane elementy zdjęcia.

Uwaga:

Począwszy od wersji programu Lightroom Classic 11.3 (wydanie z kwietnia 2022 r.) podczas korzystania z narzędzia Korygowanie włączona jest funkcja automatycznej synchronizacji.

Po korekcji części obrazu poprzez ręczne wybranie źródła i przeciągnięcie go do nowej lokalizacji ręczna zmiana nie będzie automatycznie synchronizowana na innych wybranych obrazach, chyba że są to wirtualne kopie ręcznie zmienionego obrazu.

Można również nadal korzystać z poprzedniego procesu kopiowania i wklejania: z obrazu źródłowego do innych przy użyciu ręcznego zaznaczania plam.

Informacje o narzędziu Korygowanie

Narzędzie Korygowanie w programie Lightroom Classic umożliwia naprawienie wybranego obszaru obrazu poprzez nałożenie w to miejsce próbki pobranej z punktu w innym obszarze tego samego obrazu. Na przykład można wyczyścić obraz krajobrazu, usuwając wszelkie niepotrzebne obiekty (ludzie, przewody elektryczne i inne).

Usuwanie osoby ze zdjęcia krajobrazu za pomocą narzędzia Usuwanie plam w programie Lightroom Classic CC
Zdjęcie krajobrazu zawiera osobę (obraz po lewej stronie). Osobę tę można usunąć ze sceny za pomocą narzędzia Korygowanie (obraz po prawej stronie).

Korzystanie z narzędzia Korygowanie

 1. W module obróbki wybierz narzędzie Korygowanie z paska narzędzi lub naciśnij klawisz Q.

  Narzędzie Korygowanie

 2. Zaznacz jedną z poniższych opcji:

  Usuwanie z uwzględnieniem treści

  Usuwa plamy i wypełnia zaznaczenie zawartością wygenerowaną z obszaru próbkowania.

  Korygowanie

  Dopasowuje teksturę, oświetlenie i cieniowanie obszaru, z którego pobrano próbkę do wybranego obszaru.

  Powielanie

  Duplikuje pobraną próbkę na zaznaczonym obszarze.

  Narzędzia do korygowania

  A. Usuwanie z uwzględnieniem treści B. Korygowanie C. Powielanie 

 3. W razie potrzeby zmień rozmiar, wtapianie lub nieprzezroczystość wybranego narzędzia korygowania.

  • Rozmiar: określa średnicę końcówki pędzla w pikselach.
  • Wtapianie: steruje płynnym przejściem między obszarem poddawanym obróbce pędzlem a otaczającymi go pikselami w obszarze docelowym. Ta opcja jest dostępna tylko dla narzędzi Korygowanie i Powielanie.
  • Krycie: steruje nieprzezroczystością korekty stosowanej do obszaru docelowego.
  Uwaga:

  Można przewijać w górę/w dół, aby zwiększyć/zmniejszyć promień działania narzędzia. Możesz też użyć klawiszy nawiasów kwadratowych na klawiaturze, aby zmienić rozmiar pędzla:

  • Lewy nawias kwadratowy ([) zmniejsza promień narzędzia.
  • Prawy nawias kwadratowy (]) zwiększa promień narzędzia.
 4. Kliknij i przeciągnij część zdjęcia przeznaczoną do retuszowania.

  • Wybór jest oznaczany białą ramką.
  • Inny biały obszar ramki z strzałką wskazującą na zaznaczenie oznacza obszar próbkowania.
  Korzystanie z narzędzia Usuwanie plam w celu retuszu zdjęcia w programie Lightroom Classic CC
  Wskaż część obrazu do usunięcia (w tym przypadku osobę), a następnie użyj narzędzia Usuwanie plam do zamalowania tego obszaru. Użyj pinezek (obraz po prawej stronie), aby zmienić położenie wybranych lub próbkowanych obszarów.

 5. (Opcjonalnie) Aby zmienić domyślnie wybrany obszar próbkowania, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Automatycznie Kliknij uchwyt zaznaczonego obszaru i naciśnij klawisz ukośnika (/). Próbkowany jest nowy obszar. Naciskaj klawisz ukośnika aż do znalezienia najlepiej pasującego obszaru próbkowania. Można również kliknąć przycisk Odśwież, aby automatycznie pobrać próbkę nowego obszaru.
  Odśwież

  • Ręcznie Użyj uchwytu obszaru próbkowania, aby przeciągnąć i wybrać nowy obszar. Dotyczy to tylko narzędzi Korygowanie i Powielanie. W przypadku usuwania z uwzględnieniem treści” naciśnij klawisz Cmd/Ctrl i przeciągnij obszar na obrazie z wybranym punktem usuwania.
  Uwaga:

  Podczas zaznaczania większych fragmentów obrazu przy użyciu dłuższych pociągnięć dopasowanie właściwego obszaru próbkowania nie będzie natychmiastowe. Aby eksperymentować z różnymi opcjami, kliknij ukośnik (/), a narzędzie automatycznie dokonana za Ciebie próbkowania kilku obszarów .

 6. Aby usunąć wszystkie dopasowania dokonane za pomocą narzędzia Korygowanie, kliknij Resetuj pod paskiem narzędzi.

Skróty klawiaturowe i ich modyfikatory

Okrągła plamka:

 • Pojedyncze kliknięcie tworzy okrągłą plamkę i automatycznie odnajduje źródło.
 • Control/Command + kliknięcie, aby utworzyć okrągłą plamkę; przeciągnij, aby ustawić źródło plamki. Ta opcja jest dostępna tylko dla narzędzi Korygowanie i Powielanie.
 • Command/Control + Option/Alt + kliknięcie, aby utworzyć okrągłą plamkę; przeciągnij, aby określić wielkość plamki.
 • Command/Control + Option/Alt + Shift + kliknięcie, aby utworzyć okrągłą plamkę; przeciągnij, aby określić wielkość plamki.

Usuwanie zaznaczonego obszaru lub plamki:

 • Wybierz pinezkę i naciśnij klawisz Delete, aby usunąć dopasowanie.
 • Wciśnij Option/Alt i kliknij plamę, aby ją usunąć.
 • Naciśnij klawisz Option/Alt i przeciągnij myszą, aby narysować ramkę, a następnie automatycznie usuń plamy znajdujące się w ramce.

Czyszczenie zdjęcia przy pomocy funkcji Wyświetlania plam

Podczas drukowania zdjęcia w jego pełnej rozdzielczości wynik drukowania może zawierać wiele niedoskonałości, które nie były widoczne na ekranie komputera. Te niedoskonałości mogą być różnorodne: kurz na czujniku aparatu, niedoskonałości skóry portretowanej osoby, drobne obłoki chmur na błękitnym niebie. W pełnej rozdzielczości te niedoskonałości mogą wizualnie rozpraszać uwagę.

Funkcja Wyświetl plamy pomaga dostrzec i naprawić te niedoskonałości przed wydrukowaniem obrazu.

Po wybraniu narzędzia Korygowanie pod obrazem dostępna jest opcja Wyświetl plamy i suwak. Po wybraniu opcji Wizualizacji plamek obraz zostaje odwrócony, co daje lepszy przegląd niedoskonałości. Za pomocą suwaka można zmieniać poziomy kontrastu, aby szukać niedoskonałości z większym lub mniejszym poziomem szczegółowości. Następnie przy użyciu narzędzia Korygowanie można usunąć rozpraszające elementy.

 1. Wybierz narzędzie Korygowanie z paska narzędzi, a następnie zaznacz pole wyboru Wyświetl plamy.

  Obraz zostaje odwrócony, a kontury jego elementów stają się lepiej widoczne.

  Korzystanie z opcji Wyświetl plamy, gdy w programie Lightroom Classic CC zostanie wybrane narzędzie Usuwanie plam
  Opcja Wyświetl plamy jest wyłączona (po lewej). Po wybraniu opcji Wyświetl plamy (po prawej) można wyświetlić więcej elementów do usunięcia za pomocą narzędzia Usuwanie plam. Na przykład w tym widoku wyraźniej widoczne są plamki kurzu na kapeluszu na zdjęciu.

 2. Za pomocą suwaka Wyświetl plamy możesz zmienić próg kontrastu odwróconego obrazu. Przesuń suwak do różnych poziomów kontrastu, aby obejrzeć niedoskonałości, takie jak kurz, kropki i inne niepotrzebne elementy.

 3. Użyj narzędzia Korygowanie, aby oczyścić elementy zdjęcia. Usuń zaznaczenie pola Wyświetl plamy, aby obejrzeć obraz wynikowy.

 4. Powtórz kroki 2 i 3 stosownie do potrzeb.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto