Błąd programu Lightroom w pamięci podręcznej podglądu lub wyświetlanie szarych miniatur

Program Lightroom wyświetla szare miniatury lub błąd: „Program Lightroom napotkał błąd podczas odczytu z pamięci podręcznej podglądu i musi zostać zamknięty. Program Lightroom podejmie próbę skorygowania tego problemu przy następnym uruchomieniu”.

Jeśli ponowne uruchomienie programu Lightroom nie rozwiąże problemu, usuń folder podglądu (Windows) lub plik podglądu (Mac OS).

W systemie Windows:

 1. Wyjdź z programu Lightroom.
 2. Przejdź do folderu zawierającego katalog programu Lightroom. Domyślna lokalizacja znajduje się w folderze Moje obrazy/Lightroom w folderze użytkownika.
 3. Znajdź i otwórz folder [Nazwa-katalogu] Previews.lrdata. 
 4. Przeciągnij pliki previews.db i root-pixels.db do kosza.
 5. Uruchom ponownie program Lightroom. Jeśli nadal występuje ten sam problem, wróć do folderu otwartego w kroku 2. 
 6. Przeciągnij cały folder [Nazwa-katalogu] Previews.lrdata do kosza.
 7. Uruchom ponownie program Lightroom.

Uwaga: Nie trzeba usuwać folderu [Nazwa-katalogu] Smart Preview.lrdata, jeśli taki istnieje. Ten folder zawiera podglądy inteligentne, które różnią się od podglądów.

W systemie Mac OS:

 1. Wyjdź z programu Lightroom.
 2. Przejdź do folderu zawierającego katalog programu Lightroom. Domyślna lokalizacja znajduje się w folderze Obrazy/Lightroom w folderze użytkownika. 
 3. Zlokalizuj plik [Nazwa-katalogu] Previews.lrdata i przeciągnij go do kosza.
 4. Uruchom ponownie program Lightroom.
Uwaga: Nie trzeba usuwać folderu [Nazwa-katalogu] Smart Preview.lrdata, jeśli taki istnieje. Ten folder zawiera podglądy inteligentne, które różnią się od podglądów.

Uwaga: Po usunięciu podglądów foldery mogą otwierać się wolniej podczas odbudowywania podglądów.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto